58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Program Erasmus+ 2018-2020

Projekt Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”, którego nasza szkoła jest koordynatorem, będzie realizowany w latach 2018-2020 we współpracy szkół europejskich z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Bułgarii.

 

Szkoły partnerskie będą prowadzić jednakowe działania edukacyjno-badawcze w swych krajach. Efekty prac będą przedstawiane na sześciu spotkaniach na których pojawią się przedstawiciele młodzieży i nauczycieli z wszystkich krajów partnerskich.

 

Każde spotkanie będzie miało temat przewodni:

  1. Jak być przedsiębiorczym?
  2. Być przedsiębiorcą.
  3. Działalność marketingowa.
  4. Zarządzanie przedsiębiorstwem.
  5. Konsument i jego prawa.
  6. Przedsiębiorca i konsument w ekologicznej Europie.

 

Celem działań projektowych będzie kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz zdobycie przez nią wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia własnej firmy.

Uczestnicy dowiedzą się, jak założyć własną firmę oraz jak efektywnie nią zarządzać. Wykorzystamy grę symulacyjną oraz najnowszą metodę projektowania "Design thinking” stosowną obecnie w przedsiębiorstwach.  Poznamy zasady finansowania działalności małych i średnich firm oraz, jak skonstruować biznesplan. Dowiemy się, jakie są prawa konsumenta oraz jak działać na rynku ekologicznie, jako przedsiębiorca i konsument. Jakie są skuteczne metody ubiegania sie o pracę oraz jak profesjonalnie przygotować dokumenty na spotkanie z przyszłym pracodawcą.

 

Projekt umożliwi lepsze wejście uczniów na europejski rynek pracy. Będą posiadać motywację do doskonalenia zawodowego. Zdobędą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz będą świadomi swoich mocnych stronych oraz w jaki sposób mogą je rozwijać.

 

Uczestnicy spotkań partnerskich otrzymają uznane na europejskim rynku pracy certyfikaty Europass Mobility.

 

Będziemy kształtować  miękkie umiejętności, jak komunikację werbalną i niewerbalną, autoprezentację, kreatywność oraz techniki negocjacyjne.

Odwiedzimy przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się przedsiębiorczością w krajach partnerskich.

Będziemy promować własny kraj i region, oraz aktywny i ekologiczny tryb życia i biznes.

Działania projektowe pozwolą nam na  rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości oraz kształtować postawy społeczne i obywatelskie wśród uczestników projektu.

 

Wprowadzimy i upowszechnimy nowoczesne metody edukacji ekonomicznej tj. metody projektu, grywalizacji, gier symulujących działanie firm, badania ankietowe, badania eksperymentalne, tworzenie filmów, prezentacji i prototypów produktów, przeprowadzanie wywiadów.

Wspólne działania projektowe młodzieży ze szkół zagranicznych, prowadzenie zajęć warsztatowych i ćwiczeń przez uczniów zwiększy ich motywację do nauki języków obcych, zapozna z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich oraz ułatwi przełamywanie wzajemnych uprzedzeń i pozwoli kształtować postawy tolerancji.

 

Praca w międzynarodowych zespołach oraz prezentacja wyników na forum umożliwi praktyczne stosowanie języków obcych, technologii komputerowej oraz pozwoli na wyzbycie się tremy przed wystąpieniami publicznymi.

 

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz instytucje lokalne (przedsiębiorcy, pracownicy firm szkoleniowych i uczelni wyższych, studenci, przedstawiciele organizacji młodzieżowych)

 

Po każdym ze spotkań powstaną wspólne produkty, będący rezultatem działań uczestników, które będą dostępne na stronach internetowych każdej szkoły.

 

Jakie szkoły współpracują przy projekcie ERASMUS+?

 

Nazwa szkoły

Kraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH - koordynator projektu

Polska (Gdynia)

Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung

Niemcy (Lübeck)

IES San Isidoro

Hiszpania (Cartagena)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"GIORDANO BRUNO"

Włochy (Bolonia)

Liceul Tehnologic Pucioasa

Rumunia (Pucioasa)

Sofia Vocational High School of Tourism

Bułgaria  (Sofia)

 

Jak pracujemy przy projekcie?

- w szkole i na warsztatach

- na spotkaniach z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji szkoleniowych i uczelni wyższych

 

Zapraszamy uczniów do współpracy!

Integracja w Rewie

W czwartek i piątek weterani i adepci Erasmusa + integrowali się w Rewie w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu. Piękna pogoda pozwoliła na zorganizowanie większości zajęć i warsztatów na świeżym powietrzu.

Jolanta Wdowiak

Erasmus + Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu

 

Za nami tygodniowy pobyt w Hiszpanii, podczas którego realizowaliśmy projekt Erasmus+ "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu". Uczniowie z krajów takich jak: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Polska brali udział w działaniach projektowych. Przedstawiali prezentacje zgodne z tematyką spotkania, mogli spróbować specjałów innych państw, a także zwiedzać miasta: Alicante, Cartagena, Murcia, Granada. Była to niezwykła przygoda dla nas wszystkich. Możliwość poznania nowych kultur, poprawienie znajomości języków oraz zawarcie ciekawych znajomości.

Natalia Dworakowska 
uczennica z lkasy IV B 

Relacja z hiszpańskiej telewizji - kliknij tutaj

Jak być przedsiębiorczym - Erasmus +

19 listopada 2018 r. rozpoczął się realizowany przez uczniów i nauczycieli ze szkół z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii  projekt Erasmus+ „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”, którego  nasza szkoła jest koordynatorem.
Hasłem przewodnim spotkania partnerów realizowanego w Gdyni jest temat  „Jak być przedsiębiorczym”.
Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od gier integracyjnych umożliwiających poznanie się i przedstawienie się  na forum . Uczestnicy sformułowali również zasady funkcjonowania w tak licznej, 38 osobowej grupie. Ćwiczenia i  zadania prowadzone były w grupach mieszanych i narodowych w zależności od potrzeb. Dotyczyły one ukazania procesu  realizacji zaplanowanych  celów w pracy grupowej i odgrywaniu przypisanych  ról, a także planowania edukacyjnej i profesjonalnej ścieżki zawodowej. Wyniki prac zaprezentowane zostały podczas wystąpień grupowych, podczas których została oceniana kreatywność, efektywność pracy w zespole i komunikatywność.
Miłym akcentem był piknik międzynarodowy, podczas którego delektowaliśmy się specjałami kuchni krajów partnerskich  a zwieńczeniem dnia była gra miejska, umożliwiająca pokazanie gościom ciekawych i charakterystycznych  miejsc w Gdyni.

Aaleksandra Rosicka

Projekt Erasmus + Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu

 

29 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym mieliśmy konferencję, podczas której planowaliśmy działania na rzecz projektu ERASMUS +, a weźmie w nim udział, aż 5 innych krajów: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Bułgaria i Rumunia. Tematem jest przedsiębiorczość - niezbędna umiejętność  zarówno w pracy na etacie jak i bycia samozatrudnionym. Od razu przeszliśmy do działania, szlifowowaliśmy swój angielski, pracę w grupie i zdolności organizacyjne.

 

uczennica klasy IV B

Natalia Dworakowska 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap