58 624 84 33         sekretariat@zsae.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Zmiana planu lekcji

 

Od 11.09.2023 r. (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

 

Plan będzie dostępny na stronie szkoły

(w piątek w godzinach popołudniowych).

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 2, 4 i 5

 

 

 

Spotkanie z rodzicami klas  II, IV i V

 

w sprawie egzaminu maturalnego (dotyczy klas V)

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy klas II i IV)

 

odbędzie się dnia 06.09.2023 r. (środa) o godz. 17.00

 

 

Radio Ekonomik zaprasza!

Odbiór świadectw maturalnych

 

Świadectwa dojrzałości po egzaminach maturalnych poprawkowych

można będzie odebrać 

08 września 2023 r. w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

UWAGA!

Klasy 1 zbiórka na boisku szkolnym o godz. 9.30

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej

 

Rada Pedagogiczna
 

odbędzie się 28 sierpnia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali 34.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Egzamin maturalny - sesja poprawkowa

 

Egzamin maturalny poprawkowy z matematyki

 

odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9.00 w sali 26.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Egzaminy poprawkowe - VIII 2023 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych

w roku szkolnym 2022/2023

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2023 r.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej w ZSAE

 

Dyżur Komisji Rekrutacyjnej:
 
w dniach 31.07.2023 - 01.08.2023 w godz. 9.00 - 13.00

 

SALA 16 (parter)

 

Świadectwa maturalne

 

U W A G A

 

Odbiór świadectw maturalnych
 

7 lipca 2023 r. w godz. 9.00 - 13.00
 

w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Informacja dla maturzystów - egzamin poprawkowy!

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

 1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole dnia 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 9.00.

 

Wniosek do wydruku (POBIERZ)

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Test kompetencji językowych - termin dodatkowy

 

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

(termin dodatkowy)

 

dla kandydatów do klasy 1A dwujęzycznej w naszym Technikum

 

odbędzie się 03 lipca 2023 r. o godz. 10.00 
 

Test sprawdza podstawowe umiejętności językowe (jednak jest obowiązkowy dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy) 

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2022/2023...

 

Rekrutacja do ZSAE

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

W piątek 23 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00

na boisku szkolnym odbędzie się

uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcą

przechodzą do wyznaczonych sal.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

EKONOMANIAK - nowe wydanie

KMK z wizytą w Stowarzyszeniu Księgowych

 

19 czerwca 2023 r. Klub Młodego Księgowego z naszej szkoły wraz z opiekunem klubu Panią wicedyrektor Izabelą Niewiadomską oraz Panią Profesor Jolantą Wdowiak odwiedził siedzibę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku na zaproszenie Pani Wiceprezes ds. organizacyjnych Anny Waśko.

 

Omówiliśmy miniony rok współpracy, a przede wszystkim zaplanowaliśmy wstępnie wspólne działania na nowy rok szkolny 2023/2024

 

Gościem naszego spotkania była również członkini stowarzyszenia, księgowa, właścicielka Kancelarii Usług Księgowych LEX sp. z o.o. Pani Magdalena Ciesielska, która od nowego roku szkolnego będzie opiekunem naszego Klubu Młodego Księgowego z ramienia Stowarzyszenia Księgowych

 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Pani Magdzie za objęcie naszego Klubu opieką i już szykujemy się na nowe działania w kolejnym roku szkolnym.

 

 

 

Test kompetencji językowych

 

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

dla kandydatów do klasy 1A dwujęzycznej w naszym Technikum

 

odbędzie się 05 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 
 

Test sprawdza podstawowe umiejętności językowe (jednak jest obowiązkowy dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy) 

 

Kandydatów prosimy o stawienie się w szkole o godzinie 11.45 i o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz długopisu.

 

Po wejściu do szkoły, będzie można sprawdzić na tablicy ogłoszeń, w której sali poszczególni kandydaci piszą sprawdzian. Te same informacje będą umieszczone na drzwiach sal.

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

 

GRATULACJE dla Naszej Drużyny

 

Nasza szkoła po raz III zdobywa tytuł:

 

"Złotej Szkoły NBP"

 

a po raz drugi wygrywamy nagrodę pieniężną za wykonane zadania!

 

WIELKIE BRAWA dla Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej - uczniów i nauczycieli!

 

 

 

Opiekunowie:

* Pani Profesor Jolanta Wdowiak (koordynator)

* Pani Profesor Karolina Diakowska

* Pani Profesor Krystyna Trypler-Kłusek

 

Konferencja Samorządów Uczniowskich

 

W dniu 26 maja 2023 r. przedstawiciele SU naszej szkoły w składzie: Hubert Łobaczewski (przewodniczący) oraz Wiktoria Szwab i Magda Cherek pod opieką Pani Profesor Karoliny Diakowskiej wzięli udział w konferencji dla samorządów uczniowskich szkół średnich zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski 17 LO w Gdyni Był to świetny czas wymiany poglądów i doświadczeń oraz udziału w prelekcjach i warsztatach.

 

Dziękujemy za zaproszenie!

 

 

Komisja socjalna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego tzw. "wczasy pod gruszą" z ZFŚS można składać do 09 czerwca 2023 r.!

 

Wniosek jest do pobrania na stronie szkoły w zakładce ZFŚS - Załącznik nr 5

 

REKRUTACJA do ZSAE 

 

Rejestracja kandydatów odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji NABÓR POMORZE 

 

od 15 maja do 20 czerwca 2023 r.

 

do klasy dwujęzycznej  od 15 maja do 30 maja 2023 r. 

(test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej odbędzie się  5.06 o godz. 12.00 w ZSAE) 

 

Jeśli chcesz aplikować do naszej szkoły kliknij na podany poniżej link:

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/  

 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je TYLKO do szkoły pierwszego wyboru.

 

 DOŁĄCZ DO NAS! 

 

 Szczegółowe informacje na naszej stronie w zakładce   Rekrutacja  

 

Kongres świadomości o depresji

 

W piątek 19 maja 2023 r. przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z Panią pedagog i Panią wicedyrektor uczestniczyli w Kongresie świadomości o depresji w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Gdyni.

Było to świetne wydarzenie poszerzające wiedzę o tej chorobie, jej przyczynach, a także wyposażające młodzież w konkretne sposoby reagowania na nią i zapobiegania jej.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie ROTMISTRZ PILECKI - BOHATER NIEZŁOMNY

 

I SZKOLNY KONKURS

ROTMISTRZ PILECKI – BOHATER NIEZŁOMNY

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału. Szczegóły w regulaminie.

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Rekrutacja do ZSA-E

 

Zebranie z rodzicami - 17.V.2023

 

 

17  maja 2023 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.00 - 18.30 - konsultacje z nauczycielami

 

Wycieczka do Londynu

 

 

Zapraszamy na szkolną wycieczkę do Anglii - Londyn i okolice

 

czas trwania: 13-18 listopada 2023

zakwaterowanie: rodziny brytyjskie

transport: autokar

cena: 1810 PLN (+ 110-135 GBP na wstępy)

(cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie w Londynie, wyżywienie: 3 śniadania, 3 packed lunch, 3 obiadokolacje, opieka pilota, ubezpieczenie)

 

Wstępny program

1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd z Polski - godzina ustalana jest z grupą. Przejazd przez Niemcy w kierunku Londynu.

2 DZIEŃ LONDYN Przeprawa promowa. Londyn: spacer: przejście obok Tower of London, doków Św. Katarzyny, przez Tower Bridge, spacer południowym brzegiem Tamizy, Borough Market, obok teatru The Shakespeare’s Globe, Most Milenijny, Zakwaterowanie u rodzin. Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.

3 DZIEŃ LEEDS CASTLE, CANTERBURY Leeds Castle: zwiedzanie zamku, ogrodu, labiryntu, ptaszarni, przejazd do Canterbury: spacer po jednym z najstarszych miast Anglii, zwiedzanie Katedry Canterbury – najważniejszej świątyni kościoła anglikańskiego. Powrót do Londynu.

4 DZIEŃ WINDSOR, HAMPTON COURT Zwiedzanie Windsoru: spacer po Windsorze, zwiedzanie Zamku Windsor. Zwiedzanie Hampton Court: przejazd autokarem do Hampton Court, następnie zwiedzanie ogrodów i pałacu w Hampton Court, Powrót do Londynu

5 DZIEŃ LONDYN Londyn: The Shard, panorama Londynu, rejs statkiem do Greenwich, spacer po parku w Greenwich obok Muzeum Morskiego, Południka „0” i Królewskiego Obserwatorium. Wyjazd z Londynu około godziny 16.00. Przeprawa promowa. Uwaga: w tym dniu poruszamy się środkami komunikacji miejskiej.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski

 

Zgłoszenia: Pani profesor Anna Kulińska (wpłacamy zaliczkę w wysokości 400 PLN)

 

Wycieczka klasy 3b

 

28.04.2023 r. klasa 3B wraz z wychowawczynią i Panią Profesor Marią Filipską wybrała się do Gdańska. Po przejściu głównymi ulicami Starego Miasta odwiedziliśmy Gdańską Galerię Zmysłów. Jest to muzeum zwiedzane w ciemności. Wyjątkowość tego miejsca polega na zwiedzaniu przy użyciu wszystkich zmysłów poza wzrokiem. Rekwizyty były przez nas dotykane i wąchane.. Wizyta w Galerii pozwoliła nam na poznanie wyjątkowo trudnego świata ludzi niewidomych lub niedowidzących, którzy oprowadzili nas po galerii. Dzięki nim mogliśmy wczuć się w problemy z jakimi zmagają się na co dzień, dowiedzieć się jak im pomagać na ulicy lub jak nie przeszkadzać. Poznaliśmy też sprzęty, które ułatwiają im życie z niepełnosprawnością. Wizyta ta miała jeszcze jedną ogromną zaletę. Dzięki niej możemy docenić jeszcze bardziej fakt, że jesteśmy pełnosprawni i powinniśmy być za to bardzo wdzięczni.

 

Bogumiła Korolczuk

 

Regionalne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

 

29.04.2023 r. Nasza drużyna zajęła 2 miejsce w Regionalnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy organizowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni.

 

Reprezentacja ZSAE:

1. Róża Dobrysiak 4C - kapitan

2. Maja Kentner 4C

3. Amelia Żółtowska 4C

4. Marta Bazaczek 4C

5. Wiktoria Olszewska 1C

 

Drużyna wykazała się ogromną wiedzą, dużą umiejętnością zarządzania zespołem i wielkim zaangażowaniem.

 

WIELKIE GRATULACJE!

 

 

Grupę do mistrzostw przygotowywała Pani Profesor Beata Gocek oraz Pani Karina Maciejewska - wolontariuszka PCK, a opiekunem była Pani Profesor Krystyna Trypler-Kłusek.

 

Krystyna Trypler-Kłusek

 

Absolwenci A.D. 2023

 

Coś się kończy, coś się zaczyna ...

 

Pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów.

 

Oficjalna uroczystość z wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym absolwentom oraz zasłużonym w różnych dziedzinach odbyła się na sali gimnastycznej. Nagrody wręczyła i kilka słów do maturzystów skierowała Pani Dyrektor Anna Marlewska.

 

Następnie absolwenci zostali zaproszeni do auli, która na ten czas zamieniła się w kawiarnię. Przy kawie i ciastku serwowanym przez klasę 4C absolwenci wysłuchali programu artystycznego pt. Wisława Szymborska, który przygotowali dla nich koledzy z kl. 2C i 4A pod opieką Pani Profesor Olgi Jakusz. Było pięknie i wzruszająco

 

Dziękujemy za wspólne 4 lata!

 

Życzymy POWODZENIA na maturze i SZCZĘŚCIA na dalszej ścieżce życiowej...

 

 

 

Złote Mikrofony 2023

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2023

 

Harmonogram egzaminów zawodowych

w Sesji LATO 2023

jest dostępny w gablocie na II piętrze obok gabinetu 32.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się.

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

KMK - Czas pożegnań

 

We wtorek 25 kwietnia 2023 r. Klub Młodego Księgowego uroczyście pożegnał swoją przewodniczącą Martynę Kawczyńską oraz dwie członkinie: Wiktorię Ostrowicką oraz Michalinę Błaziak (uczennice kl. 4E). Dziewczyny kończą przygodę z naszą szkołą. Mamy jednak nadzieję, że o nas nie zapomną i czasem nas odwiedzą.

 

DZIĘKUJEMY za wspólny czas. Rozwijajcie dalej pasję do księgowości.

Trzymamy za Was kciuki na maturze!

 

Obowiązki przewodniczącej KMK w ZSAE przejęła Katarzyna Mrzygłocka z kl. 3B.

 

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Zakończenie roku szkolnego klas 4

 

W piątek 28 kwietnia br. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odbędzie się

uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 4

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Dzień Otwarty szkoły

 

W piątek 21 kwietnia 2023 r. otworzyliśmy drzwi naszej szkoły dla wszystkich 8-klasistów i ich rodziców, by mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, obejrzeć budynek i klasopracownie oraz porozmawiać z nauczycielami.

Odwiedziło nas bardzo wiele osób.

 

DZIĘKUJEMY!

 

Podczas Dnia Otwartego został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany dla klas 8 szkół podstawowych - I Ty możesz zostać ekonomistą.

 

Konkurs przygotowały Panie nauczycielki: Karolina Diakowska oraz Krystyna Trypler-Kłusek. Nagrody finalistom wręczyła Pani Dyrektor Anna Marlewska.

 

Zwycięzcy:

1 miejsce - ORLIKOWSKI FILIP SP nr 40

Opiekun p. Weronika Śliwińska

2 miejsce - USS ZUZANNA SP nr 8 w Gdyni

Opiekun p. Beata Wolińska- Sińczak

3 miejsce - MAKOWSKI TYMON SP nr 8 w Gdyni

Opiekun p. Beata Wolińska- Sińczak

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 

ZAPRASZAMY do Ekonomika!

U nas teoria i praktyka!

 

 

Izabela Niewiadomska

wicedyrektor ZSAE

 

Pomagamy...

 

DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla OTOZ Animals - Schronisko "Ciapkowo" w Gdyni.

Zbiórkę zorganizowała i dary zawiozła Magda Cherek z kl.4A - nasza wolontariuszka w Ciapkowie.

 

 

Wycieczka klasy 1D

 

W dniu 25. 04. 2023 roku uczniowie klasy 1D wraz z wychowawcą oraz opiekunem uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych "Nie (i) graj z uzależnieniem", podczas których poznali m.in. skutki uzależnienia od substancji psychoaktwnych. W Centrum Nauki Eksperyment mieli także okazję zwiedzić interaktywną wystawę poruszającą wiele ciekawych tematów dotyczących, np. budowy człowieka, ruchów górotwórczych czy lądolodów. Liczne eksponaty pobudzały ich ciekawość świata oraz zachęcały do jego poznawania.

 

 

Marta Barra

 

Wycieczka klas 1A, 1C i 2B

W dniach 17-21.04.2023 r. uczniowie klas 1A i 1C oraz niewielka reprezentacja uczniów z klasy 2B wraz z wychowawcami i opiekunami: p. Małgorzatą Schröder, p. Moniką Tesmer, p. Agatą Adamską oraz p. Martą Wawrowską-Thrun przebywali na wycieczce.

 

Program wycieczki był bardzo urozmaicony i bogaty w przeróżne doświadczenia oraz atrakcje. Obejmował między innymi: Skalne miasto Adrspach, Pragę, Drezno oraz Wrocław. W wyżej wymienionych miejscach zwiedziliśmy wiele ciekawych zabytków oraz miejsc, a także usłyszeliśmy od przewodników sporo interesujących historii, które na zawsze pozostaną w naszych głowach. Noce spędzaliśmy w Szklarskiej Porębie. Uczestnicy wycieczki bardzo aktywnie i intensywnie spędzali całe dnie zwiedzając i spacerując. Nie zabrakło też czasu na posmakowanie lokalnego jedzenia. Wieczory mijały nam na wspólnej integracji i zabawach w Szklarskiej Porębie. Pomimo napiętego grafiku jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjazdu i dziękujemy naszym wspaniałym opiekunom za zorganizowanie wycieczki i opiekę na niej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wyprawy :

 

  

 

Justyna Kaniecka kl. 1C i Magda Konieczna kl. 1A

 

Dzień Otwarty w EKONOMIKU

 

 

Nasza oferta na nowy rok szkolny

 

 

  

 

  

 

ZAPRASZAMY!

 

Akcja Żonkile

 

19 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły upamiętnili 80-tą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Powstanie to było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie.

 

  

 

Monika Smolińska

 

Spotkanie z księgową - Emocje w pracy księgowego

 

W dniu 19 kwietnia 2023 r., na zaproszenie Klubu Młodego Księgowego funkcjonującego w naszej szkole, wykład poprowadziła kobieta orkiestra - księgowa, właścicielka Kancelarii Usług Księgowych LEX sp. z o.o. członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku oraz założycielka Fundacji Praktykologia - Pani Magdalena Ciesielska.

 

Emocji nie brakowało!

 

W wykładzie brały udział klasy 2 i 3 kształcące się w zawodzie technik rachunkowości i technik ekonomista.

 

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla Techników

 

14.04.2023 r. w siedzibie naszej Szkoły odbył się II MIĘDZYSZKOLNY ETAP KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA TECHNIKÓW. Mieliśmy okazję gościć Uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa wraz z Opiekunami. Młodzież została przywitana przez Panią Dyrektor Annę Marlewską.

 

Do części pisemnej przystąpiło 39 uczestników. Naszą Szkołę reprezentowali: Piotr Drygała i Oliwia Stankiewicz z 4F, Tymoteusz Kardzis z 4A. Do finałowej 10 zostali wytypowani uczniowie z najwyższym wynikiem, w tym Nasza uczennica, Oliwia.

 

Jury po wysłuchaniu wypowiedzi wyłoniło zwycięzców:

 

I miejsce zajął Mateusz Dyśko z ZST 1 w Słupsku

II miejsce zajął Michał Kłosowski z PSRz w Gdańsku

III miejsce zajął Błażej Posturzyński z ZSŁ w Gdańsku

 

oraz wręczyło wyróżnienie dla Tymura Tandzhunh za koleżeńską postawę.

 

W trakcie przerwy uczestnicy mieli okazję skorzystać z usług kawiarenki, którą prowadzili: Patrycja Bernisz, Igor Borowski, Kacper Nowocień, Marcel Kołodziejski. Imprezę poprowadzili Wiktoria Szwab oraz Hubert Łobaczewski.

 

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu,

a Naszym Uczniom dziękujemy za organizację!!!

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia...

 

    

Anna Kulińska, Agata Adamska

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Komunikat dla maturzystów!

 

Uczniowie, którzy w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazali przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji, a 20 kwietnia 2023 r. uzyskali poniższe dokumenty:

 

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
 2. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 3. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 4. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
 5. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

 

mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Pisemną informację (załącznik 5c) wraz z oryginałami dokumentów

należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2023 r.

 

ZAŁĄCZNIK do pobrania:

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności

 

3.04.2023 r. uczniowie klasy 1C wraz z wychowawcą p. Moniką Tesmer i opiekunem klasy p. Agatą Adamską uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii i patriotyzmu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zajęcia miały formę warsztatową. Cofnęliśmy się w czasie do działalności opozycyjnej w PRL i dowiedzieliśmy się na czym polegało bycie w opozycji i do jakich metod uciekali się opozycjoniści. Omawialiśmy narodziny Solidarności i drogę do demokracji. Zajęcia były bardzo twórcze i ciekawe.

 

Polecamy uczniom z innych klas udział w tych warsztatach, jak i zwiedzenie samej wystawy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku - wrażenia niesamowite.

 

Monika Tesmer

 

 

Radio Ekonomik - audycja 3 kwietnia 2023 r.

 

 

Konkurs - I Ty możesz zostać ekonomistą

 

Konkurs adresowany do uczniów klas 8 Szkół Podstawowych, którzy interesują się szeroko rozumianą ekonomią, obowiązującym prawem, społeczeństwem.

Jeśli na lekcjach WOS’u czujesz się jak ryba w wodzie; czujesz, że świat ekonomii, zarządzania, prawa i pieniędzy to Twoja przyszłość to KONIECZNIE zgłoś się do swojego opiekuna w szkole!

 

WAŻNE TERMINY:

Do 31.03.2023 ( termin może zostać wydłużony na wniosek opiekuna szkoły) opiekun szkolny przesyła Załącznik nr 1 i 2 na adres krystyna.trypler-klusek@zsae.gdynia.pl

13.04.2023 etap szkolny- test online ( 3 osoby z każdej szkoły przechodzą do finału)

21.04.2023 FINAŁ W ZSAE w Gdyni:

 • od godz. 9.15 - rejestracja uczestników
 • od 10.00 - 11.00 - rozpoczęcie zmagań finałowych (test w wersji tradycyjnej 40 pytań)
 • ok. 12.30 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Do wygrania słuchawki bezprzewodowe i inne gadżety elektroniczne.

Każdy uczestnik finału otrzyma nagrodę za uczestnictwo w konkursie.

 

ZAŁACZNIKI (Do pobrania):

 1. REGULAMIN KONKURSU
 2. HARMONOGRAM KONKURSU
 3. Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE ZBIORCZE
 4. Załącznik 2 - ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE
 5. Załacznik 3 - Informacje dotyczące RODO

Krystyna Trypler-Kłusek

 

Wspólne wyjście klasy 1A, 2C i 4C

 

W dniu 21.03.2023 klasy: 1A, 2C i 4C wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyły w bardzo ciekawej prelekcji „MOBILNOŚĆ CIAŁA W PRZERWIE OD NAUKI” poprowadzonej przez Pana Marcina Szymborskiego – doświadczonego fizjoterapeutę oraz wykładowcę w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

Zdradził on skuteczne metody radzenia sobie ze spięciem i przeciążeniem ciała, które często towarzyszą młodzieży spędzającej długie godziny w pozycji siedzącej.

Po spotkaniu - klasy obejrzały wzruszający film w reżyserii Macieja Pieprzycy „CHCE SIĘ ŻYĆ” z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej.

 

 

 

Światowy Dzień Poezji

 

Z tej okazji publikujemy wybraną twórczość naszych uczniów powstałą z inspiracji ulubionym gatunkiem Wisławy Szymborskiej, w ramach obchodów Roku Szymborskiej – lepiejem.

 

 

Opiekun projektu - Olga Jakusz

 

Wycieczka do Warszawy zwycięskiej drużyny z projektu Złote Szkoły NBP

 

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, która w ubiegłym roku szkolnym w ogólnopolskim projekcie Złote Szkoły NBP zajęła 2 miejsce w kategorii Debata i wygrała 8.000 zł właśnie skonsumowała swoją wygraną w postaci 3-dniowej edukacyjnej wycieczki do Warszawy w dniach 15-17 marca 2034 r.

Odwiedzone przez nas miejsca:

 • Teatr Kamienica - obejrzeliśmy spektakl "My dzieci z Dworca ZOO"
 • Be Happy Museum Warszawa - fantastyczne selfie porobione
 • Muzeum Życia w PRL - przenieśliśmy się do minionych czasów
 • Łazienki Królewskie - odwiedziliśmy Chopina, rzuciliśmy okiem na pałac na wodzie i przywitaliśmy wiosnę
 • Stare Miasto, Kolumna Zygmunta i Zamek Królewski w Warszawie - sprawdziliśmy, znajdują się na swoich miejscach
 • Centrum Nauki Kopernik - m.in. porozmawialiśmy z Kopernikiem o naszej szkole oraz obejrzeliśmy wspaniały pokaz pt. Rewolucja Kopernika w Planetarium
 • Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i Narodowy Bank Polski - przyjrzeliśmy się fascynującemu światu pieniądza
 • Ministerstwo Finansów - przelotem rzuciliśmy okiem
 • GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange - zajrzeliśmy, niestety mieli ważniejszych gości
 • Muzeum Powstania Warszawskiego - zrobiło na nas ogromne wrażenie, a ponadto bary mleczne, kawiarnie i sklepiki różnej maści np. Złote Tarasy.

 

Wróciliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i bardzo zadowoleni. To był wspaniały czas!

 

Warto brać udział w konkursach!

 

   

 

 

Opiekunowie: Jolanta Wdowiak, Izabela Niewiadomska, Monika Tesmer, Małgorzata Schröder 

 

Zebranie z rodzicami - 22.III.2023

 

 

22 marca 2023 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.00 - 18.30 - konsultacje z nauczycielami

 

Wyjście edukacyjno-integracyjne klasy 1C

 

10 marca 2023 r. uczniowie klasy 1C wraz z wychowawcą p. Moniką Tesmer i p. Moniką Smolińską zwiedzali kulisy Teatru Muzycznego w Gdyni. Po oprowadzeniu po różnych zakamarkach teatru, które nie są dostępne dla widza i wysłuchaniu ciekawych historii ruszyliśmy w kierunku Muzeum Marynarki Wojennej korzystając z uroków śnieżnej zimy. Po drodze wysłuchaliśmy ciekawych historii o Gdyni.

Wyjście było bardzo ciekawe i nabraliśmy dużej ochoty do wybrania się naszą klasą na jakiś spektakl do Teatru Muzycznego.

 

 

Monika Tesmer

 

WIELKI SUKCES naszych uczennic

 

Drużyna w składzie:

 

 • Klaudia Moszczyńska kl. 3B
 • Katarzyna Mrzygłocka kl. 3B
 • Aniela Szczepkowska kl. 4D

 

zdobyła maksymalną ilość punktów w II etapie Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, który odbył się 7 marca 2023 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej i zajęła 2 miejsce w województwie pomorskim (na 20 szkół) z minimalnie dłuższym czasem rozwiązania testu.

Liczymy na dziką kartę do udziału w warszawskim finale.

 

WIELKIE GRATULACJE!!!

 

 

Maria Małkowska

 

Lekcja historii w Muzeum Stutthof

 

6 marca 2023 r. uczniowie klas maturalnych pod opieką polonistki Pani Olgi Jakusz zwiedzili Muzeum Stutthof.

 

Po projekcji przejmujących filmów ("Ambulans" i "Szubienice Stutthofu") wraz z przewodnikiem przeszli przez Bramę Śmierci do baraków z ekspozycją resztek butów, szpitala, komory gazowej i krematorium. Minutą ciszy i zapaleniem zniczy uczcili pamięć pomordowanych.

 

To była niezapomniana lekcja historii...

 

 

Olga Jakusz

 

Złote Szkoły NBP - Warsztat uczniowski

 

3 marca 2023 r. reprezentanci szkoły w konkursie ogólnopolskim Złote Szkoły NBP przeprowadzili warsztaty dotyczące działalności i funkcjonowania NBP.

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się również jak są zabezpieczone polskie znaki pieniężne oraz co grozi za popełnienie przestępstwa fałszowania pieniędzy.

 

 

K. Trypler- Kłusek

K. Diakowska

 

Złote Szkoły NBP - Debata oksfordzka

 

W dniu 2 marca 2023 r. w obecności Pani Dyrektor Anny Marlewskiej odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka z tezą: 

 

Bank centralny skutecznie przeciwdziała inflacji

 

Głosami widowni oraz jury (za argumentację) wygrała drużyna Opozycji.

 

Debatę przygotowała Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej biorącej udział w ogólnopolskim projekcie Złote Szkoły NBP pod opieką Pani Jolanty Wdowiak

 

 

Jolanta Wdowiak

 

Nasi SIŁACZE

 

XXX MISTRZOSTWA GDYNI w SPORTACH SIŁOWYCH

 

22 lutego 2023 r. nasza reprezentacja w składzie:

 • Julianna Wrońska kl. 4e
 • Kseniia Protasova kl. 1d
 • Szymon Bieliński kl. 4e
 • Piotr Drygała kl. 4f
 • Karol Żywicki kl. 3c
 • Oskar Skibiński kl. 3a

zajęła wysokie IV miejsce (na 13 startujących szkół).

W konkursie indywidualnym wyciskania sztangi leżąc Julianna Wrońska pobiła swój rekord życiowy i zdobyła wicemistrzostwo Gdyni.

 

B R A W O !!! Wielkie Gratulacje !!!

 

 

 

Beata Gocek

 

Wyjście edukacyjne klasy 1C

 

21 lutego 2023 r. klasa 1C wraz z wychowawcą i opiekunem klasy uczestniczyła w zajęciach profilaktycznych "Nie igraj z uzależnieniem" w Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

 

Uczniowie wysłuchali mini wykładu o uzależnieniu i współuzależnieniu od różnych substancji, a następnie odbyły się warsztaty, w których musieli rozwiązać szereg zagadek. Zajęcia były prowadzone w sposób bardzo ciekawy i atrakcyjny. W tym dniu korzystając z okazji pobytu w Experymencie odwiedziliśmy także wystawę interaktywną gdzie poznawaliśmy prawa fizyki, uczyliśmy sie biologii i geografii w niekonwencjonalny sposób doskonale się przy tym bawiąc.

 

 

Monika Tesmer

 

Finał Szkolnego Turnieju w wyciskaniu sztangi leżąc

 

W piątek 17.02.2023 r. odbył się finał wyciskania sztangi leżąc. Po fazie eliminacyjnej w której wzięło udział aż 160 uczniów, przyszedł czas na roztrzygnięcia. Po wielkich emocjach wyłoniliśmy najsilniejszych uczniów ZSAE.

Wśród kobiet zwyciężyła Julianna Wrońska z 4E, która pokonała Kseniię Protasovą z 1D i Zuzannę Maj z 1D. Wśród mężczyzn najsilniejszym okazał się Szymon Bieliński z 4E, który minimalnie pokonał Piotra Drygałę z 4F oraz Jakuba Snarskiego z 1A.

Na zawodach panowała sportowa atmosfera i prawdziwy duch walki. Dużym wsparciem dla startujących byla wspaniale kibicująca grupa uczniów i nauczycieli ZSAE.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

 

Klasyfikacja końcowa kobiet:

 1. Julianna Wrońska 4E
 2. Kseniia Protasova 1D
 3. Zuzanna Maj 1D
 4. Aleksandra Pundzis 4A
 5. Julia Pazdrak 4A
 6. Nikola Teodorczak 3B
 7. Agata Szymanik 1D

 

Klasyfikacja końcowa mężczyzn:

 1. Szymon Bieliński 4E
 2. Piotr Drygała 4F
 3. Jakub Snarski 1A
 4. Mikołaj Gliniecki 4D
 5. Karol Żywicki 3C
 6. Jakub Folega 3C
 7. Oskar Skibiński 3A
 8. Nikodem Stosik 4E
 9. Cezary Hamrol 4E
 10. Tymoteusz Kardzis 4A
 11. Michał Różański 3B
 12. Rafał Górka 4A
 13. Paweł Pobudko 1A

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

 

Sukces naszych uczniów w Pool Bilardzie

 

W piątek 17.02.2023 r. odbyły się I Mistrzostwa Gdyni w Pool Bilardzie, w których reprezentację naszej szkoły tworzyli Nikola Teodorczak z 3B i Tymoteusz Kardzis z 4A.

 

Po wyrównanej walce Nikola zajęła 5 miejsce, natomiast Tymoteusz wywalczył 3 miejsce ustępując tylko dwóm zawodnikom, na co dzień trenującym w Polskim Związku Bilardowym. Ponadto nasz zespół wraz z V LO zajął ex-aequo 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej.

 

WIELKIE GRATULACJE!!!

 

 

Tobiasz Budzich

 

6 edycja konkursu JUNIOR BIZNES

 

15.II.2023 r. odbyła się gala finałowa 6 edycji konkursu JUNIOR BIZNES, którego głównym celem było pokazanie relacji człowiek - środowisko w kontekście ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W konkursie brały udział 3 zespoły z naszej szkoły i każdy z nich został nagrodzony.

 

1 miejsce zdobył zespół ZIELONA KAWA w składzie:

 • Róża Dobrysiak 4A
 • Yelizaveta Aleksandrova 4A
 • Kateryna Stebletsova 4A
 • Kamila Kaiser 4A
 • Filip Petke 4B
 • Dominik Kowalewski 4B

Opiekunem była Pani Maria Małkowska

 

Wyróżnienie otrzymał zespół STEP CLEAN w składzie:

 • Kamila Kucharska 4D
 • Wiktoria Łuńska 4D
 • Rafał Górka 4A

Opiekunem była Pani Maria Małkowska

 

Finalistą został zespół EKOogrody w składzie:

 • Zofia Chmielewska 3C
 • Igor Rogal 3C
 • Agata Przytuła 3C
 • Bartosz Koleśnik 3C
 • Jakub Janczewski 3C

Opiekunem była Pani Jolanta Wdowiak

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

Maria Małkowska i Jolanta Wdowiak

 

Zakamarki Teatru Szekspirowskiego

 

13 lutego 2023 r. klasa 3A wraz z wychowawcą odwiedziła Teatr Szekspirowski w Gdańsku.

 

Do teatru weszliśmy wejściem dla aktorów i znaleźliśmy się w części teatru niedostępnej dla widzów, czyli części biurowej. Najpierw wysłuchaliśmy opowieści o tym jak wyglądały i funkcjonowały teatry za czasów Szekspira, a następnie labiryntami korytarzy udaliśmy się na zwiedzanie teatru. W bibliotece teatralnej przedstawiono nam historię Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i znamienitą postać jego pomysłodawcy i założyciela, nieżyjącego już profesora Jerzego Limona.

 

Obejrzeliśmy scenę, a właściwie to jedną z wersji sceny teatralnej, tzw. scenę włoską, z poziomu parteru oraz najwyższej loży. Pokazano nam najróżniejsze zakamarki oraz opowiedziano o możliwościach technicznych i scenograficznych teatru oraz o tym jak teatr działa i jakiego typu wydarzenia organizuje. Są to nie tylko spektakle, ale także koncerty, wystawy, konferencje i wiele innych. Teatr Szekspirowski to teatr impresaryjny, to znaczy że nie ma swojego własnego zespołu artystycznego ale gości na swoich scenach godne uwagi spektakle przygotowane przez inne teatry.

 

Zwiedzanie Teatru Szekspirowskiego zakończyliśmy spacerem po jego murach zewnętrznych. Nie omieszkaliśmy też zajrzeć na chwilę na pobliską gdańską Starówkę.

 

Było bardzo ciekawie, a piękna zupełnie nie lutowa pogoda umiliła nasz spacer po Gdańsku.

 

 

Joanna Kujawska

 

Tydzień Bezpiecznego Internetu w ZSAE

 

W bieżącym tygodniu uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnych zajęciach i aktywnościach związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypada - 7 lutego.

 

W poniedziałek (6.II) uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach dotyczących cyberbezpieczeństwa, które odbyły się na auli szkolnej. Młodzież podzielona była na 5-osobowe grupy zadaniowe, w których współpracując musiała rozwiązać różne zadania. W wesołej atmosferze układano rebusy oraz wiersze dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. Uczniowie opracowali zasady rozsądnego korzystania z Internetu oraz rozwiązywali zagadki dotyczącego tego zagadnienia.

 

We wtorek (7.II) przez szkolny radiowęzeł wysłuchaliśmy przygotowanej audycji o historii i genezie powstania Dnia Bezpiecznego Internetu, o tym jak mądrze korzystać z sieci internetowej oraz jak unikać zagrożeń, które możemy tam napotkać.

 

Przez cały tydzień na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych odbywają się pogadanki i realizowane są zadania, które uczą jak być bezpiecznym w Internecie.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

https://www.saferinternet.pl/

 

Monika Tesmer

 

Radio Ekonomik - audycja z okazji DBI

 

 

Podziękowanie dla Społeczności ZSAE

Podziękowanie dla naszej Szkoły

Oddajemy krew w ZSAE

 

Szkolny Klub PCK zaprasza na akcję honorowego krwiodawstwa,

która odbędzie się w piątek 3 lutego 2023 r.

w godzinach 9.00-13.00 w szkolnej AULI

 

 

Beata Gocek

 

Zmiana planu lekcji

 

Od 30.01.2023 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan lekcji.

 

Plan jest dostępny na stronie szkoły. 

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

Egzaminy zawodowe - Sesja Zima 2023


W dniach 10 - 21 stycznia 2023 r.

odbywają się w naszej szkole egzaminy zawodowe.

 

 

Dla przypomnienia - szczegółowy harmonogram i wykaz przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie znajduje się w gablocie na II piętrze przy gabinecie 32.

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Szlachetna Paczka ZSAE

 

19 grudnia 2022 r. do rąk Seniorów z Orłowa trafiły świąteczne paczki pełne artykułów zgromadzonych przez uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły w ramach akcji „Szlachetna paczka dla Seniora”. Inicjatywa naszej szkoły pozwoliła nacieszyć się Seniorom nie tylko artykułami pierwszej potrzeby, ale także drobiazgami, które wprowadziły ich w świąteczny nastrój.
 

W imieniu Seniorów oraz Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni chciałabym przekazać serdeczne podziękowania za zaangażowanie w akcję wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom.

 

Zebrane podczas zbiórki środki pieniężne umożliwiły również udział w akcji „Paczuszka Dla Maluszka - Dobrze jest pomagać!” organizowanej przez Fundację Małych Stópek. Środki uzyskiwane od darczyńców są przeznaczane na jednorazowe pieluszki, artykuły kosmetyczne i prezenty dla dzieci.

 

 

Monika Jastrzębska

 

Zmiana planu lekcji

 

Od 02.01.2023 r. (poniedziałek) będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

 

Plan jest dostępny na stronie szkoły. 

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

Życzenia od Samorządu Szkolnego

 

 

EKONOMANIAK - wydanie świąteczne

 

 

Prezent dla hospicjum od 4B

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

św. Jan Paweł II

 

Tradycyjnie - czwarty już raz, w okresie świątecznym klasa 4B rezygnując z wręczania sobie prezentów mikołajkowych zrobiła prezent dzieciom z gdyńskiego hospicjum "Bursztynowa Przystań".

 

Klasa 4B wraz z wychowawcą odwiedziła dziś hospicjum i wręczyła dary wraz z życzeniami świątecznymi dla wszystkich pracowników i podopiecznych tego wyjątkowego miejsca.

 

Podczas odwiedzin klasa uczestniczyła również w swoistej lekcji wychowawczej (lekcji człowieczeństwa). Pani Justyna Januka opiekunka wolontariuszy opowiedziała klasie o powstaniu hospicjum, jego działalności oraz wolontariacie, czyli o tym, jak pomagać niefinansowo.

 

Pomaganie zmienia świat na lepsze

 

Izabela Niewiadomska

 

Prezent dla Ciapkowa od 4A

 

W dniu 21 grudnia 2022 r. klasa 4A odwiedziła schronisko dla zwierząt "Ciapkowo". Zwierzęta też chcą mieć święta, zanieśliśmy im więc to, czego potrzebują najbardziej, m.in. karmę, legowiska, smycze. Kilka osób zamierza od stycznia podjąć wolontariat w "Ciapkowie"

 

Anna Kulińska

 

Radio Ekonomik u gdyńskich Seniorów

Życzenia od Radia Ekonomik

 

 

Uroczystości grudniowe w Gdyni i w Gdańsku

 

Reprezentacji naszej szkoły tradycyjnie nie mogło zabraknąć na obchodach 52 rocznicy „Czarnego Czwartku”, czyli tragicznych wydarzeń 1970 r. Wtedy to komunistyczna władza PRL-u otworzyła ogień do stoczniowców idących do pracy, obawiając się eskalacji robotniczych protestów. Na ulicach Gdyni śmierć wówczas poniosło oficjalnie 18 osób. Było też wielu rannych.

 

Nasz niezawodny poczet sztandarowy - Julia Gajlun, Daria Kłudziak i Kacper Nowocień – brał udział w uroczystościach zarówno w Gdyni jak i w Gdańsku (17 i 16 grudnia), oddając cześć i hołd poległym ofiarom i bohaterom tamtych krwawych wydarzeń.

 

W Gdyni oficjalne uroczystości rozpoczęły się już o godz. 6.00 rano przed pomnikiem Ofiar Grudnia '70 w okolicy przystanku SKM Gdynia Stocznia – Uniwersytet Morski. Nadmienić należy, iż oprócz obecności pocztu sztandarowego, na miejsce mimo tak wczesnej pory licznie przybyła młodzieży z naszej szkoły ZSAE pod opieką Pani Profesor Iwony Jakubowskiej-Konkel i Pani Profesor Olgi Jakusz.

 

O godz. 15.45 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46 przedstawiono program artystyczny pt. „52 lata temu. W hołdzie ofiarom i bohaterom” w wykonaniu uczniów SP 40. Zaś o godz. 16.30 odprawiona została uroczysta msza święta. Po mszy uczestnicy przeszli ulicami 3 Maja, Armii Krajowej i Świętojańską przed pomnik Ofiar Grudnia ’70 na placu Wolnej Polski przy Urzędzie Miasta Gdyni. O godz. 18.30 pod pomnikiem odbyła się dalsza część uroczystości w honorowej asyście wojskowej.

 

Raz jeszcze DZIĘKUJEMY pocztowi sztandarowemu i naszym uczniom

za godne reprezentowanie szkoły i piękną patriotyczną postawę.

 

CZARNY CZWARTEK - Pamiętamy!

 

Młodzież naszej szkoły zapaliła znicze wokół szkoły na znak pamięci OFIAR Grudnia'70

Grudzień 70 - Uroczystości ku czci pomordowanych oficerów MW

Delegacja z ZSAE uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Ofiary Grudnia 70 - komandorów MW. Po mszy św. w Kościele Garnizonowym uczestniczyliśmy w Marszu Pamięci, by finalnie złożyć kwiaty w Kwaterze Pamięci. Dziękuję delegacji z klasy 1D za godne reprezentowanie Szkoły.

Agata Adamska

 

Podziękowanie od Hospicjum

Uroczystości miejskie 13 GRUDNIA

 

We wtorek 13 grudnia w Gdyni odbyły się uroczystości miejskie, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 41 lat - wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy - Julia Galiun, Daria Kludziak i Adam Chamera - pod opieką Pani Iwony Jakubowskiej-Konkel.

 

Obchody rocznicy rozpoczęły się o godz. 16.30 widowiskiem słowno-muzycznym w wykonaniu uczniów II LO w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka przy ul. Portowej. W tym samym miejscu o godz. 17.00 została odprawiona msza święta, a o godz. 18.15 uczestnicy obchodów przemaszerowali ul. Portową, placem Kaszubskim, ul. Świętojańską i ul. Pułaskiego. Tam, przed pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego o godz. 18.30 zmówiona została modlitwa oraz złożono wiązanki kwiatów.

 

Iwona Jakubowska-Konkel

 

Patroni roku 2023

 

Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której Patronami w roku 2023 są:

 

 

 

Senat RP 29.11.2022 r. podjął uchwały o ustanowieniu roku 2023 rokiem:

 

 

Na 52. posiedzeniu Izba zdecydowała, że Patronami roku 2023 będą też:

 

 

Finał konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii

8.XII.2022 r. odbył się finał konkursu Wiedzy o Zarządzaniu i Ekonomii organizowany przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Konkurs był adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych a jego celem było rozwijanie zainteresowań uczniów szkół średnich - zarządzaniem i ekonomią, propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania, kreowania postaw przedsiębiorczych.

Wśród 41 uczestników, trzech reprezentowało naszą szkołę. Byli to uczniowie, którzy w szkolnym etapie osiągnęli najlepsze wyniki:

 • Kamil Stelmaszuk - 2D
 • Julia Szewczuk - 2D
 • Nikola Nowicka - 4B

 

Zaszczytne pierwsze miejsce zajął nasz uczeń Kamil Stelmaszuk.

Jesteśmy dumni z Kamila, Julii i Nikoli za wspaniałą reprezentację naszej szkoły,

a Kamilowi gratulujemy zwycięstwa!

 

Krystyna Trypler-Kłusek

 

Olimpiada Statystyczna - etap 2

Spośród 20 uczniów, którzy wzięli udział w szkolnym etapie Olimpiady Statystycznej organizowanej przez GUS, 3 uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do następnego etapu.

Właśnie dziś – 7.XII.2022 r.

 • Julia Szewczuk - 2D
 • Dominika Hopa - 3A
 • Paulina Mielewczyk - 3A

zmierzyły się z etapem okręgowym, który miał miejsce w III LO w Gdyni.

 

 

Trzymamy kciuki za świetne wyniki i życzymy dalszych sukcesów!

 

Karolina Diakowska

 

Boże Narodzenie w Polsce i ...

 

Dnia 7 grudnia 2022 r. odbyła się w naszej szkole świąteczna impreza "Boże Narodzenie w Polsce i w wybranych krajach Europy". Dowiedzieliśmy się, jak obchodzone jest ono w Niemczech, Austrii, Anglii oraz Ukrainie, śpiewaliśmy kolędy w językach, których uczymy się oraz rozwiązywaliśmy quizy świąteczne.

 

Całość dopełnił kiermasz słodkości, ozdób i kartek świątecznych, a także naturalnych świec oraz mydeł wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Dochód z niego w wysokości 411 złotych zostanie przeznaczony na Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i hojność!

 

Daria Sutowicz

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

30 listopada 2022 r. podczas uroczystej gali w Gdańsku nasze dwie uczennice:

 

 • Wiktoria Ostrowicka z kl. 4E - technik rachunkowości
 • Karolina Bergman z kl. 4A - technik ekonomista

 

odebrały z rąk Pomorskiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Bielang Stypendium Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w nauce.

 

W tej podniosłej chwili uczennicom towarzyszyły wychowawczynie: 

Wiktorii - Pani Profesor Iwona Jakubowska-Konkel, 

Karolinie - Pani Profesor Anna Kulińska.

 

Jesteśmy bardzo dumni!

 

 

Egzaminy zawodowe - sesja ZIMA 2023

 

Harmonogram egzaminów zawodowych

w Sesji ZIMA 2023

jest dostępny w gablocie na II piętrze obok gabinetu 32.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się.

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Finał Konkursu Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają

 

W piątek 25 listopada 2022 r. w naszej szkole odbył się finał IV Wojewódzkiego Konkursu Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają. Gości przywitała p. dyr. Anna Marlewska. Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać wykładu p. Izabeli Brzezińskiej z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Honorowy patronat nad konkursem objęli pan wojewoda pomorski Dariusz Drelich, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Gdańsku oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk, Pomorski Kurator Oświaty p. Małgorzata Bielang oraz Prezydent Miasta Gdyni pan Wojciech Szczurek. IPN i RODM sfinansowali nagrody w konkursie.

 

Na konkurs wpłynęły 92 prace z województwa pomorskiego - plakaty, grafiki oraz wiersze (szczegóły w protokole). Spotkaniu towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac. Gratulujemy naszym uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca:

 • Marcel Rzepiak - 2 miejsce
 • Marta Bazaczek - wyróżnienie
 • Agata Przytuła - wyróżnienie
 • Nikola Kulas - wyróżnienie
 • Dominika Konkol - wyróżnienie


Zapraszamy do udziału za rok.

Jolanta Wdowiak

 

Sztafeta pamięci ZSAE

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Ks. Jan Twardowski

 

LISTOPAD - miesiąc zadumy i wspomnień 

 

Społeczność naszej szkoły kultywuje pamięć o zmarłych nauczycielach i pracownikach naszej szkoły realizując szkolny projekt:

 

Sztafeta pamięci ZSAE

 

Klasy 1, 2 i 3 wraz z wychowawcami odwiedziły groby zmarłych pracowników naszej szkoły. Uczcili Ich pamięć chwilą zadumy i zapaleniem znicza

 

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Olimpiada ZUS - etap szkolny

 

 

W dniu 22.11.2022 roku odbyła się kolejny raz Olimpiada ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w której uczestniczyło 61 uczniów z naszej szkoły z klas: 2B, 2D, 3A, 3B, 4A, 4D, 1A. Bardzo wysoki poziom wiedzy uczestników i tak liczny udział potwierdzają, że zawiłości ZUS są bardzo dobrze znane.

 

W wyniku dogrywki udało się wyłonić 3 osobowy zespół: Klaudia Moszczyńska (3B), Kasia Mrzygłocka(3B) i Aniela Szczepkowska (4D). Grupa ta będzie reprezentować szkołę w II etapie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 

Maria Małkowska

 

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo - KaroKartki

 

W dniu 18 listopada 2022 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, rozpoczęło w szkole działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo o nazwie KaroKartki.

W skład Miniprzedsiębiorstwa wchodzą uczniowie z klasy lll c:

- Dyrektor naczelny Dominik Kiedrowski

- Dyrektor ds. finansów Filip Utnik

- Dyrektor ds. marketingu Jan Rzepa

- Dyrektor ds. graficznych Karol Skowron

- Z-ca Dyrektora ds. graficznych Wiktoria Tomasik

- wspólnik Maciej Gliński

- wspólnik Fabian Owczarzak


Opiekunami Miniprzedsiębiorstwa są nauczyciele pani Bożena Jastrzębska i pani Jolanta Łojewska.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo to realnie działająca firma zorganizowana na wzór spółki jawnej. Uczniowie zgromadzili kapitał założycielski, przygotowali biznesplan przedsiębiorstwa, opracowali działania marketingowe np. plakaty, ulotki reklamowe. Działalność jest produkcyjno-handlowa (zakup i sprzedaż kartek okolicznościowych). Planowana jest też produkcja indywidualnych kartek na zamówienie. W ramach projektu uczniowie prowadzą dokumentację finansową. Co miesiąc opracowują raport z bieżącej działalności, który wysyłają do Koordynatora Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ten program przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie biznesu i finansów.

 

  

 

Dominik Kiedrowski

 

Komisja socjalna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego na święta Bożego Narodzenia z ZFŚS można składać do 27 listopada 2022 r.!

 

Wniosek jest do pobrania na stronie szkoły w zakładce ZFŚS - Załącznik nr 5

 

Zebranie z rodzicami - 23.XI.2022

 

23 listopada 2022 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.30 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.30 - 18.45 konsultacje z nauczycielami

 

Próbna matura dla klas 4D, 4E, 4F

 

W terminie: 22–25 listopada 2022 r.

 

odbędzie się próbna matura

dla klas 4D, 4E, 4F.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Wojewódzki Konkurs z Rachunkowości

18.XI.2022 r. odbył się w naszej szkole Wojewódzki Konkurs z Rachunkowości zorganizowany z okazji obchodów 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku.

 

Z dumą informujemy, że NATAN RICHERT i WIKTORIA OSTROWICKA z kl. 4E zostali LAUREATAMI Wojewódzkiego Konkursu z Rachunkowości.

 

Patronat nad konkursem objął Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania UG, a przedstawicielem była dr Ewa Spigarska z Katedry Rachunkowości.

Oboje - oprócz wielu upominków - w nagrodę od Stowarzyszenia Księgowych z Gdańska otrzymali kursy księgowe II stopnia do wyboru: specjalisty ds. rachunkowości lub kadr i płac, których koszt wynosi ok. 5000 zł.

 

Ogromnie się cieszymy i SERDECZNIE GRATULUJEMY wygranej.

 

W konkursie reprezentowały nas również Wiktoria Dołęga z kl. 4E oraz Martyna Grzymkowska z kl. 4B.

Opiekunami przedsięwzięcia były: Pani Profesor Bogusława Gliwińska i Pani Wicedyrektor Izabela Niewiadomska

 

 

ŚTP - Wykład nt. crowdfundingu

W ostatnim dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości obchodzonego w naszej szkole - 18 listopada 2022 r., wszystkie klasy 4 wraz z opiekunami wzięły udział w wykładzie nt. crowdfundingu zorganizowanym na Politechnice Gdańskiej.

CROWDFUNDING zwany też finansowaniem społecznościowym, jest sposobem na pozyskiwanie pieniędzy, w którym duża liczba osób przy pomocy nawet bardzo małych wpłat jest w stanie ufundować wielkie projekty, albo nawet uratować czyjeś życie i zdrowie. Crowdfunding działa dzięki sile społeczności.

Wykład poprowadziła Pani Agnieszka Płoska ekspert ds. alternatywnego finansowania przedsięwzięć.

 

 

ŚTP - Warsztaty w WSAiB dla klas 3

 

18 listopada 2022 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszystkie klasy 3 wraz z opiekunami uczestniczyły w dedykowanym dla nich wykładzie „O przestępczości nieletnich” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

 

Dziękujemy za zaproszenie!

 

Konferencja Naukowa ScienceCom

18 listopada 2022 r. delegacja uczniów, pod opieką Pani Profesor Jolanty Wdowiak, uczestniczyła w Konferencji Naukowej SCIENCE Com 2022 odbywającej się w Gdyni.

Według młodzieży najciekawszy był panel nr 4 - Zastosowania praktyczne:

 • panel ekspercki - Rozwijanie młodych talentów naukowych
 • wprowadzenie do tutoringu w edukacji - szkolenie dla licealistów.

Podczas konferencji można było odwiedzić stoiska wielu kół naukowych trójmiejskich uczelni i "pobawić" się na stałej ekspozycji Eksperymentu

 

ŚTP - Pakiet Edukacji Ekonomicznej

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasy: 1A, 1C, 1D i 2B uczestniczyły w projekcie PAKIET EDUKACJI EKONOMICZNEJ w Multikinie w Sopocie.

Młodzież obejrzała kilkunastominutowy film na temat przedsiębiorczości, a następnie McImperium - film o powstaniu potęgi MC Donald's.

Obie projekcje były bardzo ciekawe i skłaniały do wielu ekonomicznych przemyśleń...

 

 

Tydzień teatralny

 

W środę 16 listopada 2022 r. klasy 1 i 2 obejrzały spektakl "Samotni w tłumie" poruszający ważne i aktualne problemy współczesności oraz mówiący o pułapkach cywilizacji XXI wieku.

Natomiast w czwartek 17 listopada wszystkie klasy 3 i 4 obejrzały adaptację teatralną lektury - spektakl FERDYDURKE na podstawie prozy Witolda Gombrowicza.

 

 

 

Oba spektakle zostały wystawione przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. 

Wyjścia teatralne zorganizowała polonistka - Pani Profesor Ewa Starostka.

 

ŚTP - Rozmowa o ekonomii z dr Ziębą

 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odwiedził naszą szkołę z wykładem o ekonomii niezwykły człowiek – Profesor Politechniki Gdańskiej dr hab. inż. Krzysztof Zięba z Katedry Przedsiębiorczości (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG)

Klasy 4 wysłuchały bardzo ciekawego wykładu i przekonały się, że ekonomia to fascynująca nauka społeczna.

 

BARDZO DZIĘKUJEMY

 

ŚTP - Warsztaty w WSAiB dla klas 1

17.XI.2022 r. w ramach trwającego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wszystkie klasy 1 wraz z opiekunami uczestniczyły w warsztatach "Odcisk palca - dowód w przestęstwie czy współczesny klucz do urządzeń" w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, m.in. jak zdejmuje się odciski palców i jakie narzędzia są do tego wykorzystywane.

 

Dziękujemy za zaproszenie!

ŚTP - Quiz o Przedsiębiorczości

 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowany został wewnątrzszkolny Quiz o Przedsiębiorczości.

 

W zmaganiach udział wzięli wszyscy uczniowie z podziałem na dwie kategorie - klasy I i II oraz III i IV.

 • Wśród pierwszych i drugich klas I miejsce zajął Paweł Sadowski z klasy 1A.
 • Wśród trzecich i czwartych klas I miejsce zajął Paweł Laskowski z klasy 4D.

 

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

 

Organizatorzy: Karolina Diakowska, Krystyna Trypler-Kłusek

 

ŚTP - Event Power 2 Work - Znajdź pomysł na siebie

 

16.XI.2022 r. uczniowie klasy 3A i 3B wzięli udział w w Evencie Power 2 Work w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Pomorzu zorganizowanym dla pomorskiej młodzieży na kanale YouTube przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Panel inspiracyjno-motywacyjny pod hasłem - Znajdź pomysł na siebie, zakończył się quizem o przedsiębiorczości, w którym uczennica kl.3B Patrycja Uzdrowska zajęła 2 miejsce spośród wszystkich osób uczestniczących w quizie.

 

GRATULUJEMY!

 

Finał Konkursu Polska i Polacy w Kulturze

 

W dniu 14.11.2022 r. gościliśmy w naszej szkole drużyny z gdyńskich techników, które brały udział w finale Konkursu Polska i Polacy w Kulturze. Uczestnicy odpowiadali na pytania w kategoriach: Kultura, Historia, Geografia i Literatura. Nasza drużyna zajęła I miejsce! Drugie przypadło Uczniom ZSChiE, zaś trzecie przedstawicielom ZSH-G. Wszyscy wykazali się sporą wiedzą, a nawet umiejętnościami wokalnymi - trzeba było zaśpiewać wylosowaną pieśń. Gratulujemy i już czekamy na kolejną edycję konkursu.

 

Olga Jakusz

 

Turniej GFKM MASTERS

 

 

Z radością informujemy, że nasza drużyna, w składzie:

 • Szwab Wiktoria (4A)
 • Kardzis Tymoteusz (4A)
 • Puk Maciej (4A)
 • Łobaczewski Hubert (4A)

pod opieką Pani Profesor Izabeli Malińskiej zakwalifikowała się do kolejnego – finałowego – etapu turnieju organizowanego przez GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Do finału, który odbędzie się 5-7 grudnia 2022 r. w Gdańsku, zakwalifikowało się 6 zespołów z 36 biorących udział. Nasi finaliści będą walczyć o tytuł „GFKM Masters".

 

Trzymamy kciuki za naszą drużynę!

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

Z udziałem Pani Dyrektor Anny Marlewskiej, Pani Wicedyrektor Izabeli Niewiadomskiej, nauczycieli oraz ponad 100 uczniów radośnie świętowaliśmy Narodowy Dzień Niepodległości biorąc udział w Gdyńskiej Paradzie.

DZIĘKUJEMY za tak liczną reprezentację Ekonomika i do zobaczenia za rok.

 

Radio Ekonomik u gdyńskich Seniorów

Szkolny konkurs Wiedzy o Ekonomii i Zarządzaniu

 

W etapie szkolnym konkursu Wiedzy o Ekonomii i Zarządzaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Morski w Gdyni wzięła udział szóstka uczniów z naszej szkoły.

 

Do FINAŁU, który odbędzie się 8 grudnia 2022 r. na uniwersytecie zakwalifikowali się:

 • Kamil Stelmaszuk 2D
 • Julia Szewczuk 2D 
 • Nikola Nowicka 4B

 

GRATULUJEMY!

Trzymamy kciuki za etap finałowy.

 

Opiekunami konkursu są: Pani Profesor Krystyna Trypler-Kłusek oraz Pani Profesor Karolina Diakowska

 

Radio Ekonomik - audycja 11 listopada

Młodzież ZSAE w Piaśnicy

2 listopada 2022 r. uczniowie Ekonomika tradycyjnie zapalili znicze na grobach w Piaśnicy. Młodzi pamiętają o zbrodni piaśnickiej i oddają hołd ofiarom.

 

Szczególnym momentem w tym roku było przypomnienie postaci przedwojennego dyrektora naszej szkoły Aleksandra Szulca, który w Lasach Piaśnickich stracił życie.

 

Coroczny wyjazd do Piaśnicy organizują nauczycielki historii: Pani Profesor Jolanta Wdowiak oraz Pani Profesor Monika Smolińska.

 

Jolanta Wdowiak

 

Junior Biznes

 

Cztery drużyny z Ekonomika, które wzięły udział w Gdyńskim Konkursie Junior Biznes, organizowanym przez Gdyńskie Centrum Wspierania przedsiębiorczości, zakwalifikowały się do drugiego etapu.

 

Znalazło się w nim tylko 8 drużyn ze szkół średnich (w tym 4 nasze):

 

"Zielona kawa" - Kamila Kaiser 4a, Yelizaveta Aleksandrova 4a, Kateryna Stebletsova 4a, Róża Dobrysiak 4a, Filip Petke 4b, Dominik Kowalewski 4b

 

"STEP CLEAN" - Kamila Kucharska 4d, Wiktoria Łuńska 4d, Rafał Górka 4a

 

"Przerabianie odpadów z plastiku na przydatne przedmioty w edukacji" - Damian Witkowski 3a, Daniel Williams 3a, Jakub Wołk-Karaczewski 3a

 

"EKOogrody w gdyńskich szkołach" - Zofia Chmielewska 3c, Igor Rogal 3c, Agata Przytuła 3c, Bartosz Koleśnik 3c, Jakub Janczewski 3c

 

Jolanta Wdowiak

 

2C na lekcji muzealnej

 

Klasa 2c miała okazję 29.10.2022 r. obejrzeć starodruki i rękopisy z kolekcji Biblioteki PAN w Gdańsku w ramach lekcji muzealnej. Zachwycająca oprawa (już wiemy, dlaczego książki czyta się od deski do deski!), niesamowite ilustracje, a nawet kartka z pamiętnika z misternie zaplecionym puklem włosów ukochanej... O wszystkim ciekawie opowiadała p. Beata Gryzio, pracownik Biblioteki PAN. Kolejną atrakcją naszej wyprawy był koncert organowy w katedrze oliwskiej. I jesienny park w stylu francuskim.

Olga Jakusz

 

Wyjazd edukacyjny na Hel klasy 1C

25 października 2022 r. klasa 1C wraz z opiekunami – panią profesor Ewą Manią i panią profesor Moniką Tesmer uczestniczyła w zajęciach na Helu w ramach projektu edukacyjnego „Bałtyckie ssaki”.

Uczniowie spędzili czas na:

 • obserwowaniu treningu, karmieniu i badaniu lekarskim fok,
 • uczestniczyli w prelekcji dotyczącej diety ssaków morskich, wpływu antropopresji na ssaki morskie Bałtyku,
 • za pomocą alternatywnych narzędzi połowowych wyławiali z wody zatoki różne żywe organizmy,
 • robili doświadczenia w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego.

Pogoda dopisywała i w wyśmienitych humorach czas płynął na nauce z dala od szkolnych ławek. Zajęcia bardzo się wszystkim podobały.

 

 

Monika Tesmer

 

Konferencja Gdyńskiej Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 24 października 2022 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym podczas Konferencji Gdyńskiej Sieci Doradztwa Zawodowego uczniowie klasy 4B wraz z opiekunem Panią Profesor Jolantą Wdowiak pięknie reprezentowali i promowali naszą szkołę wśród doradców zawodowych gdyńskich szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że zaowocuje to podczas rekrutacji do szkół średnich.

 

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Obchody Patrona roku 2022

 

Z okazji obchodów Patrona Roku 2022 – znanej himalaistki Wandy Rutkiewicz, gościliśmy dziś (19.X.2022 r.) Prezesa Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto p. Józefa Soszyńskiego, który opowiedział o przełamywaniu własnych ograniczeń podczas wspinaczek na ścianach różnych szczytów. Pokazał nam elementy sprzętu alpinistycznego, przedstawił różne aspekty tej pasji – co się je, w jakich warunkach śpi itp. Prezes wręczył też nagrody w Szkolnym Konkursie „Mój Everest”. Było bardzo ciekawie!

 

Prezentacje przedstawiające Wandę Rutkiewicz oraz Józefa Soszyńskiego znajdziecie pod linkami:

Wanda Rutkiewicz

Józef Soszyński

 

 

Oga Jakusz

 

Zebranie z rodzicami - 19.X.2022

 

19 października 2022 r. (środa) odbędą się spotkania z rodzicami

 

wg następującego porządku:

 

godz. 17.00 - spotkanie z wychowawcą 

godz. 17.15 - spotkanie Rady Rodziców (s. 21)

godz. 17.00 - 17.45 konsultacje z nauczycielami

 

83. rocznica wysiedleń ludności polskiej z Gdyni

W czasie II wojny światowej z Gdyni wysiedlono tysiące mieszkańców, którzy opuszczając miasto, zostawiali dorobek życia. Mogli zabrać ze sobą tylko bagaż podręczny. W dn. 9 i 14 października 2022 obchodziliśmy 83. rocznicę wysiedleń gdynian. Z tej okazji odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia.


Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę, 9 października. Tego dnia o godz. 12.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46 odbyła się msza święta w intencji gdynian, którzy zmarli na wysiedleniu i podczas morderczego transportu, oraz tych, którzy po wojnie powrócili do naszego miasta.

Główne uroczystości odbyły się w piątek, 14 października. O godz. 12.00 uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na fasadzie Dworca PKP Gdynia Główna. Natomiast o godz. 12.30 obchody przeniosły się przed pomnik Gdynian Wysiedlonych, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosiła przedstawicielka Urzędu Miasta i przedstawiciel stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Na koniec pod pomnikiem złożono biało-czerwone wieńce, wiązanki kwiatów i zapalone znicze.

 

Naszą szkołę uroczyście reprezentował POCZET SZTANDAROWY w osobach: Daria Kludziak z kl. 2B, Mellanie Sobaszek z kl. 2C oraz Kacper Nowocień z kl. 4C pod opieką Pani mgr Iwony Jakubowskiej-Konkel.

 

 

Iwona Jakubowska-Konkel

 

DEN w naszej szkole

 

Dzień Edukacji Narodowej upłynął w naszej szkole pod patronatem romantyzmu polskiego – uczniowie klas 2c i 4c przedstawili wiązankę wierszy Adama Mickiewicza w śpiewanej i recytowanej interpretacji oraz scenkę z „Kordiana” J. Słowackiego – brawurowe wykonanie nieśmiertelnych dzieł wzbudziło aplauz zgromadzonej widowni. Całości dopełnił zagrany na klarnecie polonez W. Kilara z filmu pt. "Pan Tadeusz" oraz życzenia Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wiele wzruszeń…

 

 

Olga Jakusz

 

Życzenia z okazji DEN

 

 

Radio Ekonomik - audycja z okazji DEN

Zaproszenie na DEN

 

 

Szkolny Dzień Języków Obcych

 

Dnia 7 października 2022 r. odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Delegacje klas I, II, III i IV rozwiązywały quiz językowy, prezentowały wybrane kraje i pokazywały swe zdolności muzyczne podczas wspólnego śpiewania piosenek w językach, których uczymy się w szkole.

 

Nad stroną techniczną wydarzenia czuwał uczeń kl. IV C Kajetan Cempel.

 

Zwycięzcą quizu została kl. II C, a uznanie publiczności za najlepszą prezentację otrzymała kl. IV B.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Wydarzenie zorganizowali nauczyciele: Bogumiła Korolczuk, Daria Sutowicz, Iwona Jakubowska-Konkel, Małgorzata Dejnas vel Denek oraz Tadeusz Burczyk.

Serdeczne podziękowania za pomoc dla Pani Jolanty Wdowiak oraz Pana Karola Patolety.

Daria Sutowicz

 

FF 9 Minut

 

Zapraszamy do udziału w 6 edycji Festiwalu Filmowego 9 Minut

 

 

Szczegóły dotyczące konkursu:

 

 

Karol Patoleta

 

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

PIAŚNICA 2022 - WYNIKI KONKURSU 

 

 

Erasmus + z wizytą w Bułgarii

W dniach 26-30 września 2022 r. uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w Bułgarii w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+ "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery". Projekt realizujemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Bułgarii. Tematem przewodnim tego spotkania był "Tailored tourism". W trakcie tygodniowego pobytu uczniowie przeprowadzili ćwiczenia w języku angielskim. Braliśmy udział w pikniku międzynarodowym z degustacją potraw z krajów partnerskich oraz spotkaniach z przedsiębiorcami bułgarskimi. Poznawaliśmy historię i zwiedzaliśmy miejsca słynne w Bułgarii.

 

Maria Małkowska, Jolanta Wdowiak

 

Szkolny konkurs - Mój Everest...

 

 

Dzień Sybiraka 2022

 

17 września 1939 r. to dzień, w którym Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę.

 

17 września to także Światowy Dzień Sybiraka, honorujący Polaków dotkniętych wywózkami w głąb ZSRR. Z tej okazji w Gdyni odbyły się uroczystości, w których wzięli udział m.in. parlamentarzyści, władze miasta, przedstawiciele Marynarki Wojennej, Związku Sybiraków i Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz mieszkańcy i młodzież. Naszą szkołę godnie reprezentowała delegacja w osobach uczennic Julii Galjun (2A) i Pauliny Piepke (3C) pod opieką Pani mgr Iwony Jakubowskiej-Konkel. Delegacja złożyła w imieniu szkoły wiązankę biało-czerwonych kwiatów i znicze pod pomnikiem „W hołdzie zesłańcom Sybiru” przy ul. Armii Krajowej. Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna oraz Orkiestra Marynarki Wojennej RP.

 

 

Iwona Jakubowska-Konkel

 

 

Wycieczka klas 4A i 4C

 

W dniach 12-16 września 2022 r. klasy: 4A i 4C wraz z wychowawcami i opiekunami przebywały na wycieczce na południu Polski. 

Odwiedziliśmy Kraków i Zakopane, weszliśmy na Rusinową Polanę, Gęsią Szyję, a potem odpoczywaliśmy w Murowańcu. Na zakończenie spędziliśmy cały dzień na super zabawie w EnergyLandia.

Pogoda była w kratkę, ale humor wszystkim dopisywał. Pozostaną CUDOWNE wspomnienia.

 

 

Monika Smolińska

 

Wycieczka klasy 2C

 

W dniach 5-7.09.2022 r. klasa 2C integrowała się w Ośrodku Kulka na Mazurach - kajaki, quady, park linowy, ścianka wspinaczkowa, kino 3D i ognisko - mieliśmy mnóstwo atrakcji. Pogoda dopisała, humory również - to świetny sposób na przedłużenie wakacji!

 

Olga Jakusz

 

Odbiór świadectw maturalnych

 

 

Odbiór świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych

09 września 2022 r. w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Informacja dla Absolwentów - egzamin zawodowy poprawkowy!

 

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- sesja poprawkowa

 

Absolwenci, którzy wyrażają chęć przystąpienia do sesji poprawkowej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 9 września 2022 r. w gabinecie 32:

 

8 września 13.00 -18.00

9 września 8.00 -12.00

 

Deklaracja do wydruku (POBIERZ)

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Giełda podręczników

Giełda podręczników

 

 

odbędzie się 9.09.2022 r. (piątek)

w  auli szkolnej  - w czasie przerw. 

 

Zapraszamy!

 

Samorząd Szkolny

 

Rozliczenie z dokumentacji ze staży wakacyjnych

Certyfikaty kwalifikacji zawodowych

 

Odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych 

 

07 września 2022 r. w godzinach 10.00 - 12.00 w gabinecie nr 32.

 

(W kolejnych dniach odbiór w sekretariacie szkoły)

 

Izabela Niewiadomska

Wicedyrektor ZSAE

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 2 i 4

 

Spotkanie z rodzicami klas  II i IV

 

w sprawie egzaminu maturalnego (dotyczy klas IV D, IV E, IV F)

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (dotyczy klas II i IV)

 

odbędzie się dnia 07.09.2022 r. (środa) o godz. 18.00

 

 Zebranie klasy II C odbędzie się w terminie późniejszym.

 

Dzień sportu

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/ 2023

 

 

Radio Ekonomik - audycja 1 września

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 

odbędzie się 30.08.2022 r. o godzinie 08.30.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Świadectwa maturalne

 

U W A G A

 

Odbiór świadectw maturalnych

 

5 - 6 lipca 2022 r. w godz. 9.00 - 13.00

 

w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Informacja dla maturzystów - egzamin poprawkowy!

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w tym również do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym).


Absolwent, o którym mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa w sekretariacie pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole dnia 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00.

 

Wniosek do wydruku (POBIERZ)

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Egzaminy poprawkowe - VIII 2022 r.

 

Terminy egzaminów poprawkowych

w roku szkolnym 2021/2022

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych - sierpień 2022 r.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Zakończenie roku szkolnego

 

24 czerwca 2022 r., tradycyjnie o godzinie 9, odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia roku szkolnego.

 

Prowadził ją Hubert Łobaczewski - przewodniczący Samorządu Szkolnego. Wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn. Były przemówienia, życzenia, gratulacje, wyróżnienia. Dumni wychowawcy i opiekunowie kół zainteresowań przygotowali nagrody, dyplomy, które wręczyła p. Dyrektor Anna Marlewska.

 

Młodzież oklaskami nagradzała swoje koleżanki i kolegów, a po tej części uroczystości udała się ze swoimi wychowawcami do wyznaczonych sal, by odebrać świadectwa i podziękować za wspólnie spędzony trudny rok pracy.

 Ewa Starostka

 

Życzenia od Samorządu Szkolnego

Odbiór dokumentów na staże zawodowe

Serdecznie zapraszam uczniów, którzy zgłosili się na staże zawodowe w ramach projektu "Ucz się - Doświadczaj - Pracuj" po odbiór kompletu dokumentów stażowych

w dniu 24 czerwca o godz. 17.00 do sali 15.

W przypadku uczniów niepełnoletnich proszę o przybycie rodzica, celem podpisania umowy stażu.

 

Szkolny Opiekun Projektu 

Anna Darul

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

W piątek 24 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00

na boisku szkolnym odbędzie się

uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcą

przechodzą do wyznaczonych sal.

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

KMK z wizytą w Stowarzyszeniu Księgowych

W środę 15 czerwca 2022 r. członkowie Klubu Młodego Księgowego pod opieką Pani Izabeli Niewiadomskiej oraz Pani Jolanty Wdowiak wybrali się w odwiedziny do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku. Było inspirująco i bardzo miło.

 

Rozmawialiśmy o nowych, wspólnych projektach, których realizacja już na jesień.

 

Ugościły nas Panie: Anna Waśko wiceprezes ds. organizacyjnych oraz Agnieszka Szturgulewska pracownik Stowarzyszenia.

 

Dziękujemy!

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Dzień Księgowego w ZSAE

 

8 czerwca 2022 r. świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Księgowego przygotowany przez Klub Młodego Księgowego.

 

Najpierw wysłuchaliśmy audycji w Radiu Ekonomik, przygotowanej przez Martynę Kawczyńską i Wiktorię Ostrowicką, a następnie przenieśliśmy świętowanie na aulę, gdzie towarzyszyli nam goście: ze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku - Pan dyrektor Marcin Pęksyka i Pani Agnieszka Szturgulewska oraz Pani wicedyrektor Joanna Łyjak.

 


 

Tutaj odbyła się prelekcja na temat "Skąd się wzięła księgowość?" przygotowana i przeprowadzona przez Martynę Kawczyńską i Wiktorię Ostrowicką, a następnie internetowy turniej wiedzy ekonomiczno-księgowej w aplikacji Quizizz, w którym wzięły udział 43 osoby.

 

Zwycięzcami zostali:

1 miejsce - Wiktoria Ostrowicka

2 miejsce - Angelika Klafka

3 miejsce - Natan Richert

 

 

GRATULUJEMY!!!

 

Izabela Niewiadomska

 

Rejs „Zaruskim”

 

6 czerwca 2022 r. uczniowie klasy 1c wraz z wychowawczynią oraz siostrą M. Drobienko przeżyli niezapomnianą morską przygodę. O 9.00 zamustrowaliśmy się na żaglowiec „Zaruski”, by przepłynąć Motławą na Zatokę, tam pożeglować z wiatrem/nieco słabym/ ku Gdyni i z powrotem. Było żagli stawianie, manewry na komendę, lin klarowanie, dla chętnych sterowanie, był czas na pogaduszki, szant śpiewanie, a nawet niektórzy pograli w karty. Wróciliśmy spaleni słońcem i wiatrem, zadowoleni /bo nikt nie miał morskiej choroby/ i przekonani, że pływanie pod żaglami to wspaniałe przeżycie, choć dość męczące…

 

 

Olga Jakusz

 

Spotkanie z kulturą wysoką

 

Każda inscenizacja „Dziadów” Adama Mickiewicza to zawsze ważne wydarzenie kulturalne.

 

Uczniowie naszej szkoły w ramach realizowanego projektu „Gdynia teatralna” 2.06.2022 r. obejrzeli spektakl przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Bez wątpienia było to wydarzenie!

 

Bardzo interesująca inscenizacja eksponująca wszystko to, co w tym arcydramacie najważniejsze - obraz Polaków, bunt, poświęcenie, patriotyzm… Uwzględniła przy tym wymagania maturalne2023/2024.

 

Młodzież zachowała się wzorowo. Cisza i refleksja towarzyszyły nam w czasie trwania przedstawienia.

 

Dziękuję Wszystkim – Ewa Starostka

 

Komisja socjalna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego tzw. "wczasy pod gruszą" z ZFŚS można składać do 10 czerwca 2022 r.!

 

Wniosek jest do pobrania na stronie szkoły w zakładce ZFŚS - Załącznik nr 5

 

EKONOMANIAK - nowe wydanie

 

 

Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla techników - etap szkolny

 

W dniu 20 maja 2022 r. przeprowadzony został w naszej szkole szkolny etap Konkursu Znajomości Języka Angielskiego dla techników. W konkursie uczestniczyło 38 uczniów naszej szkoły.

 

Wyniki pierwszej dziesiątki:

1. Róża Dobrysiak 3A (49 pkt)

2. Małgorzata Gużewska 2A (48pkt)

    Piotr Drygala 3F (48pkt)

3. Tymoteusz Kardzis 3A (47pkt)

    Oliwia Stankiewicz 3F (47pkt)

4. Wiktor Szymański 3F (43pkt)

5. Kacper Nowocień 3C (42pkt)

6. Michał Kamiński 1A (42pkt)

    Emilia Bławat 2A (42pkt)

    Kora Karczewska 3C (42pkt)

 

Do kolejnego etapu przechodzą osoby z miejsc 1-3. Zmierzą się z uczniami innych techników gdyńskich już 10 czerwca o godz. 10.00 w naszej szkole.

 

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

 

Anna Kulińska

 

Nabór na płatne staże wakacyjne

Rekrutacja na staze

 

Zapraszam uczniów klas I, II i III kształcących się w zawodach:

technik ekonomista,

technik rachunkowości,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

do zgłaszania się na PŁATNE STAŻE WAKACYJNE w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni

UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ”.

Szczegółowe informacje na temat staży znajdują się w poniższych dokumentach:

Regulamin staży - czytaj tutaj

Wzór umowy zawieranej ze stażystą - czytaj tutaj

Zgłoszenia należy dokonać na stronie wypełniając formularz - kliknij tutaj

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul

e-mail do kontaktu: sop.zsae@gmail.com

 

Z wizytą na uczelni wyższej

 

Wizyta Klubu Młodego Księgowego i klasy 2B na uczelni wyższej

 

We wtorek 24 maja 2022 r. członkowie Klubu Młodego Księgowego oraz klasa 2B kształcąca się w zawodzie technik rachunkowości zasiedli wspólnie ze studentami w uczelnianej auli i wysłuchali prelekcji nt. "Księgowy - prawa ręka przedsiębiorcy", którą przeprowadziła Pani Anna Waśko ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, następnie zwiedzili uczelnię i zapoznali się z kierunkami, na których kształcą się studenci zainteresowani rachunkowością.

 

Dziękujemy Wyższej Szkole Administracji i Biznesu za zaproszenie.

Izabela Niewiadomska

 

Wojewódzki Konkurs Rachunkowości

 

Nasi uczniowie LAUREATAMI Wojewódzkiego Konkursu Rachunkowości

 

20 maja 2022 r.  członkowie Klubu Młodego Księgowego i jednocześnie reprezentanci naszej szkoły w składzie: Wiktoria Ostrowicka, Martyna Kawczyńska, Wiktoria Dołęga i Natan Richert z kl. 3E oraz Martyna Grzymkowska i Julia Bieszke z kl. 3B wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Rachunkowości zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie.

 

Wszyscy zaprezentowali się świetnie, natomiast laureatami zostali:

Wiktoria Dołęga, Wiktoria Ostrowicka i Natan Richert

 

GRATULUJEMY!!!

 

Opiekunami uczniów były Panie: Bogumiła Gliwińska i Izabela Niewiadomska.

 

 

Echa sukcesu naszych Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

 

O nas w Ratuszu Miasta Gdyni - czytaj online str. 11

 

Link do artykułu (Ratusz nr 1496 strona 11): Sukces Ekonomika

 

Izabela Niewiadomska

 

Spotkanie inauguracyjne Klubu Młodego Księgowego

 

W poniedziałek 16 maja 2022 r. odbyło się spotkanie inaugurujące powstanie Klubu Młodego Księgowego.

 

W spotkaniu, oprócz wicedyrektor ZSAE Pani Joanny Łyjak, uczestniczyły przedstawicielki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku: wiceprezes ds. organizacyjnych Pani Anna Waśko oraz Pani Agnieszka Szturgulewicz.

 

Spotkanie poprowadziła prezes KMK Martyna Kawczyńska z kl. 3E

 

Na spotkaniu został rozstrzygnięty konkurs na logo KMK, upominki od SKwP otrzymali także wszyscy członkowie Klubu.

 

 

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Rozstrzygnięcie konkursu na logo Klubu Młodego Księgowego w ZSAE.

 

16 maja 2022 r. na spotkaniu inauguracyjnym Klubu Młodego Księgowego został rozstrzygnięty konkurs na logo Klubu.

 

Jury w składzie: Pani wicedyrektor Joanna Łyjak, opiekun KMK Izabela Niewiadomska, przedstawicielki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O. Gdańsk - wiceprezes ds. organizacyjnych Pani Anna Waśko oraz Pani Agnieszka Szturgulewicz jednogłośnie zdecydowało, iż zwyciężczynią konkursu zostaje Dominika Konkol z klasy 3F  Nagrodę ufundowało współpracujące z naszą szkołą SKwP.

 

 

 

Dominice serdecznie GRATULUJEMY

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Sukces Drużyny Ambasadorów

 

Sukces Naszej szkolnej Drużyny Ambasadorów (Uczniów i Nauczycieli) w Złotych Szkołach NBP został zauważony w mieście.

 

ZOBACZ: Orłowski Ekonomik Złotą Szkołą NBP

 

Izabela Niewiadomska

 

Zebranie z rodzicami - 11.05.2022 r.

 

 

Dnia 11.05.2022 r. (środa) w godzinach 17.00-18.30

odbędzie się zebranie w formie stacjonarnej.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni w szkole.

 

Zmiana planu lekcji

 

Od 10.05.2022 r. (wtorek) będzie obowiązywał nowy plan lekcji.

 

Plan będzie dostępny na stronie szkoły od 9.05. 

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

KOMUNIKAT - Opłaty za egzamin zawodowy

 

OPŁATY za egzamin zawodowy

i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 1. Egzamin jest odpłatny dla:
 1. ucznia – młodocianego pracownika,
 2. osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych,
 3. osoby zdającej egzamin eksternistyczny zawodowy,
 4. osoby, która jako absolwent szkoły przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny,
 5. osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i przystępuje do egzaminu po raz trzeci i kolejny.

 

 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty

 

 1. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek. Osoby, ubiegające się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin zawodowy dołączają do wniosku o dopuszczenie do egzaminu dokumenty potwierdzające wysokość dochodów

 

 1. Opłatę za egzamin zawodowy wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem głównym egzaminu zawodowego.

 

 1. Niewniesienie opłaty nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

Szczegóły dotyczące wysokości opłat i nr konta: 

KOMUNIKAT - OKE w Gdańsku

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Ogólnopolski sukces szkolnej drużyny Ambasadorów Złotych Szkół NBP

Z radością i dumą obwieszczamy, że NASZA SZKOŁA zdobyła tytuł Złota Szkoła NBP i została LAURETEM (2 miejsce) w kategorii debata szkolna.
 

 

28.04.2022 r. odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu "Złote Szkoły NBP". Tegoroczny temat konkursu "Bezpieczni w finansach osobistych" realizowany był w trzech zadaniach: Lekcja z ekonomią, Warsztat uczniowski i Debata szkolna.

W projekcie wzięło udział 115 tysięcy uczestników i 645 nauczycieli, prawie 400 szkół z całej Polski. Jesteśmy w gronie 19 nagrodzonych szkół ponadpodstawowych z całej Polski. To ogromny wspólny sukces, na który zapracowali:
 

Ambasadorzy uczniowie:

 • Katarzyna Mrzygłocka kl. 2B
 • Wanda Burblis kl. 2B
 • Klaudia Moszczyńska kl. 2B
 • Nikola Teodorczak kl. 2B
 • Karolina Bergman kl. 3A
 • Wiktoria Szwab kl. 3A
 • Kamila Kaiser kl. 3A
 • Tymoteusz Kardzis kl. 3A
 • Dominik Silabetzschki kl. 3A
 • Hubert Łobaczewski kl. 3A

Ambasadorzy nauczyciele:

 • Pani Monika Tesmer
 • Pani Małgorzata Schröder
 • Pani Jolanta Wdowiak
 • Pani Izabela Niewiadomska (szkolny koordynator programu)

 

Gościnnie wsparły drużynę: Laura Izydorczyk kl. 3B oraz Małgorzata Kołodziej kl. 4B

 

Szkolny koordynator programu Złote Szkoły NBP - Izabela Niewiadomska

 

Absolwenci A.D. 2022

 

„Ale to już było…”

 

Pożegnanie maturzystów odbyło się 28 kwietnia 2022 r. w sali gimnastycznej. Było podniośle, uroczyście, wzruszająco. Cóż, kolejny rocznik rusza w świat… Nagrodzono wyróżniających się absolwentów.

 

Klasa IIIF przygotowała krótką prezentację na temat motywu rozstania w literaturze.

 

Życzenia dotyczyły głównie powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, by spełniali swoje marzenia i …. oczywiście zachowali wspomnienia o ZSAE.

Ewa Starostka i Jolanta Wdowiak

 

Złote Mikrofony 2022

Zakończenie roku szkolnego klas 4

 

 

W piątek 29 kwietnia br. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odbędzie się

uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 4

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

 

Władze Klubu Młodego Księgowego

 

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r., odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne Klubu Młodego Księgowego, który powstaje w naszej szkole. Na spotkaniu zostały wybrane władze klubu.

 

 

Zarząd będzie podejmował i nadzorował różnorodne inicjatywy w myśl klubowych celów:

 • rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości
 • popularyzacji rachunkowości
 • poznania praktycznej strony zawodu księgowego
 • przygotowania do pracy zawodowej
 • integrowania środowiska uczniowskiego zainteresowanego zawodami związanymi z rachunkowością
 • samorozwoju

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Warszawa Raz Dwa!

 

Dwa dni, dwie klasy drugie, dwóch wychowawców i dwóch opiekunów oraz wiele niezapomnianych wrażeń ze stolicy. Tak w skrócie można by podsumować wycieczkę klasy 2 A i 2 B do Warszawy, która odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2022 r.

 

 

Link do galerii zdjęć z wycieczki: https://padlet.com/joannakujawska7/fwc6o858cwje1zed 

 

Zaczęliśmy od Starego Miasta, na którym przywitał nas nie tylko król Zygmunt na swojej kolumnie, ale też sympatyczna pani przewodnik. Poprowadziła nas przez Stare Miasto racząc ciekawymi opowieściami na temat historii warszawskiej Starówki i poszczególnych obiektów oraz pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie obejrzeliśmy zmianę warty. Zwiedzanie Starego Miasta zakończyliśmy w Ogrodzie Saskim, który okazał się być preludium do zielonej odsłony stolicy, którą mieliśmy poznać lepiej następnego dnia.

 

Ale zanim to nastąpiło, była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, obiadokolacja w restauracji w centrum oraz wjazd na trzydzieste piętro Pałacu Kultury i Nauki. Widoki z góry oraz sam potężny gmach Pałacu Kultury zrobił wrażenie na wszystkich, mimo, że nie jest to obecnie najwyższy budynek w stolicy.

 

Po bardzo wczesnej pobudce i trudach dnia wszyscy z radością udaliśmy się do hotelu, zlokalizowanego tuż przy Rezerwacie Przyrody „Las Bielański”. Ale nie las był w tym momencie najważniejszy tylko-gdzie jest mój pokój! A pokoje były niczego sobie, komfortowe, wręcz luksusowe. Co prawda nocne Polaków rozmowy nie wszystkim pozwoliły się porządnie wyspać, ale szansa była!

 

Kolejny dzień przywitał nas słońcem, które wyciągnęło wszystkich z łóżek prosto na wystawne śniadanie w hotelu. W promieniach słońca pięknie zaprezentowała się nam panorama Warszawy podziwiana z Ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej, zlokalizowanego na dachu budynku.

 

W Łazienkach warszawskich wiosna w pełnym rozkwicie przywitała nas wraz z nieoczekiwanymi mieszkańcami Warszawy. Niektórzy z nas po raz pierwszy w życiu zobaczyli na żywo majestatyczne pawie. Były też barwne kaczki i wiewiórka, która czuła się tam całkowicie bezpiecznie i nie przeszkadzała jej zbytnio nasza obecność.

 

Nie wszyscy uczestnicy wycieczki znali stolicę od tej zieleńszej strony.

 

Ze słońcem pożegnaliśmy się na kilka godzin wraz z wejściem do Muzeum Powstania Warszawskiego, którego mroczne wnętrze w pełni oddaje nastrój tych heroicznych i tragicznych chwil z historii Polski i stolicy. Następnie metrem przejechaliśmy na drugi brzeg Wisły, żeby zwiedzić ostatni obiekt w harmonogramie naszej wycieczki, czyli Stadion Narodowy. Trzeba przyznać, że pan przewodnik miał pełną uwagę całej grupy, a miejsca na stadionie, które nam pokazywał nie są dostępne w żaden inny sposób dla zwykłych śmiertelników podczas meczy czy imprez odbywających się na stadionie. No, ale szliśmy w końcu trasą dla VIP-ów!

 

Tyle i aż tyle udało nam się zobaczyć w Warszawie przez dwa dni. Wracaliśmy we wspaniałych nastrojach, z mnóstwem wspomnień i obrazów stolicy w głowach. Niektóre z nich zamieszczamy w tej relacji. Taką ujrzeli i taką stolicę zapamiętają uczestnicy naszej wycieczki.

Joanna Kujawska

 

Konkurs na logo Klubu Młodego Księgowego

 

Przypominamy o konkursie na logo Klubu Młodego Księgowego naszej szkoły! Termin nadsyłania prac przedłużony do 6 maja!

 

Atrakcyjna nagroda finansowa w postaci karty prezentowej!

 

ZAPRASZAMY wszystkich uczniów, liczy się kreatywność!

 

 

Izabela Niewiadomska - opiekun KMK

 

Spotkanie Klubu Młodego Księgowego

 

Uroczystości dotyczące Zbrodni Katyńskiej

 

W środę, 13 kwietnia 2022 r. na Cmentarzu Wojennym w Gdyni Redłowie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej, w których wzięła udział również delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

– To była zbrodnia. Nie można użyć innych słów, opisując jedną z najbardziej krwawych kart historii naszego kraju. Ponad 20 tysięcy osób, które należały do elity naszego narodu, zostało zamordowanych strzałem w tył głowy. Naszym zobowiązaniem jest pamięć o nich. Osoby, które wtedy zginęły, wierzyły w niepodległą Polskę i w to, że ich postawa oraz determinacja doprowadzi do tego, że kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się wolnością. To wielkie zobowiązanie nie tylko dla nas, ale i dla kolejnych pokoleń, aby pamięć o tamtych wydarzeniach była wiecznie żywa – mówił Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

 

Podczas uroczystości nie zabrakło również wspólnej modlitwy. Ponadto odczytano apel poległych, a żołnierze oddali salwę honorową. Na koniec uczestnicy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przed pomnikiem Ofiar Katynia.

 

Obchody uświetniły Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

 

 

Iwona Jakubowska-Konkel

 

Życzenia świąteczne

 

 

Konkurs na logo KMK

 

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie, któremu patronuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku

 

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Wycieczka do PGS

 

W poniedziałek 11.04.2022 r. z klasą 2C byliśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie na wystawie malarstwa abstrakcyjnego Oli Szewczuk pt. "Granice" i warsztatach poświęconych malarstwu abstrakcyjnemu. Wszyscy uczniowie tworzyli z wielkim zaangażowaniem. Po warsztatach przeszliśmy się na spacer po Sopocie.

 

 

Aleksandra Bartkowiak-Mil

 

Projekt - Kartka wielkanocna w języku niemieckim

 

Uczniowie z kl. IV B zaprojektowali kartki wielkanocne z życzeniami w języku niemieckim.

 

Zapraszamy do galerii prac: Frohe Ostern!

 

 

Daria Sutowicz

 

Spotkanie organizacyjne Klubu Młodego Księgowego

 

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie - organizacyjne Klubu Młodego Księgowego powstającego w naszej szkole na mocy porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku.

 

Licznie przybyła młodzież z kl.1,2 i 3 zgłosiła wiele ciekawych pomysłów na działania w ramach Klubu.

 

 

Opiekun KMK - Izabela Niewiadomska

 

Zaproszenie do Klubu Młodego Księgowego w ZSAE

 

 

Ogólnopolski konkurs Turbolandeskunde

 

Dnia 25.03.2022 r. odbył się szkolny etap konkursu "Turbolandeskunde - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego", którego organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Spośród 5 drużyn został wyłoniony zwycięski zespół w składzie: K. Kaiser, T. Kardzis oraz M. Puk z kl. III A. Uczniowie będą reprezentować naszą szkołę podczas etapu regionalnego dnia 22.04.2022 r.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Daria Sutowicz

 

Prima aprilis

 

1 kwietnia - Samorząd Szkolny zaprosił uczniów do zabawy.

 

Dzień bez plecaka pokazał po raz kolejny, że w naszej szkole są uczniowie kreatywni, z wyobraźnią i dużym poczuciem humoru. Wszyscy bawili się świetnie! Niektórzy próbowali zastąpić nauczycieli w ich ciężkiej pracy i… prowadzili lekcje. Wspomnienia pozostaną.

 

 

Dziękujemy!

Ewa Starostka

 

 

Wolontariat dla Ukrainy

 

Środa 25.03.2022 r. była pracowitym dniem dla uczniów klasy 1c, którzy pojechali do gdańskiego oddziału Caritasu, by pomóc w sortowaniu darów dla Ukrainy. Pracy było bardzo dużo – potrzeba pomocnych rąk ogromna. Jeśli ktoś chciałby włączyć się w akcję tego typu, może skontaktować się z p. Jakusz. Naprawdę warto!

 

 

Olga Jakusz

 

Rekolekcje dla młodzieży ZSAE

 

Serdecznie zapraszamy na szkolne rekolekcje wielkopostne

w dniach 24-25 marca 2022 r. w godzinach 9:15-10:15

do kościoła Matki Bożej Bolesnej w Orłowie.

 

Uczniowie zapisani na religię będą wychodzić wraz z opiekunami na katechezy w kościele od 9.15 do 10.15. Dla pozostałych uczniów lekcje będą odbywać się zgodnie z planem.

 

 

s. Marta Drobienko

 

Światowy Tydzień Mózgu 2022

 

Uczniowie klasy 1c aktywnie spędzili czas w piątek 18.03.22 r. podczas Dni Mózgu zorganizowanych przez Wydział Biologii UG. Studenci przygotowali 15 stanowisk, na których można było poeksperymentować z własnym ciałem – zrobić sobie dziurę w ręce, sprawdzić, czy węch jest nam potrzebny podczas posiłku, oszukać swój mózg iluzjami, poddać się porażeniu prądem, spróbować sił w rysowaniu z wykorzystaniem lustrzanego odbicia. Chętni zagrali w grę miejską: Dokąd wiodą drogi nerwowe? Wszyscy uczestniczyli  w wybranych warsztatach: Zobaczyć komórkę nerwową, czyli w jaki sposób barwi się mózg oraz Układ nerwowy u bezkręgowców. Można było pobawić się z karaczanem (czyli karaluchem!) i zrobić sekcję dżdżownicy – dwie dziewczyny zrobiły to naprawdę i całkiem fachowo!

 

 

Olga Jakusz

 

Zebranie z rodzicami - 23.03.2022 r.

 

 

Dnia 23.03.2022 r. (środa) w godzinach 17.00-18.30

odbędzie się zebranie w formie stacjonarnej.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni w szkole.

 

Realizacja programu Złote Szkoły NBP zakończona!

 

 

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z programu Złote Szkoły NBP w składzie:

 

Ambasadorzy uczniowie:

 • Katarzyna Mrzygłocka kl. 2B
 • Wanda Burblis kl. 2B
 • Klaudia Moszczyńska kl. 2B
 • Nikola Teodorczak kl. 2B
 • Karolina Bergman kl. 3A
 • Wiktoria Szwab kl. 3A
 • Kamila Kaiser kl. 3A
 • Tymoteusz Kardzis kl. 3A
 • Dominik Silabetzschki kl. 3A

 

Ambasadorzy nauczyciele:

 • Pani Monika Tesmer
 • Pani Małgorzata Schröder
 • Pani Jolanta Wdowiak
 • Pani Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

 

(gościnnie wsparły drużynę: Laura Izydorczyk kl. 3B oraz Małgorzata Kołodziej kl. 4B) zakończyła realizację zadań programu.

 

W ramach udziału w programie w naszej szkole odbyły się 3 duże stacjonarne wydarzenia z tematyki przewodniej programu "Bezpieczni w finansach osobistych":

 1. Lekcja z ekonomią,
 2. Debata oksfordzka,
 3. Warsztat uczniowski,

Miały one na celu popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie kompetencji ekonomicznych społeczności szkolnej.

 

Z niecierpliwością oczekujemy na informację, czy nasza szkoła po raz kolejny uzyska zaszczytny tytuł Złotej Szkoły NBP.

 

Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

 

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI ZWYCIĘSKA MISJA

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

 

Erasmus + z wizytą w Cartagenie

 

W dniach 14 do 18 marca 2022 r. w Cartagenie (Hiszpania) odbywa się spotkanie partnerskie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+ "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery". Hasłem przewodnim tego spotkania jest Slow Life. Uczestnicy z Polski, Włoch, Niemiec, Bułgarii, Portugalii i Hiszpanii realizują działania projektowe: prowadzą ćwiczenia, gry, odwiedzają szkoły i uczelnie, zwiedzają miejsca ważne kulturowo i historycznie.

 

 

Piszą o nas na stronie urzędu miasta Cartagena - Link do strony 

 

Maria Małkowska, Jolanta Wdowiak

 

Złote Szkoły NBP - Warsztat uczniowski

 

W dniu 10 marca 2022 r. klasy: 1A, 1B, 1C i 1D miały okazję uczestniczyć w warsztatach przeprowadzonych przez starsze koleżanki z kl. 2B: Katarzynę Mrzygłocką, Wandę Burblis, Nikolę Teodorczak oraz Klaudię Moszczyńską na zajęciach z informatyki, na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa finansowego w Internecie.

 

Warsztaty zostały przeprowadzone w bardzo ciekawy sposób, gdyż łączyły w sobie wykład, ćwiczenia w grupach, burzę mózgów, a zakończone zostały quizem w aplikacji Kahoot! Warsztaty od uczniów dla uczniów zostały przygotowane pod kierunkiem Pani Moniki Tesmer w ramach udziału szkoły w programie Złote Szkoły NBP.

 

 

Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

 

Złote Szkoły NBP - Debata oksfordzka

 

W poniedziałek 7 marca 2022 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach udziału naszej szkoły w programie Złote Szkoły NBP - debata oksfordzka, którą przygotowali uczniowie - ambasadorzy edukacji ekonomicznej pod kierunkiem Pani Jolanty Wdowiak. Gościem specjalnym debaty była Pani Dyrektor Anna Marlewska.

 

Teza debaty brzmiała - Gotówka jest najbezpieczniejszą formą płatności. Publiczność zgromadzona w auli (klasy 2A i 2B) po wysłuchaniu debaty zagłosowała "za" tezą czyli uznała, że najbezpieczniej jest płacić gotówką. Natomiast jury przekonał zespół Opozycji.

W podziękowaniu obu zespołom Pani Marszałek wręczyła upominki.

 

Skład Drużyny PROPOZYCJI:

 • Laura Izydorczyk kl. 3B
 • Klaudia Moszczyńska kl. 2B
 • Nikola Teodorczak kl. 2B

Skład Drużyny OPOZYCJI:

 • Karolina Bergman kl. 3A
 • Katarzyna Mrzygłocka kl. 2B
 • Wanda Burblis kl. 2B

MARSZAŁEK - Małgorzata Kołodziej kl. 4B

Debata oksfordzka w wersji stacjonarnej została przeprowadzona po raz pierwszy w naszej szkole! Mamy wielką nadzieję, że nie ostatni.

 

Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

 

Złote Szkoły NBP - Lekcja z ekonomią

 

W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie Złote Szkoły NBP, w piątek 4 marca 2022 r., klasy 1B i 3A miały możliwość uczestniczyć w niezwykłej, interdyscyplinarnej lekcji ekonomii na temat bezpieczeństwa finansów osobistych - bezpiecznego inwestowania, bezpiecznego zaciągania kredytów i pożyczek oraz bezpiecznego przechowywania środków finansowych.

 

Lekcję poprowadziły Panie: Małgorzata Schröder (ekonomia) i Monika Tesmer (informatyka) przy udziale uczniów - ambasadorów edukacji ekonomicznej.

 

Zajęcia zakończyły się stworzeniem przez uczestników w aplikacji Mentimeter kodeksu bezpiecznego zaciągania pożyczek oraz udziału w quizie na temat bezpiecznego poruszania się po świecie finansów osobistych, który wygrały, uzyskując wynik 100% i jednocześnie ocenę celującą: Wiktoria Cherek (1B) oraz Kateryna Stebletsova i Róża Dobrysiak (3A).

 

 

Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

 

 

Pomoc dla Ukrainy

 

 

Zmiana planu lekcji

 

Od 28.02.2022 r. nastąpi zmiana planu lekcji.

 

Plan będzie dostępny na stronie szkoły. 

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

Praktyki zawodowe szansą na pozyskanie pracy

 

Marcelina, uczennica klasy 2B w zawodzie technik rachunkowości, odbywająca praktyki zawodowe w Kancelarii Usług Księgowych Hejne, dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w szkole oraz swojemu zaangażowaniu w powierzone obowiązki otrzymała pierwszą pracę w swoim zawodzie.

 

 

Marcelinie serdecznie gratulujemy!

 

Pani Żanecie Hejne, właścicielce kancelarii dziękujemy za wspieranie młodzieży w zdobywaniu pierwszych zawodowych szlifów.

 

Izabela Niewiadomska

 

Projekt: Berlin - miasto warte zwiedzenia!

 

Uczniowie klas III A, III C oraz IV A wzięli udział w cyklu zajęć na temat Berlina. Zwieńczeniem ich jest projekt "Berlin - miasto warte zwiedzenia!".

 

Zapraszamy do galerii prac!

 

https://wke.lt/w/s/UGpkDN

Daria Sutowicz

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych

 

 Rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O. Gdańsk

 

W dniu 07 lutego 2022 roku Pani Dyrektor Anna Marlewska podpisała porozumienie o współpracy naszej szkoły ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, które reprezentowali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Dorota Kania, Wiceprezes ds. Organizacyjnych Pani Anna Waśko oraz Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Pan Marcin Pęksyka.

 


 

Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje wieloma ciekawymi projektami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych.


 

Izabela Niewiadomska

 

Dzień Bezpiecznego Internetu

 

Dziś obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 • Pamiętajcie dla własnego bezpieczeństwa, że w sieci nic nie ginie - zdjęcie raz wrzucone do internetu zaczyna żyć własnym życiem. Każdy może je pobrać, opublikować w niekorzystnym kontekście, a nawet zmodyfikować i udostępnić ponownie. Zanim opublikujesz coś w Internecie – pomyśl! Obejrzyjcie materiał filmowy udostępniony przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Państwowy Instytut Badawczy NASK:

 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/w-sieci.html

 

 • Zastanówcie się czy nie spędzacie zbyt wiele czasu w Internecie zaniedbując pozostałe codzienne czynności.

 

 • Zastanówcie się czy nie jesteście sprawcami lub ofiarami Cyberprzemocy
  • nękanie, straszenie, szantażowanie w sieci,
  • rejestrowanie niechcianych filmów i zdjęć,
  • publikowanie w Internecie ośmieszających filmów, zdjęć, informacji,
  • podszywanie się w sieci pod inną osobę.

 

 • Gdzie szukać pomocy?

- telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

- adres e-mailowy: dyzurnet@dyzurnet.pl

 

Monika Tesmer

 

Zmiana planu lekcji

 

Od 31.01.2022 r. zostanie skorygowany plan lekcji.

 

Plan będzie dostępny na stronie szkoły od 29.01.2022 r. 

 

Joanna Łyjak

wicedyrektor ZSAE

 

Komunikat z 27.01.2022 - Zdalne nauczanie

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki ogranicza się funkcjonowanie szkoły do 27.02.2022 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość. Lekcje prowadzone są w formie on-line.

 

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Anna Marlewska
dyrektor ZSAE

 

Ogólnopolski konkurs Turbolandeskunde

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe-Institut w Warszawie i Krakowie. Tegoroczna edycja dot. wiedzy krajoznawczej na temat Niemiec. Dnia 04.03.2022 odbędzie się etap szkolny. Uczniowie będą rozwiązywać w grupach trzyosobowych test.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 07.02.2022 do Pani Darii Sutowicz.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Daria Sutowicz

 

Komunikat z 20.01.2022 - Zdalne nauczanie

 

UWAGA!


Od 20 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku, w oparciu o opinię 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

i zgodę organu prowadzącego,

 

wprowadzam zdalne nauczanie dla wszystkich klas szkoły.

 

W tym czasie zajęcia realizowane są zgodnie z planem lekcji w formie on-line.


Anna Marlewska
dyrektor ZSAE
 

Pan Tadeusz w GCK

 

19 stycznia 2022 r., mimo pandemii, uczniom klas trzecich oraz 4 b udało się wybrać na spektakl pt. „Pan Tadeusz” do Gdyńskiego Centrum Kultury. Reżyser Tomasz Podsiadły, wraz z aktorami – amatorami z Bałtyckiego Teatru Różnorodności, stworzył inscenizację, która naprawdę może" się podobać – żywa akcja przeplatana scenami lirycznymi, ciekawe pomysły łamiące stereotypy – m.in. wprowadzenie chóru Panien czy ducha ukochanej Jacka Ewy Horeszkówny, a wszystko przy akompaniamencie muzyki granej na żywo przez uczniów Szkoły Muzycznej – czas minął nam niepostrzeżenie. To była świetna powtórka lektury szkolnej.

 

Fotografie:  Sebastian Mul / GCK

 

Olga Jakusz

 

Wyniki konkursu - Projekt ulotki/plakatu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci internetowej

 

W grudniu uczniowie wszystkich klas naszej szkoły mogli wziąć udział w konkursie "Projekt ulotki/plakatu dotyczącego bezpieczeństwa w sieci internetowej" przygotowując się pomału do Dnia Bezpiecznego Internetu, który odbędzie się w tym roku 8 lutego. Swoich sił spróbowały 22 osoby z klas I, II i III.

 

Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce - Seweryn Szlas z klasy 1C (zobacz praca I

II miejsce - Kevin Paterka-Kistowski z klasy 2B (zobacz praca II

III miejsce - Martyna Doering z klasy 1D (zobacz praca III

 

Ponadto przyznano wyróżnienia dla następujących uczniów:

- Nikola Lubocka z klasy 1C,

- Aleksandra Heland z klasy 2B,

- Nikola Teodorczak z klasy 2B.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za udział w konkursie,

a zwycięzcom gratulujemy wygranej.

 

Monika Tesmer

 

Etap szkolny konkursu - Świat w czasie pandemii

 

XV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

pt. „ŚWIAT W CZASIE PANDEMII”

 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni. 

 

Na konkurs autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie - zdjęcia w formacie - A4 (21x30 cm), czarno-białe lub barwne. (W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020, 2021, 2022 r., które nigdy wcześniej nie brały udziału w innych konkursach fotograficznych!).

 

CELE oraz REGULAMIN KONKURSU dostępne są na stronie organizatora - kliknij tutaj aby pobrać regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym

 

Organizatorzy przygotowali dla laureatów wartościowe nagrody.

 

Kryteria oceny prac:

 • interpretacja tematu - pomysł i kreatywność,
 • walory estetyczne - wykadrowanie, kompozycja.

 

Etap szkolny trwa do 4 lutego 2022 r.

 

 

Szczegóły i zgłoszenia u nauczycieli grafiki i reklamy.

 

 

Zapraszamy Wszystkich do udziału w konkursie!

 

 

A. Bartkowiak-Mil, Z. Falgowska, M. Grzenkowicz, K. Patoleta

 

II edycja programu ZŁOTE SZKOŁY NBP

 

Przystępujemy do II edycji programu ZŁOTE SZKOŁY NBP, w tym roku pod tytułem "Bezpieczni w finansach osobistych" i będziemy walczyć o tytuł "Złota Szkoła NBP" na nowy rok szkolny dla naszego Ekonomika organizując: lekcję z ekonomią, warsztat uczniowski oraz debatę szkolną. Będzie się działo!

 

Skład "kierownictwa" programu:

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej - nauczyciele:

Jolanta Wdowiak, Monika Tesmer, Małgorzata Schrőder oraz Izabela Niewiadomska - szkolny koordynator programu

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej - uczniowie:

z kl. 3A - Wiktoria Szwab i Karolina Bergman,

z kl. 3B - Sara Kurkowska i Simona Łuczak,

z kl. 3E - Wiktoria Ostrowicka i Martyna Kawczyńska,

z kl. 2B - Wanda Burblis, Klaudia Moszczyńska, Katarzyna Mrzygłocka i Nikola Teodorczak.


 

Zapraszamy wszystkich uczniów do włączenia się w nasze działania!


 

Izabela Niewiadomska

szkolny koordynator programu ZŁOTE SZKOŁY NBP

 

Lekcja wychowawcza w bibliotece

 

12 stycznia 2022 r. klasa 3b w czasie lekcji wychowawczej odwiedziła bibliotekę szkolną. Celem spotkania było przedstawienie książek poświęconych tematyce uzależnień. Ponadto uczniowie zapoznali się z nowymi pozycjami kupionymi w ramach Narodowego Projektu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

 

Jolanta Wdowiak

Izabela Niewiadomska

 

Lekcja wychowawcza w Centrum Nauki Experyment

 

W dniu 11 stycznia 2022 r. klasa 3B uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach wychowawczych na temat uzależnień. Lekcja „Nie (i)graj z uzależnieniem” odbyła się w Centrum Nauki Experyment w formule escape roomu, a uczniowie wcielali się w rolę biegłych sądowych. Były to niezwykle ciekawe i pouczające zajęcia. Przy okazji uczniowie zwiedzili także interaktywną wystawę.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

EKONOMANIAK - nowe wydanie

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

 

Szlachetna Paczka ZSAE

 

Kochani!

Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice!

 

W grudniu br., po rocznej przerwie związanej z sytuacją pandemii, organizowaliśmy kolejną edycję Szlachetnej Paczki ZSAE, której celem było przygotowanie świątecznej paczki dla osób potrzebujących oraz zebranie środków finansowych na wsparcie celów statutowych Fundacji Małych Stópek, czyli wsparcie maluszków do 1 roku życia, będących wraz z ich mamami pod opieką Fundacji.

We współpracy z pracownikiem Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni dokonaliśmy wyboru rodziny, tu lokalnie, z Orłowa.

W sumie udało się nam zebrać, dzięki szczodrości i ofiarności całej społeczności szkolnej oraz rodziców aż 1300 zł! Za część kwoty (450 zł) psycholog i pedagog szkolny zrobiły prawdziwie świąteczne zakupy i w dniu 21.12.20201 r. paczka została przekazana na ręce wskazanej rodziny. Były światełka na choince, łzy wzruszenia, gorące podziękowania, a temu wszystkiemu towarzyszyły życzenia i śpiew kolęd (dałyśmy radę z Panią pedagog ).

 

 

 

Pozostała część kwoty (850 zł) została przekazana przekazem pocztowym na konto Fundacji Małych Stópek. Dzięki temu wsparciu finansowemu Maluszkom nie zabraknie tego, czego potrzebują, aby móc prawidłowo się rozwijać – poza samą miłością i bliskością swoich Mam, będą mieć pieluszki, mleko, śpioszki i zabawki!

 

 

Goooooooorąco dziękuję Wszystkim, którzy dołożyli się do inicjatywy ciepłym słowem, rysunkiem (dzięki Róża, z III A), siłą mięśni przy noszeniu paczek, i sowitym groszem!

 

Wspomnijmy przy wigilijnym stole tych dużych i małych, których wsparliśmy. Dzielmy się radością dawania!

 

Z najlepszymi świątecznymi życzeniami,

 

Dorota Hinca-Czura

psycholog szkolny

 

Życzenia od Samorządu Szkolnego

 

 

Życzenia od Radia Ekonomik

 

 

Podziękowania dla naszej Szkoły

 

 

Finał Konkursu Polska i Polacy w kulturze

 

15 grudnia 2021 r. został przeprowadzony Konkurs Polska i Polacy w kulturze, który od lat organizuje nasza szkoła - w tym roku w formie zdalnej.

 

 

Walczyło pięć zespołów z różnych szkół gdyńskich, do wyboru mieli pytania o różnych stopniach trudności z czterech kategorii: Kultura, Literatura, Historia, Geografia.Najlepsi okazali się reprezentanci naszej szkoły! Gratulacje! Poniżej wyniki:

I miejsce - ZSA-E /16 punktów

II miejsce - ZSH-G /12 punktów

III miejsce - ZSChiE /11 punktów + dogrywka 8

IV miejsce - CKZiU nr 1 /11 punktów + dogrywka 6

V miejsce - ZSE-T /9 punktów

 

 

Olga Jakusz

 

Kartki świąteczne w języku niemieckim

 

Kartki wykonali uczniowie z kl. IV A oraz IV B. Zapraszamy do galerii prac.

 

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

 

 

Link do galerii kartek: KARTKI ŚWIĄTECZNE 

 

Daria Sutowicz

 

Książka kucharska w języku niemieckim

 

Boże Narodzenie już coraz bliżej. Zapraszamy do obejrzenia książki kucharskiej i zainspirowania się. Autorami przepisów są uczniowie kl. II, III oraz IV.

 

 

Link do strony: KSIĄŻKA KUCHARSKA 

 

(Zalecane jest otworzenie dokumentu w trybie pełnoekranowym).

 

Daria Sutowicz

 

II edycja programu ZŁOTE SZKOŁY NBP

 

Rusza nabór do Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ZSAE w II edycji Programu ZŁOTE SZKOŁY NBP, w tym roku pod tytułem: Bezpieczni w finansach osobistych.

 

Poszukujemy 10 chętnych osób, które chcą się rozwijać w naukach ekonomicznych, lubią działać i uczyć się nie tylko siedząc w ławce.

 

Zgłoszenia do szkolnego koordynatora projektu Pani Izabeli Niewiadomskiej (Izabela.Niewiadomska@zsae.gdynia.pl)

 

Potrzebne różnorodne talenty!

 

 

Czekamy na Was!

 

Izabela Niewiadomska

 

„Baczyński bez filtra” konkurs fotograficzny dla młodzieży

 

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Wybierz swój ulubiony wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 2. Wykonaj zdjęcie ilustrujące wybrany wiersz.
 3. Zatytułuj swoją pracę.
 4. Wyślij zdjęcie w formacie .jpg na adres: baczynski@wielkiehistorie.pl (w treści maila zgłoszeniowego podaj swoje dane osobowe, kategorię, w której bierzesz udział oraz zgodę na udział w konkursie).

 

Zdjęcia można przesyłać do 31 grudnia 2021 r.

 

Nagrody

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce – profesjonalna lustrzanka i voucher na kurs fotografii profesjonalnej

II miejsce – dron o wartości ok. 2000 zł

III miejsce – bon na książki o wartości 500 zł

cztery wyróżnienia – bony na książki, każdy o wartości 100 zł

 

Karol Patoleta

 

Świąteczna paczka dla hospicjum od klasy 3B

 

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia klasa 3B tradycyjnie, jak co roku, przygotowała paczkę z darami dla gdyńskiego hospicjum dziecięcego Bursztynowa Przystań, które wraz z życzeniami od klasy zawiozła wychowawczyni.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

 

Szkolny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową w Języku Niemieckim

 

 

Zachęcamy do udziału w niniejszym konkursie. Pracę w formie elektronicznej należy wysłać do dnia 19.12.2021 r. na adres mailowy Pani Darii Sutowicz: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl.

 

Daria Sutowicz

 

Bogowie i herosi w popkulturze

 

We wtorek 1.12.2021 r. klasy 1 b i 1 c uczestniczyły w wykładzie pt. „Bogowie i herosi w popkulturze”, który wygłosiła p. Aleksandra Hołomej, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego.

Było ciekawie i kolorowo – mogliśmy ocenić, jak bardzo z mitologii korzystają współcześni twórcy komiksów, gier komputerowych i planszowych, ilu bohaterów różnych publikacji mniej lub bardziej przypomina mieszkańców Olimpu.

 

 

 

 

Dziękujemy za poszerzenie naszej wiedzy

i mamy nadzieję na dalszą współpracę!

 

 

Olga Jakusz

 

 

Andrzejki...

 

Samorząd Szkolny zorganizował andrzejki w formie, która w tym momencie jest do zrealizowania. Słodkości, konkursy, muzyka, którą lubią nasi uczniowie - wszystko to pozwoliło poczuć nastrój tego szczególnego dnia.

Ewa Starostka

 

Olimpiada ZUS - I etap

 

W dniu 23.11.2021 odbył się I etap Olimpiady ZUS w której uczestniczyło 36 osób z klas II, III i IV naszej szkoły.

 

Wszystkim uczestnikom gratuluję doskonałego przygotowania.

 

Wśród uczestników wyłoniono 3-osobowy zespół z najwyższą liczbą punków: Kasia Mrzygłocka 2b, Klaudia Moszczyńska 2B i Natan Richert 3E.

 

Maria Małkowska

 

Spotkanie organizacyjne - kurs prawo jazdy kat. B

 

 

30 listopada o godzinie 19.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne on-line dla uczniów, którzy zgłosili się na kurs prawo jazdy kat. B w ramach projektu Ucz się - Doświadczaj - Pracuj.

Ms Teams - link do spotkania

Szkolny Opiekun Projektu

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

25 listopada 2021 odbyła się plenarna sesja Samorządu, podczas której wybrano nowe władze. Niespodzianek nie było - przewodniczącym został Hubert Łobaczewski z klasy IIIA, zastępcą Angelika Kummer z klasy IIIF. W tym trudnym dla wszystkich czasie praca tej najważniejszej szkolnej organizacji jest nie lada wyzwaniem, ale ambitni uczniowie naszej szkoły na pewno sobie z nim poradzą.

 

Ewa Starostka

 

Granty PGR

 

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o grant w ramach naboru pn. "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. Śląska 35-37, I piętro, sekretariat) dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR wskazanego w oświadczeniu krewnego - niedostarczenie takiego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Państwa wniosku. Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR może być zaświadczenie lub innymi dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Osoba do kontaktu: Aneta Grygiel-Dorszewska, tel. 58 761 77 26.

 

 

Potyczki Mitologiczne

 

W poniedziałek 22.11.2021 r. uczniowie klasy 1 c zorganizowali dla swoich kolegów Potyczki Mitologiczne. Przygotowali w Auli 26 stanowisk, przy których trzeba było zagrać w grę – na przykład połączyć w pary postać z Olimpu z jej atrybutem czy zasięgiem władzy albo związek frazeologiczny z jego współczesnym znaczeniem. Trzeba było wykazać się też znajomością drzewa genealogicznego bogów olimpijskich – wszystko to wymagało wiedzy, sprytu i umiejętności – ale opłacało się, bo najlepsi zostaną nagrodzeni świetnymi ocenami z języka polskiego, a przy okazji była szansa na utrwalenie wiadomości ze starożytności w niebanalny sposób. Pochwała należy się organizatorom – wykonali samodzielnie gry mitologiczne – niektóre to istne arcydzieła!

 

 

Olga Jakusz

 

Podsumowanie konkursu: Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi pamiętają

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Szczególny szacunek należy się nauczycielom, którzy przygotowali swoich wychowanków do wykonania prac, inspirując ich i zachęcając do samokształcenia.

Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy w uczestnikach zainteresowania historyczne oraz motywację do poszerzania wiedzy.

 

Na konkurs wpłynęły w sumie 52 prace: 8 grafik komputerowych, 25 plakatów i 19 wierszy. Z powodów sanitarno-epidemiologicznych (Covid 19) nie odbędzie się w tym roku Gala wręczenia nagród, ale postaramy się dyplomy oraz nagrody przekazać Państwu w inny sposób. Ponadto przygotujemy wirtualną wystawę nagrodzonych prac, aby każdy mógł obejrzeć rezultaty konkursu.

 

Patronat honorowy nad Konkursem objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Kurator Oświaty Małgorzata Bielang oraz Oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Nagrody w konkursie ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, Oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, który był także partnerem Konkursu.

 

Dziękując, zapraszam jednocześnie do udziału w przyszłorocznej edycji naszego Konkursu.

 

PIAŚNICA 2021 - WYNIKI KONKURSU 

Kliknij w link aby zobaczyć - NAGRODZONE PRACE

 

Jolanta Wdowiak

 

Zebrania z rodzicami

 

Dnia 24.11.2021 r. w godzinach 18.00-19.30

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami 

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe. 

 

Komisja socjalna

 

Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego na święta Bożego Narodzenia z ZFŚS można składać do 23.11.2021 r.!

 

Wniosek jest do pobrania na stronie szkoły w zakładce ZFŚS - Załącznik nr 5

 

 

Melodia języka

 

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut. Najlepiej wyrażasz się przez muzykę? Wyraź… melodię języka niemieckiego! Nie musisz go świetnie znać, po prostu to poczuj, włóż swoje serce i talent, zachwyć efektem i wygraj atrakcyjne nagrody.

 

Zachwyć jury i zachęć swoich znajomych do głosowania na Twoje wykonanie. Zabawa trwa do 30 listopada 2021 r.

 

 

Do wygrania 3 kursy języka niemieckiego i atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • lampa do nagrywania filmików Tracer
 • profesjonalny mikrofon Forever BMS
 • głośnik JBL GO 2
 • słuchawki bezprzewodowe Xiaomi

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://melodiajezyka.pl/

 

Daria Sutowicz

 

Ogólnopolski konkurs - Koch mir was! 2

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu w PDF-ie strony z przepisem kulinarnym na ulubioną potrawę (polską lub niemiecką), która mogłaby się znaleźć na wymarzonym świątecznym stole. Przepis powinien zawierać ilustrację potrawy, opis składników oraz opis wykonania. Językiem pracy jest język niemiecki.

 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-14 lat, 15-18 lat. Udział w konkursie można wziąć indywidualnie lub w grupie do max. 4 osób. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (w przypadku, gdy na zdjęciu widoczne są twarze uczniów).

 

 

Regulamin konkursu oraz dokumenty dostępne są pod linkiem:

 

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/ver/ko2.html

 

Prace oraz zgody należy wysłać do dnia 21.11.2021 r.  na adres mailowy Pani Darii Sutowicz: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl

 

Daria Sutowicz

 

ŚTP - Cechy dobrego księgowego

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O. Gdańsk w ZSAE

z wykładem CECHY DOBREGO KSIĘGOWEGO

 

10 listopada 2021 r. klasy 3B, 3E, 3D oraz 2A zawodu technik rachunkowości i technik ekonomista wzięły udział w spotkaniu z Panią Anną Waśko Wiceprezesem do spraw organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku i wysłuchały niezwykle ważnego i ciekawego wykładu pt. Cechy dobrego księgowego. W prezencie otrzymaliśmy również Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości (dostępny w bibliotece szkolnej).

 

Spotkanie to idealnie wpisało się w trwający właśnie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

 

Bardzo dziękujemy Pani Annie Waśko

za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

 

Izabela Niewiadomska

 

ŚTP - Wyniki konkursu na najpiękniejsze pióro przedsiębiorczej mocy

 

Jury w składzie: Pani Jolanta Wdowiak, Pani Małgorzata Grzenkowicz oraz Pani Izabela Niewiadomska spośród ogromnej ilości fantastycznych piór postanowiło przyznać pięć równorzędnych wyróżnień.

 

 

Nagrody zostaną wręczone wykonawcom piór na zakończeniu roku szkolnego.

Gratulujemy!

 

Właścicieli piór prosimy o kontakt z P. Niewiadomską.

 

Izabela Niewiadomska

 

ŚTP - "Żywa" lekcja przedsiębiorczości w Pałacu Zdunowo

 

W dniu 9 listopada 2021 r. z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klas: 1a, 1b oraz 3b wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Pałacu Zdunowo. Celem wycieczki była "żywa" lekcja przedsiębiorczości, podczas której uczniowie dowiedzieli się z jakimi problemami boryka się przedsiębiorca prowadząc swój biznes, a także jakie są plusy i minusy prowadzenia własnej działalności i na jakie aspekty podczas jej prowadzenia należy zwrócić uwagę oraz lekcja kultury zawodu (warsztaty savoir vivre) podczas spotkań biznesowych.

 

 

Były to bardzo ciekawe zajęcia z praktykami biznesu.

 

Izabela Niewiadomska, Małgorzata Dejnas, Magdalena Gwiazda

 

ŚTP - wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

 

W poniedziałek, 08 listopada 2021 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, dwie klasy 2C i 3C o profilu grafiki i poligrafii oraz reklamy były na wycieczce w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Uczniowie brali udział w interaktywnych warsztatach, podczas których kaligrafowali gęsim piórem swoje inicjały, własnoręcznie czerpali papier i wcielili się w rolę drukarza tworząc własny certyfikat drukarski.

W muzeum zobaczyliśmy też wiele ciekawych eksponatów, takich jak prasa Gutenberga czy pięknie zdobione prasy „Kolumbijki”, drewniane i metalowe czcionki.

Po bardzo pouczających warsztatach udaliśmy się na spacer i obiad do pobliskiego Torunia.

 

Aleksandra Bartkowiak-Mil

 

ŚTP - Konkurs fotograficzny

 

Konkurs fotograficzny

W ZSAE rozwijam skrzydła przedsiębiorczości

 

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasa 3B zbudowała skrzydła przedsiębiorczej mocy z piór przygotowanych przez wszystkie klasy biorące udział w szkolnym projekcie "Rozwijamy skrzydła przedsiębiorczości"

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to wspólne przedsięwzięcie i zapraszamy do konkursu fotograficznego na najpiękniejsze zdjęcie ze skrzydłami przedsiębiorczej mocy.

 

Zdjęcia przesyłamy do końca obchodów ŚTP tj. 14 listopada 2021 r. na adres: Izabela.Niewiadomska@zsae.gdynia.pl

 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy.

 

Zapraszamy!

 

Izabela Niewiadomska

 

ŚTP - klasa III A na Wydziale Ekonomicznym UG

 

Dnia 8.11.2021 r. klasa III A z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczestniczyła w wykładach oraz warsztatach zorganizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, które w bardzo przystępny i interesujący dla młodzieży sposób poruszały tematykę: przedsiębiorczości, finansów oraz logistyki.

 

 

Anna Kulińska, Małgorzata Schröder

 

Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Statystycznej

 

Do etapu drugiego Olimpiady Statystycznej 2021 zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

Robert Uniwersał z kl. 2A, Paulina Mielewczyk kl.2A i Natan Richert z kl. 3E.

 

Laureatom etapu szkolnego gratulujemy i trzymamy kciuki na zawodach okręgowych, które odbędą się 8 grudnia 2021.

 

Aleksandra Rosicka

 

Święto Niepodległości z Radiem Ekonomik

 

 

Szkolny konkurs - BIZNES JUTRA

 

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS W RAMACH 

XIV EDYCJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

- BIZNES JUTRA | 8-14 LISTOPADA 2021

 

Konkurs „Biznes jutra” jest skierowany dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych w Gdyni, polega na indywidualnym wykonaniu pracy graficznej za pomocą komputera przedstawiającej wizję światowej lub lokalnej ekonomii przyszłości i przesłaniu jej drogą mailową do 5 listopada 2021 r. na adres: konkurs.pliki@gmail.com w treści maila podając imię i nazwisko oraz klasę.

 

Karol Patoleta

 

Olimpiada Statystyczna - etap 1

 

W dniu 3 listopada 2021 r. 

odbędzie się etap szkolny Olimpiady Statystycznej.

 

START - godz. 11.00

 

Link do logowania: 

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/logowanie.html

 

W olimpiadzie uczestniczy 20 uczniów z klas II - IV

 

Wszystkim życzymy POWODZENIA!

 

Aleksandra Rosicka

 

ERASMUS+ w ZSAE

 

2 listopada 2021 r. rozpoczęło się spotkanie uczestników Erasmusa+ w Gdyni. W projekcie Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery biorą udział uczniowie i nauczyciele z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Grupa z Włoch uczestniczy w spotkaniu zdalnie.

 

Gości przywitała pani dyrektor Anna Marlewska. Pierwszego dnia uczniowie ZSAE przedstawili prezentacje o naszej szkole, Polsce i Trójmieście. Przeprowadzili quiz o Polsce oraz gry na zapoznanie. Po południu zabrali gości na zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem. Jutro ciąg dalszy w PPNT.

Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska, Maria Małkowska

 

 

Z wizytą w Piaśnicy...

Dnia 29 października 2021 r. przedstawiciele klas I - III brali udział w złożeniu hołdu poległym Polakom w Lasach Piaśnicy.

W 1939 roku rozegrała się tam największa tragedia mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego i Kaszub. Wśród ofiar byli mężczyźni, kobiety i dzieci. Piaśnica była największym - po obozie koncentracyjnym Stutthof - miejscem kaźni ludności polskiej na Pomorzu w okresie II wojny światowej.

Monika Smolińska

 

Erasmus+ spotkanie w Portugalii

W dniach 25-29 października 2021 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+ "Servant Leadership for Schools" w Portugalii. Działania projektowe były realizowane w gronie osób pracujących w instytucjach edukacyjnych z Włoch, Portugalii i Polski. W trakcie pobytu poznawaliśmy najnowsze metody pracy z uczniami na zajęciach ekonomicznych. Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2022 roku w Trójmieście.

Maria Małkowska

 

 

 

Wizyta w Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego

 

Dnia 27.10.2021 r. klasa IV B brała udział w zajęciach z języka niemieckiego w Centrum Herdera w Gdańsku. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą owej instytucji oraz wykazać się umiejętnościami językowymi podczas wypowiedzi ustnych oraz gry edukacyjnej.

Daria Sutowicz

 

Akcja edukacyjna - Złóż życzenia Bohaterowi

 

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji edukacyjnej IPN i przygotowali kartki urodzinowe dla Pana Mieczysława Frąckiewicza, który 3 listopada będzie obchodził 102 urodziny. Udało nam się zrobić ponad 100 kartek urodzinowych.

 

Pan Mieczysław Frąckiewicz, lotnik Polskich Sił Powietrznych. W czasie II wojny światowej został zesłany na Sybir. Z Armią Andersa dotarł do Europy. Zgłosił się do służby w lotnictwie i w kwietniu 1943 r. przybył do Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu szkolenia na radiooperatora otrzymał przydział do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego”.

Monika Smolińska, Jolanta Wdowiak

 

Patroni roku 2022

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2022 roku.  

 

2022 będzie Rokiem:

 • Ignacego Łukasiewicza (200. rocznica urodzin oraz 140. rocznica śmierci polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, pioniera przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonisty i działacza niepodległościowego),

 • Marii Konopnickiej (180. rocznica urodzin polskiej poetki i nowelistki okresu pozytywizmu, krytyka literackiego, publicystki i tłumaczki; jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej),

 • Wandy Rutkiewicz (w uznaniu zasług polskiej apinistki i himalaistki, jednej z najwybitniejszych światowych himalaistek),

 • Marii Grzegorzewskiej (135. rocznica urodzin polskiej pedagog, psycholog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce),

 • Józefa Wybickiego  (200. rocznica urodzin polskiego pisarza i polityka, szambelana Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku, napisał słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – późniejszego polskiego hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego), 

 • Józefa Mackiewicza (120. rocznica urodzin polskiego pisarza i publicysty -  do jego najważniejszych dzieł należy „Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów”)

oraz

 • Romantyzmu Polskiego (W 1822 r. w Wilnie ukazały się „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, co wyznaczyło początek polskiego romantyzmu. „Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności. Najwybitniejsi twórcy to Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Cyprian Kamil Norwid w dziedzinie literatury, Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko w muzyce, Piotr Michałowski i Jan Matejko w malarstwie).

 

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy z klasą 3B

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny, w którym uczestniczy kl. 3B ma na celu poszukiwanie w sobie swoich mocnych stron, dobrych cech i talentów. Wiedza ta dodaje skrzydeł i podnosi na duchu – powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy codzienne trudności.


W ramach tego projektu podczas pracy warsztatowej z wychowawcą klasa zbudowała "Piramidę moich priorytetów" (czynności, które dają mi siłę każdego dnia i pozwalają czuć się dobrze) oraz "Moje mocne ABC" (katalog mocnych stron i dobrych cech zbudowany na bazie własnych imion). 3B przygotowała także wystawę dla całej społeczności szkolnej celem inspiracji i motywacji do poszukiwania w sobie własnych dobrych i mocnych stron.

Izabela Niewiadomska

 

Konkurs wojewódzki - „Quiz wiedzy o Niemczech – Wer weiß?”

 

Zachęcamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie w zespołach 2-osobowych quizu wiedzy o Niemczech w programie PowerPoint w języku polskim. Uczniowie mogą samodzielnie zaproponować temat quizu na przykład: quiz wiedzy ogólnej na temat Republiki Federalnej Niemiec, znani Niemcy, ciekawostki geograficzne, ciekawostki historyczne, wydarzenia sportowe, literatura, kino itp. Innymi słowy: kto wie? - Wer weiß?

 

 

Forma pracy konkursowej: prezentacja PowerPoint z max. ilością do 15 slajdów. Prezentacja powinna zawierać elementy edukacyjne, pomocne np. na lekcjach geografii lub na lekcjach języka niemieckiego. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace, które nie zostały zgłoszone do innego konkursu oraz nie były wcześniej publikowane. Prace konkursowe powinny być pracami autorskimi, a nie kopiami materiałów już istniejących. Do pracy konkursowej należy dołączyć opis - dokumentację projektową.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://herder.ug.edu.pl/?page_id=6418

 

Prace należy wysłać do Pani Darii Sutowicz do dnia 03.11.2021 na maila: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl

 

Daria Sutowicz

 

Zebrania z rodzicami

 

Dnia 20.10.2021 r. w godzinach 18.00-19.30

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami 

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe. 

 

Informacja dla Rodziców

 

Drodzy Rodzice,

 

wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, a także mając na uwadze negatywne skutki zdalnej nauki przejawiające się wzrostem zaburzeń depresyjno-lękowych i trudności wychowawczych u młodzieży, chcemy Was wspierać w byciu rodzicem i radzeniu sobie z trudnościami okresu adolescencji. Zachęcamy do udziału w projekcie Akademii Dzielnicowej, w ramach którego możecie Państwo skorzystać z 2 darmowych konsultacji rodzicielskich w gabinecie psychoterapeuty.

 

Spotkania Rodzicielskie to propozycja dla obojga lub jednego z rodziców. Mogą one pomóc w przyjrzeniu się kwestii związanych z byciem rodzicem, które rodzic uznaje za problemowe czy budzące jego wątpliwości. Spotkania te mogą służyć również pogłębieniu rozumienia sytuacji nastolatka, jego potrzeb i ograniczeń, tak, aby tworzyć bardziej satysfakcjonujące relacje ze swoimi dziećmi, mogą także wspomóc lepszą współpracę rodzicielską między opiekunami.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny, projekt trwa do końca listopada 2021 r. i odbywa się z poszanowaniem Państwa prywatności.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z psychologiem (dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl) lub pedagogiem szkolnym (monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl), a także pod nr tel. 58/624-82-86 (pedagog, psycholog).

 

Dorota Hinca-Czura

 

Życzenia dla Nauczycieli

Szkolny Konkurs na Grę Dydaktyczną w Języku Niemieckim

 

Wszyscy wiemy, że najlepiej uczymy się poprzez zabawę. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Tematyka pracy oraz forma dowolna. 
 

Prace należy dostarczyć do pani Darii Sutowicz do dnia 29.10.2021 r

 

 

Daria Sutowicz

 

82 rocznica Wysiedlenia Gdynian

 

Z okazji 82 rocznicy wysiedleń ludności polskiej z Gdyni w czasie II wojny światowej, w mieście odbyły się oficjalne uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Jak co roku, udział w nich wzięła również delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

 

Główne uroczystości odbyły się we wtorek, 12 października 2021 r. Uczestnicy oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy pamiątkowej, która znajduje się na fasadzie Dworca PKP Gdynia Główna.

Następnie przeszli przed pomnik Gdynian Wysiedlonych. Tam też okolicznościowe przemówienia wygłosili: samorządowcy, przedstawiciele Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych oraz zaproszeni goście.

Iwona Jakubowska-Konkel

 

Życzenia od Samorządu Szkolnego

Audycja Radia Ekonomik

Europejski Dzień Języków w naszej szkole

28 września 2021 r. świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji odbył się quiz dot. języków obcych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I. I miejsce zajęła kl. I C, II - kl. I D, III - kl. I A, a IV - kl. I B.

Zorganizowany został również kiermasz potraw z krajów europejskich. Fundusze zgromadzone podczas kiermaszu zostaną przeznaczone na cel charytatywny.

Uczniowie mieli także okazję wziąć udział w Szkolnym Konkursie na Najciekawszy Strój. Zwycięzcami zostali uczniowie z kl. I C oraz I D.

Daria Sutowicz

 

Festiwal NNW

30 września 2021 r.  klasa 4 c uczestniczyła w XIII Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Uczniowie obejrzeli film "I tak będę żył" w reż. Pauliny Ibek. Film opowiadał historię Stanisława Szuro majora Wojska Polskiego, który był więźniem obozów hitlerowskich i komunistycznych. Mieli też okazję porozmawiać z dyrektorem festiwalu Arkadiuszem Gołębiewskim i mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem.

Monika Smolińska

 

Europejski Dzień Języków w ZSAE

 

Święto jest okazją do inicjowania wydarzeń związanych z promowaniem nauki języków obcych. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie przyłączyli się do tej akcji.

1 października 2021 r. w auli szkolnej czytali "Małego Księcia" Antoine De Saint-Exupery w różnych językach. Mogliśmy wysłuchać m.in. wersji niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, kaszubskiej oraz polskiej.

Brawo.

Anna Kulińska

 

Zapraszamy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - NABÓR WRZESIEŃ 2021

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. 

 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

 

RACHUNKOWOŚĆ - kwalifikacja EKA.07

 

KADRY, PŁACE I PODATKI - kwalifikacja EKA.05

 

Kursy realizowane są w trybie zaocznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

 

Okres trwania kursu 8 miesięcy.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursów PAŹDZIERNIK 2021.

 

Podanie o przyjęcie na kurs należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Druki podania:

 

 

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA Kwalifikacyne Kursy Zawodowe  

 

Serdecznie zapraszamy!

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Rekrutacja na kursy z projektu

 

Serdecznie zapraszamy uczniów, którzy odbyli staże

w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - Ucz się, doświadczaj, pracuj"

do zgłaszania się na kursy:

 

 1. Prawo jazdy kategoria B.

Informacje szczegółowe:

 • termin rozpoczęcia kursu - po uzyskaniu przez kandydatów Profilu Kandydata na Kierowcę
 • liczba miejsc: 10 

Warunki konieczne:

 • ukończony staż
 • stan zdrowia pozwalający na kierowanie pojazdem
 • ukończone 18 lat lub zgoda rodziców/opiekunów prawnych, jeżeli dany uczeń nie ukończył 18 lat w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kursu.

Kryteria dodatkowe:

 • frekwencja w roku szkolnym 2020/2021
 • wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021
 • praca na rzecz szkoły, szczególne osiągnięcia

 

2.  Kurs druku i publikacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 16 godzin
 • liczba miejsc: 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

3.  Kurs automotywacji

Informacje szczegółowe:

 • termin realizacji kursu X-XII 2021
 • czas trwania kursu - 12 godzin
 • liczba miejsc: 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik: ekonomista, rachunkowości, grafiki i poligrafii cyfrowej

Formularze rekrutacyjne do pobrania:

Wypełnione formularze należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres sop.zsae@gmail.com oraz oryginały złożyć w sekretariacie szkoły do 30 września 2021 roku.

 

Szkolny Opiekun Projektu 

Anna Darul

Wirtualny dzień drzwi otwartych Goethe-Institut

 

Goethe-Institut w Warszawie wraz z Ambasadą Niemiec, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) zapraszają na cykl spotkań, podczas których opowiedzą:

 • dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego
 • jak zdobyć stypendium na studia w Niemczech
 • co możesz osiągnąć, jeśli język niemiecki stanie się Twoją pasją
 • jacy pracodawcy poszukują pracowników ze znajomością języka niemieckiego.

 

 

Spotkanie odbędzie się 29.09.2021 na platformie zoom. Udział jest możliwy bez rejestracji.

Meeting-ID: 851 4266 9571

 

Program wieczorny będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Goethe-Institut w Warszawie.

 

Link do wydarzenia ze szczegółowym programem:

 

Zachęcamy do udziału!

Daria Sutowicz

 

Erasmus+ na warsztatach w Rewie

W dniach 23-24 września 2021 r. grupa projektowa Erasmus + rozpoczęła pracę zajęciami warsztatowymi w Rewie. Temat projektu "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery" zobowiązuje. Po super zajęciach integracyjnych i uczących pracy w grupie wszyscy pracowali wykorzystując metodę analizy SWOT do przekazania informacji zwrotnej na temat zaproponowanych rozwiazań problemów.

 

Jolanta Wdowiak

 

Spotkaj się z Niemieckim w Gdańsku

 

„Spotkaj się z niemieckim w …” to cykl imprez plenerowych skierowanych do wszystkich zainteresowanych nauką języka niemieckiego, i nie tylko. Jest on częścią kampanii „Język Twojej Pasji” reklamującej język niemiecki. Wydarzenie odbędzie się 30.09.2021 r.  w Filharmonii Bałtyckiej.

 

 

Organizatorzy chcą odczarować mit trudnego i nieprzystępnego języka. Pokazać, że nauka niemieckiego wcale nie jest nudna, a przede wszystkim niesie z sobą konkretne korzyści w przyszłości.
 

Jedną z atrakcji będzie kiosk przeniesiony żywcem z Niemiec, gdzie będzie można zaopatrzyć się w lubiane i znane artykuły produkowane w Niemczech, na przykład misie Haribo. W rolę sprzedawcy wcielą się niemieckojęzyczni pracownicy Instytutu.

 

 

 

Zachęcamy do udziału!

Daria Sutowicz

 

Na wycieczce w Gdańsku

 

W dniu 23.09.2021 r. klasa 1C wybrała się na wycieczkę do Gdańska wraz z wychowawczynią p. Olgą Jakusz oraz opiekunem p. Moniką Tesmer.

Podczas wycieczki odwiedziliśmy 3 bramy: Wyżynną, Złotą i Zieloną (pomimo że wcale nie była zielona). Przeszliśmy ulicą Długą, gdzie po drodze napotykaliśmy same zabytki, takie jak: piękne kamienice, muzeum – Dom Uphagena - bogatego mieszczanina Gdańska, ratusz z czekającymi na króla lwami, bazylikę Mariacką oraz Neptuna, a potem jeszcze się zatrzymaliśmy przy Motławie i usłyszeliśmy trochę historii o Żurawiu. Następnie skierowaliśmy się w stronę żaglowca „Generał Zaruski”.

Na miejscu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy od bardzo miłych przewodników, o żegludze i o tym, jak wygląda rejs na takiej jednostce oraz oczywiście o samym gen. Zaruskim (chociaż nas najbardziej podekscytował pomysł p. Jakusz na parodniowy rejs klasowy).

Wycieczka była bardzo udana i nie możemy się doczekać kolejnych!

Sprawozdawca: Amelia Kuchnowska 1 c

Olga Jakusz

 

Procedury funkcjonowania w ZSAE - wrzesień 2021 r.

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

od 1 września 2021 r.

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

PROCEDURY 

 

(Ogólne zasady dla szkół, Organizacja zajęć, 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników)

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Wycieczka klas 3B i 3E

 

W dniach 6-10 września 2021 r. klasy 3B i 3E wraz z wychowawczyniami i opiekunami wyjechały na wycieczkę, by odbudować relacje po okresie zdalnego nauczania.

Podczas tego wspaniałego wspólnego czasu pobuszowaliśmy po Górach Stołowych - weszliśmy na Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały, a także odwiedziliśmy Kudowę Zdrój, Wrocław oraz Skalne Miasto Adrspach w Czechach i Pragę.

Fotorelacja na szkolnym fb

 

Wróciliśmy szczęśliwi, pełni wrażeń, naładowani pozytywną energią dzięki przebywaniu ze sobą off-line.

 

Kierownik wycieczki szkolnej - Izabela Niewiadomska

 

Staże wakacyjne

Dzień sportu w ZSAE

Kiermasz podręczników

Świadectwa maturalne

 

Odbiór świadectw maturalnych po egzaminach poprawkowych

10 września 2021 r. w godzinach 10.00 - 12.00 w sekretariacie szkoły.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Narodowe Czytanie

 

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny włączyli się w realizację projektu pod patronatem prezydenta RP. Tym razem czytaliśmy „Moralność pani DulskiejGabrieli Zapolskiej.

W spotkaniu, w naszej szkolnej auli, wzięli udział tegoroczni maturzyści. Może ten ponadczasowy, uniwersalny tekst piętnujący obłudę i zakłamanie przyda się w maju?

 

Ewa Starostka

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 4

 

Spotkanie z rodzicami klas IV

odbędzie się w formie zdalnej wg harmonogramu:

 

dnia 08.09.2021 r. (środa) o godz. 17.00 - klasy 4 A i 4 B

dnia 10.09.2021 r. (piątek) o godz. 17.00 - klasa 4C.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych

 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych w dniach 2-3.09.2021 r. do Łapina można uznać za udany – piękne położenie ośrodka, sprzyjająca pogoda, intensywne zajęcia – oto przepis na sukces.

Uczniowie podzieleni na grupy klasowe uczestniczyli w czterech blokach zajęciowych: pontonowa rywalizacja /najpierw musieliśmy nauczyć się na nich pływać!/, wyścigi na tratwach /najpierw musieliśmy je zbudować!/, ucieczka z Alcatraz /czyli zadania na kombinowanie/, łucznictwo /trening przed walką z Orkami/ - pełna integracja i dobra zabawa. Nawet przedłużające się oczekiwanie na przyjazd autokarów /utknęły w korku/ sprzyjało pogaduszkom i wzajemnemu poznawaniu siebie. Teraz nawet potencjalny lockdown niestraszny!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/ 2022

 

Nowy rok szkolny zainaugurowano zgodnie z tradycją. W spotkaniu na boisku szkolnym uczestniczyły klasy pierwsze. Były przemówienia, poczet sztandarowy, ślubowanie, wspólnie zaśpiewaliśmy hymn.

 

Pozostałe klasy spotkały się z wychowawcami w swoich salach.

 

Wszystkim życzymy powodzenia!

 

Samorząd Szkolny

 

Egzamin zawodowy - sesja poprawkowa

 

Sesja 1. 2022 Zima: styczeń – luty 2022 r.

 

Podstawa 2012 (kwalifikacje jednoliterowe)

termin egzaminu:

11.01 - część pisemna

12.01 - 6.02 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 10 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2012 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

termin egzaminu:

11.01. - część pisemna

12.01 - 6.02 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 15 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2017 (druk do pobrania)

 

Podstawa 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

termin egzaminu:

11.01. - 15.01 - część pisemna

17.01 - 22.01 - część praktyczna

Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2022: do 15 września 2021 r.

DEKLARACJA - podstawa 2019 (druk do pobrania)

 

UWAGA:

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 opisany w niniejszym dokumencie może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19.

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor ZSAE

 

Wyjazd integracyjny dla klas 1

Rozpoczęcie roku szkolnego

Badania lekarskie dla uczniów klas I

 

UWAGA!

 

Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy

dla uczniów klas pierwszych

odbędą się w siedzibie szkoły (w gabinecie pielęgniarki)

wg następującego harmonogramu:

 

27.08 (piątek) klasa 1A - godzina 15:00 - 19:00

28.08 (sobota) klasa 1D - godzina 08:00 - 11:00

28.08 (sobota) klasa 1B - godzina 11:00 - 14:00

31.08 (wtorek) klasa 1C - godzina 15:00 - 18:00

 

Szczegóły przekażą wychowawcy klas

 

Obecność w wyznaczonym terminie obowiązkowa!

 

Przypominamy o zachowaniu wszelkich środków ostrożności dotyczących COVID-19.

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej

 

W sierpniu posiedzenie Rady Pedagogicznej
 

odbędzie się 30.08.2021 r. o godzinie 10.00 w szkole.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

 

Sekretariat - nowe godziny pracy

 

Wakacyjne godziny pracy sekretariatu:


14.07.2021
10:30 - 13:30


8.07 - 23.07.2021
8:00 - 14:00

 

Informacja dla Maturzystów - egzamin poprawkowy!

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Absolwent, o którym mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa w sekretariacie pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.


Egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole dnia 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00.

 

Wniosek do wydruku (POBIERZ)

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Świadectwa maturalne

 

U W A G A!

 

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

 

5 - 6 lipca 2021 r. w godz. 10.00 - 12.00

(w sekretariacie szkoły)

 

 

Zakończenie roku szkolnego - pożegnanie uczniów

 

Drodzy Uczniowie!

 

To kolejne zakończenie roku szkolnego, które nie odbywa się w standardowy, wpisany w ceremoniał Szkoły sposób. Ale tym razem, inaczej niż w ubiegłym roku, spotkacie się w swojej sali z kolegami i koleżankami i pożegnacie się z wychowawcami, którzy wręczą Wam świadectwa z promocją do kolejnej klasy i wyróżnienia za Waszą aktywność. Oczywiście nadal obowiązują nas obostrzenia pandemiczne.

 

Zamykany dzisiaj rok szkolny 2020/2021 nie był przez Was wymarzonym - powrót do normalnych warunków edukacyjnych był krótki. Już w październiku ponownie rozpoczęliśmy naukę zdalną. Wymagała ona od Was dużej samodyscypliny, skupienia się na pracy, na wykonywaniu zadań i przesyłaniu ich nauczycielom. Ten czas dużej samodzielności w zdobywaniu wiedzy, był sprawdzianem stopnia Waszej dojrzałości, pracowitości i odpowiedzialności. Warto dokonać samooceny, a pomoże w tym otrzymane świadectwo. W każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej, możemy i musimy znaleźć jej pozytywne strony.

 

W trakcie trwania nauki korzystaliście z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, platform edukacyjnych i programów. Rozwijaliście swoje umiejętności w tym zakresie,  umiejętności, z których będziecie mogli korzystać w kolejnych latach podczas nauki stacjonarnej. Oczywiście, technika nie zastąpi kontaktu z przyjaciółmi, grupą rówieśniczą i nauczycielami. Ostatnie tygodnie nauki w szkole zrekompensowały choć trochę te „zaległości”.

 

Od nauczycieli ten rok wymagał szczególnego zaangażowania. Podejmowali oni działania mające na celu efektywne przekazywanie Wam wiedzy, rozwijanie umiejętności i rozbudzanie zainteresowań, ale także dbali o budowanie Waszych relacji koleżeńskich, wspierali Was i wzmacniali wewnętrznie.

 

 

Moi Drodzy!

 

Gratuluję Wam wszystkim osiągniętych wyników. Życzę Wam na rozpoczynające się wakacje wspaniałych chwil, udanego wypoczynku i regeneracji sił.

 

Pamiętajcie o bezpieczeństwie, dbajcie o siebie i swoich bliskich.

 

Do zobaczenia 1 września - w nowym roku szkolnym.


Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Życzenia od Samorządu Szkolnego

 

 

To M Y

EKONOMANIAK - nowe wydanie

Jesteśmy ZŁOTĄ SZKOŁĄ NBP

 

21 czerwca 2021 r. odbyła się gala online, podczas której ogłoszono laureatów I edycji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, w którym wzięło udział prawie 400 szkół z całej Polski.

 

Nasza szkoła uzyskała zaszczytny tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY NBP!

 

 

Na ten tytuł dla naszej szkoły ciężko zapracowała Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie: nauczyciele - Izabela Niewiadomska, Jolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka oraz uczniowie - z kl. 2E Martyna Kawczyńska, Joasia Dutkowska, Wiktoria Ostrowicka, Nikodem Stosik, z kl. 2F Dominika Konkol, z kl. 2B Sara Kurkowska, Natalia Lidzbarska, Simona Łuczak, z kl. 3B Zuzanna Szmuda, Małgosia Kołodziej, Daniel Zmitrowicz oraz Michał Szymoniak.

 

WIELKIE BRAWA!

 

Izabela Niewiadomska

- szkolny koordynator programu Złote Szkoły NBP

 

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2021 odbędzie się w piątek 25.06.2021 r. w formie spotkań z wychowawcami w salach.

Uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z poniższym harmonogramem i kierują się bezpośrednio do sali.

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego

Klasa  Wychowawca Godzina Sala
1A Joanna Kujawska 9.00 14
1B Bogumiła Korolczuk 9.00 15
1C Małgorzata Witchenbach 9.15 17
2A Anna Kulińska 9.15 20
2B Izabela Niewiadomska 9.30 21
2C Zofia Falgowska 9.30 24
2D Katarzyna Chilińska 11.00 14
2E Iwona Jakubowska-Konkel 11.00 15
2F Ewa Starostka 11.15 24
3A Maria Małkowska 12.30 20
3B Marta Barra 12.30 17
3C Monika Smolińska 11.30 21

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

PROMOCJA ZSAE

Dni wolne od zajęć

 

Przypominamy

 

Dzień 14.06 (poniedziałek), 18.06 (piątek),

22.06 (wtorek) i 24.06 (czwartek) 

 

są dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych

 

 

Warsztaty plastyczne - Beuys verstehen

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Josepha Beuysa. W związku z tym Goethe-Institut zorganizował pod koniec maja warsztaty plastyczne, które poprowadził Boris Schwencke. Podczas nich nasi uczniowie zapoznali się z twórczością Beuysa oraz stworzyli własną instalację w nawiązaniu do jego filozofii sztuki.

 

PRACE UCZNIÓW:

 

    

 

PLAKAT -  LINK

Daria Sutowicz

 

Obchody Patrona Roku

 

W ramach obchodów Patrona Roku nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Projekcie „Baczyński” upamiętniającym setną rocznicę urodzin poety, którego organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Projekt ten został zaplanowany jako korelacja międzyprzedmiotowa – język polski oraz przedmioty graficzne. Uczniowie wykonywali prace w wybranych kategoriach. Przed Komisją stanęło bardzo trudne zadanie wyboru najlepszych – po długich dyskusjach postanowiono przyznać równoległe pierwsze miejsca w trzech kategoriach. Oto zwycięzcy:

 

Praca plastyczna interpretująca wybrany fragment wiersza:

I miejsce: Wiktoria Kulesza kl. IV A

I miejsce: Martyna Lewandowska kl. IV A

Wyróżnienia:

Nikola Kulas kl. II F, Martyna Grzymkowska kl. II B, Martyna Klebba kl. II B, Weronika Rum kl. IV C

 

Praca graficzna interpretująca wybrany fragment wiersza:

I miejsce: Michał Błaszczyk kl. IV A

I miejsce: Daria Lewandowska kl. II D

Wyróżnienia:

Kacper Malinowski kl. IV A, Adrianna Cicharska kl. II D, Gabriela Mateuszów kl. IV C

 

List K. K. Baczyńskiego do ukochanej Basi złożony z fragmentów jego wierszy:

I miejsce: K. Bergman kl. II A

 

Biograficzna prezentacja multimedialna:

I miejsce: Laura Izydorczyk kl. II B

I miejsce: Stanislav Grishaiev kl. IV A

Wyróżnienia:

Szymon Langa kl. IV C, Natalia Korytkowska kl. IV A

 

Zwycięskie realizacje znajdziecie w poniższej interaktywnej prezentacji

 

 

Gratulujemy dziękując za zaangażowanie mimo pandemii! A we wrześniu ciąg dalszy naszych szkolnych obchodów Roku Baczyńskiego!

 

                                                                                                          Koordynator projektu: Olga Jakusz

Współpraca: M. Witschenbach, K. Patoleta

 

Powrót do szkoły!

Projekt Deutsch Plus - warsztaty krajoznawcze w języku niemieckim

 

Dnia 14.05.2021 r. odbyły się warsztaty krajoznawcze na temat Niemiec. Poprowadziła je Bodil Jessen-Klingenberg. Na początku prowadząca zaprezentowała nam plan wydarzenia oraz przedstawiła się. Następnie przedstawiliśmy się my oraz podaliśmy nasze ulubione niemieckie słowo oraz wypowiedzieliśmy się na temat wakacji - kiedy i gdzie spędzamy je najchętniej, a także czy byliśmy w Niemczech i w jakich miastach.

 

W dalszej części spotkania odbyło się głosowanie i jego drogą wybraliśmy miejsca, w które zabrała nas wirtualnie Bodil - jezioro Königssee i Zagłębie Ruhry. Przedstawiona została nam również rodzinna miejscowość prowadzącej warsztaty. Na końcu to my zaprezentowaliśmy walory Gdyni oraz przybliżyliśmy nasze gusta muzyczne.

 

 

 

Linki do prezentacji w wykonaniu Małgorzaty Kołodziej z kl. III B:

Daria Sutowicz

 

Olimpiada ZUS - podsumowanie

 

Drużyna uczniów - Wiktoria Dołęga (2E), Elwira Safader (3A) i Kateryna Nikitina (3B) w dniu 21.05.2021 roku uczestniczyła w spotkaniu z Dyrekcją ZUS z Gdyni i Gdańska podsumowującym tegoroczną edycję Olimpiady 2020/21 „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” w trakcie którego wręczono pamiątkowe dyplomy i prezenty za udział.

 

W trakcie spotkania online, prof. Gertruda Uścińska - Prezes ZUS, pogratulowała znakomitego przygotowania uczestnikom tej Olimpiady.

 

Znakomite przygotowanie i doskonała praca zespołowa pozwoliła uzyskać naszym uczniom bardzo dobre wyniki i wiedzę przydatną w przyszłym życiu zawodowym i osobistym.

 

 

Gratulujemy!

 

Maria Małkowska

 

Bridge of Cultures - projekt eTwinning

 

Od stycznia do maja 2021 r. uczniowie klasy 1 A dwujęzycznej brali udział w międzynarodowym projekcie eTwinning. W projekcie uczestniczyło ponad 300 uczniów i ponad 20 nauczycieli z kilkunastu krajów europejskich.

 

Celem projektu było dzielenie się informacjami na temat elementów kultury krajów partnerskich. Projekt prowadzony był w języku angielskim z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0.  Spotkania na zoom były okazją do poznania uczestników projektu z innych szkół i krajów i do zabrania głosu w języku angielskim na dużym międzynarodowym forum.

 

Było sporo pracy i nauki ale też zabawy, bo prawie każde zadanie wymagało użycia innej aplikacji.

 

Rzut oka na to co robiliśmy - LINK do PROJEKTU

 

Joanna Kujawska

 

Projekt międzyszkolny - Wirtualny przewodnik po Berlinie

 

Dnia 13.05.2021 odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiego wydarzenia Goethe-Institut "Regional vernetzt". Nasza szkoła wraz z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni oraz Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku zainicjowała projekt "Wirtualny przewodnik po Berlinie". Zadaniem uczniów było wybranie ciekawych miejsc w Berlinie, a następnie stworzenie przewodnika w języku niemieckim.

 

Na początku przedstawiliśmy nasze szkoły, a następnie poznaliśmy się nawzajem i wyraziliśmy opinię na temat tego, co podoba nam się najbardziej w Berlinie. Na koniec nastąpiła ewaluacja projektu.

Zapraszamy do obejrzenia efektów naszej pracyLINK do PROJEKTU

 

Daria Sutowicz

 

Procedury funkcjonowania ZSAE - od 17.05.2021 r. (aktualizacja)

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

w czasie epidemii

(aktualizacja obowiązująca od 17.05.2021 r.)

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Organizacja pracy szkoły od 10 maja 2021 r.

 

W dniach 10 - 14 maja - kontynuacja nauki zdalnej zgodnie z dotychczasowym planem

 

Od 17 maja - zmiana planu!

 

W dniach 17 - 28 maja - nauka w trybie hybrydowym:

 

 • W dniach 17 - 21 maja - nauka stacjonarna w szkole dla klas pierwszych i trzecich, klasy drugie w tym czasie uczą się w trybie zdalnym
 • W dniach 24 - 28 maja - nauka stacjonarna w szkole dla klas drugich, klasy pierwsze i trzecie w tym czasie uczą się w trybie zdalnym

 

Od 31 maja - wszystkie klasy wracają do nauki stacjonarnej w szkole!

 

Próbne egzaminy zawodowe

 

 • Klasy 2A, 2B, 2C gr. 2, 2D, 2E, 2F gr. 2 - w dniach 10 - 14 maja (zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców)
 • Klasy 3A, 3B, 3C, 2C gr. 1 i 2 F gr. 1 - w dniach 17 - 21 maja

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Wielki Finał - Poetry Slam

 

Dnia 11.05.2021 odbyło się wydarzenie podsumowujące warsztaty "Poetry Slam". Uczniowie naszej szkoły przenieśli się wirtualnie do Berlina na poetry battle. Prowadzący przedstawili siebie oraz swoją twórczość, a następnie odczytali wiersze młodych twórców z całej Polski, w tym utwór naszego ucznia - Kajetana Frąckowiaka z kl. III B.

 

Daria Sutowicz

 

Zebranie z rodzicami - 12.05.2021 r.

 

 

Dnia 12.05.2021 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Warsztaty - Musik in Deutschland

 

Dnia 30.04.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w niemieckojęzycznych warsztatach na temat muzyki. Poprowadziły je Marie Storbeck oraz Katharina Siegert. Na początku udzieliliśmy odpowiedzi na pytanie, czego obecnie słucha młodzież w Polsce. Następnie dziewczęta opowiedziały o panujących stereotypach na temat tego, czego słucha się w Niemczech, po czym przedstawiły dane statystyczne oraz przedstawiły swoich ulubionych wykonawców muzycznych. Na koniec czekał na nas quiz na platformie kahoot.com.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu "Deutsch Plus".

 

 

Daria Sutowicz

 

Warsztaty z tworzenia komiksów

 

Warsztaty z tworzenia komiksów "Ein Ausschnitt aus meiner Welt im Comic"

 

Dnia 28.04.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach z tworzenia komiksów, które zostały zorganizowane przez Deutsche Bildungsgesellschaft. Zostały one poprowadzone przez rysowniczkę komiksów - Panią Paulinę Stulin. Pani Paulina uczyła, jak tworzyć komiksy. Pokazała kilka przykładowych komiksowych sytuacji. Wytłumaczyła, jak rysować niektóre z rzeczy w różnych perspektywach. Wyjaśniła, jak tworzy się poszczególne miny, od bardzo minimalistycznej do bardzo rozbudowanej formy. Opowiadała o poszczególnych komiksach: jakie główne zasady w nich panują, na co warto zwracać uwagę i czego lepiej unikać. Sama pokazała kilka komiksów swojego autorstwa. W dalszej części warsztatów uczniowie wypowiadali się w języku niemieckim, co ich uszczęśliwia a co denerwuje. Zaprezentowali także swoje prace plastyczne, które wcześniej przygotowali.

 

 

Daria Sutowicz

 

Projekt - Dzień Ziemi moimi oczami

 

Jak być eko? Jakie źródła energii zaliczamy do odnawialnych? Dlaczego powinniśmy brać przykład z mieszkańców wyspy Samsø? Te oraz inne zagadnienia proekologiczne były omawiane na lekcjach języka niemieckiego w kl. III B. Zwieńczeniem zajęć jest projekt z okazji Dnia Ziemi.

 

Zapraszamy do galerii!

Daria Sutowicz

 

Ostatnie słowo dla maturzystów

Drodzy Absolwenci!

 

Kończycie dzisiaj edukację w Technikum Ekonomicznym. Zamykacie ją w innych, niecodziennych okolicznościach. Zapewne inaczej to sobie wyobrażaliście. Nie spotkamy się wspólnie w auli szkoły, nie wysłuchamy hymnu, nie będziemy wręczać dyplomów i świadectw z wyróżnieniem na uroczystej gali.

 

Niezależnie od tej sytuacji będzie to dla nas wszystkich bardzo ważne i wzruszające pożegnanie.

 

To wydarzenie jest dla Was szczególne - rozpoczynacie samodzielne i dorosłe życie. Jestem przekonana, że czas, który tu spędziliście, wniósł wiele do Waszego rozwoju, a szkoła i nasze działania uformowały Was wewnętrznie, dając mocny fundament na całe życie.

 

Spędziliście tutaj cztery lata, zdobywając wiedzę, rozwijając swoje zainteresowania, odkrywając talenty i inwestując w nie. Był to okres pasjonującej pracy, udziału w projektach unijnych, przedsięwzięciach proponowanych przez nauczycieli, a także przygotowywanych według Waszych pomysłów. Uczestniczyliście w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Byliście otwarci na służbę dla innych, włączając się w działania charytatywne, pomagaliście także sobie nawzajem.

 

Czas spędzony w szkole to również wspaniałe chwile w gronie kolegów i przyjaciół. Poznawaliście się nawzajem, wspieraliście i bawiliście się. Oprócz obowiązków szkolnych był to także czas beztroski.

 

Moi Drodzy!

Cieszę się, że mogliśmy wskazywać Wam wartości i zasady, którymi należy i warto kierować się w życiu. Widzieliśmy w Was - w Waszym zachowaniu, wsłuchiwaniu się w ten przekaz - zainteresowanie i akceptację.

 

Jestem przekonana, że w ten sposób zostaliście wyposażeni w bagaż wartości, który wzmocni Was w kolejnym etapie życia. Świat stoi przed Wami - możecie go zdobywać.

 

Drodzy Absolwenci!

Życzę Wam, abyście odważnie, ale i z pokorą patrzyli na życie. Abyście pielęgnowali najlepsze cechy, jakie macie w sobie - dobroć, delikatność, życzliwość, młodzieńczą radość życia i abyście w drugim człowieku zawsze widzieli dobro.

 

I aby drogowskazem były słowa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia:

 

"Szanuj każdego człowieka... Myśl dobrze o wszystkich... Przebaczaj wszystko i wszystkim."

 

Na najbliższy czas życzę Wam spokoju i sukcesów na egzaminie maturalnym i zawodowym.

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Wyniki konkursu na kartkę urodzinową

Wyniki szkolnego konkursu na kartkę urodzinową

z okazji 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Praca plastyczna:

1. miejsce Daria Bilobrova 2C
2. miejsce Martyna Klebba 2B
3. miejsce Kamil Zborowski 4D

 

Grafika

1. miejsce Dominika Konkol 2F
2. miejsce Mikołaj Gierczak 2F
3. miejsce Marta Szmidt 3C

 

Wyróżnienia

1. Piotr Drygała 2F
2. Maria Grzelka 3B
3. Jakub Józefów 4C
4. Angelika Kummer 2F
5. Gabriela Mateuszów 4C
6. Jan Rzeppa 1C

 

Zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 

Jolanta Wdowiak, Monika Smolińska

 

Odbiór świadectw ukończenia szkoły średniej w niecodziennych okolicznościach...

Jolanta Wdowiak

 

 

Informacja dla maturzystów

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych z przydziałem sal i godzinami wejścia do szkoły został przesłany przez aplikację Outlook.

 

Absolwenci lat ubiegłych przychodzą na egzamin o 8.30 (jeżeli egzamin zaczyna się o godzinie 9.00) albo o 13.30 (jeżeli egzamin zaczyna się o godzinie 14.00). Listy zdających będą zawieszone na tablicy przy dyżurce.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Pożegnanie maturzystów

 

Zgodnie z tradycją także i w tym roku klasy trzecie i Samorząd pożegnali maturzystów. Możliwości były ograniczone, ale udało się.

 

Zapraszamy na szkolnego fb.

 

Ewa Starostka

 

Dni wolne od zajęć

 

Dzień 3.05.2021 r. (poniedziałek) - jako święto państwowe

jest dniem wolnym od pracy.

 

4.05-7.05 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

wynikające z harmonogramu egzaminu maturalnego.

 

Informacja dla uczniów klas 4

 

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemiologicznego zakończenie roku szkolnego klas czwartych będzie się odbywało z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Świadectwa zostaną przekazane uczniom przez wychowawców w piątek 30.04.2021 r. w auli szkolnej według następującej procedury:

 • uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z harmonogramem,
 • przed wejściem do auli należy zdezynfekować ręce,
 • odbierając świadectwo, trzeba mieć założoną maseczkę,
 • oczekując na odbiór świadectwa, należy zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych,
 • potwierdzenie odbioru należy podpisać własnym długopisem,
 • po otrzymaniu świadectwa uczniowie od razu udają się poza teren szkoły.
   

Szczegółowy harmonogram został przesłany przez aplikację Outlook.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Spotkanie z ekspertami z banku

 

Przemyśleniami i wnioskami po spotkaniu z pracownikami banku, które odbyło się w naszej szkole 27 kwietnia, dzielą się Ambasadorzy Edukacji Ekonomicznej z projektu Złote Szkoły NBP.

 

Zachęcamy do zapoznania się z efektami ich pracy

 

 

Izabela Niewiadomska

szkolny koordynator projektu Złote Szkoły NBP

 

Pomysł na Majówkę

 

Zapraszamy na wyprawę śladami Kordiana, bohatera dramatu Juliusza Słowackiego. Ulotki biur podróży przygotowali uczniowie klas drugich.

 

Wyobraźcie sobie - Kordian prowadził bloga! Odkryliśmy go w Internecie. Nasi eksplorerzy na szczycie Mont Blanc odnaleźli tajemniczą skrzynię, a w niej... Pamiętniki Kordiana! Prezentujemy je po raz pierwszy - to absolutny bestseller.

 

Prace można obejrzeć w prezentacji poniżej.

 

Olga Jakusz

 

Spotkanie klas 1 z pracownikami banku

 

We wtorek 27 kwietnia 2021 r. w ramach projektu Złote Szkoły NBP odbyło się spotkanie klas 1 z pracownikami banku - Dawidem Bluma i Rafałem Witkowskim, którzy poinformowali młodzież, jak założyć pierwsze osobiste konto, jak go obsługiwać i jak nim zarządzać. Panowie dodali również słów kilka o możliwościach inwestowania przez młodzież własnych oszczędności.

 

 

 

 

Spotkanie to wyposażyło naszych uczniów w praktyczne umiejętności i bardzo cenną wiedzę.

 

Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Izabela Niewiadomska

 

Debata oksfordzka w naszej szkole

 

Debata oksfordzka

Teza: Karta bankowa jest najlepszym środkiem płatniczym

 

W piątek 23 kwietnia 2021 r. w naszej szkole w ramach projektu Złote Szkoły NBP odbyła się debata oksfordzka z tezą: Karta bankowa jest najlepszym środkiem płatniczym, którą poprowadziła jako Marszałkini - Małgorzata Kołodziej z klasy 3B.

 

Drużynę propozycji (na TAK) reprezentowali: Nikodem Stosik i Wiktoria Ostrowicka z kl. 2E oraz Natalia Lidzbarska z kl. 2B. Drużynę opozycji (na NIE) reprezentowali: Michał Szymoniak z kl. 3B oraz Joanna Dutkowska i Martyna Kawczyńska z kl. 2E. Publicznością byli uczniowie wszystkich klas 1 i 2, którzy żywo reagowali na argumenty Mówców.

 

Debata, poprzez głosy Jury w składzie: Jolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka oraz Izabela Niewiadomska, zakończyła się potwierdzeniem tezy, iż to karta bankowa jest rzeczywiście najlepszym środkiem płatniczym obecnie. Swoimi argumentami przekonała Jury Drużyna propozycji.


 

Było to niezwykle ciekawe doświadczenie dla wszystkich osób w nim uczestniczących, tym bardziej, że taka debata odbyła się po raz pierwszy w naszej szkole. Mamy nadzieję jednak, że nie ostatni i następnym razem spotkamy się na żywo w szkole.

 

GRATULUJEMY Drużynom i Marszałkini

udanego występu przed liczną publicznością!

 

Jolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka, Izabela Niewiadomska

 

Erasmus+ Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu – 3 spotkanie online

eTwinning "Healthy Business" & Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”

spotkanie online 20.04.2021

 

W dniu 20.04.2021 spotkaliśmy się online po raz kolejny w ramach projektu eTwinning "Healthy Business", będącego realizacją ostatniej części projektu Erasmus+ "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu". Spotkanie poświęcone było problematyce e-waste, z uwzględnieniem sytuacji w różnych krajach.

 

 

Kolejny dzień działań projektowych zaplanowany jest już na 27.04.2021 roku.

 

Naszą szkołę na spotkaniu reprezentowali uczniowie z klasy 2A - Hubert Łobaczewski, Ola Suszyńska, Wiktoria Szwab, Karolina Bergman i Marta Kluska.

 

Cały projekt koordynują nauczyciele: Maria Małkowska, Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska.

 

Anna Kulińska

 

Zajęcia z obsługi Aplikacji WAKELET

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. klasa 2B oraz 2E gr. 2 gościły na zajęciach Panią Monikę Szulkowską - Ambasadora WAKELET w Polsce. Pani Monika wprowadziła wszystkich w świat Wakeleta - aplikacji do gromadzenia cyfrowych zasobów, ich udostępniania, a także współpracy nad nimi. Aplikacja ta, bardzo przydatna w życiu szkolnym, z pewnością będzie chętnie wykorzystywana przez młodzież.

 

 

 

Polecamy wszystkim!

 

Aplikacja jest darmowa, przetłumaczona na język polski i bardzo łatwa w obsłudze. Wystarczy się zalogować i korzystać

 

Pani Monika Szulkowska gościła na zajęciach w naszej szkole w ramach ogólnopolskiego projektu Zaproś mnie na swoją lekcję

 

Izabela Niewiadomska

 

Wytyczne dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Uczniowie zdający egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie!

 

Proszę o wnikliwe zapoznanie się wytycznymi przygotowanymi przez CKE, MEiN oraz GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

WYTYCZNE CKE, MEiN oraz GIS dotyczące egzaminów w 2021 r.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Najlepsze sposoby na oszczędzanie

 

Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z projektu Złote Szkoły NBP dzielą się wypracowanymi wspólnie podczas zajęć odwróconych, sposobami na oszczędzanie.

 

Klikajcie w zdjęcie i ... korzystajcie!

 

 

Izabela Niewiadomska

szkolny koordynator projektu Złote Szkoły NBP

 

Smutna wiadomość...

Niezwykła lekcja oszczędzania - od uczniów dla uczniów

 

W dniu 19.04.2021 r. klasy pierwsze uczestniczyły w niezwykłej lekcji - lekcji poprowadzonej dla nich przez ich starszych kolegów - Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z projektu Złote Szkoły NBP.

 

Czy oszczędzanie może być drogą do realizacji życiowych planów? - na to pytanie wszyscy wspólnie próbowali znaleźć odpowiedź. Czy znaleźli? Z pewnością dowiedzieli się w jaki sposób oszczędzać na co dzień i jak mądrze gospodarować swoimi finansami.

 

Było to bardzo cenne doświadczenie zarówno pod kątem zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i rozwijania kompetencji personalnych, społecznych oraz uczenia się od siebie nawzajem.

 

 

Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Izabela Niewiadomska

 

Grywalizacja - jak wykorzystać gry w projektach

 

Uczennice z klasy 2 B w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Młodzi w Akcji +” organizowanego przez SWPS w Warszawie 14 kwietnia 2021 r. wzięły udział w webinarium "Grywalizacja - jak wykorzystać gry w projektach". Wykład prowadził pan dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS.

 

 

Monika Smolińska

 

Lekcja interdyscyplinarna w ramach projektu - Złote Szkoły NBP

 

W czwartek 15 kwietnia 2021 r. w ramach udziału szkoły w projekcie Złote Szkoły NBP odbyła się bardzo ciekawa i niebanalna lekcja interdyscyplinarna (ekonomia z historią) pt. Czy oszczędzanie może być drogą do realizacji życiowych planów?

 

Lekcja ta od Ambasadorów (nauczycieli) dla Ambasadorów (uczniów) została przeprowadzona w innowacyjny sposób - metodą lekcji odwróconej. Uczniowie najpierw zapoznali się z tematyką lekcji oglądając filmiki i czytając artykuły na temat oszczędzania, które zostały wskazane przez nauczycieli prowadzących, a następnie na zajęciach zaprezentowali swoją wiedzę poprzez udział w różnorodnych działaniach projektowych odbywających się w grupach. Było to bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie!

 

Teraz Ambasadorzy - uczniowie, dzięki nabyciu wiedzy i umiejętności na temat oszczędzania poprowadzą zajęcia dla swoich młodszych kolegów z klas pierwszych.

 

 

Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Izabela Niewiadomska

 

Warsztaty językowe - Poetry Slam

 

Dnia 12.04.2021 uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach z kreatywnego pisania. Na początku przedstawiliśmy się, zdefiniowaliśmy pojęcie "Poetry Slam" oraz inne zagadnienia dotyczące tej tematyki. Następnie przeszliśmy do tworzenia własnych tekstów w języku niemieckim! Powstały tzw. Elfchen, czyli krótkie wiersze składające się z 11 wyrazów w 5 wersach.

 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu "Deutsch Plus".

 

 

Daria Sutowicz

 

Jamboardowe DZIADY

 

Klasy drugie w nieszablonowy sposób powtórzyły wiadomości z "Dziadów". Wykorzystując tablice Jamboard uczniowie wykonali kompendium z tej lektury. Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac.

 

 

Olga Jakusz

 

Prace uczniów - Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (2)

 

Spotkanie z ekspertem - dr Adamem Barembruchem pt. Zarządzanie finansami osobistymi w pracach uczniów - Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

 

 

Zapraszamy do podziwiania i przyswajania wiedzy ekonomicznej!

 

Izabela Niewiadomska

szkolny koordynator projektu Złote Szkoły NBP

 

Prace uczniów - Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej (1)

 

Spotkanie z ekspertem - dr Piotrem Majewskim pt. Nie bądź naiwny! Czyli rzecz o kredytach, umowach i bezpieczeństwie Twoich finansów w pracach uczniów - Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej
 

 

Zapraszamy do podziwiania i przyswajania wiedzy ekonomicznej!

 

Izabela Niewiadomska
szkolny koordynator projektu Złote Szkoły NBP

 

Magiczna odsłona projektu - Deutsch Plus


Serdecznie zapraszamy na show iluzjonisty Piotra Szumny. Czego potrzebujecie oprócz dobrego humoru? Przyda się na pewno talia kart (nie musi być pełna), ołówek, gumka oraz ręcznik.

 

Wydarzenie odbędzie się dnia 13.04.2021 o godz. 18.00.

 

 

Link do wydarzenia

 

Daria Sutowicz

 

Wirtualny tydzień drzwi otwartych

 

 

Drogi Maturzysto!

 

Goethe-Institut w Warszawie wraz z Politechniką Śląską, Ambasadą Niemiec, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) zapraszają na „wirtualny tydzień drzwi otwartych”, podczas którego opowiedzą:

 • jak można skutecznie uczyć się niemieckiego
 • czym różni się lektorat od kursu w szkole językowej
 • jak zdobędziesz stypendium na studia w Niemczech
 • co możesz osiągnąć, jeżeli niemiecki stanie się Twoją pasją
 • jacy pracodawcy poszukują pracowników ze znajomością języka niemieckiego.

 

Termin: 13.04.2021-16.04.2021

 

Więcej informacji na Facebooku Goethe-Institut Warschau

 

Link do wydarzenia: TUTAJ

 

Daria Sutowicz

 

Konkurs na kartkę urodzinową

 

SZKOLNY KONKURS NA KARTKĘ URODZINOWĄ

Z OKAZJI 230. ROCZNICY UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Technika dowolna, format A4.

 

Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej (zdjęcie, skan lub plik)  na adres mailowy Monika.Smolinska@zsae.gdynia.pl do dnia 30.04.2021 r.

 

Jolanta Wdowiak, Monika Smolińska

 

Projekt Baczyński - pierwsze realizacje

Pierwsze realizacje znajdziecie w poniższej interaktywnej prezentacji

 

 

Olga Jakusz

 

Webinaria dla maturzystów

 

Uczniowie klas 4!


W ramach „Akademii Maturzysty” - Wydział Edukacji UM Gdyni przygotował webinaria z zakresu wsparcia psychologicznego i motywacji. Webinaria startują już od 7 kwietnia br

 

Proszę o zapoznanie się z załączoną informacją, która zawiera harmonogram webinariów dla maturzystów wraz z harmonogramem spotkań i schematem logowania się. Webinaria są konkretną odpowiedzią na realne potrzeby uczniów, które zostały zdiagnozowane podczas przeprowadzonego niedawno badania.

Spotkania online poprowadzą specjaliści - psycholodzy, trwają one 2 godziny dydaktyczne (1,5 zegar.).

 

Tematyka: sposoby efektywnej nauki i podnoszenia poziomu motywacji, metody minimalizowania stresu związanego z egzaminami w trudnym czasie pandemii.

 

By wziąć udział w spotkaniu, wystarczy założyć konto zgodnie z poniższą instrukcją i zarejestrować się na jeden wybrany, najbardziej dogodny dla siebie termin. Udział w webinariach jest całkowicie bezpłatny.

 

INSTRUKCJA  (harmonogram i sposób logowania)

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Projekt - ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ w ZSAE

Spotkanie z Panem Rafałem Szczepanikiem, 

współzałożycielem portalu Pracuj.pl 

pt. Od czego zacząć budowanie własnej firmy

 

Tuż po świętach klasy 2A i 2B wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w zajęciach dotyczących innowacyjnego myślenia, przeprowadzonych przez Pana Rafała Szczepanika, biznesmena i szkoleniowca z tematyki HR i menadżerskiej (https://www.rafalszczepanik.pl)

 

Uczniowie mieli okazję poćwiczyć kreatywne myślenie i poszukać pomysłów na swoją firmę oraz nowy produkt. To była pasjonująca godzina!

Pan Rafał Szczepanik przeprowadził zajęcia w naszej szkole w ramach ogólnopolskiego projektu Zaproś mnie na swoją lekcję.

 

 

Izabela Niewiadomska, Anna Kulińska

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

 

 

Dnia 1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Na tej stronie podany jest również numer telefonu na infolinię, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać spisu przez telefon. Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców.

 

Wydział Edukacji UM Gdyni

 

Płatne staże wakacyjne 2021

 

Zapraszam uczniów klas I, II i III kształcących się w zawodach:

technik ekonomista,

technik rachunkowości,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

do zgłaszania się na PŁATNE STAŻE WAKACYJNE w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ”.

 

Zgłoszenia należy dokonać na stronie wypełniając formularz - kliknij tutaj

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul

Projekt Baczyński

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego

 

Życzenia od Radia Ekonomik

 

Wyniki konkursu na Kartkę Wielkanocną

 

Wyniki Szkolnego Konkursu na Kartkę Wielkanocną w Języku Niemieckim

 

I miejsce - Małgorzata Kołodziej z kl. III B 

II miejsce - Dominik Mohyła z kl. III A 

III miejsce - Zuzanna Stosik z kl. I A 

 

Wyróżniene - Agata Wenta z kl. I A 

 

  

 

 

Serdeczne gratulacje i... Frohe Ostern!

 

Daria Sutowicz

 

 

Wykład w Wyższej Szkole Bankowej

 

Klasy 2 i 3 na wykładzie w Wyższej Szkole Bankowej

 

We wtorek (30.III.2021) klasy 2 i 3 uczestniczyły w wykładzie dr Piotra Majewskiego - Nie bądź naiwny! Czyli rzecz o kredytach, umowach i bezpieczeństwie Twoich finansów, dzięki czemu zgłębiły wiedzę z zakresu finansów i dowiedziały się przede wszystkim, w co i jak inwestować najbezpieczniej oraz gdzie pożyczać pieniądze i jak to robić z głową.

 

Kolejny raz nabyliśmy cennej ekonomicznej wiedzy.

 

 

Wykład zorganizowany przez cześć nauczycielską Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej projektu "Złote Szkoły NBP"

 

Izabela Niewiadomska, Jolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka

 

Jak zarządzać finansami osobistymi?

 

Jak zarządzać finansami osobistymi

 fascynujący wykład dr Adama Barembrucha z Uniwersytetu Gdańskiego (25.03.2021)

 

W związku z udziałem naszej szkoły w projekcie "Złote Szkoły NBP" część nauczycielska Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zaprosiła na spotkanie z uczniami klas drugich doktora Adama Barembrucha z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistę od zarządzania finansami, autora kilkunastu publikacji na ten temat.

 

Pan doktor w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przedstawił nam trudną tematykę zarządzania finansami, podpowiedział, od czego zacząć w tak młodym wieku i czym się kierować w swoim życiu, by szczycić się "wolnością finansową".

 

 

 

 

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem sposobu zaprezentowania tematu, ale także osobowości wykładowcy.

 

Bardzo dziękujemy Panu doktorowi za poświęcenie nam swojego cennego czasu.

 

Izabela Niewiadomska, Jolanta Wdowiak, Aleksandra Rosicka

 

Niezbędnik maturzysty 2021

 

Uczniowie klas 4!


Wydział Edukacji Miasta Gdyni udostępnia uczniom klas maturalnych repozytorium materiałów edukacyjnych (niezbędnik maturzysty 2021). Jest ono jednym z elementów wsparcia dedykowanego Wam w ramach „Akademii Maturzysty”. Repozytorium w formie online gwarantuje uczniom dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych, które pomogą usystematyzować wiedzę przed egzaminami.

 

Link do Repozytorium: Niezbędnik Maturzysty 2021 - Wakelet

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Spotkanie z Absolwentką

 

W dniu 23 marca 2021 r. klasa 2A spotkała się na godzinie wychowawczej z absolwentką naszej szkoły, Panią Karoliną, obecnie pracującą w Morskiej Agencji w Gdyni.

 

Pani Karolina opowiedziała nam o swojej ciekawej karierze zawodowej, i o tym, jak nauka w naszej szkole pomogła jej w realizacji celów zawodowych.

 

 

Anna Kulińska

 

Wyniki II etapu Olimpiady ZUS

 

Wiktoria Dołęga (2E), Kateryna Nikitina (3B) i Elwira Safader (3A) reprezentowały, jako zespół naszą szkołę w II etapie Olimpiady ZUS. Zdobyły bardzo wysoką pozycję prezentując wysoki poziom wiedzy.

 

Gratuluję dziewczynom

i zapraszam do udziału  innych uczniów w kolejnym roku.

 

Maria Małkowska

 

Konkurs na Kartkę Wielkanocną

 

Szkolny Konkurs na Kartkę Wielkanocną w Języku Niemieckim

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Tematyka pracy oraz forma dowolna.

 

Prace należy dostarczyć do pani Darii Sutowicz do dnia 29.03.2021 na adres mailowy: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl

 

Daria Sutowicz

 

Zebranie z rodzicami - 24.03.2021 r.

 

Dnia 24.03.2021 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Dni Mózgu na UG

 

 

W dniach 17-19 marca 2021 r. klasa 2A uczestniczyła w wykładach online z okazji Dni Mózgu organizowanych przez Uniwersytet Gdański.

 

W środę słuchaliśmy wykładu Marcina Kowalskiego "Kolonizacja Marsa", w czwartek wykładu dr Wojciecha Glaca "Jak uzależnić się od smartfona - poradnik", a w piątek wykładu dr Wojciecha Glaca "Miłość - Nienawiść".

 

 

Bardzo ciekawe wykłady, cieszymy się, że mogliśmy się tyle dowiedzieć!

 

Anna Kulińska

 

Próbne egzaminy zawodowe

 

Uczniowie klas 4!

 

W dniach 22.03-26.03.2021 odbędą się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas czwartych. Dokładny harmonogram został przesłany przez aplikację Outlook. 

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Konkurs: Nauczyciel-online roku szkolnego 2020/2021

 

Dnia 03.03.2021 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut w Warszawie "Nauczyciel-online roku szkolnego 2020/2021".

 

 

Nasz nauczyciel języka niemieckiego - pani Daria Sutowicz

znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów!!!

 

Zadanie konkursowe polegało na zaprezentowaniu innowacyjnych metod, które można wykorzystać podczas zdalnych lekcji języka niemieckiego. Zwycięskie pomysły zostały sfilmowane. Udział w nagraniach wzięli uczniowie naszej szkoły:

 

Kacper Klich z kl. II C, Małgorzata Kołodziej z kl. III B, Joanna Pienczke z kl. III B, Weronika Sokołowska z kl. III B, Marta Szymborska z kl. III B, Robert Uniwersał z kl. I A, Patrycja Uzdrowska z kl. I B, Nikola Teodorczak z kl. I B oraz Kinga Majsner z kl. IV B.

 

 

GRATULUJEMY!

 

Dzień Świętego Patryka

 

Saint Patrick's Day - Dzień Św. Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone 17 marca. Tradycją obchodów dnia św. Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zielony to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie świętemu Patrykowi.

 

UCZNIOWIE klasy 3A i 3B z okazji DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA przygotowali ciekawe prace - prezentacje, plakaty i inne projekty. Efekty ich pracy można zobaczyć poniżej...

 

PREZENTACJE 

  

 

PLAKATY

 

I INNE PROJEKTY...

 

Dagmara Michno

 

Finał Konkursu dla Techników

 

 

12 marca 2021 r. odbył się finał KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla TECHNIKÓW.

 

Wyniki najlepszych z całej Gdyni:

1 miejsce - Jakub Borowski - ZSHG

2 miejsce - Przemysław Tomaszewski - ZSChiE

3 miejsce - Róża Dobrysiak - ZSAE

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu! Róża jest dopiero w drugiej klasie, za rok celujemy wyżej!!!

 

Anna Kulińska

 

 

Spójrz na siebie ... z innej strony - Warsztaty w 2B

 

12 marca 2021 r. w klasie 2B odbyły się warsztaty w ramach Kampanii SPÓJRZ NA SIEBIE.

 

SPÓJRZ NA SIEBIE to pierwsza ciałopozytywna kampania w Polsce angażująca młodzież, której celem jest uświadomienie nastolatków, że wygląd zaczyna się w głowie, a także zwiększenie ich poczucia własnej wartości oraz akceptacji siebie.

 


 

Tematy poruszone z psycholog Aleksandrą Musielak oraz Marysią Pyrek z Fundacji Fala Nowej Kultury oraz Stowarzyszenia Educational Cha(lle)nge to: czym jest i jak budować pozytywny obraz własnego ciała, jak wspierać innych w pozytywnym postrzeganiu siebie, gdzie szukać pomocy, jeśli jest taka potrzeba, a także ocenianie innych po wyglądzie i wykluczanie z powodu „niedoskonałości” cielesnych.

 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej kampanii.

 

Izabela Niewiadomska

 

Erasmus+ Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu – 2 spotkanie online

eTwinning "Healthy Business" & Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”

spotkanie online 11.03.2021

 

W dniu 11.03.2021 spotkaliśmy się online po raz kolejny w ramach projektu eTwinning "Healthy Business", będącego realizacją ostatniej części projektu Erasmus+ "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu". Spotkanie poprowadzili uczniowie rumuńscy. Każda szkoła przygotowała video-blog na temat firmy prowadzącej działalność w swoim kraju. Nasza młodzież zaprezentowała firmę ZIAJA.

 

 

Kolejny dzień działań projektowych zaplanowany jest 16.03.2021 roku.

 

Naszą szkołę na spotkaniu reprezentowali uczniowie z klasy 2A - Róża Dobrysiak, Hubert Łobaczewski, Ola Suszyńska, Wiktoria Szwab, Karolina Bergman i Marta Kluska.

 

Cały projekt koordynują nauczyciele: Maria Małkowska, Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska.

 

Anna Kulińska

 

Rozpoczynamy walkę o tytuł Złotej Szkoły NBP

 

Nasza szkoła przystąpiła do walki o tytuł Złotej Szkoły NBP!

 

 

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. W związku z tym w naszej szkole będą realizowane różne działania dotyczące tematu przewodniego programu – Giganci finansów osobistych. Śledźcie stronę internetową oraz FB szkoły.

 

Do walki o ten tytuł oraz nagrody stanęła Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w składzie:

nauczyciele:

Izabela Niewiadomska – szkolny koordynator programu

Aleksandra Rosicka

Jolanta Wdowiak

uczniowie:

Martyna Kawczyńska kl. 2E

Joanna Dutkowska kl. 2E

Wiktoria Ostrowicka kl. 2E

Nikodem Stosik kl. 2E

Agata Fiedorowicz kl. 2B

Sara Kurkowska kl. 2B

Natalia Lidzbarska kl. 2B

Simona Łuczak kl. 2B

Ewa Jank kl. 2F

Martyna Kielińska kl. 3B

Kateryna Nikitina kl. 3B

Małgorzata Kołodziej kl. 3B

Daniel Zmitrowicz kl. 3B

Michał Szymoniak kl. 3B

 

Trzymajcie kciuki!

 

Izabela Niewiadomska

 

Biblioteczny Konkurs na recenzję książki

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs:

 

Biblioteczny Konkurs na recenzję Książki Fantasy, Science fiction lub innej 

dla uczniów wszystkich klas w ZSAE

 

Serdecznie zapraszamy do wysiłku i pracy intelektualnej.

 

Celem konkursu jest:

 • zainteresowanie literaturą spoza kanonu lektur,
 • rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnej,
 • zainteresowanie innych odbiorców swoimi pasjami czytelniczymi,
 • podzielenie się tym, co najbardziej lubimy czytać.

 

Najlepsze prace otrzymają nagrody - oczywiście książkowe, a także zamieszczenie nagrodzonych recenzji w Ekonomaniaku.

 

Termin nadsyłania prac do 21 marca 2021 r. na adres:

kinga.kosinska-pawledzio@zsae.gdynia.pl

 

Recenzja - analiza i ocena dzieła artystycznego, publikacji naukowej, projektu, książki, przedstawienia teatralnego itp. Pełni funkcję informacyjną, wartościującą i postulatywną, nakłaniającą lub zniechęcającą.

 

Życzymy powodzenia, radości z tworzenia i nagród.

 

Kinga Kosińska-Pawlędzio

 

DZIEŃ KOBIET

 

 

Dół czy depresja? - zajęcia psychoprofilaktyczne w 2B

 

W ubiegłym tygodniu - 23 lutego, obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walik z Depresją i z tego tytułu w ramach projektu Zaproś mnie na swoją lekcję, na zajęciach z wychowawcą klasa 2B gościła Panią psycholog Aleksandrę Jabłońską - Błokowską, inicjatorkę projektu Bez echa, która uświadomiła nam czym jest depresja, jak odróżnić ją od złego nastroju, czy gorszych dni, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich. W tym trudnym pandemicznym okresie były to niezwykle cenne informacje.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Wyniki Konkursu Bibliotecznego o Żołnierzach Wyklętych

 

Laureatami Bibliotecznego Konkursu na pracę plastyczną z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zostali:

 

Miejsce I: Daria Bilobrova klasa II C

 

Miejsce II: Martyna Klebba klasa II B

 

Miejsce III: Karolina Bergman klasa II A

 

Wyróżnienia:

 

Marta Bazaczek klasa II C

Dominika Konkol klasa II F

Karol Smoliński klasa II D

Agnieszka Szymańska klasa IV C

 

Wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za udział w konkursie.

 

Niechaj historia Naszych Bohaterów pozostanie z Nami. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

Kinga Kosińska - Pawlędzio

 

Erasmus+ Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu – spotkanie online

 

Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” – pierwszy dzień spotkania online 25.02.2021

 

Nasza szkoła trzeci rok koordynuje projekt Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” w którym uczestniczą szkoły partnerskie z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Rumunii i Bułgarii.

 

Z powodu pandemii nie mogliśmy wyjechać na zaplanowane tygodniowe spotkanie partnerskie do szkoły rumuńskiej, ale od lutego rozpoczęliśmy spotkania online z naszymi partnerami dzięki platformie e-Twinning. Biorą w nim udział uczniowie, dyrektorzy, nauczyciele i instytucje związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.

 

Tematem przewodnim tego spotkania jest „Przedsiębiorca i konsument w ekologicznej Europie”.

 

W dniu 25.02.2021 spotkaliśmy się po raz pierwszy. Spotkanie poprowadzili uczniowie rumuńscy. Każda szkoła przygotowała materiały o swoim kraju, regionie i szkole, które zamieszczono na stronie e-Twinning projektu. Dzięki zabawom integracyjnym i quizom o krajach partnerskich, w których braliśmy udział mogliśmy lepiej się poznać.

Kolejny dzień działań projektowych zaplanowany jest 11.03.2021 roku.

 

Naszą szkołę na spotkaniu reprezentowali uczniowie z klasy 2A - Róża Dobrysiak, Ola Suszyńska, Wiktoria Szwab, Karolina Bergman, Magda Cherek i Radek Kubiak.

 

Cały projekt koordynują nauczyciele: Maria Małkowska, Aleksandra Rosicka, Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska.

 

 

 

Maria Małkowska

 

Wyniki etapu szkolnego KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla TECHNIKÓW

 

26 lutego 2021 r. odbył się szkolny etap KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla TECHNIKÓW.

 

 

Udział wzięło 42 uczniów naszej, wyniki pierwszej dziesiątki:

1 - Liza Aleksandrova (2A) - 49

2 - Adrian Koy (1A) - 47

3 - Anna Wasiluk (2E) - 46

3 - Natan Richert (2E) - 46

3 - Róża Dobrysiak (2A) - 46

3 - Wiktor Szymański (2F) - 46

7 - Piotr Drygała (2F) - 44

7 - Damian Witkowski (1A) - 44

9 - Daniel Williams (1A) - 43

10 - Oliwia Stankiewicz (2F) - 41

 

Do etapu międzyszkolnego (12 marca) przechodzi pierwsze 6 osób ze szkoły.

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!

 

Anna Kulińska

 

Próbne egzaminy maturalne

 

W dniach 3 - 16.03.2021 odbędą się próbne egzaminy maturalne dla klas czwartych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez aplikacje: Outlook oraz Teams.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Gdyńska debata międzyszkolna po angielsku

 

W dniu 24 lutego uczniowie naszej szkoły (kl. II A i II B) uczestniczyli w międzyszkolnej debacie po angielsku. Debata dotyczyła sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

 

W debacie uczestniczyło 10 zespołów z 5 szkół gdyńskich.

 

Gratulacje dla zwycięzców debaty międzyszkolnej kl. II A - Lizy Aleksandrowej, Róży Dobrysiak i Tymoteusza Kardzis oraz dla pozostałych uczestników z kl. II A - Agaty Balik, Wanesy Wasielke i Kamili Kaiser oraz kl. II B - Agaty Fiedorowicz i Julii Pionke.

 

 

 

Anna Kulińska

 

Lekcja języka polskiego w 1 a

 

Klasa 1 a w niekonwencjonalny sposób powtarza wiadomości ze średniowiecza - uczniowie przygotowali karty bohaterów wykorzystując ciekawy program. Jak sobie poradzili - pokazuje prezentacja poniżej.

 

 

Olga Jakusz

 

Spacer kl. 2B po bajkowym Parku Guell w Barcelonie

 

W związku z trudną sytuacją pandemiczną i brakiem możliwości wyjazdu na klasową wycieczkę, kl. 2B udała się w poniedziałek na zajęciach z wychowawcą na wirtualny spacer na żywo z polskim przewodnikiem po przepięknym, bajkowym miejscu w Hiszpanii - Parku Guell. A wszystko to dzięki nowoczesnej technologii i wspaniałym polskim przewodnikom z grupy Przewodnicy bez granic.

 

Pani Agata Sosnowska, polska przewodniczka po Barcelonie oprowadziła nas po parku przybliżając nam zarówno jego historię, jak i postać słynnego katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego oraz charakterystyczne dla jego stylu trencadis czyli mozaiki z potłuczonych kafelek i porcelany.

 

Byliśmy przez chwilę w bajce...

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Wyniki szkolnego konkursu - bajka w języku niemieckim

 

W konkursie na napisanie bajki w języku niemieckim Marchen in Deutsch

 

I miejsce za najciekawszą pracę uzyskał Bartek Żugaj z klasy 2 B

 

Gratuluję

 

Małgorzata Dejnas vel Denek

 

Zmiany w Samorządzie Uczniowskim

 

W związku z rezygnacją Laury Izydorczyk z pełnienia funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, uchwałą zarządu po głosowaniu nową przewodniczącą została Angelika Kummer z klasy IIF.

 

Życzymy powodzenia!

 

Ewa Starostka

 

Konkurs - Wiem na bank – Indeks na WZiE

Do 2 etapu konkursu ogólnopolskiego, którzy uzyskali najwyższy wynik w teście z wiedzy o ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości zakwalifikował się uczeń naszej szkoły Kacper Malinowski z klasy 4A.

 

Gratulujemy sukcesu.

 

Bardzo dziękuję również pozostałym uczestnikom z klas 2 i 3 TE.

 

Aleksandra Rosicka

 

Wyniki międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego

 

W międzyszkolnym konkursie z języka niemieckiego uczestniczyło 25 osób ze wszystkich techników.

 

Laureaci konkursu:

 1. Rafał Lewandowski - ZSAE
 2. Mikołaj Kunza - ZSEiT
 3. Kinga Kołecka - ZSAE

 

Gratuluję uczniom naszej szkoły. Brawo!!!

 

Małgorzata Dejnas vel Denek

 

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

 

Uwaga Nauczyciele!

 

Procedury dotyczące zgłoszenia się na szczepienie zostały przesłane w aplikacjach Teams i Outlook na zespół Kadra Pedagogiczna.

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Wirtualna wycieczka klasy 2B

 

Zwiedzanie nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz - Birkenau 

 

W niespełna miesiąc po uroczystości 76 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau, w ramach ogólnopolskiego projektu "Zaproś mnie na swoją lekcję" klasa 2B wraz z wychowawcą uczestniczyła w wirtualnym zwiedzaniu obozu Auschwitz - Birkenau, którego przewodniczką była Pani Anna Foks, nauczycielka i mieszkanka pobliskiej miejscowości. Była to niezwykle poruszająca lekcja historii, ale przede wszystkim człowieczeństwa, która pozostawiła w naszych głowach pytanie, na które nie ma odpowiedzi - jak ludzie ludziom mogli zgotować taki los?

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Bezpłatny pakiet Affinity na 90 dni dla wszystkich!

 

Aby zapisać się na bezpłatny okres próbny, podaj na stronie logowania swoje dane. Twoje dane osobowe będą chronione i nigdy nie udostępnione innym firmom w celach marketingowych.

 

Link do strony: https://affinity.serif.com/en-us/90-day-affinity-trial/

 

Wspieranie kreatywnej społeczności przez zespół Affinity

 

Od prawie roku pandemia COVID-19 nadal ma poważny wpływ na ludzi na całym świecie, nie tylko w społeczności twórców. W zeszłym roku, aby wesprzeć tę społeczność, udostępniliśmy wszystkie nasze aplikacje bezpłatnie dla każdego przez 90 dni. Niestety pandemia nadal ma poważne konsekwencje, dlatego po raz kolejny oferujemy 90-dniową bezpłatną wersję próbną całego pakietu Affinity w wersji na komputery Mac i Windows dla każdego, kto chce z nich korzystać. Nawet jeśli korzystałeś z wersji próbnej w zeszłym roku, możesz to zrobić ponownie!

 

Zachęcam do korzystania

 

Karol Patoleta

 

Szkolny Konkurs Historyczny

 

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Biblioteka szkolna ZSAE organizuje konkurs na pracę plastyczną w technice dowolnej o naszych bohaterach. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych uczniów ZSAE w klasach I – IV.

 

Celem konkursu jest:

 • Zainteresowanie uczniów historią,
 • Kultywowanie pamięci,
 • Poznanie tragicznych losów bohaterów,
 • Pamięć o najważniejszej wartości jaką jest Wolna Ojczyzna.

 

Prace można przesyłać do 21 lutego 2021 r. na adres e-mailowy:

 

kinga.kosinska-pawledzio@zsae.gdynia.pl

 

Uczniowie wyróżnionych prac zostaną uhonorowani nagrodami. Bonusem mogą być dodatkowe pozytywne oceny z Historii, Historii i Społeczeństwa oraz Wiedzy i Społeczeństwa.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Kinga Kosińska-Pawlędzio

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

Organizatorem I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego jest ZSAE w Gdyni. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, którzy interesują się językiem niemieckim i rozwijają swój talent lingwistyczny.

 

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego,
 • rozwijanie umiejętności gramatyczno -leksykalnych
 • propagowanie nauki języków obcych przez wspólną zabawę,
 • motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego w ciekawy i przyjemny sposób,
 • zachęcenie do nauki języka niemieckiego poprzez wykorzystanie nowych technologii,
 • promocja ZSAE w środowisku lokalnym.

 

Etap szkolny odbędzie się 03.02 2021 r. o godz. 10.00

 

Etap międzyszkolny odbędzie się 10.02.2021 r. o godz. 10.00

 

 

Chętnych zapraszam do kontaktu

 

 

Małgorzata Dejnas vel Denek

 

EGZAMIN MATURALNY - informacja o zmianach w 2021

Drodzy Uczniowie klas 4!

 

W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

 

Obowiązkowo w 2021 r. absolwent zdaje w części pisemnej egzaminy na poziomie podstawowym z:

 • matematyki
 • języka polskiego
 • języka obcego

Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 

Nie należy składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie wprowadzona żadna inna zmiana – wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

 

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej. Zdający przekazuje informację (Załącznik 30) potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 8 lutego 2021 r. W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

 

W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Uczeń musi złożyć deklarację ostateczną w przypadku rezygnacji z przedmiotów dodatkowych, które zostały zadeklarowane na deklaracji wstępnej albo jeżeli dodaje kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej należy nanieść zmiany i potwierdzić je podpisem. Można także złożyć nową deklarację (Wariant A) i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Zmiany można wprowadzać najpóźniej do 8 lutego 2021 r.

 

ZAŁĄCZNIK:

- DRUK DEKLARACJI OSTATECZNEJ

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Nowe konkursy o tematyce ekonomicznej

EUROPEJSKI KONKURS STATYSTYCZNY 2020/2021 - IV edycja 

 

KONKURS "WIEM NA BANK - Indeks na WZiE" - jubileuszowa X edycja

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS "PRZEDSIĘBIORCZY NA RYNKU FINANSOWYM"

 

Wszystkich zainteresownych serdecznie zapraszam!

 

Aleksandra Rosicka

 

Szczegóły i zapisy u nauczyciela

 

EGZAMINY ZAWODOWE - Informacje ogólne dla zdających egzamin (sesja - zima 2021)

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 11.01.2021 rozpocznie się egzamin poprawkowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

12.01.2021 wszyscy uczniowie, którzy złożyli deklaracje do sesji zima 2021 zdają egzamin pisemny. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem przesłanym na pocztę. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki.

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. Wszyscy uczniowie wchodzą głównym wejściem do szkoły. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy pozostawiają je w szatni. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

1. PROCEDURY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

2. PRZYBORY - część pisemna

3. PRZYBORY - część praktyczna

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Od 23 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
 

trwa zimowa przerwa świąteczna oraz ferie zimowe.

 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

EKONOMANIAK - wydanie świąteczne

Świąteczne dary dla Hospicjum

 

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

ks. M. Maliński

 

To już tradycja, że w okresie świątecznym klasa 2B wraz z wychowawcą wspiera gdyńskie hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań. W tym roku, pomimo pandemii i trudnej sytuacji również udało się zorganizować zbiórkę. Życzenia świąteczne i dary osobiście zawiozła wychowawczyni klasy.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Wesołych Świąt!

Życzenia świąteczne

Projekt świąteczny z języka niemieckiego

 

Klasa 4 A brała udział w projekcie świątecznym. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądają zwyczaje w Niemczech i jak w krajach niemieckojęzycznych obchodzi się Boże Narodzenie.

 

A to są efekty pracy i dobrej zabawy:

 

 

 

Gratuluję

Małgorzata Dejnas vel Denek

 

Życzenia świąteczne od ZNP

Projekt Auf Arbeitsuche

 

Klasa 4 B brała udział w projekcie Auf Arbeitsuche. Uczniowie pracowali z tekstami w języku niemieckim i wypowiadali się na wiele tematów typu:

 

 • Kleider machen Leute
 • Karrierechancen durch Weiterbildung
 • Mobilitat ist gefragt

 

A to jedna z prac - uczennicy Patrycji Niemtz: 

 

Niemiecki - wypracowanie w innej formie

 

Gratuluję pomysłu, kreatywności i chęci do pracy.

 

Małgorzata Dejnas vel Denek

 

Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny dla Szkół Podstawowych

 

„Finanse gospodarstwa domowego – komiks

na przykładzie polskiej rodziny”

 

Z przyjemnością informujemy, że Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny dla Szkół Podstawowych, pomimo warunków pandemicznych został zrealizowany i rozstrzygnięty. Celem konkursu było propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania oraz pobudzanie i rozwijanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział, tym razem, w formule online.

 

 

Laureatami zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni:

 

I miejsce Barbara Gałkiewicz

II miejsce Barbara Papis

III miejsce Zuzanna Majsterek

 

Wyróżnienia otrzymały Dorota Szymańska i Malwina Ślusarczyk

 

Gratulujemy zwycięzcom!

 

Katarzyna Chilińska, Jolanta Romańczyk

 

Mickiewicz kreatywnie

 

Uczniowie klas II a i c otrzymali zadanie z języka polskiego: przedstawić w dowolnej formie wybrany utwór Adama Mickiewicza. Niektórzy bawili się przy tym świetnie! Powstały animacje, wyklejanki, raperskie interpretacje grupowe i śpiew liryczny solowy. I wiele pięknych prac plastycznych.

 

Najciekawsze można obejrzeć klikając w link poniżej. Trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość, bo filmy muszą się załadować...

 

 

Olga Jakusz

 

Projekt edukacyjny: IZOracje - Teatr Forum online

 

W dniu 16 grudnia klasa 2B wraz z wychowawcą uczestniczyła w niezwykłym wydarzeniu – spektaklu online na żywo "IZOracje - Teatr Forum online" w ramach projektu pod patronatem Miasta Gdynia, a realizowanym w Teatrze Gdynia Główna.

 

"IZORacje" – inspirowane metodą Teatru Forum - młodzież miała więc wpływ na dalsze losy bohaterów spektaklu i po wartościowych dyskusjach próbowała zrozumieć emocje i motywacje bohaterów przedstawienia i wskazać swoje sposoby rozwiązania sytuacji konfliktowych, które następnie zostały odegrane przez aktorów na żywo.

 

 

Spektakl przedstawiał losy trzech postaci (licealisty Tomka, jego mamy i jego dziewczyny - Elizy) uwikłanych w sytuację konfliktową w trakcie społecznej kwarantanny, w dobie pandemii koronawirusa. Przyjrzeliśmy się relacjom i życiowym wyborom tych trzech postaci. Spojrzeliśmy na świat oczami nastolatka i zmierzyliśmy się z dylematami i frustracjami młodzieży. Porozmawialiśmy o tym, jak funkcjonują relacje rodzinne i towarzyskie w warunkach izolacji społecznej i z jakimi wyzwaniami musimy się mierzyć w czasie pandemii.

 

Dominującymi problemami poruszanymi w spektaklu były kryzysy w rodzinie takie jak: przemoc emocjonalna, problemy w komunikacji, braku wzajemnego zrozumienia i ograniczonej szczerości, które pogłębiają spory.

 

 

Udział w tym projekcie był niezwykle cennym doświadczeniem.

 

Izabela Niewiadomska

 

50. ROCZNICA MASAKRY GRUDNIOWEJ

 

17 grudnia 1970 to ważna dla Gdynian i mieszkańców Pomorza data. Tego dnia w Gdyni wojsko otworzyło ogień do robotników idących do pracy. Było to najtragiczniejsze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze komunistyczne - w jej wyniku zginęło 45 osób, a 1 165 odniosło rany.

 

 

Z okazji 50. rocznicy tych wydarzeń powstała w Gdyni wystawa, która w sposób symboliczny odwołuje się do historycznego pochodu robotników. Na ulicy Świętojańskiej rozwieszone zostały czarne flagi i wstęgi, symbolizujące tragiczne losy konkretnych ludzi, mieszkańców, robotników. Warto wybrać się i zobaczyć tę „gdyńską drogę krzyżową”.

 

W związku z sytuacją pandemiczną, aby dotrzeć do większej liczby osób, na stronie MUZEUM MIASTA GDYNI zaprezentowana została wystawa: GRUDZIEŃ '70 NIEOBECNOŚĆ.

 

 

Inicjatywa Muzeum Miasta Gdyni jest działaniem interdyscyplinarnym, na które składa się wiele multimedialnych materiałów. W czasie, gdy często nie możemy uczestniczyć osobiście w uroczystych obchodach po Pomnikiem Ofiar Grudnia, polecamy obejrzenie wystawy on-line i duchowe przeżycie tej rocznicy.

 

Jolanta Wdowiak

 

Międzyprzedmiotowy projekt w klasie 2B i 2E

 

W trakcie nauczania zdalnego uczniowie klasy 2B oraz 2E pod opieką nauczycieli: informatyki - Pani Beaty Jekiełek oraz rachunkowości - Pani Izabeli Niewiadomskiej, realizowali projekt międzyprzedmiotowy mający na celu kształtowanie kompetencji cyfrowych i wykorzystanie ich w nauce przedmiotów zawodowych.

 

Poniżej prezentujemy wyróżnione prace tematyczne zrealizowane w aplikacji Sway, zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz wykorzystania ich w nauce. 

 

 

Dziękujemy ich twórcom za zgodę na publikację.

 

Izabela Niewiadomska, Beata Jekiełek

 

NOWA RZECZYWISTOŚĆ

 

W nawiązaniu do tegorocznego hasła Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości „Nowa normalność”, w wyniku spotkań i dyskusji w tym tygodniu oraz refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością, uczniowie naszej szkoły na swój sposób zaprezentowali własne odczucia i przemyślenia.


Zapraszamy na wirtualny spacer po galerii

 

  „NOWEJ RZECZYWISTOŚCI”  

 

 

Katarzyna Chilińska, Karol Patoleta

 

Udział w otwartym wykładzie na Wydziale Ekonomicznym UG

 

W dniu 3 grudnia klasa 4B wraz z nauczycielką rachunkowości Panią Izabelą Niewiadomską wzięła udział w otwartym wykładzie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wykład "Czy łatwo ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa?" dr hab. Leszka Czerwonki profesora Uniwersytetu Gdańskiego pozwolił poszerzyć posiadaną wiedzę na temat sprawozdawczości finansowej i analizy sprawozdań finansowych oraz był ciekawym doświadczeniem rzeczywistości studenckiej.

 

 

Izabela Niewiadomska

 

Olimpiada Przedsiębiorczości - etap szkolny

 

Dnia 3 grudnia 2020 r. odbył się

1 - szy etap XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości,

w którym wzięło udział dwudziestu uczniów naszej szkoły z klas II, III i IV.

 

 

Gratulujemy odwagi w wyjątkowo trudnych zawodach

(po raz pierwszy w historii Olimpiady test eliminacyjny pisany online)

i trzymamy kciuki za dobre wyniki.

 

Aleksandra Rosicka

 

Laureaci wojewódzkiego konkursu na recenzję książki

 

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Amelia Żółtowska z kl. II C i Michał Szymoniak z kl. III B zostali laureatami wojewódzkiego konkursu na recenzję książki niemieckojęzycznego autora - „Die Handlung spielt…”.

 

Amelia zrecenzowała książkę M. Zusaka "Złodziejka książek", a Michał książkę P. Wohllebena "Sekretne życie drzew".

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Daria Sutowicz

 

Zebranie z rodzicami - 25.11.2020 r.

 

Dnia 25.11.2020 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Wyniki konkursu plastycznego

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 

dla uczniów ZSAE

z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej

 

Wszystkie informacje znajdziecie w poniższej interaktywnej prezentacji

 

 

Olga Jakusz

 

ŚTP - Spotkanie z Panią Żanetą Hejne

 

CO TO ZNACZY BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM...

 

W piątek 20 listopada - piątym dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie klas 1A i 1B wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu z kobietą przedsiębiorczą - Panią Żanetą Hejne właścicielką Kancelarii Usług Księgowych Hejne&Zaremba i rozmawiali o przedsiębiorczości.

 

 

Dowiedzieli się, od jak dawna funkcjonuje pojęcie "przedsiębiorczość", jak ono ewaluowało na przestrzeni lat i jakimi cechami odznaczają się ludzie przedsiębiorczy. Chętni uczniowie wykonali również ćwiczenie polegające na zbudowaniu z liter swojego imienia katalogu posiadanych przez siebie przedsiębiorczych cech, za co zostali nagrodzeni przez naszego gościa książkami Beaty Kapcewicz "52 nawyki szczęściarzy".

 

Spotkanie z Panią Żanetą, osobą niezwykle przedsiębiorczą, z pewnością zainspiruje uczniów do pracy nad sobą i własnym rozwojem.

 

 

Spotkanie w naszej szkole zorganizowała i poprowadziła

Izabela Niewiadomska

 

ŚTP - zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim

 

"Narzędzia Lean - identyfikacja muda"

 

Uczniowie klasy IV A w dniu 19 listopada uczestniczyli w ćwiczeniach na temat eliminacji mudy w ramach przedmiotu zarządzanie jakością. Na początku zajęć wysłuchali krótkiego wstępu o rodzajach marnotrawstwa, następnie wspólnie ze studentami dyskutowali na temat poszczególnych przykładów mudy oraz możliwości ich eliminacji.

 

Były to wartościowe zajęcia, młodzież aktywnie w nich brała udział, wykazała się wiedzą oraz umiejętnością uczestniczenia w dyskusji.

 

 

Bogumiła Gliwińska, Jolanta Łojewska

 

ŚTP – Event Power 2 Work

 

Uczniowie klas II D oraz III C w dniu 18 listopada wzięli udział w wydarzeniu organizowanym w formule online przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Panel inspiracyjno – motywacyjny realizowany był na żywo na kanale YouTube WUP w Gdańsku.

 

 

Prelekcje dotyczące szeroko pojmowanej przedsiębiorczości i kompetencji przyszłości prowadzone były przez znanych mówców motywacyjnych i youtuberów. Dyskusje odbyły się w bardzo dobrej jakości technicznej i merytorycznej. Zabierający głos w nawiązaniu do bieżącej rzeczywistości wirtualnej i multimedialnej poruszyli emocje, znaczenie i wagę relacji interpersonalnych oraz więzi międzypokoleniowych. Każdy z odbiorców mógł znaleźć swój sposób na własną motywację.

 

 

Katarzyna Chilińska

 

Wyniki etapu szkolnego Olimpiady Statystycznej

 

 

Do etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej 2020 zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 

Kacper Malinowski z klasy 4A, Kornelia Pałasz z klasy 3B oraz Aleksandra Hańć z klasy 4B.

 

Laureatom etapu szkolnego gratulujemy i trzymamy kciuki na zawodach rejonowych, które odbędą się 5 grudnia 2020.

 

Aleksandra Rosicka

 

ŚTP - Projekt: ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ w ZSAE

 

W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości klasa 2B wzięła udział w projekcie ZAPROŚ MNIE NA SWOJĄ LEKCJĘ.

 

 

W dniu 16 listopada klasa 2B na zajęciach z wychowawcą gościła Panią Dorotę Jankowiak - Dąbrowską, absolwentkę resocjalizacji, twórczynię m.in. warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, która opowiedziała o konfliktach młodzieży z prawem, jak się ich wystrzegać, za co odpowiadamy zarówno w świecie rzeczywistym, jak i internetowym, poruszyła temat presji grupy, hejtu internetowego, cyberbullyingu, a także przestrzegania praw autorskich w pracy online. Było to niezwykle wartościowe spotkanie!

 

Niewiadomska Izabela

 

Maturzyści przygotowują się do matury

 

Klasy IVB i IVD po przeczytaniu i omówieniu „Sklepów cynamonowych ” Brunona Schulza przygotowali prezentacje. Są to „ściągi” dotyczące lektury „ogwiazdkowanej” na miarę naszych czasów, skierowane do rówieśników tkwiących w kulturze obrazkowej. My , na lekcji uczyliśmy się, bawiąc! Lepiej nie można.

 

Efekty ich pracy do zobaczenia poniżej:

 

Ewa Starostka

 

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2020 - ONLINE

 

 

Jak co roku w listopadzie, również i tym razem, mimo nieoczekiwanej rzeczywistości, a może właśnie z jej powodu, na co wskazują także organizatorzy tegorocznego projektu, przypominamy, zachęcamy do uczestniczenia i już bierzemy udział w aktywnościach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020.

 

Motywem przewodnim 13. edycji spotkań, warsztatów, debat i konkursów na całym świecie jest hasło: Nowa Normalność.

 

Ogólnie określony temat ma prowokować uczestników wydarzeń do refleksji nad zaistniałą  rzeczywistością, do poszukiwania odpowiedzi na pytania czym ma być nowa normalność, czy już w niej funkcjonujemy, jak wygląda organizacja i czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami.

 

W spotkaniach bierzemy udział online, indywidualnie lub w grupach, przy zapisach i koordynacji wydarzeń pomagają nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 

  K. Chilińska, J. Łojewska, B. Skrajna

 

Konkurs - Dlaczego uczę się niemieckiego?

 

 

Konkurs "Warum lerne ich Deutsch?" - Dlaczego uczę się niemieckiego?

 

Zachęcamy do udziału w konkursie Goethe-Institut.

 

Należy wykonać film do 1 min. lub plakat, na którym będziecie Wy oraz odpowiedź, dlaczego uczycie się niemieckiego. Zadania mogą być wykonane w języku polskim, a jedynie początek wypowiedzi w języku niemieckim, czyli "Ich lerne Deutsch, ponieważ...".

 

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na udział w konkursie (chętni uczniowie zgłaszają się po nią). Wszelkie pytania należy kierować do pani Darii Sutowicz na MS Teams. Prace wysyłamy do dnia 21.11.2020 na adres: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl.

 

Daria Sutowicz

 

KONKURS - ŚPIEWAMY NIEMIECKIE KOLĘDY

 

RADOSNE KOLĘDOWANIE

Niech się niesie w świat radosna pieśń Narodzenia Pańskiego!

 

 

 

W tym roku po raz pierwszy Goethe-Institut zaprasza do wspólnego śpiewania. Należy nagrać film (max. 1 min.), podczas którego śpiewacie pojedynczo lub w grupie (max. 5-osobowej) dowolną niemiecką kolędę, oczywiście w języku niemieckim. Śpiewać można z akompaniamentem lub bez. Najlepsze utwory zostaną nagrodzone upominkami i będą publikowanie w każdą adwentową środę!

 

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep/nac.html.

 

Filmy wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (dostępne na powyższej stronie) proszę przesyłać do pani Darii Sutowicz na maila: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl do dnia 27.11.2020 r.

 

Daria Sutowicz

 

Konkurs - Herbst Challenge

 

Konkurs „ Herbst-Challenge”

organizowany w ramach kampanii wizerunkowej „Język Twojej Pasji”

 

 

Rusza jesienna edycja wyzwania organizowanego przez Goethe-Institut Warschau i Ambasadę Niemiec w Polsce. Czekają na Ciebie kreatywne zadania i supernagrody!

 

Lubisz wyzwania? Ten #challenge jest dla Ciebie! Wybierz jedno zadanie lub więcej – wszystkie challenge znajdziesz tu: jezyktwojejpasji.pl/konkurs/, dodaj do zgłoszenia konkursowego hasztagi #herbstchallenge i #jezyktwojejpasji

 

Atutem będzie wykonanie zadania w języku niemieckim, ale nie jest to warunek konieczny. Zadania wykonujemy sami lub w teamie dwuosobowym.


Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 13.11.2020 o godz. 23:59. Wszystkie zgłoszenia, które napłyną po terminie 13.11.2020 nie zostaną uwzględnione.
 

Regulamin: bit.ly/RegulaminkonkursuHerbstChallenge.

 

Daria Sutowicz

 

Projekt Deutsch Plus - spotkanie online

 

Dnia 05.11.2020 r. odbyło się spotkanie online ze studentką z Niemiec - Judith Buchta.

 

 

 

Poznaliśmy region, w którym mieszka Judith, dowiedzieliśmy się, jak wygląda Lipsk oraz jakie atrakcje turystyczne oferuje to miasto. Judith opowiedziała nam również, jak wygląda jej mieszkanie i czas wolny. Uczniowie brali aktywny udział w spotkaniu, gdyż mieli okazję przedstawić się i powiedzieć również coś o sobie, a także zadawać pytania Judith oraz odpowiadać na jej pytania. Na koniec przeprowadzili przygotowany przez siebie quiz na temat Polski. Nasz gość poradził sobie świetnie z pytaniami i okazało się, że odwiedził kilka polskich miast.

 

 

Daria Sutowicz

 

Nowy projekt Deutsch Plus

 

Jugendcamp digital w ramach projektu "Deutsch Plus"

 

Goethe-Institut oferuje udział w obozie językowym online o tematyce ekologicznej dla uczniów w wieku 13-15 lat, z poziomem językowym A1+/A2.


Co należy zrobić? Nagrać filmik w języku niemieckim - max. do 1 min, w którym należy przedstawić się i przekonać, że to właśnie Wy powinniście wziąć udział w kursie.

 

Prace należy wysłać do pani Darii Sutowicz na maila: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl do dnia 09.11.2020 r.

 

 

Daria Sutowicz

 

Olimpiada Statystyczna - etap szkolny

 

W dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 11.00

odbędzie się etap szkolny Olimpiady Statystycznej.

 

Zawody odbywają sie on-line w miejscu zamieszkania uczestnika.

 

 

Aleksandra Rosicka

 

Nagroda dla Szkoły

 

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "Corona Diaries - Korona Günlükleri". Oznacza to, że Twoja praca, praca Twoich uczniów i Twojej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

 

Projekt realizowany był w czasie wiosennego lockdownu przez uczniów obecnej klasy II A.

 

 

Anna Kulińska - opiekun projektu

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

Drodzy Uczniowie

 

Tegoroczny etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został przesunięty.

 

Poniżej treść komunikatu Komitetu OWE:

 

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaakceptowało uchwałę Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dotyczącą zmiany terminu zawodów I stopnia XXXIV OWE. Zgodnie z uchwałą KG OWE, zawody I stopnia (szkolne) odbędą się w terminie co najmniej 7 dni od daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych wynikających z Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pierwotna godzina zawodów nie ulega zmianie.

 

INFORMATOR o XXXIV OWE: 

 

Aleksandra Rosicka

 

Lekcja polskiego...

Klasy trzecie bawią się, omawiając "Lalkę" Bolesława Prusa. Czy to możliwe?! Tak!

 

Tworzą profile fb, portale plotkarskie, fanpage..., wszystkie poświęcone WOKULSKIEMU!

 

Efekty prac klasy IIIB - ekonomistów -  można zobaczyć tutaj:

 

 

 

Zapraszam, Ewa Starostka

 

Dyktando dla gdyńskich techników

 

Chodzi nam o to, aby język giętki

napisał poprawnie wszystko, co pomyśli głowa….

 

8 października 2020 r.  już po raz 9, pod patronatem Pana Wiceprezydenta Gdyni Bartosza Bartoszewicza, odbyło się dyktando dla gdyńskich techników. Sposób realizacji, ze względu na sytuację epidemiczną, był odmienny, ale udało się!

 

Mistrzem ortografii został - Jakub Formela (CKZiU)

II miejsce - Paweł Laskowski (ZSAE)

III miejsce - Daria Drażba (ZSAE).

 

Gratulujemy!

 

 

 Organizatorzy: Ewa Starostka i Jolanta Wdowiak

 

Konkurs literacki

Zapraszamy do udziału w konkursie

na recenzję w języku polskim wybranej książki niemieckiego autora

 

pt: „Die Handlung spielt …”.

 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt współfinansowany przez Instytut Goethego w Warszawie.

 

Prace należy przesłać na maila do pani Darii Sutowicz: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl do dnia 31.10.2020 r.

 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.herder.ug.edu.pl

 

Daria Sutowicz

 

Zebranie z rodzicami - 21.10.2020 r.

 

Dnia 21.10.2020 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00

odbędzie się zebranie w formie zdalnej.

 

Wychowawcy klas połączą się z rodzicami

przez zespoły klasowe uczniów w aplikacji Teams.

 

W tym czasie wszyscy nauczyciele będą dostępni poprzez aplikację.

Będzie można się skontaktować poprzez e-maila,

czat albo połączenie głosowe.

 

Komunikat z 16.10.2020 - ograniczenie funkcjonowania szkoły

 

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

 

Od soboty, 17.10.2020 r. w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem.  Gdynia znalazła się w strefie czerwonej.

 

W związku z tym, decyzją Premiera, ogranicza się funkcjonowanie szkoły.


Od poniedziałku, 19.10.2020 roku, zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem. 
Lekcje będą się odbywały z wykorzystaniem platformy Office 365. Komunikatorem będzie również e-dziennik.

 

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ZDALNE NAUCZANIE 2020”.

 

Dnia 16.10.2020 r. (piątek) uczniowie zobowiązani są do zabrania wszystkich swoich rzeczy z indywidualnych szafek.

 

Życzę uśmiechu, optymizmu i rychłego powrotu do nauki w szkole.

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Patroni roku 2021

      

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów 2021 roku.  

 

2021 będzie Rokiem:

oraz

 

Komunikat dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Uprzejmie informuję, że zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Kadry i Płace  w dniach 17 - 18  października 2020 roku odbędą się zdalnie.

Szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć zostaną przesłane drogą mailową w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych.

 

Opiekun kursu

Anna Darul

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Dnia 12.10.2020 r. na naszej szkolnej auli odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Przewodniczącą została Laura Izydorczyk, a jej zastępcą Hubert Łobaczewski

W kadrze znaleźli się: Piotr Klinkosz, Wojciech Zalesiński oraz Angelika Kummer. Została również utworzona nowa sekcja medialno-plastyczna, na której czele stoi Beata Patzer.

 

Życzymy im dużo nowych pomysłów,

owocnej pracy z pozytywną energią w nadchodzącym roku szkolnym.

 

 

Życzenia

81 Rocznica Wysiedleń Gdynian

We wtorek, 13 października, delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w pięknej uroczystości upamiętniającej 81 rocznicę wysiedlenia ludności polskiej z Gdyni przez okupanta niemieckiego.

Przy pomniku Gdynian Wysiedlonych złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicz na znak pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach, tak ważnych w historii naszego miasta. Obchody rocznicowe zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdyni dr Wojciecha Szczurka. Swoją obecnością zaszczycili szanowni seniorzy - świadkowie tamtych dni, a także przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdyni, Wicewojewoda Pomorski pan Mariusz Łuczyk, przedstawiciel Senatu RP, oddziału IPN, Marynarki Wojennej, a także przedstawiciele młodzieży z gdyńskich szkół. Wśród przemówień szczególnie wzruszające i ciekawe były wspomnienia samych wysiedlonych gdynian, które szczególnie dla młodzieży stanowią doskonałą żywą lekcję historii. Podczas uroczystości wręczono medale Pro Patria członkom Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych oraz listy gratulacyjne i nagrody osobom szczególnie zaangażowanym w kultywowanie pamięci i tradycji. Uroczystościom towarzyszyła kompania reprezentacyjna i orkiestra Marynarki Wojennej, co nadawało szczególnie wzniosłego charakteru. Po części oficjalnej była okazja do zwiedzenia wystawy plenerowej pt. "Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r."

 

Podsumowując, warto zacytować słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, a powtórzone podczas wystąpienia przez Prezesa SGW pana Benedykta Wietrzykowskiego: "Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem". Tak więc PAMIĘTAJMY!

 

Iwona Jakubowska-Konkel

 

Więcej informacji historycznych o wojennych represjach i wysiedleniach oraz wspomnienia gdynian na www.sgw.com.pl

 

Projekt „Deutsch Plus” - warsztaty językowo-muzyczne

Dnia 14.10.2020 uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach online z Rogerem Reklessem - niemieckim muzykiem i producentem. Podczas nich została przedstawiona historia hip-hopu oraz instruktaż, jak pisać teksty i zrobić dobry bit. Na koniec raper wykonał freestyle ze słów, które podali uczestnicy warsztatów. Wrażenia niezapomniane!

Daria Sutowicz

 

EKONOMANIAK w nowej odsłonie

Komunikat

Życzenia dla Nauczycieli

Radio Ekonomik zaprasza!

 

 

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają

 

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI ZWYCIĘSKA MISJA

 

UWAGA - Nowy termin konkursu!

 

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Samorząd Szkolny - ogłoszenie

 

W związku z trudną sytuacją, w jakiej funkcjonujemy w bieżącym roku szkolnym (mamy nadzieję, że to się zmieni), działalność Samorządu w pewnej części przenosimy do wirtualnej rzeczywistości, w której Wszyscy znakomicie się poruszacie.

 

Śledźcie nas na Instagramie, Messengerze i Facebooku!

 

 

8 października powstanie grupa na Messengerze, w której znajdą się gospodarze klas.

 

opiekun Samorządu - Ewa Starostka i pełniąca obowiązki przewodniczącej Samorządu - Laura Izydorczyk

 

Szkolny Konkurs na Grę Dydaktyczną w Języku Niemieckim

Wszyscy wiemy, że najlepiej uczymy się poprzez zabawę. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w niniejszym konkursie.

 

Tematyka pracy oraz forma dowolna.

 

Prace należy dostarczyć do pani Darii Sutowicz do dnia 30.10.2020.

 

 

Daria Sutowicz

 

Światowy Dzień Turystyki

Światowy Dzień Turystyki, przypadający w tym roku w niedzielę 27 września, w naszej szkole obchodziliśmy w dniu 30 września 2020 roku.

Z tej okazji uczniowie klas 2A i 2F przygotowali oraz przedstawili prezentacje multimedialne na temat siedmiu nowych cudów świata, z którymi zapoznali się uczniowie klas pierwszych.

Marta Barra, Patrycja Łuczak

 

Konkurs fotograficzny

 

Regulamin konkursu fotograficznego - ZOBACZ

 

Zofia Falgowska

 

Nowy konkurs plastyczny dla uczniów ZSAE

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

 

Wszystkie informacje znajdziecie w poniższym interaktywnym zaproszeniu

 

 

Olga Jakusz

 

Rozpoczęcie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym Kadry i Płace

 

Uprzejmie informujemy, że pierwsze zajęcia stacjonarne na kwalifikacyjnym kursie zawodowym Kadry i Płace odbędą się w dniach 3 - 4 października 2020 roku w sali 34 w godzinach 8.00  - 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Chłopców z II c koleżanki z klasy przywitały słodką czekoladą i dobrą zabawą na świeżym powietrzu. Było dużo śmiechu i radości.

Zofia Falgowska

 

Badanie lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Uprzejmie informujemy, że badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kadry i Płace odbędą się 2 października 2020 roku w gabinecie pielęgniarki, w siedzibie szkoły, w dniu 2 października (piątek) w godzinach 15.00 - 17.00. 

Koszt badania 40 zł - płatne u Pani doktor. 

XII Międzynarodowy Festiwal - Niepokorni Niezłomni Wyklęci

W dniach 24- 25 września 2020 r. w Gdyni odbywał się XII Międzynarodowy Festiwal "Niepokorni Niezłomni Wyklęci". Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym wydarzeniu online i w szkolnej auli obejrzeli jeden z filmów "Raport z Auschwitz"

Monika Smolińska

 

Wycieczka do Kolibek na DARY ZIEMI

Co roku na Kolibkach odbywają się targi zdrowej żywności - "Dary ziemi". W tym roku odwiedzili je uczniowie klasy II c. Ich zadaniem było wykonanie interesujących fotografii prezentujących produkty i ich kompozycje. Przy okazji mogli zapoznać się z różnymi rodzajami stoisk wystawowych. Wyprawa była niezwykle udana, bo pogoda dopisała i w słonecznej aurze łatwo było zrobić świetne ujęcia!

Zofia Falgowska

 

Zajęcia w plenerze

18.09.2020 r. klasa II f (grupa reklamy) - Zajęcia z fotografii w plenerze na temat: KOMPOZYCJA INSPIROWANA WODĄ.

Gdynia-Orłowo, piękna pogoda, dobre humory - sukces gwarantowany!

Zofia Falgowska

 

Konkursy matematyczne

 

MATEMATYKA... - zapraszam do udziału w konkursach:

 

 • Sudoku - I etap 12 września 2020 r. od 10:20 do 11:05, (zapisy chętnych u nauczycielki matematyki: Magdaleny Jańczyk)

 • Sudoku - II etap 7 grudnia 2020 r. od 10:20 do 11:05

 

 • XI edycja Matematyki w obiektywie w terminie 1.09-1.11.2020 r.

 

Z regulaminem, archiwum zdjęć i innymi informacjami można zapoznać się na stronie: http://mwo.usz.edu.pl/

(Prace można zgłaszać u nauczycielki matematyki: Magdaleny Jańczyk)

 

Magdalena Jańczyk

 

Integracja klas pierwszych

W dniach 2-4 września uczniowie klas pierwszych, zgodnie z tradycją szkoły integrowali się, poznając jednocześnie Trójmiasto i dokształcając się historycznie.

 

Zwiedzili Gdańsk z przewodnikiem. Grali w grę miejską w Orłowie. Zobaczyli plenerowe wystawy historyczne w centrum Gdyni. Szansa na poznanie swoich kolegów z klasy poza szkołą bezcenna.

 

Jolanta Wdowiak

 

 

 

 

Badania lekarskie dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Uprzejmie informujemy, że termin badań lekarskich dla kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe został przeniesiony na 2 października 2020 roku.

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) - to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dla osób dorosłych, umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. 

 

ZSAE prowadzi nabór na KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I TECHNIK EKONOMISTA.

 

Kursy realizowane są w trybie zaocznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Okres trwania kursu 8 miesięcy.

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się co 2 lub 3 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach 8.00 - 16.00

 

Podanie o przyjęcie na kurs:

 

 

 

 

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA Kwalifikacyne Kursy Zawodowe  

 

Lekarz medycyny pracy, wydający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, będzie przyjmował Słuchaczy kursów 18 wrześniu 2020 roku. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Procedury funkcjonowania w ZSAE - od 1.09.2020 r.

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

w czasie epidemii od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Zebranie dla Rodziców uczniów klas 1

 

 

REGULAMIN SPOTKANIA - ZOBACZ

 

 

Rada Pedagogiczna

 

RADA  PEDAGOGICZNA

 

odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w szkole.

 

Regulamin RP - ZOBACZ


Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

 

Świadectwo dojrzałości będzie można odebrać od 11.08.2020 r.

w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00.

 

Proszę o przybycie w maskach i z własnym długopisem.

 

Zdający, który przystąpił do wszystkich pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych oraz przystąpił do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonymi jednego z nich nie zdał, może złożyć w terminie do 14 sierpnia 2020 roku wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej w 2020 roku.

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020 r.

 

Wniosek do wydruku (DO POBRANIA)

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

 

Konkurs - SOMMER-CHALLENGE 2020

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut. Termin nadsyłania zgłoszeń i prac upływa w sobotę 29.08.2020 o godz. 23:59. Wszystkie zgłoszenia, które napłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dep.html

 

https://www.goethe.de/resources/files/jpg824/deutsch-plusf1-formatkey-jpg-w737.jpg

 

Deutsch Plus - Goethe-Institut Polen

Nuda w czasie wakacji? W żadnym razie! Czeka na was nasz nowy konkurs - Sommer-Challange 2020 z przygodami językowymi! Zajrzyj do nas co tydzień i stań się częścią naszej społeczności. 4 tygodnie, 4 wyzwania. Przyłącz się i wygrywaj wspaniałe nagrody! Pierwsze zadanie ogłaszamy już...

 

Zachęcamy do udziału, czekają na Was wspaniałe nagrody!

 

Daria Sutowicz

 

Egzaminy poprawkowe

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali jedną ocenę niedostateczną, odbędą się w szkole, dnia 27.08.2020 r. o godzinie 9.00 w sali 21.

 

Informacja dla uczniów klas: 2A i 2B - zakończenie roku szkolnego

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie odbędzie się tradycyjne wspólne zakończenie roku szkolnego. Świadectwa zostaną przekazane uczniom przez wychowawców w auli szkolnej lub przed aulą (jeśli pogoda na to pozwoli) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

We wtorek 7.07.2020 r. wychowawcy klas przekazują świadectwa wg poniższego harmonogramu:

 

9.00 - 9.20 - klasa 2A

9.20 - 9.40 - klasa 2B

 

Proszę o stosowanie się do poniższych wskazań:

 • uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z harmonogramem,
 • przed wejściem do auli należy zdezynfekować ręce,
 • odbierając świadectwo, trzeba mieć założoną maseczkę,
 • oczekując na odbiór świadectwa, należy zachować co najmniej 2 m odległości od innych,
 • potwierdzenie odbioru należy podpisać własnym długopisem,
 • po otrzymaniu świadectwa uczniowie od razu udają się poza teren szkoły.

 

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

 

Drodzy uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbywa się w nietypowy sposób. Nie będzie wprowadzenia pocztu sztandarowego, nie będziemy śpiewać hymnu, nie będziecie spotykać się w gronie kolegów i koleżanek z wychowawcami w salach szkoły.

Ale podobnie jak podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, tak i teraz będziecie mogli podsumować ten zamykany dzisiaj czas. A był on niełatwy... Po pierwszym okresie nauki w szkole, kiedy spotykaliście się w gronie kolegów, koleżanek, nauczycieli i wychowawców, sytuacja zmusiła nas do zmiany formy edukacji. Oparła się ona na nowoczesnych środkach i platformach edukacyjnych. Mogliście korzystać z osiągnięć cywilizacyjnych jakim są internet, telefony komórkowe, laptopy, tablety, platforma Office 365 na której realizowaliśmy naukę. Ale zabrakło stałego i bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi i nauczycielami. Sytuacja ta pokazała jak ważne są kontakty międzyludzkie.

Dla nauczycieli była to także nowa sytuacja. Pokazała ona nam Wasze zaangażowanie w pracę, systematyczność, obowiązkowość, wykonywanie zadań, jakie przed Wami stawiali nauczyciele. Zapominalskim przypominaliśmy o wysyłaniu prac. Uczestniczyliście w lekcjach on-line, informowaliście nauczycieli o trudnościach, jakie mieli Wasi koledzy czy koleżanki podczas tych lekcji.

Efekty Waszego zaangażowania widać w wynikach - ocenach jakie uzyskaliście na świadectwach. Wiele osób otrzymało promocję z wyróżnieniem do kolejnej klasy.

Moi drodzy!

Zamykamy dzisiaj rok szkolny. Był on dla nas wszystkich doświadczeniem i wielką lekcją. Zdobyte umiejętności będziemy na pewno wykorzystywać w kolejnych latach edukacji.

Drodzy uczniowie!

Gratuluję Wam osiągniętych wyników, a na rozpoczynające się wakacje życzę Wam udanego wypoczynku, uśmiechu, pięknej pogody, beztroski, regeneracji sił, tak abyście z energią powrócili do szkoły 1 września przygotowani do realizacji kolejnych zadań.Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Rekomendacja

 

Chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami z ZSAE w Gdyni. Być może mój punkt widzenia zachęci jeszcze niezdecydowanych Ósmoklasistów do tego, jaką szkołę wybrać.smiley

 

Właśnie skończyłam trzecią klasę o profilu technik ekonomista. Lata spędzone w tej szkole uważam za czas przepełniony wieloma doświadczeniami. Nie chcę niczego idealizować, a jedynie pokazać, że jeśli jesteś ambitny, to tutaj znajdziesz coś dla siebie. W szkole dużo się dzieje! Projekty, w których brałam udział to m.in. Gdynia Business Week, Biznes Junior czy "Ucz się, doświadczaj, pracuj". Dzięki temu ostatniemu odbyłam płatny staż i kilka szkoleń. Ponadto jest możliwość zrobienia prawa jazdy za darmo. Jeśli tylko uczeń wykazuje chęci do robienia czegoś prócz obowiązkowej nauki, to nauczyciele z chęcią pomogą. 

 

Co jeszcze ZSAE ma do zaoferowania? Działa projekt Erasmus, są miesięczne praktyki w różnych zakładach pracy, SU organizuje tematyczne zabawy, mamy wyjazdy krajowe i zagraniczne oraz prężnie działający wolontariat jak i SKS. Oczywiście, najłatwiej jest narzekać, ale od tego świata nie zmienimy. 

 

Jeśli Ósmoklasisto nadal masz jakieś wątpliwości to napisz wiadomość, a z pewnością otrzymasz wyczerpującą odpowiedź. To co? Do zobaczenia na szkolnym korytarzu we wrześniu!yes

 

Patrycja Niemtz uczennica kl. 3B

 

 

Staż wakacyjny

 

UWAGA!

 

Wszystkie osoby, które zapisały się na staż wakacyjny w ramach projektu "Ucz się, doświadczaj, pracuj", zapraszam na spotkanie w dniu 3 lipca 2020 roku na godzinę 12.30 do auli ZSAE. Celem spotkania jest przekazanie dokumentów na staże. Proszę pamiętać o konieczności posiadania maseczki.

 

Szkolny Opiekun Projektu
Anna Darul

Informacja dla uczniów - zakończenie roku szkolnego

 

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie odbędzie się tradycyjne wspólne zakończenie roku szkolnego. Świadectwa zostaną przekazane uczniom przez wychowawców w auli szkolnej lub przed aulą (jeśli pogoda na to pozwoli) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

W piątek 26.06.2020 r. wychowawcy klas przekazują świadectwa wg poniższego harmonogramu:

9.30  - 9.50 - klasa 1A

9.50 - 10.10 - klasa 1B

10.10 - 10.30 - klasa 1C

10.30 - 10.50 - klasa 1D

10.50 - 11.10 - klasa 1E

11.10 - 11.30 - klasa 1F

11.30 - 11.50 - klasa 2C

11.50 - 12.10 - klasa 3A

12.10 - 12.30 - klasa 3B

12.30 - 12.50 - klasa 3C

12.50 - 13.10 - klasa 3D

 

Proszę o stosowanie się do poniższych wskazań:

 • uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z harmonogramem,
 • przed wejściem do auli należy zdezynfekować ręce,
 • odbierając świadectwo, trzeba mieć założoną maseczkę,
 • oczekując na odbiór świadectwa, należy zachować co najmniej 2 m odległości od innych,
 • potwierdzenie odbioru należy podpisać własnym długopisem,
 • po otrzymaniu świadectwa uczniowie od razu udają się poza teren szkoły.

EGZAMINY ZAWODOWE - Informacje ogólne dla zdających egzamin

 

Drodzy Uczniowie!

 

Zgodnie z harmonogramem w poniedziałek 22.06.2020 rozpocznie się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

23.06.2020 wszyscy uczniowie zdają egzamin pisemny. Egzaminy praktyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w załączniku. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki.

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. Na listach zdających zostały umieszczone godziny przyjścia do szkoły i wskazane wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę, a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy w szatni wchodzą przez wejście główne. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

 1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW 
 2. PROCEDURY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
 3. PRZYBORY

 

Rejestracja na staże wakacyjne 2020

UWAGA! 

 

Uprzejmie informuję, że dostępny jest formularz zgłoszeniowy, do wypełnienia on-line, na  PŁATNY STAŻY WAKACYJNYCH  w ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ”.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów  klas I, II i III kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości  oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej do dokonywania zgłoszeń w terminie do 22.06.2020 roku.

 

Link do formularza - kliknik tutaj

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul 

EGZAMINY ZAWODOWE - Listy zdających i godziny wejścia na egzamin

 

Proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych.

 

EGZAMIN PISEMNY

W załączniku znajdziecie listy zdających z przypisanymi godzinami przyjścia do szkoły i wskazaniem wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę, a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. Uczniowie, którzy muszą pozostawić rzeczy w szatni wchodzą przez wejście główne. Proszę o zachowanie przed wejściem do budynku bezpiecznych odległości.

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Na egzaminy praktyczne wszyscy uczniowie przychodzą 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu i wchodzą przez wejście główne.

 

Beata Jekiełek

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

AU.29 i AU.65 - s.34 - wejście główne godzina 13:25

AU.29 - s.6 (gimnastyczna) - wejście dolne przez aulę godz. 13:30

AU.35 - s.6 - wejście dolne przez aulę godz. 09:30

AU.35 - s.38 - wejście główne godz. 9:25

AU.35 i AU.54 - s.34 - wejście główne godz. 9:25

AU.54 - s.26 - wejście główne godz. 9:30

AU.65 - s.26 - wejście główne 13:30

 

Wyniki konkursu - Eko przez cały dzień

 

Z radością informujemy, że zajęliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Eko przez cały dzień" zorganizowanym przez Goethe-Institut. Autorką zwycięskiego filmu jest Małgorzata Kołodziej z kl. II B.

 

Serdeczne gratulacje!

 

Opiekun: Daria Sutowicz

 

 

Płatne staże wakacyjne

 

UWAGA! 


W związku z możliwością realizacji  PŁATNYCH STAŻY WAKACYJNYCH  w ramach projektu  „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni  UCZ SIĘ, DOŚWIADCZAJ, PRACUJ” Serdecznie zapraszam zainteresowanych uczniów  klas I, II i III kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości  oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej na spotkanie organizacyjne on-line  w dniu 18.06.2020r. o godzinie 16.30.

 

Link do spotkania:  https://meet.google.com/umf-sxhv-oyu 
 

NOWOŚĆ!

W tym roku staże można realizować  w formie stacjonarnej lub zdalnej. 

 

Szkolny Opiekun Projektu

Anna Darul 

Komunikat z 5.06.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły


K O M U N I K A T

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkoły przedłuża się do dnia 26 czerwca 2020 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Link do strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

 

Drodzy Maturzyści!

 

Zgodnie ze zmienionym harmonogramem w poniedziałek 08.06.2020 rozpocznie się egzamin maturalny. W tym roku szkolnym matura z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które mają zapewnić uczniom i nauczycielom bezpieczne warunki. 

 

W związku z tym proszę o dokładne zapoznanie się z procedurami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu i bezwzględne stosowanie się do wytycznych. 

W załączniku znajdziecie także listy zdających z przypisanymi godzinami przyjścia do szkoły i wskazaniem wejścia (część uczniów wchodzi przez aulę a część wejściem głównym) - proszę o ich przestrzeganie. 

 

Wszystkim życzę powodzenia!

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor

ZAŁĄCZNIKI:

 1. PROCEDURY DOTYCZĄCE MATURY
 2. LISTY UCZNIÓW NA EGZAMIN MATURALNY

 

Rozstrzygnięcie konkursu GALERIA SZTUKI ZSAE

 

Nadszedł czas na  podsumowanie Szkolnego Konkursu Galeria sztuki ZSAE. Okazało się, że pomysł na interpretację znanego obrazu wyzwolił w naszych uczniach całe pokłady kreatywności! Jury nie miało łatwego zadania - po  długich dyskusjach zdecydowało, że zwycięża praca Marty Bazaczek z kl. 1c, dwa równorzędne drugie miejsca zdobywają Martyna Klebba z kl. 1b i Daria Bilobrova z kl. 1ctrzecie miejsce - Nikola Nowicka z kl. 1b,  a dwa wyróżnienia wędrują do Weroniki Walter i Dominika  Kowalewskiego z kl. 1b.

 

Gratulujemy!!!

 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone wraz ze świadectwami.

 

 

 

 

 

 

Organizatorki: Olga Jakusz, Izabela Niewiadomska

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w ZSAE

 

 

Praca biblioteki szkolnej

 

Regulamin udostępniania biblioteki szkolnej ZSAE
w okresie 1-26 czerwca 2020 r.

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej na podstawie wytycznych i rekomendacji instytucji nadrzędnych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

 

 1. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 14.50
 2. Bibliotekarze będą przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachowana zostanie bezpieczna odległość 2 metrów od rozmówcy i bibliotekarzy.
 4. W odległości 1 metra od drzwi wejściowych będzie udostępniony tymczasowy blat roboczy z kartonem do zdawania książek.
 5. Oddawane książki zostaną odłożone przez użytkownika do pudła. Odizolowane egzemplarze zostaną oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami będą stosowane rękawiczki.
 6. Zdawane przez uczniów książki i materiały będą w okresie kwarantanny trwającej 72 godziny.
 7. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zostanie zdezynfekowany blat, z którym stykał się użytkownik
 8. W bibliotece będzie mogła przebywać poza bibliotekarzami 1 osoba.
 9. Uczeń nie może wejść do biblioteki poza wyznaczony blat.
 10. Poleca się użytkownikom przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.
 11. Regularnie będą czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 12. Biblioteka będzie wietrzona na bieżąco.
 13. Przedłużone zostają terminy zwrotu książek do 15 września 2020 r., z wyjątkiem osób opuszczających szkołę.
 14. Do uczniów zostaną wysłane do 6 czerwca e-maile ze spisem książek, które mają na karcie. Wszelkie zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń można uzgadniać przez: pocztę elektroniczną: 

lub telefonicznie.

     15. Wypożyczenia książek oraz zwroty należy zgłosić pocztą elektroniczną dzień wcześniej do godz. 16.

 

HARMONOGRAM

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

K.K.Pawlędzio

 

8.30 – 14.50

11.40–14.50

8.30 – 14.50

 

J. Wdowiak

8.30 – 14.50

 

8.30 – 11.40

 

8.30 – 14.50

 

 

Konsultacje dla uczniów od 1.06.2020

 

Od poniedziałku 01.06.2020 r. uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły. Mają one charakter dobrowolny dla uczniów, ale w związku z zagrożeniem epidemicznym wymagają wcześniejszego zgłoszenia udziału nauczycielowi.

 

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM oraz PROCEDURAMI.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

STRES PRZEDMATURALNY

 

Drodzy Maturzyści,

 

chcemy zaprosić Was do udziału w warsztatach realizowanych na terenie szkoły dot. sposobów radzenia sobie ze stresem przedmaturalnym. Zajęcia mogłyby odbyć się w przyszłym tygodniu, termin i godzina do ustalenia. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników mogących wziąć udział w warsztatach (procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19), obowiązują indywidualne zapisy u psychologa i pedagoga szkolnego (mail lub czat Teams).

 

Serdecznie zapraszamy smiley

 

D. Hinca-Czura dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl

M. Jastrzębska monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl

 

 

Zajęcia dla maturzystów

 

 

Lekcja wychowawcza z zaproszonym gościem

W dniu 26 maja, na zajęciach z wychowawcą klasa 1B gościła niezwykłą osobę – Panią Żanetę Hejne, szefową Kancelarii Usług Księgowych Hejne&Zaremba. Było to niezwykle inspirujące i motywujące spotkanie! Pięknie DZIĘKUJEMY za poświęcony czas i ogromną dawkę dobrej energii!

 

Izabela Niewiadomska - wychowawca kl. 1B

 

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Ekonomaniaka

 

Projekt Deutsch Plus - zajęcia online w języku niemieckim

 

Dnia 22.05.2020 odbyło się spotkanie ze studentką z Niemiec, Iną Mitternacht. Ina opowiedziała nam o swojej działalności wolontaryjnej i codziennym życiu. Dowiedzieliśmy się także, jak wygląda system szkolnictwa w Niemczech, z czego słynie Berlin oraz jak młodzież spędza czas wolny. Ina bardzo chętnie odpowiadała na nasze pytania, a nawet wykazała się wiedzą na temat Polski podczas quizu przygotowanego przez naszych uczniów.

 

Daria Sutowicz

 

Konsultacje z nauczycielami

 

Dnia 13.05.2020 roku (w środę) w godzinach 17.00 - 19.00
odbędą się konsultacje dla rodziców.

 

O godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie online z wychowawcami poprzez konto ucznia w aplikacji Teams.

 

Po spotkaniu z wychowawcą będzie możliwość skontaktowania się z nauczycielami na czacie, online poprzez konto ucznia w aplikacji Teams lub mailem.

 

Wszyscy nauczyciele mają maile w formacie: imie.nazwisko@zsae.gdynia.pl (pisane bez polskich liter).

 

Ostatnie pożegnanie...

Dyrekcja szkoły zamówiła Mszę św., która odbędzie się 14 lipca 2020 r. o godz. 8.00 w Klasztorze Karmelitanek w Orłowie.

 

Corona Daries – projekt eTwinning

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kl. 1A naszej szkoły w czasie pandemii uczestniczą w wirtualnym projekcie eTwinning Corona Daries. Wymieniamy się doświadczeniami i dzielimy tym, jak wygląda nasze życie w tym czasie. W projekcie uczestniczą szkoły w Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Czech.

 

 

Anna Kulińska

 

Nowy konkurs - Galeria sztuki ZSAE


Zapraszamy do udziału w konkursie, którego pomysł zrodził się z tęsknoty za sztuką.

 

Wszystkie informacje znajdziecie w poniższym interaktywnym zaproszeniu

 

   

 

Organizatorki: Izabela Niewiadomska, Olga Jakusz

 

UWAGA - zmiana terminu konkursu

 

EKO PRZEZ CAŁY DZIEŃ
DEUTSCH PLUS

 

Wydłużono termin dostarczania prac, w związku z czym można dostarczyć je do Pani Darii Sutowicz, do dnia 11.05.2020 na adres mailowy: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl

 

Daria Sutowicz

 

Lekcja online z języka niemieckiego

Dnia 29.04.2020 odbyła się lekcja online na temat słownictwa dot. szkoły. Poprowadziła je Pani Małgorzata Konopacka z ramienia Goethe-Institut. Wzięli w niej udział uczniowie z kl. II B. Zajęcia okazały się doskonałą formą utrwalenia słownictwa.

 

 

 

Daria Sutowicz

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych - ZMIANA

 

W związku ze zmianą harmonogramu egzaminu maturalnego dni, które miały być wolne od zajęć dydaktycznych tj. 4.05, 5.05 i 6.05zwykłymi dniami pracy. Lekcje będą realizowane zgodnie z planem.

 

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą natomiast: 8.06, 9.06, 10.06 oraz 12.06, 23.06 i 25.06.

 

Dzień wolny

 

Dzień 1.05.2020 r. (piątek) - jako święto państwowe

jest dniem wolnym od pracy.

 

 

Pożegnanie maturzystów


Drodzy Absolwenci!

 

W niecodziennych okolicznościach niż każdego roku otrzymujecie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Żegnamy Was w inny sposób, ale równie serdecznie i z wielką czułością, chociaż nie będzie hymnu, fanfar i uścisków dłoni. Niezależnie od sytuacji jest to moment wyjątkowy. Zamykacie ważny etap w swoim życiu. Wkraczacie w dorosłość i samodzielność. Od dzisiaj sami będziecie podejmować decyzje, które będą świadczyć o Waszej dojrzałości i odpowiedzialności, ale również o naszej – nauczycieli – pracy.

       

Czas który tu spędziliście wypełniony był intensywną pracą. Zdobywaliście wiedzę, rozwijaliście zainteresowania, odkrywaliście w sobie talenty, w które inwestowaliście. Poznawaliście Polskę i świat, biorąc udział w wycieczkach, programach unijnych, odwiedzając muzea, realizując projekty. Zaspokajaliście swoją ciekawość świata, chłonęliście wiedzę.

Braliście także udział w wielu przedsięwzięciach, które nastawione były na drugiego człowieka, podejmowaliście aktywność charytatywną, ale również potrafiliście otoczyć życzliwością i wsparciem swoich kolegów i koleżanki rozpoczynających naukę w nowej szkole.

 

Zadaniem nas wszystkich, nauczycieli i pedagogów, było wskazywanie ścieżek życiowych, które warto wybierać, zasad i wartości ważnych w życiu, kształtowanie Was na osoby silne wewnętrznie, wyposażone w męstwo, odwagę, ale także w roztropność, skromność i pokorę.

Wierzę, że jesteście przygotowani do wkroczenia na samodzielną drogę życia. Szkoła wyposażyła Was w bagaż wartości, z których będziecie korzystać.

 

Moi Drodzy!

Życzę Wam, abyście mieli odwagę podejmować wyzwania, z pokorą patrzyli na życie, abyście budowali je na wartościach, bo one są trwałe i dają siłę w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.

 

I pamiętajcie o słowach Jana Pawła II skierowanych do młodzieży:

,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

Bo teraz Wy będziecie wzorem dla innych, dla nowych pokoleń.

 

Spotkamy się jeszcze podczas egzaminów: maturalnego i zawodowego.

Życzę Wam spokoju – do zobaczenia i powodzenia!

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Statuetki dla radiowców

Odbiór świadectw ukończenia szkoły średniej w niecodziennych okolicznościach...

Jolanta Wdowiak

 

Komunikat z 24.04.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły


K O M U N I K A T

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkoły przedłuża się do dnia 24 maja 2020 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Ograniczenie funkcjonowania szkoły dotyczy również praktyk zawodowych - będą one realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował 24.04.2020 r. komunikat zawierający nowy harmonogram egzaminu maturalnego (egzaminy od 8 czerwca br.).

 

Link do komunikatu: https://static.cke.gov.pl/2020/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf

 

Według informacji Ministra Edukacji Narodowej egzaminy zawodowe rozpoczną się 22 czerwca br.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

AKADEMIA DZIELNICOWA – WYBÓR OFERT

Informujemy, że w wyniku postępowania, w ramach  programu Akademia Dzielnicowa, wybrano następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa zajęć

Łączny koszt zajęć brutto

Realizator zajęć
(nazwa, adres, NIP)

1.

Spotkanie rodzicielskie - wsparcie dla rodziców

5.605,00 zł

Dobra Relacja Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Dorota Królewicz, ul. Olgierda 125, Gdynia, NIP:9581447172

2.

WyGRAJ się! - Warsztaty z tworzenia gier planszowych

4.320,00 zł

Fundacja Rozwoju Bombonierka,
ul. Śląska 51b/70, 81-304 Gdynia, NIP:5862304930

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

SZKOŁA MISTRZÓW – WYBÓR OFERT

Informujemy, że w wyniku postępowania, w ramach  programu Szkoła Mistrzów, wybrano następujące oferty:

 

Lp.

Temat szkolenia

Łączny koszt zajęć brutto

Proponowany realizator zajęć (nazwa, adres, NIP)

1.

Mediacja jako forma wspierania uczniów w rozwiązywaniu problemów w społeczności klasowej i szkolnej

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

2.

Wynalazek, utwór, dzieło - prawo patentowe, prawo autorskie i prawa pokrewne

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

3.

Ochrona dóbr osobistych placówki edukacyjnej i jej nauczycieli

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

4.

Nauczyciel jako świadek i jako opiniodawca w postępowaniu przed sądem rodzinnym.

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

5.

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli.

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

6.

Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczyciela - prawa i obowiązki dyrekcji placówki oświatowej.

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

7.

Zjawisko hejtu w sieci. Prawne aspekty ochrony i  prawidłowej reakcji. 

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

8.

Problem narkotyków, dopalaczy i innych niebezpiecznych używek w szkole.

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

9.

Mobbing, zarzuty seksualne

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

10.

Wykład do wyboru

500,00 zł

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Brakoniecka,      
ul. Świętojańska 23/7b           
81-572 Gdynia, NIP:5862145070

11.

Gry planszowe w edukacji

4.320,00 zł

Fundacja Rozwoju Bombonierka, ul. Śląska 51b/70, 81-304 Gdynia, NIP:5862304930

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Informacja dla uczniów klas czwartych - odbiór świadectw

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego przekazywanie świadectw ukończenia klas czwartych będzie zorganizowane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 

Uczniowie otrzymają od wychowawców informację o godzinie przyjścia do szkoły w celu   odbioru świadectwa. (prosimy o punktualność)

 

W piątek 24.04.2020 r. wychowawcy klas czwartych przekażą świadectwa i dzienniczki praktyk uczniom wg wskazanego harmonogramu.

 

Wychowawca przekazuje świadectwa w auli, zachowując wszelkie środki ostrożności. Uczniowie wchodzą do auli dolnym lewym wejściem - drzwi z lewej strony - pojedynczo i w wyznaczonym czasie. W pierwszej kolejności zwracają książki do biblioteki, a następnie rozliczają się z wychowawcą. Opuszczają aulę drugim wyjściem. Każdy powinien mieć założoną maseczkę oraz rękawiczki ochronne. Oczekując na odbiór świadectwa, należy zachować co najmniej 2 m odległości od innych.

 

Uczniowie, którzy chcą zabrać swoje rzeczy z szafek, muszą to zrobić przed odbiorem świadectwa. Wchodzą pojedynczo do szkoły wejściem głównym, po opróżnieniu szafki wychodzą tym samym wejściem. Następna osoba oczekuje na swoją kolej przed schodami i wchodzi po wyjściu poprzednika.

Uczniowie są zobowiązani do zwrotu książek do biblioteki oraz kluczyków do szafek.

Joanna Łyjak
Wicedyrektor

 

AKADEMIA DZIELNICOWA, SZKOŁA MISTRZÓW


Szanowni Państwo!

 

Informuję, iż zmianie uległ termin opublikowania list organizatorów zajęć. Nowy termin ogłoszenia wyników naboru to 23 kwietnia 2020 r.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

KONKURS - EKO PRZEZ CAŁY DZIEŃ

EKO PRZEZ CAŁY DZIEŃ
DEUTSCH PLUS

 

Uczniowie pracując w trzyosobowych grupach przygotowują vlog lub plakat na temat: Eko przez cały dzień.

 

Więcej informacji na stronie Goethe-Institut - zobacz TUTAJ

 

Prace należy dostarczyć do Pani Darii Sutowicz, do dnia 29.04.2020 na adres mailowy: daria.sutowicz@zsae.gdynia.pl

Daria Sutowicz

 

Konsultacje z nauczycielami klas czwartych


Dnia 16.04.2020 roku (w czwartek) w godzinach 17.00 - 18.00
odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas czwartych.

 

W tym czasie będzie możliwość skontaktowania się z nauczycielami na czacie, online poprzez konto ucznia w aplikacji Teams lub mailem.

 

Wszyscy nauczyciele mają maile w formacie: imię.nazwisko@zsae.gdynia.pl (pisane bez polskich liter).

 

 

Komunikat z 14.04.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 642) przedłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r.  ograniczenie funkcjonowania szkoły. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Ograniczenie funkcjonowania szkoły dotyczy również praktyk zawodowych - będą one realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

 

Dotychczasowy harmonogram egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego jest nieaktualny. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjneh otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów: maturalnego i zawodowego. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu (Rozp. MEN z 10 kwietnia 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 657). 

 

Anna Marlewska 
Dyrektor ZSAE

 

AKADEMIA DZIELNICOWA - INFORMACJE I DOKUMENTY

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi
realizowanego przez naszą szkołę programu Akademia dzielnicowa.

Załączniki:

 1. informacja na www
 2. formularz zgłoszeniowy

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

SZKOŁA MISTRZÓW - INFORMACJE I DOKUMENTY

Szanowni Państwo prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi
realizowanego przez naszą szkołę programu Szkoła Mistrzów.

Załączniki:

 1. informacja na www,
 2. formularz zgłoszeniowy

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Od 9 do 14 kwietnia br. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

 

W czwartek - 9 kwietnia, piątek - 10 kwietnia oraz we wtorek - 14 kwietnia nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami
w formie kształcenia na odległość.

 

Komunikat - Podręczniki w szafkach

K O M U N I K A T

 

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 522 zostało opublikowane rozporządzenie z 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wskazano w nim m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania.

 

Oznacza to, że uczniowie nie mogą odebrać książek ze szkoły osobiście.

 

Tylko w sytuacji, gdy te podręczniki są bezwzględnie konieczne do nauki w obecnym czasie mogą być odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Rodzic musi znać numer szafki, piętro na którym znajduje się szafka i mieć przy sobie kluczyk do niej. Wejście do szkoły odbywa się pojedynczo z zachowaniem warunków zalecanych przez GIS.
Osoby wchodzące będą ewidencjonowane w księdze przyjść przez pracownika szkoły.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Rozpoczęcie zdalnego nauczania w ZSAE

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.492 i poz.493)
od dnia 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

 

Realizacja programu nauczania w ZSAE odbywać się będzie
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce
"ZDALNE NAUCZANIE 2020".

 

Anna Marlewska 
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat - ZDALNE NAUCZANIE 2020

UWAGA UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE!

 

Pojawiła się nowa zakładka na naszej stronie w menu głównym:
 

ZDALNE NAUCZANIE 2020

 

Proszę sprawdzać jej zawartość.
 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat - Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

Zapraszamy do zdalnego kontaktowania się z pedagogiem i psychologiem szkolnym za pośrednictwem e-dziennika, poczty mailowej, aplikacji Teams, oraz drogą telefoniczną (po uprzednim zgłoszeniu mailowym i pozostawieniu swojego numeru telefonu). Zapewniamy o stworzeniu bezpiecznych warunków do indywidualnej rozmowy. Chcemy pozostawać z Państwem oraz Uczniami w stałym kontakcie, aby móc Was wspierać w nowej, trudnej rzeczywistości.

 

We wskazanych godzinach konsultacji jesteśmy do dyspozycji telefonicznie (po uprzednim zgłoszeniu):

 

PEDAGOG: M. Jastrzębska, monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl - czwartki w godz. 14.00-16.00

PSYCHOLOG: D. Hinca-Czura, dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl  - wtorki w godz. 14.00-16.00.


Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Smutna wiadomość...

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 16 marca 2020 zmarła

Pani Mariola Sierżęga
 

 

- wieloletni pracownik naszej szkoły, koleżanka, nauczycielka, wychowawczyni, 

wicedyrektor szkoły w latach 1995-2001.

 

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie ...

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Akcja #zostanwdomu

Przyłącz się do Akcji #zostanwdomu 

 

Zobacz film - TUTAJ

 

Komunikat dla nauczycieli z dnia 13.03.2020 r.

K O M U N I K A T

 

W związku z decyzją Premiera RP o ograniczeniu możliwości organizowania zgromadzeń powyżej 50 osób odwołuję posiedzenie Rady Pedagogicznej planowane na 16 marca 2020 roku o godz. 17.00.


Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat dla rodziców z dnia 11.03.2020 r.

K O M U N I K A T

 

Szanowni Państwo - Rodzice uczniów ZSAE

 

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego oraz organu prowadzącego szkołę - Gminy Miasta Gdyni zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno - wychowawcze 
od 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

 

Zebranie z rodzicami zaplanowane na 18.03.2020 r. nie odbędzie się.

 

Dyrektor
Anna Marlewska

 

Komunikat - praktyka zawodowa

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że praktyka zawodowa również jest zawieszona.

 

Komunikat MEN - TUTAJ

Dyrektor

Anna Marlewska

 

 

Komunikat dla nauczycieli z dnia 11.03.2020 r.

K O M U N I K A T

 

W dniu 12.03.2020 r. (czwartek)

nauczyciele stawiają się do pracy

o godz. 10:00

Dyrektor 
Anna Marlewska

 

Rekomendacja Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie wycieczek szkolnych

Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty

 przygotowali rekomendację w sprawie wycieczek szkolnych 

skierowaną do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów województwa pomorskiego

 

Rekomendacja - do zobaczenia TUTAJ

 

Radio Ekonomik wspólnie z Seniorami obchodzi Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Marzec - z pewnością myśląc o tym miesiącu mamy w głowie obraz budzącego się po zimie krajobrazu, przebiśniegów wybijających się spod śnieżnej pokrywy, czy też ptaków śpiewających swoje wymyślne melodie, umilając nam przy tym dzień.  Pomimo, że dzisiejsze warunki klimatyczne nieco utrudniają nam wyobrażenie sobie tego widoku, jedna rzecz nigdy się nie zmieni - pierwszego dnia wspomnianego miesiąca obchodzimy święto, które dla nas Polaków jest ważnym świętem narodowym. Mowa oczywiście o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, które możemy celebrować stosunkowo od niedawna, bowiem od 2011 roku i uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

5 marca 2020 właśnie z taką intencją wybraliśmy się ponownie w odwiedziny do naszych przyjaciół z orłowskiego Klubu Seniora przy ul. Orłowskiej 66. Od razu gdy przekroczyliśmy próg zostaliśmy ciepło powitani z uśmiechami na twarzy.
Całe spotkanie rozpoczęła nasza pani opiekunka - Joanna Kujawska witając wszystkich zgromadzonych, następnie oddała głos naszym redaktorkom - Magdzie i Helenie, które serdecznie podziękowały w imieniu swoim, oraz innych radiowych maturzystów za cały spędzony czas w Klubie. Niestety dla dziewczyn było to ostatnie spotkanie z Seniorami. Nie zabrakło słów pana Tadeusza Burczyka, którego słowa wprowadziły nas w zadumę.

Przeszliśmy do wysłuchania przygotowanej przez naszych redaktorów audycji. Każdy słuchał jej z uwagą. Sposób w jaki została przygotowana wywołał u niejednej osoby wzruszenie, jak i dumę narodową. Ostatnią część spotkania przeznaczyliśmy na rozmowę ze sobą nawzajem.

Cieszymy się, że mogliśmy spędzić czas w tak miłym towarzystwie. Nie możemy się doczekać następnego spotkania z naszymi Seniorami.

Tekst i zdjęcia: Angelika Kummer kl. 1 f

Opiekun: Joanna Kujawska i Tadeusz Burczyk

 

Wyniki konkursu Turbolandeskunde

Dnia 06.03.2020 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie:

Małgorzata Kołodziej i Maksymilian Stysiek z kl. II B
oraz Agnieszka Szymańska z kl. III C

wzięła udział w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego konkursu "TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" .

Kilkadziesiąt szkół z województwa pomorskiego odpowiadało na pytania dot. Szwajcarii w trzech turach. My zajęliśmy w swojej turze II miejsce.

 

Daria Sutowicz

 
 

Spektakl i warsztaty na temat hejtu internetowego i cyberprzemocy

W środę 4 marca klasy I B i I E wraz z wychowawczyniami uczestniczyły w spektaklu  "ProfiLove" realizowanym przez Teatr Forum, który ma swoją siedzibę na Dworcu Gdynia Główna.

Zostaliśmy zaskoczeni formułą przedstawienia: najpierw aktorzy odegrali scenki, a potem widzowie mogli dowolnie modyfikować akcję angażując się bezpośrednio na scenie  - przejmując rolę aktora. Były emocje, dyskusja, mnóstwo pomysłów, jak rozwiązać problem, z którym borykali się bohaterowie i wreszcie był też czas na refleksję, że niełatwo jest poradzić sobie ze stalkingiem w sieci, niełatwo jest odkręcić coś, co się zrobiło nieco pochopnie, że trzeba pomyśleć o uczuciach innych, bo można ich zranić niezwykle głęboko.

Świetnie spędzony czas - dwie godziny minęły błyskawicznie - a doświadczeń wiele, bo to, co przydarzyło się bohaterom, mogłoby spotkać każdego z nas. I choć problem nie został rozwiązany, to najcenniejsze było poszukiwanie dróg wyjścia czy też zapobieżenia konfliktowej sytuacji. Spektakl godny polecenia - np. w ramach godziny wychowawczej.

Iwona Jakubowska-Konkel, Olga Jakusz, Iza Niewiadomska

 

Prezentacja w Bibliotece z Pasją

Dzisiaj uczniowie z klasy 1C i 1F wzięli udział w niecodziennej prezentacji w Bibliotece z Pasją.

Uczennice klasy o profilu architektonicznym z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie wzięły udział w konkursie szkolnym na projekt nowej biblioteki szkolnej.
O tym, jak powstał zwycięski projekt finalny, jakie wzięto pod uwagę kryteria i czego oczekuje młodzież od nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni – opowiedziały aktorki.

Uczniowie Ekonomika z zainteresowaniem zapoznali się z projektem i wsparli autorki pomysłami na promocję i reklamę swojego projektu.

Jolanta Wdowiak

 

Patronat Kancelarii Usług Księgowych HEJNE&ZAREMBA nad klasą 1B technik rachunkowości

Dnia 27 lutego 2020 r.
Pani Żaneta Hejne i Pani Dyrektor Anna Marlewska
w obecności Pani wicedyrektor ds. zawodowych Beaty Jekiełek
i wychowawczyni klasy 1B Pani Izabeli Niewiadomskiej
podpisały porozumienie o współpracy.

Kancelaria Usług Księgowych HEJNE&ZAREMBA objęła swoim patronatem klasę 1B kształcącą się w zawodzie technik rachunkowości, tym samym będzie wspierać proces edukacji młodzieży w dziedzinie rachunkowości.


Serdecznie DZIĘKUJEMY Pani Żanecie Hejne za ten piękny gest i cieszymy się ogromnie za stworzenie możliwości uczenia się od najlepszych.

Iza Niewiadomska

 

Komunikat Pomorskiego Kuratora Oświaty

Pomorski Kurator Oświaty - Małgorzata Bielang przygotowała komunikat do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki.

 

Ulotka – do zobaczenia TUTAJ

 

Wyniki Szkolnego Konkursu na Kartkę Walentynkową w języku niemieckim

Z radością informujemy, iż w Szkolnym Konkursie na Kartkę Walentynkową w języku niemieckim:

I miejsce zajęła Klaudia Milewska z kl. IV C,
II miejsce Karolina Szutenberg z kl. IV B,
III miejsce Paulina Dąbrowska z kl. III C.

Serdecznie gratulujemy!

 

Daria Sutowicz

 

Radio Ekonomik zaprasza!

W pogoni za zorzą polarną

W niedzielę 23 lutego gościliśmy w naszej szkole parę podróżników, pasjonatów zórz polarnych – Liliannę Poszumską i Arkadiusza Wójcika. Obserwacja i dokumentowanie tego niezwykłego zjawiska stało się celem ich licznych podróży głównie na północne krańce Skandynawii. Uczestnicy spotkania „W pogoni za zorzą polarną” mieli okazję obejrzeć pokaz niezwykłych slajdów, poznać naukowe wyjaśnienie zjawiska występowania zorzy polarnej oraz zaczerpnąć praktycznej wiedzy na temat podróży w celu podziwiania feeri barw i tańca zorzy oraz doświadczenia wyjątkowych wrażeń.

Uczestnicy wykazywali dużą aktywność i zainteresowanie prezentowanym tematem, co z pewnością zaowocuje niejedną podróżą na północ.

Joanna Mazurkiewicz

Ekonomik dla Orłowa

 

OSTATKI w ZSAE

Spektakl Narodowego Teatru Edukacji

„Adam i Ewa. Miłość w literaturze"- to tytuł spektaklu,
który przygotował dla uczniów Narodowy Teatr Edukacji.

 

 

Obejrzeliśmy współczesną opowieść o dorastaniu do miłości.

Przypomnieliśmy sobie kilka ważnych tekstów, których tematem jest miłość.

Pięcioro bardzo dobrze grających aktorów, świetna scenografia i interesujący pomysł kompozycyjny spektaklu spowodował, że wyszliśmy z teatru bogatsi o wiedzę teatralną i literacką.

 

Ewa Starostka

 

Konkurs - Komiks ekonomiczny

Uwaga uczniowie ZSAE, jeśli ktoś z Was ma rodzeństwo lub znajomych
w klasie ósmej szkoły podstawowej zachęćcie ich do wzięcia udziału w

 

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE EKONOMICZNYM
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

„Finanse gospodarstwa domowego
– stwórz komiks na przykładzie polskiej rodziny”

 

Informacje o konkursie u pani Jolanty Romańczyk

Regulamin konkursu - czytaj więcej 

 

Walentynki z Radiem Ekonomik

W piątek 14 lutego gramy dla Was walentynkowo!

 

Czekamy na Wasze muzyczne dedykacje. Napiszcie tytuł i autora piosenki oraz komu ją dedykujecie. Przynieście swoje muzyczne życzenia do naszego studia i sprawcie komuś niespodziankę na Walentynki!

 

 

Redakcja Radia Ekonomik

 

Szkolna wycieczka do Londynu

W dniach 27 stycznia - 1 lutego tego roku grupa 43 uczniów klas pierwszych naszej szkoły pojechała na sześciodniową wycieczkę do Londynu.

 

Mieszkaliśmy u rodzin brytyjskich na obrzeżach Londynu, co dało nam możliwość zobaczenia, jak mieszkają i co jedzą na co dzień Anglicy.

 

Zwiedziliśmy Tower of London oraz Katedrę Św. Pawła, gdzie ze szczytu wieży mogliśmy podziwiać piękną panoramę Londynu. Podziwialiśmy londyńskie mosty, Tower Bridge oraz Milenium Bridge. Wybraliśmy się na spacer po Westminsterze, widzieliśmy zmianę warty pod pałacem Buckingham, przeszliśmy obok gmachów Parlamentu Brytyjskiego, Big-Ben'a (w remoncie), przez Plac Św. Jakuba i Plac Trafalgar. Byliśmy również w China Town gdzie mogliśmy zasmakować innej kultury. Zwiedziliśmy Muzeum Brytyjskie, Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Nauki, Muzeum Morskie oraz Muzeum figur woskowych Madame Tussaud's. Robiliśmy zakupy na Oxford Street, podziwialiśmy widoki z London Eye, przepłynęliśmy się promem po Tamizie i przespacerowaliśmy się po Parku Królewskim w Greenwich.

 

Anna Kulińska

Klasa 1B na seansie pt. 1917

 

W dniu 7 lutego klasa 1B wraz z wychowawcą wybrała się do kina Helios na dramat wojenny pt. 1917. Ten niezwykły obraz przedstawia okrucieństwo wojny, zaś z drugiej strony ukazuje piękno przyjaźni. Podkreśla również wielką wartość domu rodzinnego.

„1917” to nie jest film, który się tylko ogląda, ale też i przeżywa. Wszyscy wyszliśmy z kina poruszeni. Polecamy!

 

 

Iza Niewiadomska

 

Szkolny Konkurs na Kartkę Walentynkową

 

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie

na Kartkę Walentynkową w języku niemieckim.

 

Prace należy złożyć do Pani Darii Sutowicz do dnia 13.02.2020.

 

 

ROCZNICA POWROTU POMORZA W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

1920-2020

SETNA ROCZNICA

POWROTU POMORZA W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

 

6 lutego o godz. 12:15 w auli naszej szkoły odbędzie się pokaz filmów i prezentacji związanych z ważną dla naszego regionu 100 rocznicą powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej.

 

Ponadto podczas lekcji wychowawczych młodzież będzie miała okazję skorzystać ze specjalnych materiałów przygotowanych przez Urząd Wojewódzki z tej okazji.

 

Jolanta Wdowiak

Dodatkowe informacje związane z rocznicą TUTAJ

FILMY:

Film 1 - Polska odzyskuje Pomorze - Józef Haller - Puck 1920

Film 2 - 100-lecie powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej i Zaślubin Polski z Bałtykiem

 

 

Studniówka 2020

11 stycznia młodzież naszej szkoły bawiła się na studniówce
w hotelu „Mercure" w Gdyni.

Po pięknie zatańczonym polonezie i... zaskakującej części artystycznej
zaczął się bal. Oczywiście były podziękowania dla Dyrekcji, Wychowawców, Nauczycieli i Rodziców.

Cytując księcia poetów polskich – „trwała uczta do świtu”....,
a dokładnie do godziny trzeciej i bawiono się przykładnie!

 

Dziękujemy Wszystkim!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Starostka

 

Bezpieczne ferie 2020

 

 

Drodzy uczniowie!

Z okazji rozpoczynających się ferii zimowych 
życzymy Wam bezpiecznego i pełnego atrakcji wypoczynku.

Wracajcie pełni sił, energii i zapału do dalszej pracy.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
ZSAE w Gdyni

 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku - czytaj więcej

 

Zapraszamy do udziału w V Pomorskim Konkursie PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI ZWYCIĘSKA MISJA

 

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Finał Szlachetnej Paczki ZSAE

Drodzy uczniowie i nauczyciele!!!

 

W grudniu 2019 r. po raz pierwszy organizowaliśmy akcję Szlachetnej Paczki ZSAE lokalnie, bazując na zdobytych doświadczeniach we współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna oraz ogólnopolskiej akcji Szlachetnej Paczki. Tym razem "po sąsiedzku" znaleźliśmy osobę w potrzebie - Pana Zenona, chorującego od lat na SM, który pomimo choroby, jest osobą pogodną, życzliwą i z nadzieją patrzącą w przyszłość. Potrzeby Pana Zenona nie były wygórowane, głownie były to artykuły żywnościowe i środki higieny, jednak dzięki zaangażowaniu i ofiarności wszystkich osób ze społeczności szkolnej zdołaliśmy przygotować całkiem sporą świąteczną paczkę, wraz z zakupem odpowiednich dla schorzenia Pana Zenona suplementów diety.

19 grudnia wybraliśmy się do pana Zenona z wizytą i przekazaliśmy Paczkę ZSAE dla Seniora. Nie obyło się bez śpiewu kolęd, składania życzeń oraz chwil wzruszenia.

W imieniu Pana Zenona składam wszystkim najszczersze podziękowania
za okazane serce i włożony trud.

Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka!

Dziękuję!!!

D. Hinca-Czura

psycholog

Komunikat

 

2 i 3 stycznia 2020 roku

 

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

 

Życzenia Świąteczne

Radio Ekonomik na jasełkach u Seniorów

„Przybieżeli do Betlejem...”

 

I znów, jak co roku idziemy kolędować z Seniorami. Ciepły, słoneczny dzień. Aura zupełnie nie grudniowa. A przecież za chwilę Boże Narodzenie, które budzi wspomnienia szopki przysypanej śniegiem, zwierząt ogrzewających Dzieciątko swym ciepłym oddechem, mroźnych nocy rozjaśnionych blaskiem milionów gwiazd i tej jednej, największej - wskazującej drogę..

Odnajdujemy to wszystko zaraz po przekroczeniu gościnnego progu Seniorów. Są tu już wszyscy i czekają na nas. Jest Maryja - promienna, skupiona, choć początkowo zaniepokojona brakiem noclegu, jest zatroskany opiekuńczy Józef, są dostojni Mędrcy, są i pasterze przejęci i zdumieni tym czasem cudów. Jest gwiazda nad stajenką i pasterskie ognisko, są anioły i ludzie składający cześć nowo narodzonemu Panu.

 

Wspólny śpiew kolęd włącza nas w to widowisko i daje przedsmak tego, co już za chwilę czeka nas w naszych domach i rodzinach- radosnego świętowania Bożego Narodzenia.

Dziękujemy Seniorom za zaproszenie nas do swojej betlejemskiej stajenki i za wyczarowanie dla nas atmosfery tej jedynej w roku nocy.

 

A teraz oddajemy pióro w ręce gdyńskiej pisarki Ewy Lenarczyk, która tak opisała nasze wigilijne spotkanie:

 

„Ponownie się działo w orłowskim Klubie Seniora, ale taki czas, że się wszyscy teraz spotykają i Kolędy śpiewają. Tym razem wspólnie z młodzieżą ze współpracującego z nami seniorami, Radia Ekonomik. Opiekunem Radia i młodzieży tam działającej jest Joanna Kujawska, a całemu Zespołowi Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni Orłowie dyrektoruje Anna Marlewska. Obie panie również były z nami i kolędy śpiewały.

Nami seniorami dyryguje Basia, a pieczę nas przedstawieniem jasełkowym dzierży też Basia ale Kandyba. Artystów nie będę przedstawiała, bo wszyscy się znamy i jak widać po zdjęciach, dobrze bawimy, chociaż latek sporo każdy ma.

Na zakończenie złożyliśmy sobie życzenia, a ja tutaj również składam Państwu,
kolegom i koleżankom oraz moim czytelnikom:

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, NIECH TEN CZAS TRWA!

NIECH SIĘ ZATRZYMA, NIECH DA SIŁĘ, NATCHNIENIE, INSPIRACJĘ I SPEŁNIENIE.”

Joanna Kujawska

Pomoc dla Hospicjum w Gdyni

Wigilia to czas, kiedy chętniej czyni się dobro.

Uczniowie klasy III a postanowili, że zamiast mikołajkowych upominków dla siebie przekażą zebrane fundusze (520 zł) potrzebującym dzieciom z Hospicjum Bursztynowa Przystań w Gdyni.

Wspaniała inicjatywa godna naśladowania!

opiekun - J. Domrazek

Zapraszamy do przeczytania świątecznego numeru Ekonomaniaka

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ...

Nasza szkoła dołączyła w tym roku do ogólnopolskiej akcji  „Idą Święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na to, jak we współczesnym świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nadal ważne są więzi i relacje międzyludzkie.

Uczniowie klasy II C z grupy TOR oraz uczennice Wiktoria Dąbrowska i Wiktoria Reglińska z klasy I D, korzystając z kart projektowych przygotowali osobiste życzenia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Spotkanie i przekazanie świątecznych kartek podopiecznym DPS było chwilą refleksji w pędzącej rzeczywistości.

Katarzyna Chilińska

Pomoc dla Ciapkowa

Kolejny raz uczniowie z klasy 4 c zamiast tradycyjnych paczek świątecznych postanowili zebrać pieniądze i zakupić potrzebne rzeczy dla Schroniska Dla Zwierząt "Ciapkowo". W tym roku do akcji przyłączyli się też uczniowie z innych klas. Dzięki temu 18 grudnia 2019 przekazano zakupione dary do schroniska.

Monika Smolińska

 

Życzenia od Radia Ekonomik

Boże Narodzenie w Europie

Dnia 18.12.2019 odbyło się w naszej Szkole spotkanie świąteczne pt. "Boże Narodzenie w Europie" zorganizowane przez panie Małgorzatę Dejnas vel Denek, Bogumiłę Korolczuk, Patrycję Łuczak i Darię Sutowicz.

Uczniowie prezentowali, w jaki sposób obchodzone są święta w różnych krajach europejskich. Śpiewaliśmy kolędy i piosenki świąteczne w językach obowiązujących w tych państwach. Mogliśmy także zobaczyć, jak wyglądają jarmarki świąteczne w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Odbył się także Weihnachtsmarkt, podczas którego można było zakupić słodkości. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zabawki dla oddziału dziecięcego w redłowskim szpitalu.

Wesołych Świąt! Frohe Weihnachten! Feliz Navidad!
Cчастливого Рождества! Merry Christmas! Buon Natale!

Daria Sutowicz

Konkurs Literacki

Konkurs literacki, który odbył się w naszej szkole 17 grudnia 2019 roku w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, został rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział 11 uczniów naszej szkoły z różnych klas. Zadaniem uczestników było napisanie pracy wiążącej się tematycznie z sylwetką i twórczością pisarza.

Oto laureaci:

I miejsce – Patrycja Niemtz 3B

II miejsce – Róża Dobrysiak 1A

Wyróżnienia otrzymały:

Katarzyna Bilska 2B

Kacper Nowocień 1C

Laura Izydorczyk 1B

Gratulujemy!

 

Joanna Mazurkiewicz

Wyniki Szkolnego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową w Języku Niemieckim

Z przyjemnością informujemy, iż I miejsce w niniejszym konkursie zajęła Natalia Niedźwiecka z kl. II B, II miejsce zajął Emil Kiełczyński z kl. IV C, III miejsce zajęła Karolina Szutenberg z kl. IV B, a wyróżnienie otrzymała Weronika Rum z kl. III C.

Serdeczne gratulacje!!!

Daria Sutowicz

Prezentacja twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

W uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

W ramach Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach upamiętniających tego niezwykłego w naszej literaturze twórcy – pisarza i filozofa, więźnia sowieckiego łagru, żołnierza armii Andersa i emigranta. W szkolnej auli odbyła się prezentacja życia i twórczości pisarza, uczniowie klas graficznych wykonali plakaty upamiętniające 100. rocznicę urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, odbył się także konkurs literacki związany z autorem „Innego świata”.

Joanna Mazurkiewicz

Obchody Grudnia 70

17 grudnia godzina 6.00.

Przed Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 zgromadził się tłum, a wśród zebranych duża delegacja uczniów z ZSA-E. Poczet sztandarowy i przedstawiciele klas pierwszych wraz z nauczycielami przyszli tu mimo bardzo wczesnej pory, by oddać hołd zamordowanym przez polskie wojsko oraz ZOMO stoczniowcom.

Wzruszająca uroczystość, mnóstwo zniczy oświetlających drogę od mostu przy przystanku Gdynia Stocznia do Pomnika. I chwytający za gardło obrazek - staruszek, który przebiega między samochodami, by zawiesić bukiet kwiatów na przęśle mostu. Podbiegają do niego policjanci, ale nie po to, by go bić - jak 49 lat temu, tylko by asekurować jego powrót na chodnik.

Dobrze, że żyjemy w innych czasach. Ale zapomnieć minionych nie wolno.

Olga Jakusz, Grażyna Żwirowska

NOC GRUDNIOWA

13 grudnia w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w nocy filmowej w szkole. Obejrzeli filmy "Popiełuszko. Wolność jest w nas" i "Jack Strong". Filmy te ukazują tragiczne wydarzenia z historii Polski.

Monika Smolińska

 

Wyniki Szkolnego Konkursu na Kalendarz Adwentowy

Z przyjemnością informujemy, iż I miejsce w niniejszym konkursie zajęła Martyna Klebba z kl. I B, II miejsce Anna Kopyto z IV B, III miejsce Kamila Senwicka z kl. IV B, wyróżnienie zaś otrzymał Daniel Zmitrowicz z kl. II B.

Serdeczne gratulacje!!!

Daria Sutowicz

I etap konkursu TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego

Dnia 06.12.2019 odbył się w naszej szkole pierwszy etap VI edycji ogólnopolskiego konkursu "TURBOLANDESKUNDE - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Z pytaniami dotyczącymi Szwajcarii zmagali się uczniowie klas 3C, 2B, 2C, 1D i 1A.

Z radością informujemy, że do etapu regionalnego zakwalifikowała się drużyna, w której skład weszli: Małgorzata Kołodziej, Agnieszka Szymańska oraz Maksymilian Stysiek.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Daria Sutowicz

Z mikołajkowym prezentem w hospicjum

6 grudnia w Mikołajki klasa 1B wraz z wychowawcą i przedstawicielami rodziców odwiedziła Hospicjum Dziecięce Bursztynowa Przystań z mikołajkowym prezentem.

Dzięki hojności rodziców klasa uzbierała prawie 1.000 zł, za co kupiliśmy artykuły higieniczne, pościel, żywność i upominki świąteczne dla wszystkich dzieci.

„Najlepsza cześć życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości…” - William Wordsworth

Iza Niewiadomska

 

Spotkanie w Gdyni i Gdańsku

W dniach 5-6 grudnia 2019 roku w Gdyni odbyło się spotkanie inicjujące projekt unijny Servant Leadership, w którym uczestniczą nauczyciele ze szkół w Palermo, Bolonii, Lizbony, Gdańska i Gdyni. Ustaliliśmy plan działań na najbliższe 3 lata, napisaliśmy projekt zarządzania jakością projektu, podzieliliśmy zadania oraz omówiliśmy plan upowszechniania. Następne spotkanie  na platformie Skype 29 stycznia.

Jolanta Wdowiak

 

Wielki sukces naszych uczennic!

W dniu 5 grudnia reprezentacja szkoły w składzie:

Kisielewska Kamila, Cegłowska Karolina, Rosenkranz Anna i Nagel Monika

(wszystkie z klasy 4B) pod opieką Pani Izabeli Niewiadomskiej wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Zakresu Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W pierwszym etapie wzięło udział prawie 100 osób ze szkół całej Polski, do drugiego etapu - finału zakwalifikowało się 17 najlepszych uczniów w tym dwie nasze dziewczyny -

Rosenkranz Anna i KISIELEWSKA KAMILA,

która ostatecznie została LAUREATKĄ tegoż konkursu (2 miejsce) i wygrała indeks na dowolny kierunek ekonomiczny WNEiZ UMK w Toruniu z maksymalną liczbą punktów.

 

Ogromne GRATULACJE dla Kamili, oraz nauczycieli uczących przedmiotów ekonomicznych.

 

Iza Niewiadomska

 

Warsztaty na SWPS - Serce czy rozum

06.12.2019 grupa uczniów z klasy 3B wzięła udział w warsztatach na SWPS pt. "Serce czy rozum". Spotkanie prowadził psycholog, psychoterapeuta Michał Pozdał. Tematyka była bliska młodzieży, bo dotyczyła miłości. Dlaczego zakochujemy się w tej jednej konkretnej osobie? Na co zwracamy uwagę przy wyborze? Czy młodzież znalazła odpowiedź? Zobaczymy...

Małgorzata Dejnas

Mikołajki w ZSAE

5 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Były słodkości, konkursy, karaoke i mikołajkowa dyskoteka.

Wszyscy świetnie się bawili, nastrój świąteczny a może nawet... już karnawałowy dominował i spowodował, że impreza trwała dłużej niż planowano.

Liderzy Samorządu zasługują na pochwałę, bo to kolejny sukces organizatorów.

Dziękujemy za wspólną zabawę!

 

Ewa Starostka

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dnia 29.11.2019 w Gdańsku podczas uroczystości rozdania stypendiów Prezesa Rady Ministrów wśród 200 osób nagrodzonych pojawiła się nasza uczennica z klasy 3B Patrycja Niemtz.

Serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Dejnas

 

Wolontariat klas I w sopockim Uszakowie

Jak mówił Jan Paweł II "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma,
ale czym się dzieli z innymi."

 

Uczniowie klas pierwszych zostali wolontariuszami Sopockiego Uszakowa. Podczas swojego wolnego czasu, po lekcjach, wybrali się z nauczycielem biologii do Sopotu, aby zająć się bezdomnymi, porzuconymi, skrzywdzonymi królikami. Pomogli w karmieniu, w sprzątaniu, a co najważniejsze dali niechcianym i skrzywdzonym zwierzakom miłość, chwilę tulenia, głaskania, dobrej energii. Gratulujemy postawy.

Alicja Bigus

Klasa 3B na lekcji teatralnej

Klasa 3B wzięła udział w spotkaniu w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Uczniowie mieli okazję poznać historię teatru, jego "zakamarki" jak i pracę osób za kulisami. Poznali różne pracownie oraz obejrzeli ciekawe rekwizyty. Spotkanie bardzo podobało się uczniom.

Małgorzata Dejnas

Spotkanie filmowe klasy 3B

Klasa 3B wzięła udział w spotkaniu filmowym niemieckiego filmu "Der grosse Traum". Zarówno akcja filmu, gra aktorska i tematyka bardzo podobały się uczniom. Po filmie rozgorzała się gorąca dyskusja. Uczniowie mieli kolejną okazję porozmawiać po niemiecku.

Małgorzata Dejnas

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje prace tworząc interesującą wystawę w sali matematycznej nr 14. Komisja w składzie: pani Małgorzata Witchenbach, pan Piotr Januszewski oraz Pan Karol Patoleta dokonała trudnego wyboru wśród wyróżnionych prac, wyłaniając następujących laureatów:

I miejsce: Oliwia Stankiewicz (IF) za zdjęcie "Osiem, czy nieskończoność"

II miejsce: Martyna Klebba (IB) za zdjęcie "Równoległe wśród jesiennych liści" oraz Wiktoria Dołęga (IE) za zdjęcie "Pi to wspaniała liczba"

III miejsce: Klaudia Kruk (IIID) za zdjęcie "Prostokąty"

IV miejsce: Marta Szmidt (IIC) za zdjęcie "Trójkątny zawrót głowy" oraz Aleksandra Gizler (IVC) za zdjęcie "Planimetria"

 

Gratulujemy laureatom, oraz wszystkim uczniom, których prace zostały wyróżnione i znalazły się na wystawie w sali nr 14.

Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom za pomoc w przygotowaniu wystawy.

Iwona Biernacka

Warsztaty w ramach projektu Kulturalni

W dniu 26 listopada klasa 1B wraz z wychowawcą uczestniczyła w warsztatach z bardzo ciekawej i nowoczesnej tematyki - "Performatywne warsztaty budowania zespołu i projektowania metodą desighn thinking". Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią dr Katarzynę Pastuszak z Uniwersytetu Gdańskiego w klimatycznych wnętrzach Konsulatu Kultury w Gdyni w ramach projektu Kulturalni.
Był to niezwykle kreatywny czas poświęcony budowaniu zespołu klasowego i nabywaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

Iza Niewiadomska

Za kulisami Teatru Muzycznego

Grupa młodzieży z klasy I c  mogła zobaczyć szczyptę życia za kulisami teatru, jego rewizyty, zakamarki oraz dowiedzieć się jaka jest rola światła w inscenizacji teatralnej. Poznali pracownie: krawiecką i modniarską, które okazały się niezwykle ciekawe, ale nie tak ciekawe jak wspaniałe rekwizyty. Padły pytania dotyczące czasu wykonania projektów odzieżowych, pomysłów tworzenia kapeluszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się się garderoby aktorów, zakamarki w teatrze oraz przeogromna przestrzeń, w której niewątpliwie można się zgubić.

Zofia Falgowska

Wycieczka do Wilna

Wilno - obecna stolica Litwy i Troki – pierwsza stolica tego kraju były celem wycieczki, która odbyła się w dniach 13 – 16 listopada. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich. Bogaty program zwiedzania obejmował wiele ciekawych miejsc w Wilnie związanych z naszą historią i kulturą m.in. cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa obok swej matki serce marszałka Józefa Piłsudskiego, dla którego Wilno było ukochanym miastem. Uczniowie zapalili symboliczne znicze także na mogiłach Joachima Lelewela, Onufrego Pietraszkiewicza czy rodzinnym grobie rodziny Słowackiego. Mieliśmy okazję podziwiać piękno wileńskich świątyń oraz doświadczać prawdziwie duchowych uniesień przed obliczem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wędrowaliśmy śladami naszego wieszcza Adama Mickiewicza, który w Wilnie studiował, nawiązał przyjaźnie, tworzył swoje pierwsze dzieła, cierpiał niewolę i na zawsze zachował je w sercu. Odkrywanie śladów Mickiewicza było wyjątkową, żywą lekcją ojczystej literatury i jej historii. W drugim dniu wycieczki podziwialiśmy piękną panoramę Wilna rozciągającą się ze Wzgórza Zamkowego oraz zwiedzaliśmy zrekonstruowany zamek w Trokach i wioskę karaimską. Wróciliśmy pełni niezapomnianych wrażeń i wiedzy.

Joanna Mazurkiewicz, Patrycja Łuczak, Kinga Kosińska-Pawlędzio

Wyniki Szkolnego Konkursu na Grę Dydaktyczną

Zwycięzcami w niniejszym konkursie zostali: Karolina Cegłowska i Kamila Senwicka z kl. IV B za językowe koło fortuny oraz Wiktoria Wenta z kl. IV C i Maciej Dopke z kl. IV B za grę wykonaną z drewna.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Daria Sutowicz

Kurs obsługa programu Symfonia Finanse i Księgowość

 

Lista ucestników - zobacz tutaj 

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 27 listopada 2019 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

ZBRODNIA PIAŚNICKA - MŁODZI PAMIĘTAJĄ

15 listopada w Zespole Szkół Administracyjno-ekonomicznych w Gdyni

odbyła się gala finałowa Pomorskiego Konkursu

ZBRODNIA PIAŚNICKA-MŁODZI PAMIĘTAJĄ.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.:

1. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stanisław Borski

2. Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Bartłomiej Przybyciel

3. Były Wiceprezydent GDYNI Jerzy Miotke

4. Ksiądz Prałat Daniel Nowak

5. Przewodniczący Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych Benedykt Wietrzykowski

6. Małgorzata Sokołowska, autorka książek o Gdyni

7. Małgorzata Pitra Prezes Fundacji Im. Księdza W. Sedlaka

8. Jacek Dworakowski Filmowiec, Towarzystwo Miłośników Gdyni

9. Maria Domaradzka Towarzystwo Miłośników Gdyni

10. Izabela Brzezińska Instytut Pamięci Narodowej

11. Barbara Kwiatkowska Centrum Aktywności Seniora Orłowo

12. Andrzej Block Stowarzyszenie Grudzień 70

 

Projekt skierowany został do młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych i rozegrany został w 3 kategoriach: plakat, wiersz oraz prezentację multimedialną.

 

Celem konkursu jest:

· Upamiętnienie i uczczenie pamięci zamordowanych w lasach Piaśnickich

· Poszerzanie wiedzy o polityce okupacyjnej III Rzeszy na Pomorzu.

· Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

· Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie samodzielnych studiów nad historią.

 

Projekt Konkursu „ZBRODNIA PIAŚNICKA -.MŁODZI PAMIĘTAJĄ. został objęty honorowym patronatem

· Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha

· p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Małgorzata Bielang

· Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka

· Instytutu Pamięci Narodowej

· Muzeum Piaśnickiego

· Fundacji im ks. Włodzimierza Sedlaka

· TNBSP O. Gdynia

· Portalu MŁODA GDYNIA

 

Na konkurs nadesłane zostało:

· 31 plakatów ze szkół ponadpodstawowych prac z 15 placówek oświatowych.

· 35 plakatów ze szkół podstawowych

· 18 wierszy ze szkół ponadpodstawowych

· 26 wierszy ze szkół podstawowych

· 13 prezentacji multimedialnych ze szkół ponadpodstawowych

· 12 prezentacji multimedialnych ze szkól podstawowych

 

Komisja konkursowa pracowała w składzie:

· Jerzy Miotke - były Wiceprezydent Gdyni, członek Rodziny Piaśnickej, członek Zrzeszenia kaszubsko-Pomorskiego

· Aleksandra Pitra – prezes Fundacji im. Księdza W. Sedlaka, koordynatorka projektu „Piaśnica-Kultura Miejsca"

· Małgorzata Sokołowska – pisarka, autorka wielu książek o Gdyni, m.in. Encyklopedii Gdyni.

· Mariusz Sieraczkiewicz – redaktor naczelny portalu Młoda Gdynia., autor tekstu do Piaśnickiej Mszy Żałobnej

· Elwira Worzała – prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddz. Gdynia,

 

Decyzją Komisji przyznano:

· W kategorii Prezentacje Szkoła Ponadpodstawowa:

1 miejsce Mikołaj Garstka Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie

2 miejsce Aleksander Wysiecki 1 Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie

2 miejsce Martyna Felkner 1 Liceum Ogólnokształcące w Rumi

3 miejsce Paweł Miętki Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie

3 miejsce Magdalena Wenta 1 Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie

Wyróżnienie Jakub Józefów Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Wyróżnienie Lucyna Hinc i Luiza Górka 1 Liceum Ogólnokształcące w Rumi

 

· W kategorii Prezentacje Szkoła Podstawowa:

1 miejsce Weronika Niemczynowicz Szkoła Podstawowa Nr 8 Rumia

2 miejsce Kacper Cieśla Szkoła Podstawowa nr 11 Wejherowo

3 miejsce Aleksandra Dębowska Szkoła Podstawowa nr 7 Gdańsk

Wyróżnienie Martyna Formela Szkoła Podstawowa Góra

 

· W kategorii Plakat Szkoła Ponadpodstawowa:

1 miejsce Sebastian Reiss Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

2 miejsce Patrycja Stańczyk 1 Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie

3 miejsce Emil Kiełczyński Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Wyróżnienie Martyna Klebba Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Wyróżnienie Izabela Gierszewska Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie

Wyróżnienie Agata Opalewska Zespół Szkół w Sztumie

Nagroda Specjalna Fundacji W. Sedlaka Małgorzata Templer Liceum Ogólnokształcące w Pelplinie

 

· W kategorii Plakat Szkoła Podstawowa:

Nagród 1,2,3 nie przyznano ze względu na wyrównany poziom najciekawszych prac.

Wyróżnieni:

Antonina Majchrzak Katolicka Szkoła Podstawowa Gdynia

Anna Serafin Szkoła Podstawowa nr 11 Wejherowo

Ewa Frąckowiak Szkoła Podstawowa Wrzeście

Beata Michalska Szkoła Podstawowa nr 11 Wejherowo

Justyna Rączka Szkoła Podstawowa Specjalna Warcz

 

· W kategorii Wiersz Szkoła Ponadpodstawowa:

1 miejsce Marta Myszka z I LO w Bytowie

2 miejsce Hanna Janta z I LO w Bytowie

3 miejsce Zuzanna Jakimcio I LO w Rumi

Wyróżnienie Magda Jereczek z I LO w Kościerzynie

Nikola Kulas Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych Gdynia

 

· W kategorii Wiersz Szkoły Podstawowe:

1 miejsce Milena Świątek- Brzezińska z SP w Brzeźnie Szlacheckim

2 miejsce Jowita Jeka SP nr 11 Wejherowo

3 miejsce Iga Ulatowska SP 11 Wejherowo

Wyróżnienie Patrycja Kaniewska SP Specjalna Warcz

Bartosz Garbowski SP Tujsk

Marta Szwarc SP 11 Wejherowo

 

 

Nagrody główne za 1, 2 i 3 miejsce ufundował wojewoda pomorski pan Dariusz Drelich. Są to cyfrowe zegarki - smartwatch, banki energii - power bank oraz pendrivy

Ponadto nagrody książkowe ufundowało Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, Instytut Pamięci Narodowej oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej

Dodatkowe nagrody ufundowały autorki książek p. Małgorzata Sokołowska dla nagrodzonych poetów swoje książki oraz pani Elwira Worzała dla autorów prac plastycznych, piękny album o malarstwie Stanisława Olesiejuka, znanego gdyńskiego malarza.

Książki przekazał też kustosz Sanktuarium Piaśnickiego ksiądz prałat Daniel Nowak.

O Konkursie pisali na Portalu MŁODA GDYNIA:

http://mlodagdynia.pl/czytaj/w-szkole/38224

http://mlodagdynia.pl/czytaj/w-szkole/38044

http://mlodagdynia.pl/czytaj/w-szkole/37843

Jolanta Wdowiak

 

Ekonomik i PTTK Klub Turystyczny Wybrzeże zapraszają!

Warsztaty z mobilności w ramach projektu Deutsch Plus

Dnia 15.11.2019 odbyły się w naszej szkole warsztaty. Poprowadziła je Pani Magdalena Budzyńska, przedstawiciel Goethe Institut. Brali w nich udział uczniowie z kl. I D oraz II B.

Poznaliśmy słownictwo związane z tematem mobilności oraz dyskutowaliśmy na wiele interesujących tematów, dot. m.in. zrównoważonego rozwoju i car sharing.

Daria Sutowicz

 

ŚTP: Spotkanie z panią Żanetą Hejne

W ostatnim dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odwiedziła nas prawdziwie przedsiębiorcza kobieta - Pani Żaneta Hejne, współwłaścicielka Kancelarii Usług Księgowych Hejne&Zaremba. Dziękujemy Pani Żanecie za wspaniałe spotkanie i ogromną motywację do działania!

Iza Niewiadomska

Co nowego w Klubie Kreatywnych Działaczy?

W środę 20.11.2019 wzięliśmy udział w lekcji języka migowego zorganizowanej w Muzeum Miasta Gdyni. Świetna zabawa połączona z nauką zaowocowała zdobyciem nowych umiejętności - potrafimy migać alfabet, podstawowe zwroty grzecznościowe,  a nawet z okazji listopadowej rocznicy odzyskania niepodległości poznaliśmy słowa: Polska, wolność czy patriotyzm. Kolejna lekcja 18 grudnia - zapraszamy do Muzeum!

Olga Jakusz

ŚTP: Dress Code w praktyce

W dniu 21.11 w auli szkolnej, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyły się dwie prezentacje: "Dress Code w praktyce" oraz "Przedsiębiorczy w szkole i w życiu". W ramach prezentacji Dress Code uczniowie zaprezentowali zmiany w modzie biurowej na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz pokazali przykładowe stylizacje ubiorów w pracy biurowej. Krótko zaprezentowano też samodzielnie wykonane stylizacje mody ekologicznej.

Opiekunowie: Gliwińska B., Łuczak P., Jastrzębska B., Gwiazda M., Sutowicz D.

ŚTP: Przedsiębiorczy w szkole i w życiu

W dniu 21.11 w auli szkolnej, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyły się dwie prezentacje: "Dress Code w praktyce" oraz "Przedsiębiorczy w szkole i w życiu". Uczniowie przedstawili cykl życia produktów firmy Cola-cola jako przykład długiego, ponad 100-letniego życia produktów. Szkolne miniprzedsiębiorstwo Eco Food przedstawiło multimedialną prezentację jak założyć i prowadzić z sukcesem własną działalność.

Opiekunowie: Gliwińska B., Łuczak P., Jastrzębska B., Gwiazda M., Sutowicz D.

ŚTP: Freelancer przedsiębiorcą

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ECOfood

W dniu 18 listopada 2019 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, rozpoczęło w szkole działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo o nazwie ECOfood.

 

W skład Miniprzedsiębiorstwa wchodzą uczniowie z klasy II c:

- Dyrektor naczelny Bartosz Zarembski 

- Dyrektor ds. finansów Dominik Lamkiewicz

- Dyrektor ds. finansów Nikola Kaczorowska

- Dyrektor ds. marketingu Sergiusz Hebel

- wspólnik Luiza Damps

- wspólnik Victoria De Luca

- wspólnik Maria Strągowska

 

Opiekunami Miniprzedsiębiorstwa są nauczyciele pani Bożena Jastrzębska i pani Jolanta Łojewska.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo to realnie działająca firma zorganizowana na wzór spółki jawnej. Uczniowie zgromadzili kapitał założycielski, przygotowali biznesplan przedsiębiorstwa, opracowali działania marketingowe np. plakaty, ulotki reklamowe. Działalność jest produkcyjno-handlowa (zakup i sprzedaż zdrowych artykułów żywnościowych). Planowana jest też produkcja bluz z logiem szkoły. W ramach projektu uczniowie prowadzą dokumentacje finansową. Co miesiąc opracowują raport z bieżącej działalności który wysyłają do Koordynatora Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ten program przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie biznesu i finansów.

 

Maria Strągowska

 

ŚTP: Spotkanie z panią Hanną Kościuk - Praca na etacie czy samozatrudnienie

ŚTP: Wykład w WSB - Jak wykorzystać kamerę do świadomego budowania wizerunku w sieci

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - 20 listopada 2019 klasy 3C oraz 3 D uczestniczyły w wykładzie na temat: „Jak wykorzystać kamerę do świadomego budowania wizerunku w sieci”.

Miejscem przeprowadzenia wykładu była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni. Prowadząca – Pani Sylwia Dąbrowska mówi o sobie: Uczę prezentacji przed kamerą i prezentacji scenicznej. Jestem instruktorem teatralnym, pedagogiem dramy i absolwentką Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Pracą na scenie i nauczaniem zajmuję się od 12 lat. W swojej pracy pokazuję, jak krok po kroku tworzyć content w różnych formatach video (live, video, stories), tak, by wspierał rozwój Twojej marki.

Dowiedzieliśmy się jak przygotować wystąpienie przed kamerą, bez doświadczenia, profesjonalnego sprzętu i kiedy zjada nas stres.

Opiekunowie: Małgorzata Witschenbach i Karol Patoleta

ŚTP: Warsztaty w WSB - Jak wynagradzać pracowników

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 18 listopada klasa 2 b brała udział w warsztatach „Jak wynagradzać pracowników" w WSB w Gdyni.

Monika Smolińska

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSAE

 

Z A P R A S Z A M Y

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSAE - program

Harmonogram Próbnej Matury w ZSAE

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru Ekonomaniaka

Prezentacja postaci Guntera Grassa

Uczniowie klasy 2a i 2c przybliżyli koleżankom i kolegom postać Guntera Grassa. Przedstawili w ciekawy sposób historie jego życia i twórczości wplatając różne wyszukane ciekawostki. Prezentacja podobała się i cieszyła dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Małgorzata Dejnas

Patriotyczne karaoke

14 listopada wszystkie klasy śpiewały w auli piosenki, które znane są w naszej kulturze od pokoleń.

Był element sympatycznej rywalizacji i niezapomniany nastrój ...

Po raz kolejny muzyka połączyła pokolenia!

Jury wyłoniło najlepiej prezentujące się klasy, które nagrody otrzymają od Mikołaja!

Ewa Starostka

Radio Ekonomik u gdyńskich Seniorów

W dniach 8 listopada oraz 13 listopada 2019 r., z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, redaktorzy Radia Ekonomik wraz z opiekunami udali się na spotkania patriotyczne z seniorami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy gen. Maczka  oraz  w Miejskim Klubie Seniora „Orłowo”.

 

Spotkanie z rezydentami Dziennego Domu Opieki Społecznej


 

Spotkanie w Klubie Seniora "Orłowo"

 

Obszerniejsza relacja z obu spotkań już niebawem...

 

Joanna Kujawska i Tadeusz Burczyk

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI NA SPORTOWO

W tym roku Święto Niepodległości uczciliśmy również podczas sportowej rywalizacji. Uczniowie naszej szkoły spotkali się, by rozegrać siatkarskie spotkanie, oczywiście w biało-czerwonych barwach. Mimo, że mecz miał charakter czysto towarzyski, nie obyło się bez licznych akcji na wysokim poziomie, a naszych 14-tu uczniów z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości stworzyło "żywą flagę", ubierając narodowe barwy.

Opiekun – Tobiasz Budzich

Szkolny Konkurs na Kalendarz Adwentowy

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału
w niniejszym konkursie.

Forma oraz technika wykonania dowolna.

 

Pracę należy dostarczyć do pani Darii Sutowicz

do dnia 29.11.2019.

 

GDYŃSKA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada uczniowie z Ekonomika wraz z nauczycielami

licznie uczestniczyli w 101 Gdyńskich Urodzinach Niepodległej.

M. Smolińska, J. Wdowiak

KOSZYKÓWKA 3x3 – KOLEJNE PODIUM NASZEJ REPREZENTACJI!!!

Dnia 08.11.2019 r. odbyły sie zawody w "streetballowej" odmianie koszykówki czyli rywalizacja 3x3. Tę nowoczesną dyscyplinę rozegrano pierwszy raz w Gdyni, a naszą żeńską reprezentację stworzyły: Wiktoria Łuńska, Wiktoria Sikorska, Michalina Błaziak oraz rezerwowa - Zuzanna Wojciechowska. Dziewczyny po zwycięstwach między innymi z takimi koszykarskimi potęgami jak I ALO czy II LO ostatecznie wywalczyły miejsce na podium, zajmując 3 miejsce w powiecie!

Równocześnie odbywały się zawody chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Michał Witkowski, Rafał Górka i Szymon Argalski. Mimo wielkiej rywalizacji nasza drużyna zdołała zająć 6 miejsce w Gdyni.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY

I LICZYMY NA KOLEJNE SUKCESY!

Trener – Tobiasz Budzich

Międzyszkolny Konkurs Polska i Polacy w kulturze

W piątek 8.11.2019 r. w naszej szkole odbył się finał konkursu Polska i Polacy w kulturze, do którego zostali zaproszeni uczniowie szkół technikalnych Gdyni.

 

Sześć drużyn zmagało się z pytaniami w czterech kategoriach: geografia, historia, kultura i literatura. Nie było lekko, bo zadania były trudne. Atmosfera stawała się coraz gorętsza, ponieważ można było zdobyć dodatkowe punkty za zaśpiewanie fragmentu pieśni. Okazało się, że niektórzy dysponują wspaniałymi głosami, znajomością tekstu i przede wszystkim dużą odwagą – śpiewali a capella powiększając dorobek punktowy swoich zespołów.

 

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zajmując I miejsce, ale zaraz po nich uplasowała się nasza drużyna – gratulacje za wiedzę i godne reprezentowanie naszej szkoły!

Olga Jakusz

Godzina 11.11 - śpiewamy HYMN

Fot. Zofia Falgowska

IV ORŁOWSKA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2019 r. uczniowie z klas 2b, 2c i 3c wzięli udział w IV Orłowskiej Paradzie Niepodległości. Dodatkowo nasze uczennice wystąpiły w części oficjalnej uroczystości. Katarzyna Bilska z kl. 2B wyrecytowała wiersz A. Słonimskiego "Polska", a Ewa Jank z kl. 1F wiersz W. Szymborskiej "Gawęda o miłości do ziemi ojczystej".

Monika Smolińska

Zdjęcia: Wiktoria Kurgan

Zaczytane Pomorze - finał konkursu

6 listopada w X LO odbyła się uroczystość wręczania nagród w II Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Zaczytane Pomorze". Wiktoria Kurgan z kl. 2c zajęła 2 miejsce, a Aleksandra Gizler i Jan Marczyński z kl. 4c otrzymali wyróżnienie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom

 

M. Smolińska

TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT

KOLEJNE CENNE PUNKTY DO MIĘDZYSZKOLNEJ KLASYFIKACJI SPORTOWEJ

 

Dnia 07.11.2019 r. nasza żeńska reprezentacja rywalizowała w międzyszkolnych zawodach w tenisie stołowym. Nasza drużyna składała się z uczennic klasy 1D – Wiktoria Łuńska oraz Wiktoria Sikorska. Dziewczyny dzielnie walcząc uzyskały 5 miejsce w Gdyni, co po raz kolejny w tym roku pozwoliło nam wygrać rywalizację wśród wszystkich szkół technikalnych, biorących udział w zawodach.

 

SERDECZNE GRATULACJE!

Trener – Tobiasz Budzich

Klasy IV z wizytą w sopockim PGS

31 X klasy czwarte po raz kolejny odwiedziły PGS w Sopocie. Obejrzeliśmy trzy wystawy: "Od Cybisa do Strzemińskiego",
"Nazywam się Czerwień" i "Od sufitu, od dębu, od marchwi".

 

Różnorodne, bardzo interesujące i intrygujące dzieła wzbudziły wiele emocji. Na pewno pozostaną w pamięci i zostaną wykorzystane jako teksty kultury w czasie matury z języka polskiego.

Ewa Starostka

Radio Ekonomik zaprasza!

V Gdyński Młodzieżowy Rajd im. Franciszki Cegielskiej

Pamiętamy!

W piątek 25.10.19 r. uczniowie klasy I A wraz z panią Patrycją Łuczak uczestniczyli w V Gdyńskim Młodzieżowym Rajdzie im. Franciszki Cegielskiej pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Gdyni. Przeszliśmy trasę 4,5 km od IX LO do miejsca spotkania przy ognisku w parku w Kolibkach. Podczas przejścia rozwiązywaliśmy test na temat wiedzy "O Franciszce" oraz wykonaliśmy mapę przejścia rajdu, za które otrzymaliśmy I miejsce.

Opiekun: Patrycja Łuczak

Sprzątanie Cmentarza na Kolibkowskiej Wyspie

W ramach akcji MEN "Szkoła Pamięta", uczniowie klasy II C 31.10.2019 roku, uporządkowali Cmentarz na Kolibkowskiej Wyspie. Uczniowie naszej szkoły zawsze pamiętają o miejscach ważnych dla historii dzielnicy Orłowo.

Na stronie Gdynia Orłowo - forum, możemy przeczytać:

"Wiele grobów jest zniszczonych upływem czasu z powodu braku opieki, wiele jest zapomnianych i zapadniętych, po wielu z nich zapewne chodzimy, bo już nie ma po nich nawet kopczyka...czas zatarł wszystko...

Ale wiele z nich jest zadbanych i odwiedzanych, ostatnio nawet pojawiają się tabliczki z danymi zmarłego, których już od dawna zabrakło. Są to fakty pozwalające optymistyczniej spojrzeć na sprawy pamięci o naszych przodkach, a także pamięci o naszej orłowskiej ziemi i jej historii."

Opiekun: Patrycja Łuczak

Sprzątamy Cmentarz w Kolibkach

W dniu 31 października 2019 roku uczniowie klasy II B udali się na cmentarz w Kolibkach, który powstał w 1902 roku jako przykościelna nekropolia związana z nieistniejącym dziś Kościołem św. Józefa. Uczcili oni pamięć osób pochowanych na cmentarzu związanym z historią Gdyni Orłowa.
W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” młodzież posprzątała groby, zapaliła znicze, uporządkowała teren.

Marta Barra

Zmiana planu lekcji

 

Uwaga!

 

Od poniedziałku 4 listopada 2019 r.

nastąpi zmiana planu lekcji.

 

Nowy plan lekcji będzie dostępny na stronie szkoły w czwartek w godzinach wieczornych.

 

WICEMISTRZOSTWO GDYNI W BADMINTONIE MĘŻCZYZN

W połowie października 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Gdyni w badmintonieNasza męska drużyna to połączenie doświadczenia z młodością, czyli maturzysta - Bartosz Machliński oraz Hubert Łobaszewski i Emilian Nicewicz z klas pierwszych.

To już kolejny rok w którym potwierdziliśmy naszą wysoką dyspozycję w tej dyscyplinie sportu. Po zeszłorocznym trzecim miejscu, w tym roku chłopcy stanęli jeden poziom podium wyżej zdobywając srebrne medale!

Serdeczne gratulacje!

Trener - Tobiasz Budzich

Nasza drużyna szachowa

W czwartek 17.10.2019 r. wzięliśmy udział w kolejnych zawodach organizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu. W drużynowych rozgrywkach w szachy nasza drużyna złożona z reprezentantów klas pierwszych uzyskała bardzo dobry wynik plasując się na 5 miejscu w Gdyni. Ważny fakt jest taki, że byliśmy jedyną szkołą technikalną, która wzięła udział w zawodach, wyprzedzając kilka szkół licealnych.

Oto skład naszej tegorocznej drużyny:

Ewa Jank 1F,

Hubert Łobaczewski 1A,

Michał Suchowicz 1A,

Dominik Silabetzschki 1A.

Opiekun - Tobiasz Budzich

Ekonomik w Piaśnicy

W piątek uczniowie naszej szkoły zapalili znicze na grobach zamordowanych w Lesie Piaśnickim. Jest to największe, obok niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, miejsce kaźni ludności polskiej na Pomorzu z czasów drugiej wojny światowej.

Jolanta Wdowiak
 Zdjęcia Wiktoria Kurgan

Teatr Muzyczny już nie ma przed nami tajemnic!

W czwartek 24.10.2019 r. uczniowie klasy 1 a pod opieką p. Jakusz zwiedzili Teatr Muzyczny. Zaglądaliśmy w różne zakamarki - pod scenę, do  garderoby, charakteryzatorni i na sceny dużą i małą.

Niespodziewanie mogliśmy obejrzeć scenografię przygotowaną do wieczornego przedstawienia "Dzwonnika z Notre Dame" - to było duże przeżycie, bo jej elementy zostały przywiezione z Paryża, gdzie kilka lat temu "grały" z Garou.  Takie zwiedzanie "od kuchni" pozwala zrozumieć, ile czasu i pracy wymaga przygotowanie przedstawienia: 150 osób obsługi technicznej i kilkudziesięciu aktorów na scenie.

Olga Jakusz

Ekonomik Pamięta

Dnia 25 października 2019 r. w ramach akcji MEN „Szkoła Pamięta” klasa 1B wraz z wychowawcą i opiekunem odwiedziła Cmentarz Obrońców Wybrzeża w Gdyni Redłowie by wspomnieć bohaterskich obrońców naszego miasta.
Uprzątnęliśmy grób, zapaliliśmy znicze i chwilą ciszy uczciliśmy pamięć dowódcy Płk. Stanisława Dąbka.
Cześć Ich pamięci!


Izabela Niewiadomska

Kurs Ms Excel dla ekonomistów

 

Są jeszcze 4 wolne miejsca na kurs Ms Excel dla ekonomistów.


Zgłoszenia można dokonać wysyłając e-mail na sop.zsae@gmail.com

Harmonogram i program kursu - zobacz tutaj

Serdecznie zapraszam!

Anna Darul

Akcja MEN - Szkoła pamięta

 

 

Wystawa - Historia Szkolnego Mundurka

18 października 2019 r. uczniowie klasy 1 E i 1 F uczestniczyli w otwarciu wystawy "Historia Szkolnego Mundurka" zorganizowanej przez Klif Gdynia oraz Muzeum Miasta Gdyni.

A. Marlewska, M. Smolińska

Kurs Kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

Ekonomik i Klub Turystyczny Wybrzeże zapraszają

 

W dniu 27 października w naszej szkole ponownie mieliśmy okazję spotkać się z autorem dzieł na temat naszego miasta. Tym razem gościliśmy w naszej auli pana Arkadiusza Brzęczka. Pokazywał nam Gdynię za czasów młodości naszych rodziców i dziadków. Zobaczyliśmy nawet budynek, w którym mieści się nasza szkoła. Było to bardzo ciekawe doświadczenie móc posłuchać o życiu gdynian w ówczesnych latach. Spędziliśmy miło czas na słuchaniu opowieści pana Arkadiusza Brzęczka. Mamy nadzieję, że kiedyś nas jeszcze odwiedzi i uraczy nowymi opowieściami.

Angelika Kummer 1F

 

80 Rocznica Wysiedleń Gdynian

Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystych obchodach 80-tej rocznicy wysiedleń ludności cywilnej w Gdyni.

Uroczystość miała miejsce przy tablicy na fasadzie dworca Gdynia Główna, gdzie zapalono znicze i złożono wieńce. U zbiegu ulic Dworcowej i Starowiejskiej pod pomnikiem Gdynian Wysiedlonych odbyła się druga część uroczystości. Wręczono tam medale Pro Patria członkom Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Medal ten przyznawany jest osobom i instytucjom za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Elżbieta Waligóra

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

18.10.2019 r. odbyła się Plenarna Sesja Samorządu. W auli reprezentanci wszystkich klas wysłuchali sprawozdania z pracy samorządu za rok 2018/2019. Patrycja Niemtz z klasy IIIB przygotowała je w formie prezentacji multimedialnej i... dopiero zobaczyliśmy jak aktywny jest Samorząd naszej szkoły.

Życzenia efektywnych obrad złożyła nam Pani Dyrektor Anna Marlewska.

Następnie w tajnym głosowaniu wybraliśmy nowe władze.

Przewodniczącą została - Wiktoria Ostrowicka z klasy IE.

Zastępować ją będą - Laura Izydorczyk z klasy IB i Małgorzata Kołodziej z klasy IIB.

Gratulujemy!

Ewa Starostka

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Tegoroczny Dzień Edukacji obchodziliśmy uroczyście w piątek 11 października.

 

Nauczyciel to zawód absolutnie wyjątkowy: łączy w  sobie wiele umiejętności: musi być kreatywny - by znaleźć sposób, jak nauczyć tak, by w głowach coś zostało, mieć silną osobowość, by zapanować nad trzydziestką osobników, empatię, by umieć pomóc potrzebującemu wsparcia, a przy tym mieć siłę do walki z setkami dokumentów, którymi jest zalewany, z komputerem, który nie chce współpracować, rzutnikiem, który nie chce działać i tak dalej i tak dalej.

 

Z tego względu uczniowie postanowili umilić swoim profesorom to ważne święto i przygotowali coś na wesoło: uczennice klas pierwszych lekcję polskiego z punktu widzenia uczniów, a uczniowie klas drugich i czwartej Wielki Test z Historii Polski. Każdy mógł się zmierzyć z własną wiedzą! Całości dopełniły multimedialne życzenia. Wszystkiego najlepszego!!!

Olga Jakusz

Klub Kreatywnych Działaczy znów działał ciekawie!

Z czym Wam się kojarzy Finlandia? Święty Mikołaj? Muminki?

My wiemy o tym państwie już bardzo dużo, bo uczestniczyliśmy dnia 15.10.2019 r. w spotkaniu z autorką książki pt. „Finlandia. Sisu, sauna i salmiakki”, panią Aleksandrą Michtą – Juntunen, które odbyło się w restauracji On/Off w Gdyni.

Kraj ten, oprócz niesamowitych krajobrazów i białych nocy oferuje przepyszne dania /których mogliśmy spróbować/: karjalanpukarakat (pieróg nadziewany masą ryżowo-mleczną), rosypottu (zupa z krwawą kiszką!) no i salmiakki, czyli cukierki lukrecjowe z dodatkiem chlorku amonu (dla twardzieli).

Najciekawsze jednak było to, że mamy identycznie brzmiące słowa, które znaczą zupełnie co innego: kapusta to drewniana łyżka, kurki to żurawie, a kotka to... orzeł! Możecie zaplanować podróż do Finlandii – są bezpośrednie loty z Polski, na miejscu można przemieszczać się tanimi pociągami, nocować da się wszędzie – nie ma zakazu biwakowania. Co prawda jest dość drogo, ale wszystko zrekompensują niezwykłe doznania wzrokowe i smakowe. Warto!

Olga Jakusz

 

Patroni roku 2020

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o ustanowieniu patronów 2020 roku.  

2020 będzie Rokiem:

oraz


Sejm przyjął też uchwałę upamiętniającą 160. rocznicę urodzin Teodora Axentowicza.

 

Szkolny Konkurs na Grę Dydaktyczną w Języku Niemieckim

Wszyscy wiemy, że najlepiej uczymy się poprzez zabawę. Dlatego zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w niniejszym konkursie. Tematyka pracy oraz forma dowolna.

Pracę należy dostarczyć do pani Darii Sutowicz do dnia 08.11.2019.

 

Daria Sutowicz

 

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 16 października 2019 roku o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie z Rodzicami uczniów wszystkich klas.

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców

Radio Ekonomik zaprasza!

Uroczystości w Piaśnicy

6 października uczestniczyliśmy w uroczystościach upamiętniających poległych w Piaśnicy.

Jolanta Wdowiak

Cmentarz wojenny w Redłowie

 

4 października w Redłowie na cmentarzu wojennym odbyła się uroczystość upamiętniająca Gdynian poległych w Paśnicy.

 

 

Jolanta Wdowiak

Dzień Chłopaka

W Dniu Chłopaka, w naszej szkole szukaliśmy romantyków i .... Wokulskiego, który łączył w sobie cechy romantyka i pozytywisty.

Reprezentujący klasy panowie wykazali się pomysłowością, dystansem do siebie i niewątpliwą odwagą, wykonując zadania na oczach licznie zgromadzonej publiczności.

Wszystkim należą się gratulacje, oczywiście szczególne zwycięzcom, którzy mają teraz swoje pięć minut....

Dziękujemy debiutującym organizatorom, sprawdzili się znakomicie przy niewielkim wsparciu doświadczonych działaczy Samorządu Szkolnego ZSAE.

Ewa Starostka

XI Festiwal Filmowy "Niepokorni Niezłomni Wyklęci"

26 września uczniowie klasy 3 c i 3 d uczestniczyli w XI Festiwalu Filmowym "Niepokorni Niezłomni Wyklęci". W jego ramach obejrzeli filmy: "A więc wojna. Niezapomniane kadry- powieść o czasie wojny i pokoju" i "Konzentrationslager Stutthof".

Dodatkowo uczniowie mieli okazję porozmawiać z Panem Eugeniuszem Siemaszko odznaczonym Sygnetem Niepodległości. Działał on w konspiracji w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu. Został przez komunistów skazany na karę śmierci, którą zamieniono na długoletnie więzienie.

M. Smolińska, K. Kosińska-Pawlędzio

Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 26 września 2019 r. odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas I wzięli udział w quizie dot. języków obcych. Zabawy było co niemiara!

Ostatecznie I miejsce zajęła reprezentacja kl. I e, II miejsce kl. I d, a III miejsce kl. I f.

Imprezę poprowadzili Małgorzata Kołodziej z kl. II b i Patryk Podsiedzik z kl. IV c, zaś pytania do quizu opracował Maksymilian Stysiek z kl. II b.

Dzięki współpracy z Radiem "Ekonomik" ze szkolnych głośników popłynęła muzyka z różnych krajów.

Pieczę nad przedsięwzięciem miały panie Daria Sutowicz oraz Bogumiła Korolczuk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za świetną zabawę :)

Daria Sutowicz

Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości

Klasy 3A i 3B uczestniczyły w Młodzieżowym Dniu Przedsiębiorczości. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o wielu interesujących ich rzeczach m.in.:

 • Jak stworzyć projekt społeczny
 • Jak zdobyć rynek pracy
 • Jak pozyskać fundusze na rozwój
 • Jak stworzyć projekt międzynarodowy
 • W jaki sposób wykorzystać budżet obywatelski i wiele innych.

Wykłady i zajęcia mijały w przyjaznej atmosferze.

 

Małgorzata Dejnas i Katarzyna Chilińska

Zapraszamy do udziału w Pomorskim Konkursie Zbrodnia Piaśnicka - Młodzi Pamiętają

Regulamin konkursu - czytaj więcej

 

Integracja w Rewie

W czwartek i piątek weterani i adepci Erasmusa + integrowali się w Rewie w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu. Piękna pogoda pozwoliła na zorganizowanie większości zajęć i warsztatów na świeżym powietrzu.

Jolanta Wdowiak

Kurs KADRY, PŁACE I PODATKI

 

Serdecznie zapraszamy Słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

na pierwsze zajęcia w dniu 28.09.2019 roku. godzina 8.00

Zjazd rozpoczniemy od spotkania organizacyjnego w sali 34.

Plan zajęć - zobacz tutaj

 

 

Spotkanie z panią Małgorzatą Sokołowską

 

W niedzielę 29 września 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Małgorzatą Sokołowską – autorką wspaniałych książek głównie na temat Gdyni i jej mieszkańców w różnych okresach historii miasta. Poznaliśmy postaci wielu kobiet i mężczyzn, których życiowe losy pokazują ich bohaterskie czyny na terenie całego Trójmiasta. Czas spędzony z pisarką upłynął nam bardzo przyjemnie, a przy okazji uzupełniliśmy swoją wiedzę. To spotkanie było dla nas – uczniów naszej szkoły – bardzo wzbogacającym wydarzeniem. Mamy nadzieję, że Pani Sokołowska jeszcze kiedyś odwiedzi naszą szkołę, żeby opowiedzieć nam o swoich książkach.

Angelika Kummer 1F

 

Akcja Sprzątanie Świata

Społeczności Zespołu Szkół Administracyjno– Ekonomicznych nie jest obojętne życie w zgodzie z naturą i dbanie o planetę Ziemia. 21 września z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi klasy I uczestniczyły w Akcji „Sprzątanie Świata”. 

 

Uczniowie wraz z wychowawcami i opiekunami z wielkim zaangażowaniem podjęli się zadania. Wspólnie uzupełnili sporo worków śmieciami. Wszyscy byli zadowoleni z dobrze wykonanego zadania, ale też zniesmaczeni ilością śmieci jakie człowiek zostawia w lasach i na plaży.

Alicja Bigus

 

TOOL VIP 24

20 września podczas spotkania Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przedstawiliśmy założenia projektu Tool Vip24 – nowe narzędzia do skutecznej orientacji zawodowej młodych ludzi (Projekt Erasmus+  2018-1-IT01-KA202-006730). Doradcy zawodowi współpracujący w ramach Sieci byli zainteresowani norweskimi narzędziami, udostępnionymi darmowo on-line przez firmę Fonix na stronie: https://www.vip24.me/. Dzięki temu narzędziu w szybki, sprawny i interesujący sposób można określić swoje mocne strony, zainteresowania i preferencje. Ponadto daje zainteresowanemu katalog możliwych zawodów i opcji kariery związanych z typem osobowości.

 

W spotkaniu uczestniczyło 21 doradców  z Gdyni oraz przedstawicielka gdyńskiego Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego, który został powołany w celu koordynacji różnych instytucji związanych z doradztwem zawodowym. Spotkanie zaowocowało zaproszeniem uczestników projektu na konferencję doradców  w Gdyni, która odbędzie się w lutym 2020 roku. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania projektu Tool Vip24 oraz naszych partnerów z Norwegii , Włoch i Niemiec na szerszym forum. Na konferencji będą władze miasta oraz media.

Jolanta Wdowiak

 

On 20th September we had an opportunity to present the idea of the Erasmus+ project 2018-1-IT01-KA202-006730, Tool Vip24 – new career guiding tools to self-empower young people to the Gdynia’s Career Counsellors’ Network in the Pedagogical Advising Centre No 1. The counsellors cooperating within the network were interested in the Norwegian tools, which were available on-line by the Fonix company on https://www.vip24.me/for free. Thanks to this tool, you can discover your strengths, interests and preferences in an easy, quick and involving way. Also, a range of professions connected with the type of personality is presented for the candidate.

 

In the meeting, there were 21 career counsellors from Gdynia. It was also attended by a representative of Gdynia’s Career Development Team, which has been establish in order to coordinate the works of different bodies involved in career counselling. The meeting resulted an invitation to career counselling conference in Gdynia in February 2020, offered to the project participants. It will be a great opportunity to present our Norwegian, Italian and German partners and the Tool Vip24 project to a bigger audience. At the conference, representatives of local authorities and media will also be present.

Anna Kulińska

Klub Kreatywnych Działaczy

Klub Kreatywnych Działaczy zainaugurował swoją działalność w niedzielę 22.09.2019 r. rajdem pieszym po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Ruszyliśmy z Kaczych Buków do punktu widokowego w Kolibkach - nie było lekko, bo czasem trasa wiodła przez błotne rozlewiska, wszyscy po kolei prowadzili mając do dyspozycji mapę i busolę (i nie zgubiliśmy się!), a na końcu trzeba było zmierzyć się z lękiem wysokości i wspiąć się na wieżę - widoki zrekompensowały wszystko! Wspaniała pogoda i świetne towarzystwo - impreza udana pod każdym względem!

Olga Jakusz

Klasa 1B na FPFF w Gdyni

19 września klasa 1B wraz z wychowawcą P. Izabelą Niewiadomską i opiekunem P. Lucyną Żygowską uczestniczyła w Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach Festiwalu klasa wzięła udział w fascynującym wykładzie pt. Kino to (też) biznes, a następnie każdy z uczniów wziął udział w niezwykłej projekcji filmowej - animacji Gymnasia, która zaciera granicę między filmem a teatrem wykorzystującym technikę VR.

Izabela Niewiadomska

 

Konkurs "Ponad murami"

Zapraszamy do udziału w konkursie

"Ponad murami"

zorganizowanym przez Bildung evangelisch von Europa

 

 

Co oznaczają mury dla Ciebie?

 

Mury mogą stanowić ochronę, mogą zmieniać przestrzeń, mogą też oznaczać granice, które dzielą dany obszar. Mury mogą być wysokie i trudne do pokonania, a także powstawać w naszych głowach.

 

Konkurs jest z okazji 30 rocznicy upadku Muru Berlińskiego. Forma pracy dowolna, może być to prezentacja multimedialna, zdjęcie, film, rysunek czy tekst w języku niemieckim.

Nagrody są bardzo atrakcyjne, bo jest to 500 euro za I miejsce, 300 euro za II miejsce i 200 euro za III miejsce. Z prac powstanie wystawa.

Pracę, opis projektu i informacje na temat wykonawcy czy grupy wykonawców należy dostarczyć do Pani Darii Sutowicz do dnia 28.09.2019.

 

Daria Sutowicz

Konkursy z języka niemieckiego

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach zorganizowanych przez Goethe-Insitut

 

KONKURS "ZAWODOWA ŚCIANA" NIEMIECKI = SUKCES W ZAWODZIE

 

Celem niniejszego konkursu jest rozwiniecie kompetencji medialnych uczniów i zwiększenie ich świadomości oraz świadomości nauczycieli i dyrekcji szkół w kwestii znaczenia, jakie ma otoczenie dla procesu dydaktycznego.

Istotą tego działania jest cyfrowa aranżacja jednej ze ścian pracowni, w której odbywają się lekcje przedmiotów zawodowych i przekształcenie jej w środowisko sprzyjające pracy i nauce. Informacje zawarte w pracy mają być w języku niemieckim.

Jak możecie cyfrowo zaaranżować ścianę?

W formie cyfrowego plakatu!

Plakaty z filmami video, muzyką, informacjami i zdjęciami możecie przygotować, zapamiętać i przesłać do Goethe-Institut np. przy pomocy: https://www.canva.com/

 

Więcej informacji u Pani Darii Sutowicz i pod adresem: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib/wan.html

Prace należy dostarczyć nauczycielowi języka niemieckiego do dnia 24.09.2019.

 

KONKURS "MÓJ ZAWÓD-MOJA PRZYSZŁOŚĆ" NIEMIECKI = SUKCES W ZAWODZIE

 

Celem konkursu „Mój zawód – moja przyszłość” jest wspieranie i dalsze rozwijanie kompetencji medialnych i językowych uczniów oraz promocja ucznia zdolnego. W ramach konkursu uczniowie nagrywają krótki, 1-2 minutowy spot reklamowy w języku niemieckim na temat wyuczonego/przyszłego zawodu.

Ważnym elementem spotu jest pokazanie atrakcyjności poszczególnych zawodów. Spot reklamowy ma zachęcić do nauki prezentowanego zawodu i podkreślić szanse przyszłego pracownika na rynku. Ma także pokazać, ze znajomość języka obcego (w tym przypadku niemieckiego) jest ważna i zwiększa konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody: wyjazd do Austrii na europejskie mistrzostwa młodych fachowców Euroskills 2020 oraz kurs językowy dla młodzieży w Niemczech.

 

Więcej informacji u Pani Darii Sutowicz i pod adresem: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/eib/mbe.html

Prace należy dostarczyć nauczycielowi języka niemieckiego do dnia 24.09.2019.

 

Daria Sutowicz

Spotkanie informacyjne w ramach projektu "Ucz się, doświadczaj, pracuj"

Klasy IV na Salonie Maturzystów

 

10.09.2019 klasy czwarte były na Uniwersytecie Gdańskim. Brały udział w "Salonie Maturzystów". Uczniowie uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli OKE, odwiedzili stoiska uczelni, otrzymali materiały promocyjne i przeprowadzili szereg interesujących rozmów ze studentami.

 

Monika Smolińska

Zebranie z Rodzicami klas IV

Kiermasz podręczników

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

 

6 września uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Narodowym Czytaniu, projekcie pod patronatem Prezydenta RP. W tym roku tematem były Nowele Polskie - my czytaliśmy nowelę Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony". Skupienie i poruszenie czytających i "widowni" było wyjątkowe.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom.


Ewa Starostka

Integracja klas pierwszych

W dniach 5 i 6 września klasy pierwsze uczestniczyły w wycieczkach integracyjnych, których celem były interesujące miejsca w Gdyni i Sopocie. Uczniowie klas pierwszych mieli okazję zobaczyć wystawę fotografii Tomasza Gudzowatego „Skaters” oraz malarstwa Jana Matejki z lwowskiej kolekcji w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz zwiedzić muzea Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej. Podczas spaceru po Sopocie i Gdyni uczniowie wykonywali zdjęcia w ramach ogłoszonego przez szkolną bibliotekę konkursu na najciekawszą fotografię. Wycieczki łączyły więc przyjemne z pożytecznym, a uczestnicy poznawali się nawzajem oraz swoich wychowawców, co z pewnością ułatwi i umili im start w nowej szkole oraz sprawi, że poczują się w niej jak u siebie.

Joanna Mazurkiewicz

Pożegnanie i podziękowanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

W poniedziałek 2 września o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych powitali nowy rok szkolny 2019/2020.

Pani Dyrektor Anna Marlewska serdecznie przywitała uczniów, przybyłych rodziców oraz nauczycieli. U progu nowego roku wszystkim uczniom, a szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką w ZSAE, Pani Dyrektor życzyła, aby spełniali swoje plany i marzenia w naszej szkole, a zdobyta wiedza umożliwiała im osiąganie kolejnych sukcesów. Szkoła zaś ma być tym miejscem, do którego z chęcią będą przychodzić w poczuciu  przyjaznej atmosfery oraz bezpieczeństwa.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i tym samym zostali przyjęci do społeczności szkolnej.

Joanna Mazurkiewicz

 

Radio Ekonomik zaprasza do wysłuchania audycji z okazji 80 rocznicy II wojny światowej

 

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku od ataku Niemiec na Polskę.

Był to największy i najtragiczniejszy konflikt w dziejach.

 

Dnia 2 września 2019 roku, po zakończeniu oficjalnej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020, Redakcja Radia Ekonomik pragnie zaprosić społeczność Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni na emisję audycji radiowej z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

 

Do usłyszenia!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram Egzaminu Maturalnego - sesja poprawkowa 2019

Rada Pedagogiczna

Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych

Informacje o kwalifikacyjnych kursach zawodowych

 

Szanowni kandydaci,

 

Wiedza jest współcześnie kluczowym zasobem ekonomicznym – źródłem konkurencyjności gospodarki i dobrobytu obywateli.

Wartość kapitału ludzkiego wynika między innymi ze zręczności intelektualnej, umiejętności dostosowania się do zmian w otoczeniu, skłonności do zachowań innowacyjnych, potrzeby ich rozwoju czy otwartości na ryzyko.

Współczesny rynek pracy, współczesny pracodawca, jasno nakreślają również wymagania dotyczące kompetencji przyszłości. Obecnie rozwój kompetencji rozumie się jako proces, który zachodzi przez całe życie.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom XXI wieku wyposażymy Ciebie w umiejętności, które będą Ci potrzebne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, docenimy Twoją kreatywności, rozumianą jako zdolność do twórczego poszukiwania rozwiązań i realizacji odważnych zadań. Tym samym przygotujemy Ciebie do zawodu, na które jest i będzie zapotrzebowanie.

 

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy na BEZPŁATNE Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

 

 • RACHUNKOWOŚĆ (kwalifikacja: AU.36 - Prowadzenie Rachunkowości)

 

 • KADRY, PŁACE I PODATKI