58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

            ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Data

Wydarzenie

Dzień tygodnia

Godzina

30.08.2018

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie organizacji pracy w roku szkolnym 2018/2019

czwartek

9.00

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

poniedziałek

9.00

03.09.2018

Spotkanie z rodzicami klas I

poniedziałek

17.00

12.09.2018

Spotkanie z rodzicami klas  IV w sprawie egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

środa

17.00

12.09.2018

Rada Pedagogiczna

środa

 

17.10.2018

Zebranie śródsemestralne z rodzicami

środa

17.00

28.11.2018

Zebranie semestralne

środa

17.00

14.12.2018

Ostateczny termin oddawania sprawozdań przez wychowawców i opiekunów kół i organizacji, realizacja programów nauczania za semestr I 

piątek

 

17.12.2018

Ostateczny termin wystawiania wszystkich ocen

poniedziałek

do 10.00

20.12.2018

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna 

czwartek

16.00

23-31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

16.01.2019

Rada Pedagogiczna – plenarna

środa

16.00

11.02-24.02.2019

Ferie zimowe

 

 

13.03.2019

Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas.  Termin poinformowania rodziców i uczniów kl. IV o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych. Termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

 

środa

 

17.00

15.04.2019

Termin wystawiania ostatecznych stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w kl. IV

poniedziałek

 

17.04.2019

Rada klasyfikacyjna dla kl. IV

środa

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

 

18.04-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

środa

 

25.04.2019

Ostateczny termin składania świadectw

czwartek

10.00

26.04.2019

Zakończenie zajęć w kl. IV i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

piątek

10.00

od 26.04.2019

Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)

 

 

od 06.05.2018

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

 

od 09.05.2018

Część ustna egzaminu maturalnego

 

 

10.05.2019

Ostateczny termin składania arkuszy ocen

 i dzienników kl. IV 

piątek

 

14.05.2019

Zebranie śródsemestralne dla wszystkich klas. Termin poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I, II, III 

piątek

17.00

14.06.2019

Ostateczny termin wystawiania stopni klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

i ocen z zachowania w kl. I, II, III

piątek

do 10.00

14.06.2019

Ostateczny termin składania sprawozdań wychowawców i opiekunów kół

piątek

 

14.06.2019

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas I, II, III

piątek

14.00

 

18.06.2019

17.06 – 01.07.2019

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

część pisemna                                                                                  część praktyczna

 

 

19.06.2019

Ostateczny termin składania świadectw promocyjnych

środa

10.00

21.06.2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

piątek

9.00

21.06 - 28.06.2019

Termin zgłaszania przez uczniów lub ich rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do ocen z przedmiotów lub zachowania (dotyczy niezgodnego z przepisami trybu ustalania ocen)

 

piątek

9.00

21.06.2019

Zdawanie dokumentacji (dzienniki, arkusze, realizacja programów nauczania).

piątek

od 10.30

24.06.2019

Rada Pedagogiczna Plenarna

poniedziałek

10.00

20 21.08.2019

Egzaminy maturalne poprawkowe

 

 

Ostatni tydzień ferii letnich

Egzaminy poprawkowe

 

 

29.08.2019

Rada Pedagogiczna Plenarna

czwartek

9.00

 

Dodatkowe dni wolne

02.11.2018 (piątek)

02.05.2019 (czwartek)

06.05.2019 (poniedziałek)

07.05.2019 (wtorek)

08.05.2019 (środa)

18.06.2019 (wtorek)


 

 

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap