Konkursy organizowane przez szkołę

Matematyczne Potyczki Szkół Technikalnych 2018

Praktykant w Firmie Symulacyjnej 2018

 

Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym:

 

Plakat – Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym

Regulamin konkursu poetyckiego 2017 II LO

Piosenka na cześć Żołnierzy Wyklętych

Regulamin – album 2018

Regulamin – grafika 2017-2018

Regulamin – wiedza 2018

Regulamin – prezentacja 2017-2018

Regulamin – konkurs plastyczny

 

Regulamin Konkursu Kukliński 2018

 

Regulamin Konkursu Poetyckiego2018 -” Niektórzy lubią poezję…”

 

 

„Konkurs o Wielkiej Brytanii dla klas czwartych- materiały.” 20.04.2017

1. A map of The UK

2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

3.What is Great Britain(1)

3.What is Great Britain

4. History of the making of Great Britain

5. The story of the Union Flag

6. Emblems of Britain

7. History of England

8. Who runs the UK

9. Govenmental regions of England(1)

10. National Days in the UK

11.Queen Elizabeth II

12.The Royal Family Tree

13.Interesting Facts about the Queen(1)

13.Interesting Facts about the Queen

15.Buckingham Palace

16.Buildings and Landmarks in London

17.Tourist Attractions in the UK(1)

18.Yeomen Warders

19.Facts about London

20.Parks in London

21.Famous Landmarks found in England

22.Geography of the UK(1)

23.What is the Climate like in the UK

24.What famous people are there in Britain

27UNITED KINGDOM

28.ENGLAND

29.NORTHERN IRELAND

30.SCOTLAND

31.IRELAND

32.WALES