58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

Projekt Erasmus+ 2019-2022

              http://www.zsae.gdynia.pl/wgrywaj/pdf/erasmus.jpg

Servant leadership for schools

 

Project  Erasmus-2019-1-IT01-KA202-007398

Strategic Partnerships for vocational and educational training

 

CZAS REALIZACJI:  wrzesień 2019 – maj 2022 (33 miesiące)

 

UCZESTNICY:

 • Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni
 • Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
 • ADI – Stowarzyszenie Włoskich Nauczycieli (odpowiedzialne za współpracę ze specjalistami z zakresu nauczania przedsiębiorczości; opracowywanie i recenzowanie tworzonych materiałów dydaktycznych; prowadzenie strony internetowej projektu)
 • School of Innovation and Creation Technologies (ETIC) w Lisbonie, Portugalia
 • Szkoła zawodowa I.P.S.S.E.O.A Pietro Piazza Palermo, Włochy

 

TEMATYKA:

Projekt będzie dotyczył zagadnień związanych z rozwojem przedsiębiorczości wśród uczniów szkół o profilu zawodowym oraz szkoleń dla  nauczycieli w celu opracowania kursu Moodle przy wsparciu ekspertów z krajów partnerskich.

 

CELE:

 • budowa kursu Moodle, który umożliwi rozwój postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
 • prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu – nauczycieli szkół o profilu zawodowym, którzy będą tworzyć i korzystać z kursu Moodle na zajęciach z uczniami oraz zdobycie przez nich wiedzy dotyczącej najnowszych technik strategii komunikacyjnych
 • rozwijanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności i innowacyjnego podejścia do uczniów
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy między szkołami o profilu zawodowym i instytucjami związanymi z europejskim rynkiem pracy (pracodawcy, uczelnie wyższe, stowarzyszenia nauczycieli)
 • motywowanie uczniów do rozwoju zawodowego i przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu nauki
 • dzielenie się wiedzą i upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania

 

EFEKTY PROJEKTU:

 • powstanie strona internetowa projektu, która będzie dostępna na stronach partnerów i instytucji współpracujących, przedstawiająca efekty działań projektowych
 • odbędzie się spotkanie partnerów projektu celem określenia zasad i harmonogramu współpracy
 • przeprowadzi się szkolenia związane z poznaniem i wdrożeniem nowoczesnych metod nauczania przedsiębiorczości
 • opracowanie przez partnerów projektu lekcji  i materiałów dydaktycznych z przedsiębiorczości, które będą dostępne w formie kursu  na Moodle (kurs będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i motywacji uczniów)
 • szkolenia nauczycieli w krajach partnerskich i praca w międzynarodowych zespołach w celu opracowania kursu Moodle z przedsiębiorczości
 • wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem szkolnym i pracy na rynku UE
 • wymiana dobrych praktyk między krajami partnerskimi

 

Jolanta Wdowiak

 

Spotkanie w Gdyni i Gdańsku

W dniach 5-6 grudnia 2019 roku w Gdyni odbyło się spotkanie inicjujące projekt unijny Servant Leadership, w którym uczestniczą nauczyciele ze szkół w Palermo, Bolonii, Lizbony, Gdańska i Gdyni. Ustaliliśmy plan działań na najbliższe 3 lata, napisaliśmy projekt zarządzania jakością projektu, podzieliliśmy zadania oraz omówiliśmy plan upowszechniania. Następne spotkanie  na platformie Skype 29 stycznia.

Jolanta Wdowiak

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap