58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Program Erasmus+ 2018-2020 Tool Vip24

 

Tool Vip24

nowe narzędzia do skutecznej orientacji zawodowej młodych ludzi

 

Projekt Erasmus 2018-1-IT01-KA202-006730

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym realizowanym wspólnie z partnerami zagranicznymi.

CZAS REALIZACJI:            2018-2020.

 

UCZESTNICY:

 • szkoła włoska z Bolonii „ITCS ROSA LUXEMBURG”, kształcącą młodzież w zawodach ekonomicznych i informatycznych,
 • wyższa uczelnia z Rzymu” UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA”,
 • Stowarzyszenie Włoskich Nauczycieli  „ADI - Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani”,
 • szkoła niemiecka z Schwalmstadt „Berufliche Schulen Schwalmstadt”, kształcącą młodzież w zawodach ekonomicznych, informatycznych, mechaniczno-elektrycznych oraz socjalnych,
 • szkoła norweska „Sandefjord videregående skole”, kształcącą młodzież w zawodach ekonomicznych, handlowych, medycznych, mechaniczno-elektrycznych, informatycznych, sztuki wizualnej oraz turystyczno-gastronomicznej,
 • norweska firma szkoleniowa „Fønix AS” z Sandefjord.

 

CEL PROJEKTU:                               

 • badanie narzędzi poradnictwa zawodowego i skuteczności ich działania stosowanych w krajach partnerskich,
 • analizowanie wytycznych dla doradców zawodowych w celu stworzenia i wdrożenia efektywnych rozwiązań będących efektem współpracy instytucji zajmujących się edukacją zawodową w krajach partnerskich,
 • współpraca przedstawicieli różnorodnych instytucji edukacyjnych umożliwi rozwój i wymianę wiedzy i doświadczeń oraz tworzenie kolejnych projektów.

 

ODBIORCY:
Główną grupą docelową projektu są nauczyciele zajmujący się przygotowaniem młodzieży do pracy zawodowej oraz doradcy zawodowi. Będą oni zaangażowani we współpracę z ekspertami z ADi, Fonix oraz Uniwersytetu Sapienza.

Drugą grupą docelową, będą uczniowie, którzy są głównymi beneficjentami wprowadzenia odpowiednich i skutecznych narzędzi umożliwiających im zaplanowanie indywidualnej ścieżki zawodowej.
 

METODOLOGIA:
Metodologia obejmuje budowę różnych zespołów do analizowania postępowania działań projektowych w każdej instytucji partnerskiej złożonej ze specjalistów i osób pracujących z młodzieżą.

Powstaną raporty z  poszczególnych szkoleń pracowników opisujących narzędzia, które będą badane.

 

AKTYWNOŚCI:
Wstępne spotkanie w Bolonii zostanie wykorzystane do rozpoczęcia pracy.

Odbędą się też cztery szkolenia dla pracowników w krajach partnerskich (Włochy, Norwegia, Niemcy, Polska).

Wydarzenia szkoleniowe będą miały na celu zbadanie różnych narzędzi i różnych metod wykorzystywanych do orientacji zawodowej młodych ludzi. Spotkania umożliwią również nawiązanie kontaktu z innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą, jak nauczyciel, doradca zawodowy, firmy, władze lokalne, fundacje, władze szkolne.
 

WPŁYW:

 • przegląd narzędzi orientacji zawodowej stosowanych przez różnych partnerów projektu oraz włączenie ich do programów nauczania,
 • tworzenie efektu synergii między szkołą, a instytucjami pozaszkolnymi w celu ukierunkowania młodych ludzi na planowanie indywidualnej ścieżek szkolnej zintegrowanej z programem orientacji zawodowej,
 • tworzenie nowych mieszanych grup roboczych z nauczycieli i ekspertów dotyczących tematyki projektu oraz opracowanie nowych europejskich projektów,
 • zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży, dzięki właściwie zaplanowanej indywidualnej ścieżce rozwoju zawodowego,
 • zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę w szkołach o profilu zawodowym,
 • stworzenie skutecznych europejskich wspólnych narzędzi ukierunkowywania młodzieży na karierę zawodową.

Maria Małkowska

TOOL VIP 24

20 września podczas spotkania Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przedstawiliśmy założenia projektu Tool Vip24 – nowe narzędzia do skutecznej orientacji zawodowej młodych ludzi (Projekt Erasmus+  2018-1-IT01-KA202-006730). Doradcy zawodowi współpracujący w ramach Sieci byli zainteresowani norweskimi narzędziami, udostępnionymi darmowo on-line przez firmę Fonix na stronie: https://www.vip24.me/. Dzięki temu narzędziu w szybki, sprawny i interesujący sposób można określić swoje mocne strony, zainteresowania i preferencje. Ponadto daje zainteresowanemu katalog możliwych zawodów i opcji kariery związanych z typem osobowości.

 

W spotkaniu uczestniczyło 21 doradców  z Gdyni oraz przedstawicielka gdyńskiego Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego, który został powołany w celu koordynacji różnych instytucji związanych z doradztwem zawodowym. Spotkanie zaowocowało zaproszeniem uczestników projektu na konferencję doradców  w Gdyni, która odbędzie się w lutym 2020 roku. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania projektu Tool Vip24 oraz naszych partnerów z Norwegii , Włoch i Niemiec na szerszym forum. Na konferencji będą władze miasta oraz media.

Jolanta Wdowiak

 

On 20th September we had an opportunity to present the idea of the Erasmus+ project 2018-1-IT01-KA202-006730, Tool Vip24 – new career guiding tools to self-empower young people to the Gdynia’s Career Counsellors’ Network in the Pedagogical Advising Centre No 1. The counsellors cooperating within the network were interested in the Norwegian tools, which were available on-line by the Fonix company on https://www.vip24.me/for free. Thanks to this tool, you can discover your strengths, interests and preferences in an easy, quick and involving way. Also, a range of professions connected with the type of personality is presented for the candidate.

 

In the meeting, there were 21 career counsellors from Gdynia. It was also attended by a representative of Gdynia’s Career Development Team, which has been establish in order to coordinate the works of different bodies involved in career counselling. The meeting resulted an invitation to career counselling conference in Gdynia in February 2020, offered to the project participants. It will be a great opportunity to present our Norwegian, Italian and German partners and the Tool Vip24 project to a bigger audience. At the conference, representatives of local authorities and media will also be present.

Anna Kulińska

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap