58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Erasmus+ 2020-2022

 

Serdecznie zapraszamy uczniów do współpracy!!!

 

Projekt Erasmus+ „Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery.”, którego nasza szkoła jest koordynatorem, będzie realizowany w latach 2020-22 we współpracy szkół europejskich z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Bułgarii.

 

Szkoły partnerskie będą prowadzić jednakowe działania edukacyjno-badawcze w swych krajach. Efekty prac będą przedstawiane na sześciu spotkaniach na których pojawią się przedstawiciele młodzieży i nauczycieli z wszystkich krajów partnerskich.

 

Każde spotkanie będzie miało temat przewodni:

  1. JOB COACHING
  2. SLOW LIFE
  3. TASTE YOUR LIFE
  4. TAILOR MADE TOURISM
  5. CLIMATE CHANGES
  6. PHISICAL ACTIVITY - HEALTHY AND WEALTHY

Będzie on kontynuacją wcześniejszego naszego projektu Erasmus+ 2018-2020 „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu ”.

 

Inspiracją do jego stworzenia był dla nas EntreComp opracowany przez Komisję Europejską. Projekt ma umożliwić uczestnikom zdobycie kompetencji poprzez przedsiębiorcze myślenie i działanie oraz zachęcić do rozwoju przez całe życie.

 

W obecnym projekcie skupimy się na zagadnieniach związanych z ekologicznym, zrównoważonym i zdrowym stylem życia na etapie planowania przez nastolatka ścieżki zawodowej oraz funkcjonowania jego na rynku pracy, jako przedsiębiorca i pracownik.

Chcemy przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego działania na rynku, jako konsument i producent myślący o efektach zmian klimatycznych w swoim otoczeniu.

Chcemy, by uczniowie potrafili zarządzać sobą on-line i nie ulegli uzależnieniu od smartfona, które może być przyczyną chorób i brakiem możliwości nawiązania i utrzymania relacji z innymi osobami.

Pragniemy przygotować ich do radzenia sobie ze stresem i zapobiec wypaleniu zawodowemu oraz nauczyć umiejętnego zarządzania swoim czasem, by mogli w przyszłości we właściwych proporcjach skupić się na życiu zawodowym i osobistym i odnaleźli swój „work-life balance”.

Zapewni to odniesienie sukcesu zawodowego przy jednoczesnym osiągnięciu szczęścia.

Chcemy nauczyć młodzież tworzyć Personal Branding oraz Employer Branding. Pozwoli to na podniesienie wartości rynkowej ucznia, jako pracownika, który świadomie wybierze pracodawcę dbającego o środowisko i pracowników.

Uczestnicy poznają aktualne trendy na rynku pracy i nabędą umiejętności dostosowania się nich. Przeprowadzą test predyspozycji zawodowych wykorzystując norweskie narzędzia ToolVip24. Dowiedzą jak wykorzystywać portale społecznościowe w promowaniu siebie zawodowo i poszukiwaniu wymarzonej pracy.

Jak trendy eko i zdrowego stylu życia mogą być szansą zaistnienia na rynku lokalnym, jako przedsiębiorca? Jak aktywizować innych do własnych działań i pomysłów zmieniających otoczenie na lepsze. Jak być bardziej otwartym i tolerancyjnym, aktywnym.

 

Celem działań projektowych będzie kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży oraz zdobycie przez nią wiedzy dotyczącej założenia i prowadzenia własnej firmy.

 

Projekt umożliwi lepsze wejście uczniów na europejski rynek pracy. Będą posiadać motywację do doskonalenia zawodowego. Zdobędą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz będą świadomi swoich mocnych stronych oraz w jaki sposób mogą je rozwijać.

Uczestnicy spotkań partnerskich otrzymają uznane na europejskim rynku pracy certyfikaty Europass Mobility.

 

Będziemy kształtować  miękkie umiejętności, jak komunikację werbalną i niewerbalną, autoprezentację, kreatywność oraz techniki negocjacyjne.

 

Odwiedzimy przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się przedsiębiorczością w krajach partnerskich.

Będziemy promować własny kraj i region, oraz aktywny i ekologiczny tryb życia i biznes.

 

Działania projektowe pozwolą nam na  rozwój innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości oraz kształtować postawy społeczne i obywatelskie wśród uczestników projektu.

 

Wprowadzimy i upowszechnimy nowoczesne metody edukacji ekonomicznej tj. metody projektu, grywalizacji, gier symulujących działanie firm, badania ankietowe, badania eksperymentalne, tworzenie filmów, prezentacji i prototypów produktów, przeprowadzanie wywiadów.

 

Wspólne działania projektowe młodzieży ze szkół zagranicznych, prowadzenie zajęć warsztatowych i ćwiczeń przez uczniów zwiększy ich motywację do nauki języków obcych, zapozna z kulturą i zwyczajami krajów partnerskich oraz ułatwi przełamywanie wzajemnych uprzedzeń i pozwoli kształtować postawy tolerancji.

Praca w międzynarodowych zespołach oraz prezentacja wyników na forum umożliwi praktyczne stosowanie języków obcych, technologii komputerowej oraz pozwoli na wyzbycie się tremy przed wystąpieniami publicznymi.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz instytucje lokalne (przedsiębiorcy, pracownicy firm szkoleniowych i uczelni wyższych, studenci, przedstawiciele organizacji młodzieżowych)

Po każdym ze spotkań powstaną wspólne produkty, będący rezultatem działań uczestników, które będą dostępne na stronach internetowych każdej szkoły.

 

Jakie szkoły współpracują przy projekcie ERASMUS+?

 

Nazwa szkoły

Kraj

ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH - koordynator projektu

Polska (Gdynia)

Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung

Niemcy (Lübeck)

IES San Isidoro

Hiszpania (Cartagena)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"GIORDANO BRUNO"

Włochy (Bolonia)

Escola Secundária Campos de Melo, Covilhã

Portugalia (Covilhã)

Sofia Vocational High School of Tourism

Bułgaria  (Sofia)

 

Jak pracujemy przy projekcie?

- w szkole i na warsztatach

- na spotkaniach z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji szkoleniowych i uczelni wyższych

- każda szkoła zagraniczna realizuje te same działania, a rezultaty przedstawiane będą na spotkaniach w których uczestniczyć będą uczniowie i nauczyciele:

 

jesień          - Polska

zima            - Hiszpania

wiosna        - Włochy

jesień          - Bułgaria

zima            - Niemcy

wiosna        - Portugalia

 

Kto będzie uczestniczył w spotkaniach partnerskich?

Najbardziej zaangażowani uczniowie pojadą na spotkanie partnerskie.

Wyboru dokona grupa projektowa zasięgając opinii innych osób.

Decyzje będą podejmowane przy uwzględnieniu kryteriów punktowych:

- (25 pkt) działania projektowe

- (15 pkt) aktywność w środowisku

- (10 pkt) zaangażowanie

- (20 pkt) zachowanie i obecność

- (15 pkt) pomoc i wsparcie dla innych

- (15 pkt) osoby będące w trudniejszej sytuacji życiowej

 

Gdzie uzyskasz więcj informacji?

W bibliotece szkolnej.

 

Jakiego nauczyciela pytaj o współpracę?

Jolanta Wdowiak

Aleksandra Rosicka

Anna Kulińska

Maria Małkowska

 

Erasmus + z wizytą w Bułgarii

W dniach 26-30 września 2022 r. uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w Bułgarii w spotkaniu partnerskim projektu Erasmus+ "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery". Projekt realizujemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii i Bułgarii. Tematem przewodnim tego spotkania był "Tailored tourism". W trakcie tygodniowego pobytu uczniowie przeprowadzili ćwiczenia w języku angielskim. Braliśmy udział w pikniku międzynarodowym z degustacją potraw z krajów partnerskich oraz spotkaniach z przedsiębiorcami bułgarskimi. Poznawaliśmy historię i zwiedzaliśmy miejsca słynne w Bułgarii.

 

Maria Małkowska, Jolanta Wdowiak

 

Erasmus + z wizytą w Cartagenie

 

W dniach 14 do 18 marca 2022 r. w Cartagenie (Hiszpania) odbywa się spotkanie partnerskie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt Erasmus+ "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery". Hasłem przewodnim tego spotkania jest Slow Life. Uczestnicy z Polski, Włoch, Niemiec, Bułgarii, Portugalii i Hiszpanii realizują działania projektowe: prowadzą ćwiczenia, gry, odwiedzają szkoły i uczelnie, zwiedzają miejsca ważne kulturowo i historycznie.

 

 

Piszą o nas na stronie urzędu miasta Cartagena - Link do strony 

 

Maria Małkowska, Jolanta Wdowiak

 

ERASMUS+ w ZSAE

 

2 listopada 2021 r. rozpoczęło się spotkanie uczestników Erasmusa+ w Gdyni. W projekcie Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery biorą udział uczniowie i nauczyciele z Bułgarii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Grupa z Włoch uczestniczy w spotkaniu zdalnie.

 

Gości przywitała pani dyrektor Anna Marlewska. Pierwszego dnia uczniowie ZSAE przedstawili prezentacje o naszej szkole, Polsce i Trójmieście. Przeprowadzili quiz o Polsce oraz gry na zapoznanie. Po południu zabrali gości na zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem. Jutro ciąg dalszy w PPNT.

Jolanta Wdowiak, Anna Kulińska, Maria Małkowska

 

 

Erasmus+ na warsztatach w Rewie

W dniach 23-24 września 2021 r. grupa projektowa Erasmus + rozpoczęła pracę zajęciami warsztatowymi w Rewie. Temat projektu "Przedsiębiorczy nastolatek na ekologicznej ścieżce kariery" zobowiązuje. Po super zajęciach integracyjnych i uczących pracy w grupie wszyscy pracowali wykorzystując metodę analizy SWOT do przekazania informacji zwrotnej na temat zaproponowanych rozwiazań problemów.

 

Jolanta Wdowiak

 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap