58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Data

Wydarzenie

Dzień tygodnia

Godzina

31.08.2017

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018

czwartek

9.00

04.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

poniedziałek

9.00

04.09.2017

Spotkanie z rodzicami klas I

czwartek

17.00

14.09.2017

Spotkanie z rodzicami klas  IV w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

czwartek

17.00

04.10.2017

Rada Pedagogiczna samokształceniowa

środa

16.00

18.10.2017

Zebranie śródsemestralne z rodzicami

środa

17.00

30.11.2017

Zebranie semestralne

czwartek

17.00

08.12.2017

Ostateczny termin oddawania sprawozdań przez wychowawców i opiekunów kół i organizacji, realizacja programów nauczania za semestr I 

piątek

14.00

13.12.2017

Ostateczny termin wystawiania wszystkich ocen

środa

do 10.00

18.12.2017

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

poniedziałek

16.00

23 – 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

10.01.2018

Rada Pedagogiczna – plenarna

środa

16.00

29.01 – 11.02.2018

Ferie zimowe

 

 

21.03.2018

Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas. Termin poinformowania rodziców i uczniów kl. IV o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych. Termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

 

środa

 

17.00

07 – 09.03.2018

Rekolekcje Wielkopostne

 

 

29.03 – 03.04.2018

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

20.04.2018

Termin wystawiania ostatecznych stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w kl. IV 

piątek

14.00

23.04.2018

Rada klasyfikacyjna dla kl. IV

poniedziałek

16.00

26.04.2018

Ostateczny termin składania świadectw

czwartek

10.00

27.04.2018

Zakończenie zajęć w kl. IV i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

piątek

10.00

od 27.04.2018

Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)

 

 

Od 04.05.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

Od 09.05.2018

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 

11.05.2018

Ostateczny termin składania arkuszy ocen

 i dzienników kl. IV 

piątek

13.00

23.05.2018

Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas. Termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I, II, III 

środa

17.00

13.06.2018

Ostateczny termin wystawiania stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

i ocen z zachowania w kl. I, II, III

środa

do 10.00

22.06 - 30.06.2018

Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)

 

 

18.06.2018

Ostateczny termin składania sprawozdań wychowawców i opiekunów kół

poniedziałek

13.00

18.06.2018

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas I, II, III

poniedziałek

14.00


19.06.2018

22.06 – 04.07.2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

część pisemna

część praktyczna

 

 

20.06.2018

Ostateczny termin składania świadectw promocyjnych

środa

10.00

21.06.2018

Rada Pedagogiczna Plenarna

czwartek

14.00

22.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

piątek

9.00

22.06.2018

Zdawanie dokumentacji (dzienniki, arkusze, realizacja programów nauczania).

piątek

od 10.30

21.08 – 22.08.2018

Egzaminy maturalne poprawkowe

 

 

Ostatni tydzień ferii letnich

Egzaminy poprawkowe

 

 

30.08.2018

Rada Pedagogiczna Plenarna

czwartek

9.00

 

 

Dodatkowe dni wolne

30.04.2018 (poniedziałek)

02.05.2018 (środa)

04.05.2018 (piątek)

07.05.2018 (poniedziałek)

08.05.2018 (wtorek)

01.06.2018 (piątek)

19.06.2018 (wtorek)

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap