58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ORŁOWSKI  EKONOMIK  DOBRA  SZKOŁA  NA  KAŻDE  CZASY  -  R E K R U T A C J A  T R W A  -  DOŁĄCZ  DO  NAS  

Informacja dla uczniów klas: 2A i 2B - zakończenie roku szkolnego

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie odbędzie się tradycyjne wspólne zakończenie roku szkolnego. Świadectwa zostaną przekazane uczniom przez wychowawców w auli szkolnej lub przed aulą (jeśli pogoda na to pozwoli) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

We wtorek 7.07.2020 r. wychowawcy klas przekazują świadectwa wg poniższego harmonogramu:

 

9.00 - 9.20 - klasa 2A

9.20 - 9.40 - klasa 2B

 

Proszę o stosowanie się do poniższych wskazań:

  • uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z harmonogramem,
  • przed wejściem do auli należy zdezynfekować ręce,
  • odbierając świadectwo, trzeba mieć założoną maseczkę,
  • oczekując na odbiór świadectwa, należy zachować co najmniej 2 m odległości od innych,
  • potwierdzenie odbioru należy podpisać własnym długopisem,
  • po otrzymaniu świadectwa uczniowie od razu udają się poza teren szkoły.

 

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

 

Drodzy uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa się w nietypowy sposób. Nie będzie wprowadzenia pocztu sztandarowego, nie będziemy śpiewać hymnu, nie będziecie spotykać się w gronie kolegów i koleżanek z wychowawcami w salach szkoły.

Ale podobnie jak podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, tak i teraz będziecie mogli podsumować ten zamykany dzisiaj czas. A był on niełatwy... Po pierwszym okresie nauki w szkole, kiedy spotykaliście się w gronie kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców, sytuacja zmusiła nas do zmiany formy edukacji. Oparła się ona na nowoczesnych środkach i platformach edukacyjnych. Mogliście korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych jakim są internet, telefony komórkowe, laptopy, tablety, platforma Office 365 na której realizowaliśmy naukę. Ale zabrakło stałego i bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi i nauczycielami. Sytuacja ta pokazała jak ważne są kontakty międzyludzkie.

Dla nauczycieli była to także nowa sytuacja. Pokazała ona nam Wasze zaangażowanie w pracę, systematyczność, obowiązkowość, wykonywanie zadań, jakie przed Wami stawiali nauczyciele. Zapominalskim przypominaliśmy o wysyłaniu prac. Uczestniczyliście w lekcjach on-line, informowaliście nauczycieli o trudnościach, jakie mieli Wasi koledzy czy koleżanki podczas tych lekcji.

Efekty Waszego zaangażowania widać w wynikach - ocenach jakie uzyskaliście na świadectwach. Wiele osób otrzymało promocję z wyróżnieniem do kolejnej klasy.

Moi drodzy!

Zamykamy dzisiaj rok szkolny. Był on dla nas wszystkich doświadczeniem i wielką lekcją. Zdobyte umiejętności będziemy na pewno wykorzystywać w kolejnych latach edukacji.

Drodzy uczniowie!

Gratuluję Wam osiągniętych wyników, a na rozpoczynające się wakacje życzę Wam udanego wypoczynku, uśmiechu, pięknej pogody, beztroski, regeneracji sił, tak abyście z energią powrócili do szkoły 1 września przygotowani do realizacji kolejnych zadań.Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do klasy dwujęzycznej w zawodzie technik ekonomista

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap