Kalendarium

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data Wydarzenie Dzień tygodnia Godzina
31.08.2016 Rada Pedagogiczna ? zatwierdzenie organizacji pracy w roku szkolnym 2016/2017 środa 9.00
01.09.2016 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego czwartek 9.00
15.09.2016 Spotkanie z rodzicami klas I czwartek 17.00
15.09.2016 Spotkanie z rodzicami klas  IV w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe czwartek 17.00
05.10.2016 Rada Pedagogiczna samokształceniowa środa
14.10.2016 Dzień Edukacji Narodowej piątek
19.10.2016 Zebranie śródsemestralne z rodzicami środa 17.00
01.12.2016 Zebranie semestralne czwartek 17.00
09.12.2016 Ostateczny termin oddawania sprawozdań przez wychowawców i opiekunów kół i organizacji, realizacja programów nauczania za semestr I piątek
14.12.2016 Ostateczny termin wystawiania wszystkich ocen środa do 10.00
16.12.2016 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna piątek
23-31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna
11.01.2017 Rada Pedagogiczna ? plenarna środa
16-29.01.2017 Ferie zimowe
22.03.2017 Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas.  Termin poinformowania rodziców i uczniów kl. IV o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych. Termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.  

środa

 

17.00
Rekolekcje Wielkopostne
13-18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2017 Termin wystawiania ostatecznych stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w kl. IV piątek
24.04.2017 Rada klasyfikacyjna dla kl. IV poniedziałek
27.04.2017 Ostateczny termin składania świadectw czwartek 10.00
28.04.2017 Zakończenie zajęć w kl. IV i wręczenie świadectw ukończenia szkoły piątek 10.00
od 28.04.2017 Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)
Od 04.05.2017 Część pisemna egzaminu maturalnego
Od 04.05.2017 Część ustna egzaminu maturalnego
12.05.2017 Ostateczny termin składania arkuszy ocen i dzienników kl. IV piątek
24.05.2017 Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas. Termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I, II, III środa 17.00
14.06.2017 Ostateczny termin wystawiania stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

i ocen z zachowania w kl. I, II, III

środa do 10.00
23.06 – 01.07.2017 Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)
19.06.2017 Ostateczny termin składania sprawozdań wychowawców i opiekunów kół poniedziałek
19.06.2017 Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas I, II, III poniedziałek 14.00
zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

część pisemna                                                                                  część praktyczna

22.06.2017 Ostateczny termin składania świadectw promocyjnych czwartek 10.00
22.06.2017 Rada Pedagogiczna Plenarna czwartek 14.00
23.06.2017 Uroczyste zakończenie roku szkolnego piątek 9.00
23.06.2017 Zdawanie dokumentacji (dzienniki, arkusze, realizacja programów nauczania). piątek od 10.30
22.08 – 25.08.2017 Egzaminy maturalne poprawkowe
Ostatni tydzień ferii letnich Egzaminy poprawkowe
31.08.2017 Rada Pedagogiczna Plenarna czwartek

 

 

Dodatkowe dni wolne

02.09.2016 (piątek)

05.09.2016 (poniedziałek)

31.10.2016 (poniedziałek)

02.05.2017 (wtorek)

04.05.2017 (czwartek)

08.05.2017 (poniedziałek)

27.05.2016 (piątek)

16.06.2016 (piątek)

20.06.2017 (wtorek)