58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Bieżące komunikaty

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych

Badania lekarskie dla uczniów klas I

 

UWAGA!

 

Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy dla uczniów klas pierwszych

 

odbędą się w dniach 30 i 31 sierpnia oraz 2 września 2019 r. w siedzibie szkoły.

 

Obecność w wyznaczonym terminie obowiązkowa!

 

Szczegółowy harmonogram badań:

30.08.2019 - zobacz tutaj

31.08.2019 - zobacz tutaj

02.09.2019 - zobacz tutaj

Harmonogram Egzaminu Maturalnego - sesja poprawkowa 2019

Zebranie z rodzicami

 

14 maja 2019 r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicmi klas I, II i III oraz konsultacje z nauczycielami.

Cel zebrania poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

 

O godzinie 17.30 w auli odbędzie się szkolenie z doradztwa zawodowego dla rodziców.

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie z Rodzicami

 

W dniu 13 marca 2019 r. odbędzie się:

 

godz. 16.30 - spotkanie wychowawców klas III z rodzicami odpowiedzialnymi za organizację Studniówki 2020 

 

godz. 17.00 - zebranie śródsemestralne z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami

 

godz. 17.30 - zebranie Rady Rodziców 

 

Obecność obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy!

 

Matura 2019

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap