58 624 84 33         zsaegdynia@poczta.onet.pl

Rekrutacja do Technikum

Szanowni kandydaci,

 

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych to:

 

  • ponad dziewięćdziesiąt lat tradycji,
  • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
  • nowoczesne pracownie zawodowe i językowe,
  • praktyki zawodowe w renomowanych firmach, bankach i urzędach
  • realizacja projektów unijnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z: 

 

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy w naszym Technikum następujące kierunki kształcenia:

 

TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika ekonomisty.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Klasy ekonomiczne objęte będą patronatem firmy Thyssenkrupp oraz Banku Zachodniego WBK.

 

Praktyki zawodowe realizowane są w wielu znanych firmach, firma Thyssenkrupp gwarantuje zatrudnienie naszych absolwentów na poziomie minimum 50% uczestników praktyk.

 

W szkole uczniowie prowadzą firmę symulacyjną Mariposa Cosmetics, gdzie na co dzień mogą wykonywać zadania takie, jak w normalnej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Firmą Symulacyjną - Mariposa Cosmetics.

 

W naszej szkole uczniowie, po ukończeniu 18 roku życia, mają możliwość uzyskania drugiego zawodu - Technik Rachunkowości.

Organizujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
(Technik rachunkowości to kwalifikacje AU.36 i AU.65)

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika organizacji reklamy.

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

 

Regulamin rekrutacji:

Pobierz

 

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2018/2019

Kliknij tutaj

 

Przedmioty brane pod uwage podczas rekrutacji:

Zawód

 1 przedmiot 

 2 przedmiot

 3 przedmiot 

 4 przedmiot

Technik ekonomista  język polski  matematyka   język obcy

 geografia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 język polski

 matematyka

 język obcy

 informatyka 

Technik organizacji reklamy

 język polski

 matematyka

 język obcy

informatyka

 

UWAGA !

Do 21 czerwca 2018 roku Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski w sali 27 - I piętro w godzinach 12.20 - 15.00.

Do godziny 12.20 wnioski można skladać w sekretariacie szkoły pokój 22 - I piętro.

 

Od 22 czerwca Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9.00 - 15.00 w sali 27.

 

 

 

Jeszcze możesz do nas dołączyć! Rekrutacja trwa!

Dołącz do nas już dziś!

Zapraszamy na Dzień Otwarty w ZSAE

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap