58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Szkolne Miniprzedsiębiorstwo

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej.

Program opracowany został w ramach projektu "Szkoła praktycznej ekonomii". Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo realizowane jest przez „Fundacje Młodzieżowej Przedsiębiorczości”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo - KaroKartki

 

W dniu 18 listopada 2022 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, rozpoczęło w szkole działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo o nazwie KaroKartki.

W skład Miniprzedsiębiorstwa wchodzą uczniowie z klasy lll c:

- Dyrektor naczelny Dominik Kiedrowski

- Dyrektor ds. finansów Filip Utnik

- Dyrektor ds. marketingu Jan Rzepa

- Dyrektor ds. graficznych Karol Skowron

- Z-ca Dyrektora ds. graficznych Wiktoria Tomasik

- wspólnik Maciej Gliński

- wspólnik Fabian Owczarzak


Opiekunami Miniprzedsiębiorstwa są nauczyciele pani Bożena Jastrzębska i pani Jolanta Łojewska.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo to realnie działająca firma zorganizowana na wzór spółki jawnej. Uczniowie zgromadzili kapitał założycielski, przygotowali biznesplan przedsiębiorstwa, opracowali działania marketingowe np. plakaty, ulotki reklamowe. Działalność jest produkcyjno-handlowa (zakup i sprzedaż kartek okolicznościowych). Planowana jest też produkcja indywidualnych kartek na zamówienie. W ramach projektu uczniowie prowadzą dokumentację finansową. Co miesiąc opracowują raport z bieżącej działalności, który wysyłają do Koordynatora Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ten program przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie biznesu i finansów.

 

  

 

Dominik Kiedrowski

 

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo ECOfood

W dniu 18 listopada 2019 r. w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, rozpoczęło w szkole działalność Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo o nazwie ECOfood.

 

W skład Miniprzedsiębiorstwa wchodzą uczniowie z klasy II c:

- Dyrektor naczelny Bartosz Zarembski 

- Dyrektor ds. finansów Dominik Lamkiewicz

- Dyrektor ds. finansów Nikola Kaczorowska

- Dyrektor ds. marketingu Sergiusz Hebel

- wspólnik Luiza Damps

- wspólnik Victoria De Luca

- wspólnik Maria Strągowska

 

Opiekunami Miniprzedsiębiorstwa są nauczyciele pani Bożena Jastrzębska i pani Jolanta Łojewska.

Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo to realnie działająca firma zorganizowana na wzór spółki jawnej. Uczniowie zgromadzili kapitał założycielski, przygotowali biznesplan przedsiębiorstwa, opracowali działania marketingowe np. plakaty, ulotki reklamowe. Działalność jest produkcyjno-handlowa (zakup i sprzedaż zdrowych artykułów żywnościowych). Planowana jest też produkcja bluz z logiem szkoły. W ramach projektu uczniowie prowadzą dokumentacje finansową. Co miesiąc opracowują raport z bieżącej działalności który wysyłają do Koordynatora Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ten program przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, uczy przedsiębiorczości i poruszania się w świecie biznesu i finansów.

 

Maria Strągowska

 

Miniprzedsiębiorstwo - Mati Shop

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie naszej szkoły funkcjonuje Miniprzedsiębiorstwo „Mati Shop” prowadzone przez uczniów klasy 3D pod opieką nauczycieli Pani Bożeny  Jastrzębskiej oraz Pani Jolanty Łojewskiej.

 

„Mati Shop” jest to firma produkcyjno- handlowa, której uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej na platformie internetowej programu. Samodzielnie opracowują biznesplan, przedsięwzięcia, gromadzą kapitał, organizują działania produkcyjne i handlowe, prowadzą dokumentację finansową.

 

Udział w programie daje możliwość kształtowania kluczowych, dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec kompetencji uczniów.

 

Jest narzędziem ułatwiającym zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych. To również znakomita okazja zdobycia doświadczenia, umiejętności pracy w zespole a także szansa na przeżycie ciekawej przygody edukacyjnej.

 

Dodatkowo zwiększa u uczniów zainteresowanie i dobrze przygotowuje do prowadzeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

 

Miniprzedsiębiorstwo życzy Wesołych Świąt!

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap