58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

ZDALNE NAUCZANIE

Komunikat z 27.01.2022 - Zdalne nauczanie

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki ogranicza się funkcjonowanie szkoły do 27.02.2022 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość. Lekcje prowadzone są w formie on-line.

 

Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Anna Marlewska
dyrektor ZSAE

 

Komunikat z 20.01.2022 - Zdalne nauczanie

 

UWAGA!


Od 20 stycznia 2022 roku do 28 stycznia 2022 roku, w oparciu o opinię 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

i zgodę organu prowadzącego,

 

wprowadzam zdalne nauczanie dla wszystkich klas szkoły.

 

W tym czasie zajęcia realizowane są zgodnie z planem lekcji w formie on-line.


Anna Marlewska
dyrektor ZSAE
 

Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

W związku z przejściem szkoły na zdalne nauczanie przypominamy o możliwości kontaktu z pedagogiem (monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl) oraz psychologiem szkolnym (dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl) za pośrednictwem platformy Office 365, e-dziennika czy telefonicznie, po uprzednim zgłoszeniu mailowym (będziemy oddzwaniać).

 

Zapraszamy do kontaktu

 

D. Hinca-Czura, psycholog

M. Jastrzębska, pedagog

 

Informacje dla rodziców i uczniów

Informacje o sposobie i trybie pracy szkoły

w czasie realizacji kształcenia na odległość

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie ZSAE

Od dnia 19.10.2020 r. prowadzimy zajęcia w formie kształcenia na odległość.

 

Sposób dokumentowania realizacji zajęć

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. Realizacji lekcji zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych (lekcje on-line w formie wideokonferencji mogą być realizowane tylko w czasie zgodnym z planem lekcji - należy je wpisać do kalendarza z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem), pozostałe materiały należy przekazywać uczniom danego dnia do godziny 10.00). W materiałach przekazywanych uczniom należy jasno określić zakres i termin wykonania zadania.
 2. Wpisywania realizacji zajęć w e-dzienniku, poprzez wpisanie tematu i zaznaczenie obecności oraz wpisanie w zakładce „praca domowa” tekstu: „Lekcja on-line” lub „Zadania” lub „Sprawdzian” - jako zapis informacji o formie realizowanych zajęć.
 3. Nauczyciel podczas lekcji on-line sprawdza obecność np. poprzez pobranie listy obecności na spotkaniu, a w przypadku zajęć w innej formie wpisuje obecność całej grupie.

 

Kwarantanna

 1. Rodzice informują szkołę o skierowaniu ucznia/uczennicy na kwarantannę.
 2. Uczniowie na kwarantannie uczestniczą w lekcjach on-line.

 

Konsultacje nauczyciela z uczniami/rodzicami.

Nauczyciele komunikują się z rodzicami i uczniami poprzez e-dziennik oraz platformę Office 365.

 

Kształcenie zawodowe

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:

 1. Teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 2. Zajęć praktycznych – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 3. Praktyki zawodowe - realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa.

Przykłady dobrego funkcjonowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na podstawie informacji otrzymanych od rodziców i uczniów:

 • Uczniowie uczą się w domach pod kierunkiem nauczycieli, korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe, które odsyłają nauczycielom.
 • Uczniowie mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Nauczyciel realizuje tematy na bieżąco i taka nauka nie różni się od nauki w szkole.

 

O czym powinni pamiętać:

Nauczyciele

 1. Logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.
 2. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste, jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

Uczniowie

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Praca biblioteki podczas nauczania zdalnego

Biblioteka będzie otwarta w poniedziałek, środę i piątek od 8.00 do 12.00, a we wtorek i czwartek od 8.00 do 14.00. Z biblioteki należy korzystać tylko w sytuacjach koniecznych, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem biblioteki.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat z 16.10.2020 - ograniczenie funkcjonowania szkoły

 

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

 

Od soboty, 17.10.2020 r. w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem.  Gdynia znalazła się w strefie czerwonej.

 

W związku z tym, decyzją Premiera, ogranicza się funkcjonowanie szkoły.


Od poniedziałku, 19.10.2020 roku, zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość, zgodnie z  aktualnym planem. 
Lekcje będą się odbywały z wykorzystaniem platformy Office 365. Komunikatorem będzie również e-dziennik.

 

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania placówki i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce „ZDALNE NAUCZANIE 2020”.

 

Dnia 16.10.2020 r. (piątek) uczniowie zobowiązani są do zabrania wszystkich swoich rzeczy z indywidualnych szafek.

 

Życzę uśmiechu, optymizmu i rychłego powrotu do nauki w szkole.

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Komunikat z 5.06.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły


K O M U N I K A T

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkoły przedłuża się do dnia 26 czerwca 2020 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Link do strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Konsultacje dla uczniów od 1.06.2020

 

Od poniedziałku 01.06.2020 r. uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły. Mają one charakter dobrowolny dla uczniów, ale w związku z zagrożeniem epidemicznym wymagają wcześniejszego zgłoszenia udziału nauczycielowi.

 

Proszę o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM oraz PROCEDURAMI.

 

Joanna Łyjak

Wicedyrektor ZSAE

 

Komunikat z 24.04.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły


K O M U N I K A T

 

Zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania szkoły przedłuża się do dnia 24 maja 2020 r. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Ograniczenie funkcjonowania szkoły dotyczy również praktyk zawodowych - będą one realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

 

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował 24.04.2020 r. komunikat zawierający nowy harmonogram egzaminu maturalnego (egzaminy od 8 czerwca br.).

 

Link do komunikatu: https://static.cke.gov.pl/2020/harmonogram_egzaminow_2020_3.pdf

 

Według informacji Ministra Edukacji Narodowej egzaminy zawodowe rozpoczną się 22 czerwca br.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat z 14.04.2020 - dalsze ograniczenie funkcjonowania szkoły

K O M U N I K A T

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 642) przedłuża się do dnia 26 kwietnia 2020 r.  ograniczenie funkcjonowania szkoły. W tym czasie kontynuowane jest kształcenie na odległość.

 

Ograniczenie funkcjonowania szkoły dotyczy również praktyk zawodowych - będą one realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.

 

Dotychczasowy harmonogram egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego jest nieaktualny. W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjneh otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów: maturalnego i zawodowego. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu (Rozp. MEN z 10 kwietnia 2020 r. - Dz.U. z 2020 r. poz. 657). 

 

Anna Marlewska 
Dyrektor ZSAE

 

Zasady samodzielnej nauki dziecka w domu

Informacja dla uczniów - przygotowanie higienicznych warunków do pracy zdalnej

Drodzy Uczniowie,

 

Chcąc zadbać o Wasz komfort zdalnej pracy, przedstawiamy Wam kilka prostych sposobów na stworzenie higienicznych warunków do pracy zdalnej:

 

 1. Jako szkoła zapewniamy Wam stały rozkład zajęć lekcyjnych;
 2. Praca zdalna oznacza także samodzielność i odpowiedzialność za własną naukę, wymaga dyscypliny i motywacji. Podczas zdalnych lekcji online nie wyłączajcie kamery i mikrofonu, by móc zajmować się czymś innym. W takiej sytuacji przede wszystkim to będzie Wasza strata, która będzie oznaczała konieczność nadrabiania. Po prostu szkoda na to czasu...
 3. Bądźcie gotowi do pracy: ubrani odpowiednio do okoliczności (nie w piżamie), zadbani, po śniadaniu itp.
 4. Zadbajcie o komfortowe warunki do pracy: przygotowane miejsce do nauki; pamiętajcie o przewietrzeniu pomieszczenia, w którym będziecie się uczyć, odpowiednim oświetleniu oraz odpowiedniej pozycji ciała podczas pracy przy komputerze. Poproście także pozostałych domowników o zachowanie ciszy w czasie trwania lekcji;
 5. W toku prowadzonych lekcji przewidziane są także przerwy – wykorzystajcie je na oderwanie się od komputera, zrobienie kilku ćwiczeń rozciągających, ćwiczeń rozluźniających oczy (Link do strony z ćwiczeniami - zobacz), przygotowanie herbaty lub zjedzenie smacznej przekąski. Niezależnie od tego, że pozostajecie w domu, pamiętajcie także o higienie rąk;
 6. Po skończonych lekcjach zróbcie sobie dłuższą przerwę od komputera, telefonu, gier on-line, Internetu. To czas na zasłużony relaks i zebranie sił do dalszej, samodzielnej pracy umysłowej. Niech mózg przełączy się na inne aktywności, teraz jest okazja aby pozostając w domu więcej ze sobą rozmawiać, być ze sobą bardziej, lepiej… wspólnie miło spędzać czas.
 7. Pamiętajcie, że nie jesteście w tej nowej sytuacji sami. My – nauczyciele, też się uczymy nowej rzeczywistości, ale wspieramy Was całym sercem. Możecie liczyć na naszą pomoc.

 

Powodzenia!!!

 

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

Komunikat - Podręczniki w szafkach

K O M U N I K A T

 

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 522 zostało opublikowane rozporządzenie z 24 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wskazano w nim m.in., że w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania.

 

Oznacza to, że uczniowie nie mogą odebrać książek ze szkoły osobiście.

 

Tylko w sytuacji, gdy te podręczniki są bezwzględnie konieczne do nauki w obecnym czasie mogą być odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Rodzic musi znać numer szafki, piętro na którym znajduje się szafka i mieć przy sobie kluczyk do niej. Wejście do szkoły odbywa się pojedynczo z zachowaniem warunków zalecanych przez GIS.
Osoby wchodzące będą ewidencjonowane w księdze przyjść przez pracownika szkoły.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Informacja dla rodziców i uczniów

Informacje o sposobie i trybie pracy szkoły
w czasie realizacji kształcenia na odległość

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie ZSAE!

 

Dnia 25.03.2020 zgodnie z Rozporządzeniem MEN 2020 (Dz.U z 2020 poz.492) rozpoczynamy prowadzenie zajęć w formie kształcenia na odległość. Nauczyciele realizują wszystkie zadania edukacyjne zgodnie z tygodniowym planem zajęć dydaktycznych. Materiały na lekcje danego dnia będą przekazywane do godziny 10.00.

Podstawowymi i obowiązkowymi środkami komunikacyjnymi są e-dziennik oraz Office 365.

Od dnia 25.03.2020 r. założone są maile dla wszystkich nauczycieli i uczniów o postaci: imię.nazwisko@zsae.gdynia.pl.

Dodatkowo każdy nauczyciel zakłada samodzielnie w aplikacji Teams zespoły dla grup, w których uczy, poprzez którą będą prowadzone zajęcia edukacyjne.

 

Nauczyciele zobowiązani są do:

 1. Dostosowania tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas uwzględniając równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć edukacyjnych w ZSAE.
 2. Uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów związanych z intensywnym wysiłkiem umysłowym w ciągu dnia.
 3. Łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 4. Wzięcia pod uwagę, iż dobór narzędzi przy formie kształcenia na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon).

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów,
w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,
a także uzyskanych przez niego ocenach.

 1. Nauczyciel stosuje podczas kształcenia na odległość zasady zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w ZSAE możliwe do realizacji w zdalnym nauczaniu.
 2. Wszystkie oceny nauczyciele wpisują do e-dziennika.
 3. Wychowawcy i nauczyciele monitorują postępy uczniów, tak aby niwelować zagrożenia oceną niedostateczną i nieklasyfikowanie uczniów.
 4. W przypadku braku informacji zwrotnej od ucznia, nauczyciel jest zobowiązany do ponowienia próby kontaktu z uczniem, a w kolejnym etapie przekazania informacji wychowawcy.

 

Sposób dokumentowania realizacji zajęć.

Nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. Realizacji lekcji zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych (lekcje on-line w formie wideokonferencji mogą być realizowane tylko w czasie zgodnym z planem lekcji, pozostałe materiały należy przekazywać uczniom danego dnia do godziny 10.00).
 2. Wpisywania realizacji zajęć w e-dzienniku, poprzez wpisanie tematu oraz wpisanie w zakładce „praca domowa” tekstu: „Temat został zrealizowany za pomocą platformy/systemu…”.
 3. W materiałach przekazywanych uczniom należy jasno określić zakres i termin wykonania zadania.

 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć:

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:

1. Z wykorzystaniem różnych materiałów proponowanych przez MEN:

 • Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - www.epodreczniki.pl, Kuratorium Oświaty, OKE, CKE tj. instytucji podległych i kontrolowanych przez MEN
 • Programów publicznej telewizji i publicznej radiofonii.
 • Materiałów wskazanych przez nauczycieli innych niż wyżej wymienione, zgodne z podstawą programową (m.in. podręczniki zgodnie ze szkolnym zestawem podręczników).

 

2. Z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem poprzez e-dziennik, FB, pocztę elektroniczną, messenger, Office 365.

3. Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

4. Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

 

Konsultacje nauczyciela z uczniami/rodzicami.

Nauczyciele komunikują się z rodzicami poprzez e-dziennik na bieżąco, natomiast z uczniami wykorzystują platformę Office 365.

 

Kształcenie zawodowe

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:

 1. Teoretycznych przedmiotów zawodowych;
 2. Zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach (semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

Zespół Przedmiotów Zawodowych ustala potrzebę i zakres modyfikacji programów nauczania i przekazuje to do wicedyrektora na adres e-mail: beata.jekielek@zsae.gdynia.pl

 

Uczniowie technikum będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do 31.08.2020 r.

 

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Ważne! Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

 

Przykłady dobrego funkcjonowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z informacji otrzymanych od rodziców i uczniów:

 • Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia w dzienniku elektronicznym, poprzez e-mail, smsy) korzystając z podręczników, ćwiczeń,  kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom.
 • Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie bez problemu obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie.
   

O czym powinni pamiętać:


Wychowawca klasy

- w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.

 

Nauczyciele

 1. Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 3. Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).

Warto pamiętać, że:

logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę.

 1. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 2. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i jasne, nieprzeładowane treściami nieistotnymi.
 3. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja może stanowić część dokumentacji przebiegu nauczania.

 

Uczniowie

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).


Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

Komunikat - Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

 

Zapraszamy do zdalnego kontaktowania się z pedagogiem i psychologiem szkolnym za pośrednictwem e-dziennika, poczty mailowej, aplikacji Teams, oraz drogą telefoniczną (po uprzednim zgłoszeniu mailowym i pozostawieniu swojego numeru telefonu). Zapewniamy o stworzeniu bezpiecznych warunków do indywidualnej rozmowy. Chcemy pozostawać z Państwem oraz Uczniami w stałym kontakcie, aby móc Was wspierać w nowej, trudnej rzeczywistości.

 

We wskazanych godzinach konsultacji jesteśmy do dyspozycji telefonicznie (po uprzednim zgłoszeniu):

 

PEDAGOG: M. Jastrzębska, monika.jastrzebska@zsae.gdynia.pl - czwartki w godz. 14.00-16.00

PSYCHOLOG: D. Hinca-Czura, dorota.hinca-czura@zsae.gdynia.pl  - wtorki w godz. 14.00-16.00.


Anna Marlewska
Dyrektor ZSAE

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap