58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Harmonogram Egzaminu Maturalnego - sesja poprawkowa 2019

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

 

  1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
  1. Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa do sekretariatu szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (pobierz tutaj ZAŁĄCZNIK 7a).

 

  1. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019r. - dokładny harmonogram zostanie podany na stronie szkoły po 11 lipca 2019r.

 

  1. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia 2019r. - dokładny harmonogram zostanie podany na stronie szkoły po 11 lipca 2019r.

Egzaminy poprawkowe

Bezpieczne wakacje 2019

 

Rozpoczęły się wakacje 2019. W tym czasie możesz znaleźć się w wielu sytuacjach, których przedtem nie doświadczyłeś. Bądź przezorny i ostrożny. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. Poniżej proponujemy Ci strony, na których będziesz się mógł zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach w czasie wakacji.

 

https://bezpiecznewakacje.pl/

strefamlodych.pl 

http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/

https://www.ore.edu.pl/2018/06/bezpieczne-wakacje/

Komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

W przypadku sytuacji kryzysowych możesz się skontaktować z TELEFONEM ZAUFANIA

Telefon Zaufania 116 111 jest czynny codziennie, od 12.00 do 2.00!

Pod numer 116 111 mogą zadzwonić dzieci i młodzież z całej Polski!

Pamiętaj:

- W Telefonie Zaufania jesteś anonimowy - nie musisz mówić, jak się nazywasz i skąd dzwonisz.

- Połączenia z numerem 116 111 są całkowicie bezpłatne.

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "Niebieska Linia" 

800 12 00 02 czynny przez całą dobę

Dzwoniąc pod nr 800 12 00 02 uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

 

Zapraszamy i życzymy spokojnego wypoczynku i pogody.

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap