58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Szkolne Miniprzedsiębiorstwo

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej.

Program opracowany został w ramach projektu "Szkoła praktycznej ekonomii". Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo realizowane jest przez „Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie naszej szkoły funkcjonuje Miniprzedsiębiorstwo „Mati Shop” prowadzone przez uczniów klasy 3D pod opieką nauczycieli Pani Bożeny  Jastrzębskiej oraz Pani Jolanty Łojewskiej.

 

„Mati Shop” jest to firma produkcyjno- handlowa, której uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej na platformie internetowej programu. Samodzielnie opracowują biznesplan, przedsięwzięcia, gromadzą kapitał, organizują działania produkcyjne i handlowe, prowadzą dokumentację finansową.

 

Udział w programie daje możliwość kształtowania kluczowych, dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec kompetencji uczniów.

 

Jest narzędziem ułatwiającym zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych. To również znakomita okazja zdobycia doświadczenia, umiejętności pracy w zespole a także szansa na przeżycie ciekawej przygody edukacyjnej.

 

Dodatkowo zwiększa u uczniów zainteresowanie i dobrze przygotowuje do prowadzeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

 

Miniprzedsiębiorstwo życzy Wesołych Świąt!

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap