Jednostki szkoły

Technikum Ekonomiczne:

 • Kształci w zawodzie – technik obsługi turystycznej.
  Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem zawodowym. Programem nauczania oprócz przedmiotów ogólnokształcących, objęto:

  • podstawy turystyki,
  • obsługą ruchu turystycznego,
  • geografią turystyczną,
  • obsługą informatyczną w turystyce,
  • marketing usług turystycznych,
  • ekonomię i prawo w turystyce,
  • zajęcia praktyczne realizowane w pracowni symulacyjnej,
  • język angielski zawodowy.
  • Szkoła zapewnia również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach organizujących imprezy turystyczne, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki.
 • Kształci w zawodzie – technik ekonomista.
  Nauka trwa cztery lata, w trakcie których prowadzone są zajęcia w ramach dwóch kwalifikacji:
  – A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  oraz
  – A.36 Prowadzenie rachunkowościPodczas zajęć uczeń zdobywa takie umiejętności, jak m.in.: zakładanie i prowadzenie firmy, korzystanie z różnych źródeł prawa, analizowanie i interpretowanie przepisów prawa, organizowanie stanowisk pracy, stosowanie zasad rachunku ekonomicznego, organizowanie pracy własnej i niewielkich zespołów, stosowanie działań marketingowych, prowadzenie uproszczonych form ewidencji zdarzeń gospodarczych z zastosowaniem technik informatycznych, prawidłowe sporządzanie pism i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji, obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych, stosowanie zasad dobrego wychowania, autoprezentacji.
  Po zakończeniu nauki w Naszej Szkole Ekonomista może ubiegać się o pracę np. w: urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, biurach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych, może założyć i prowadzić także własną firmę produkcyjną, handlową lub usługową

 

Nowa  propozycja  ZSAE   na rok szkolny  2017/2018

 

Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej:

 

Jeżeli  interesują Cię różne techniki komputerowe, posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś  odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych, dołącz do nas.

Proponujemy Ci kierunek, który umożliwia naukę zagadnień związanych z projektowaniem komputerowym oraz zdobycie tytuł technika.

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:  tworzenie kompozycji projektów, projektowanie oraz redagowanie publikacji i druków, projektowanie  i realizację witryn WWW. Tworzenie prezentacji  multimedialnych, skład i przygotowanie do druku, technologię procesów cyfrowych,  procesy reprodukcyjne, działalność poligraficzno-medialną, itp.

Jeśli chcesz poznawać nowoczesne aplikacje do tworzenia multimediów, prezentacji, publikacji drukowanych i elektronicznych, projektować aplikacje WWW, ta oferta jest skierowana do Ciebie.

Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Dla ambitnych podjęcie studiów na kierunkach związanych z grafiką komputerową, multimediami, techniką filmową i telewizyjną, reklamą itp.

Absolwent, posiadając tytuł technika cyfrowych procesów graficznych, może znaleźć  zatrudnienie w:

 • Szeroko pojętych multimediach, np. w studiach reklamowych (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • Studiach grafiki,
 • Studiach fotografii cyfrowej,
 • Edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.)
 • Inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • Przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • W zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • Drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • Obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA  STUDIACH WYŻSZYCH.

 

Technik Organizacji Reklamy:

 

Jeżeli masz predyspozycje organizatorskie, interesuje Cię reklama, chcesz wiedzieć jak planować i organizować  kampanie reklamowe, masz górę pełną pomysłów, chcesz projektować i wykonywać środki reklamowe, oraz prowadzić sprzedaż usług i produktów reklamowych wybierz technikum organizacji reklamy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy może podejmować pracę w:

 • Pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:
 • Agent reklamowy (pracownik działu obsługi klienta),
 • Pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager),
 • Pracownik działu kreatywnego,
 • Autor tekstów i sloganów (copywriter),
 • Projektant grafiki (art. desinger),
 • Pracownik działu produkcyjnego,
 • Pracownik działu planowania produkcji,
 • Pracownik działu badań rynkowych,

 

 • Działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:
 • Specjalista do spraw marketingu,
 • Specjalista do spraw reklamy,
 • Specjalista do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations),

 

 • Biurach ogłoszeń środków masowego przekazu:
 • Pracownik biura reklamy i działań promocyjnych,
 • Akwizytor

 

MOŻLIWOŚĆ KONTYNUOWANIA NAUKI NA STUDIACH WYŻSZYCH