58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Z A P R A S Z A M Y     A B S O L W E N T Ó W     S Z K O Ł Y     P O D S T A W O W E J     D O     K L A S Y     D W U J Ę Z Y C Z N E J     Z     J Ę Z Y K I E M      A N G I E L S K I M     W    Z A W O D Z I E   T E C H N I K    E K O N O M I S T A    !!!

Już jutro finał konkursu "Praktykant w firmie symulacyjnej"

 

Już jutro 16 maja br. o godzinie 10.30 odbędzie się finał konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych: „Praktykant w firmie symulacyjnej".
Uczestnicy konkursu będą rywalizować ze sobą, rozwiązując zadania w każdym z działów naszej szkolnej firmy symulacyjnej Mariposa Cosmetics: finansowo-księgowym, handlowym, kadrowym oraz marketingu.

Na zwycięzców czekają już nagrody.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Anna Bradel

3... 2... 1... START!

Zebranie z rodzicami

 

14 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicmi klas I, II i III oraz konsultacje z nauczycielami.

Cel zebrania poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

O godzinie 17.30 w auli odbędzie się szkolenie z doradztwa zawodowego dla rodziców.

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Matura 2019

Partnerzy

Filmy ZSAE

Szczęśliwy numerek

36

Facebook


© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap