58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

 ZAPRASZAMY do ZSAE  -  R E K R U T A C J A  TRWA  -  ORŁOWSKI  EKONOMIK  DOBRA  SZKOŁA  NA  KAŻDE  CZASY  -  DOŁĄCZ  DO  NAS!  

ZSAE Strona główna Deklaracja dostępności Procedury - COVID-19 ZDALNE NAUCZANIE 2020 Historia szkoły O nas w mediach Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci RODO ZFŚS Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania REKRUTACJA Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2020/2021 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Komunikaty Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Matura Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej

 

W sierpniu posiedzenie Rady Pedagogicznej
 

odbędzie się 30.08.2021 r. o godzinie 10.00 w szkole.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

 

Badania lekarskie dla uczniów klas I

 

UWAGA!

 

Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy

dla uczniów klas pierwszych

odbędą się w siedzibie szkoły w dniach:

 

27 sierpnia (15.00-19.00)

28 sierpnia (8.00-14.00)

31 sierpnia (15.00-19.00)

 

Obecność w wyznaczonym terminie obowiązkowa!

 

Szczegółowy harmonogram badań zostanie udostępniony w drugiej połowie sierpnia.

 

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności dotyczących COVID-19.

 

Sekretariat - nowe godziny pracy

 

Wakacyjne godziny pracy sekretariatu:


14.07.2021
10:30 - 13:30


8.07 - 23.07.2021
8:00 - 14:00

 

Informacja dla Maturzystów - egzamin poprawkowy!

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Absolwent, o którym mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa w sekretariacie pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.


Egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole dnia 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00.

 

Wniosek do wydruku (POBIERZ)

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

PartnerzyFilmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

26

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap