Historia szkoły

Dzieje naszej szkoły wplecione są w proces rozwoju Gdyni, która z małej rybackiej wioski rozwinęła się w znaczący ośrodek miejski. W tworzeniu zrębów życia gospodarczego w przedwojennej Gdyni uczestniczyli już nasi absolwenci wykształceni w Szkole Handlowej, Liceum Handlowym i Gimnazjum Kupieckim.

Szkoła na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniła swoją nazwę i siedzibę. W latach 1925 ? 1932 Szkoła Handlowa miała siedzibę w Wejherowie, następnie siedzibę przeniesiono do Gdyni.

Do roku 1939 mury szkoły opuściło 354 absolwentów. Wybuch wojny przerwał naukę 274 uczniom w sześciu klasach. Okres powojenny szkoły rozpoczął się 16 kwietnia 1945 r.reaktywowaniem Państwowego Gimnazjum Kupieckiego.

KALENDARIUM SZKOŁY:

1925 ? 1932 SZKOŁA HANDLOWA W WEJHEROWIE
1932 PRZENIESIENIE SZKOŁY HANDLOWEJ Z WEJHEROWA DO GDYNI. DO UŻYTKU SZKOŁY PRZEKAZANO CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOLNEGO W GDYNI PRZY UL. MORSKIEJ 79
1936 POWOŁANIE GIMNAZJUM KUPIECKIEGO SZKOŁY HANDLOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. MORSKIEJ 77. SZKOŁA DZIAŁAŁA DO 1939 R.
16.04.1945 REAKTYWOWANIE PIERWSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ? PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM KUPIECKIEGO
1945?1950 PAŃSTWOWE LICEUM HANDLOWE
1946 ? 1951 PAŃSTWOWE LICEUM ADMINISTRACYJNO ? HANDLOWE
1946 ? 1951 PUBLICZNA ŚREDNIA SZKOŁA HANDLOWA
1949 ? 1958 PAŃSTWOWE LICEUM HANDLU ZAGRANICZNEGO ?> TECHNIKUM HANDLU ZAGRANICZNEGO
1950 ? 1958 TECHNIKUM STATYSTYCZNE
1957 ? 1970 TECHNIKUM EKONOMICZNE ?> LICEUM EKONOMICZNE
1958 ? 1968 ZASADNICZA SZKOŁA HANDLOWA
1957 ? 1974 STUDIUM STENOTYPII I BIUROWOŚCI
SZKOŁA STENOTYPII I BIUROWOŚCI
PAŃSTWOWA SZKOŁA EKONOMICZNA
POLICEALNE STUDIUM EKONOMICZNE ?> POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
1964 ? 1974 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1970 LICEUM EKONOMICZNE
1972 ? 1977 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3:

 • LICEUM EKONOMICZNE
 • LICEUM ZAWODOWE
 • POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
1977 ? 1984 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH:

 • LICEUM EKONOMICZNE
 • LICEUM ZAWODOWE
 • POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
1985 ? do dziś  ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO ? EKONOMICZNYCH:

 • TECHNIKUM EKONOMICZNE
 • TECHNIKUM HANDLOWE
 • LICEUM PROFILOWANE
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 4
 • SZKOŁA POLICEALNA NR 5

Na przestrzeni lat – szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz profil. Było to spowodowane zmianami systemu oświatowego oraz polityczno-gospodarczego. Dziś ? Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z powodzeniem ł?czy ponad 80 letni? tradycję z nowoczesnymi kierunkami nauczania. Szkoła co roku przyciąga w swoje progi rzesze nowych uczniów, którzy otrzymuj?c gruntowne wykształcenie bez obaw będą mogli wejść w dorosłe życie.