58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych to:

 

  • Technikum Ekonomiczne
  • Technikum Handlowe
  • Szkoła Policealna
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Kształcimy w zawodach: 

 

TECHNIK EKONOMISTA

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika ekonomisty.

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika organizacji reklamy.

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Absolwent po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji uzyskuje tytuł technika rachunkowości.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

KIERUNKI WYGASZANE: 

TECHNIK HANDLOWIEC

TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap