To był bal…

Studniówka 2018 odbyła się  w  tym roku w hotelu ” Magnat”,  20 stycznia. Uroczystość prowadzili Patrycja i Paweł, przywitała Wszystkich pani Dyrektor Anna Marlewska. Po pięknie odtańczonym polonezie , przemówieniach, podziękowaniach i części artystycznej rozpoczęła się wspaniała zabawa , która trwała do rana.
No cóż… teraz , po feriach pozostało odliczanie i bardzo  intensywna praca.

 Ewa Starostka.