58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

RODO

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Nodzyńska kontakt: iod.edu@gdynia.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych  wyłącznie w  celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane. Podającemu dane przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z przyjętą w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w jednostce prowadzony jest jawny rejestr zbiorów danych w  formie papierowej oraz elektronicznej.

 

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych (81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194).

 

KLAUZULE INFORMACYJNE 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap