58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Procedury funkcjonowania ZSAE w czasie epidemii

Procedury funkcjonowania w ZSAE - wrzesień 2021 r.

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

od 1 września 2021 r.

na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS

 

PROCEDURY 

 

(Ogólne zasady dla szkół, Organizacja zajęć, 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników)

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Procedury funkcjonowania ZSAE - od 17.05.2021 r. (aktualizacja)

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

w czasie epidemii

(aktualizacja obowiązująca od 17.05.2021 r.)

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

KOMUNIKAT DLA NAUCZYCIELI

 

Uwaga Nauczyciele!

 

Procedury dotyczące zgłoszenia się na szczepienie zostały przesłane w aplikacjach Teams i Outlook na zespół Kadra Pedagogiczna.

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

Procedury funkcjonowania w ZSAE - od 1.09.2020 r.

 

Procedury funkcjonowania

Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

w czasie epidemii od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

Anna Marlewska

Dyrektor ZSAE

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap