58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl


Rada Pedagogiczna

UWAGA!

 

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 16.00 w sali 34
odbędzie się Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

 

Porządek obrad:

 

  1. Klasyfikacja uczniów klas IV.
  2. Zmiany w organizacji roku szkolnego 2017/2018.
  3. Szkolenie zespołów nadzorujących egzamin maturalny.
  4. Sprawy różne.

 

Obecność obowiązkowa.

Dyrektor: Anna Marlewska

Warsztaty i rozmowa rekrutacyjna na stanowisko Doradcy klienta w BZ WBK S.A.

 

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali 36 o godzinie 10.00 odbędą się  warsztaty "Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?"

Po zakończeniu warszatów pracownicy BZ WBK S.A. przeprowadzą rozmowy rekrutacyjne z uczniami klas IV, którzy zgłosili zainteresowanie ofertą.

 

Serdecznie zapraszamy!

Anna Darul

Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.65

UWAGA!

 

Rozpoczęła się rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

Pobierz podanie lub zgłoś się do sekretariatu szkoły.

 

Wypełnione podanie wraz z  załącznikami złoż w sekretariacie szkoły.

Badania lekarskie będą zorganizowane przez szkołę, w wyznaczoych dniach, w lipcu 2018 roku.

 

Kurs realizowany będzie od września 2018 do kwietnia 2019 roku, w trybie zaocznym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.


Ukończenie kursu daje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskania tytułu technika rachunkowości.


Szczegółowe informacje:

Wicedyrektor: mgr Anna Darul

wicedyrektor.zsae@gmail.com

tel. (058)624-82-86 wew. 110

Gabinet 32


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap