58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Nabór trwa!!!   Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe "Kadry i Płace" oraz Rachunkowość" 

ORŁOWSKI  EKONOMIK  DOBRA  SZKOŁA  NA  KAŻDE  CZASY  -  DOŁĄCZ  DO  NAS  

Badania lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uprzejmie informujemy, że termin badań lekarskich dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe został przeniesiony na 2 października 2020 roku.

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I TECHNIK EKONOMISTA.

 

Kursy realizowane są w trybie zaocznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Okres trwania kursu 8 miesięcy.

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się co 2 lub 3 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 16.00

 

Podanie o przyjęcie na kurs:

 

 

 

 

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA Kwalifikacyne Kursy Zawodowe  

 

Lekarz medycyny pracy, wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, będzie przyjmował Słuchaczy kursów 18 wrześniu 2020 roku. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Procedury funkcjonowania w ZSAE - od 1.09.2020 r.

Badania lekarskie dla uczniów klas I

 

UWAGA!

 

Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy dla uczniów klas pierwszych

 

odbędą się w dniach 2 i 4 września 2020 r. w siedzibie szkoły.

 

Obecność w wyznaczonym terminie obowiązkowa!

 

Szczegółowy harmonogram badań uczniowie otrzymają od wychowawców w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności dotyczących COVID-19.

 

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

29

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap