58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący: Mariusz Albrychowicz z klasy IIID 

 

Zastępczyni przewodniczącego: Angelika Renk z klasy IIIA 

 

Opiekun samorządu: Ewa Starostka

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Plenarna Sesja Samorządu

 

5 października odbyła się w naszej szkole Plenarna Sesja Samorządu. Reprezentujący wszystkie klasy uczniowie wysłuchali sprawozdania z pracy SU za ubiegły rok i wybrali nowe władze w tajnym głosowaniu. Spotkanie prowadził Aleksander Wons, którego wspierała p. Ewa Starostka. Nowym przewodniczącym został Mariusz Albrychowicz z klasy II D, a zastępczynią Angelika Renk z kl. II A. Naszym nowym „władzom” życzymy wielu sukcesów .

Ewa Starostka

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap