58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ORŁOWSKI  EKONOMIK  DOBRA  SZKOŁA  NA  KAŻDE  CZASY

Komunikat - Podręczniki w szafkach

K O M U N I K A T

 

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 522 zostało opublikowane rozporządzenie z 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wskazano w nim m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania.

 

Oznacza to, że uczniowie nie mogą odebrać książek ze szkoły osobiście.

 

Tylko w sytuacji, gdy te podręczniki są bezwzględnie konieczne do nauki w obecnym czasie mogą być odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Rodzic musi znać numer szafki, piętro na którym znajduje się szafka i mieć przy sobie kluczyk do niej. Wejście do szkoły odbywa się pojedynczo z zachowaniem warunków zalecanych przez GIS.
Osoby wchodzące będą ewidencjonowane w księdze przyjść przez pracownika szkoły.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Rozpoczęcie zdalnego nauczania w ZSAE

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.492 i poz.493)
od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

Realizacja programu nauczania w ZSAE odbywać się będzie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce
"ZDALNE NAUCZANIE 2020".

 

Anna Marlewska 
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat - ZDALNE NAUCZANIE 2020

UWAGA UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE!

 

Pojawiła się nowa zakładka na naszej stronie w menu głównym:
 

ZDALNE NAUCZANIE 2020

 

Proszę sprawdzać jej zawartość.
 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat - Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

Zapraszamy do zdalnego kontaktowania się z pedagogiem i psychologiem szkolnym za pośrednictwem e-dziennika, poczty mailowej, aplikacji Teams, oraz drogą telefoniczną (po uprzednim zgłoszeniu mailowym i pozostawieniu swojego numeru telefonu). Zapewniamy o stworzeniu bezpiecznych warunków do indywidualnej rozmowy. Chcemy pozostawać z Państwem oraz Uczniami w stałym kontakcie, aby móc Was wspierać w nowej, trudnej rzeczywistości.

 

We wskazanych godzinach konsultacji jesteśmy do dyspozycji telefonicznie (po uprzednim zgłoszeniu):

 

PEDAGOG: M. Jastrzębska, monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl - czwartki w godz. 14.00-16.00

PSYCHOLOG: D. Hinca-Czura, dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl  - wtorki w godz. 14.00-16.00.


Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

19

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap