Szkolne Miniprzedsiębiorstwo

Miniprzedsiębiorstwo

Miniprzedsiębiorstwo

Program Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo został opracowany w ramach projektu Szkoła praktycznej ekonomii  młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo realizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ma na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy oraz pokazanie…