58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2022/2023 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna

 

Klasa dwujęzyczna – podstawowe informacje

 

Uczniowie w klasie dwujęzycznej mają zwiększoną ilość godzin języka angielskiego 5-7 godzin tygodniowo w zależności od klasy – wszystkie z podziałem na grupy. Na co najmniej dwóch zajęciach edukacyjnych nauczanie prowadzone jest w dwóch językach – polskim i angielskim. Wybrane zajęcia to: geografia i niektóre przedmioty ekonomiczne. Zajęcia dwujęzyczne prowadzone są metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), pozwalającą na łączenie treści przedmiotowych i jednoczesne rozwijanie umiejętności językowych, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego.

 

Klasy dwujęzyczne przygotowują uczniów do zdawania:

 

 • egzaminu maturalnego z języka angielskiego na wybranym poziomie (obowiązkowy poziom podstawowy oraz poziom rozszerzony /dwujęzyczny jako dodatkowy/
 • geografii na poziomie dwujęzycznym
 • egzaminu FCE (międzynarodowy egzamin potwierdzający umiejętności językowe)

 

Zalety nauki w klasie dwujęzycznej:

 

 • intensywna nauka języka angielskiego (5-6 godzin tygodniowo) z podziałem na grupy, na poziomie dostosowanym do poziomu danej grupy
 • rozwijanie słownictwa specjalistycznego w ramach przedmiotów ogólnokształcących
  i zawodowych nauczanych dwujęzycznie
 • zajęcia prowadzone w multimedialnych laboratoriach językowych z wykorzystaniem oprogramowania multimedialnego i sieciowego
 • realizacja projektów w języku angielskim w ramach zajęć przedmiotowych
 • udział w projektach międzynarodowych (Erasmus+ oraz eTwinning)
 • udział w wydarzeniach promujących znajomość języka oraz kulturę krajów anglojęzycznych
 • wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów

 

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój poziom języka angielskiego jest wystarczająco wysoki, żeby poradzić sobie w klasie dwujęzycznej, nie martw się! Nauczyciel dobiera poziom podręcznika do możliwości danej grupy, nie ma narzuconego jednego poziomu startowego dla wszystkich!

 

Jeśli w trakcie nauki nie będziesz sobie radził z jakimś zagadnieniem, zawsze możesz liczyć na swoich nauczycieli - pomogą, wytłumaczą i nie zostawią Cię samego z problemem i wątpliwościami.

Jeśli martwisz się, że inni uczniowie w klasie będą lepsi od Ciebie i możesz się w związku z tym poczuć niepewnie, to pamiętaj, że wszyscy są w tej klasie po to, żeby nauczyć się języka angielskiego. Być może ktoś świetnie mówi w języku angielskim, ale ma zaległości w gramatyce lub nie potrafi wypowiadać się pisemnie? Ktoś inny ma zawsze szóstki z testów gramatycznych, ale kiedy ma coś powiedzieć po angielsku, to brakuje mu słów albo jest onieśmielony? Każdy będzie miał możliwość rozwijać w tej klasie wszystkie umiejętności językowe.

 

Pięć do siedmiu godzin ćwiczeń językowych tygodniowo daje Ci możliwość opanowania tych umiejętności, które dotąd były może Twoją „piętą achillesową” i rozwinąć mocne strony.

Najważniejsze są Twoje chęci i motywacja :)

Jeśli lubisz się uczyć języka angielskiego i masz świadomość tego, jak bardzo ten język będzie
Ci potrzebny w przyszłości w pracy zawodowej i w życiu osobistym, jeśli już teraz język angielski jest obecny w Twoim życiu, nie tylko w szkole – to ta klasa jest dla Ciebie!

 

Pytania i odpowiedzi:

 

 1. Czy w klasie dwujęzycznej wszystkie zajęcia prowadzone są po angielsku?

 

Nie – wyłącznie po angielsku prowadzone są zajęcia z języka angielskiego. Wybrane przedmioty (geografia, niektóre przedmioty zawodowe) nauczane są po polsku i po angielsku.

 

 1. Jak wygląda egzamin kompetencji językowej?

 

Egzamin kompetencji językowych zawiera pytania zamknięte oraz zadania otwarte przeprowadzany jest w formie pisemnej. Składa się z dwóch części – testu leksykalno-gramatycznego oraz krótkiej wypowiedzi pisemnej

 

 1. Na jakim poziomie językowym uczą się klasy dwujęzyczne?

 

Poziom nauczania języka w klasie dwujęzycznej dopasowany jest do możliwości i predyspozycji językowych uczniów. Wyboru podręcznika na odpowiednim poziomie dokonują nauczyciele
na początku roku szkolnego.

 

 1. Czy nauczyciele na przedmiotach dwujęzycznych będą mówić cały czas po angielsku?

 

Nie, nauczanie prowadzone jest z zasady dwujęzycznie – po polsku i po angielsku. Uczeń powinien opanować umiejętności określone w podstawie programowej zarówno w języku polskim jak
i angielskim.

 

 1. Jak przebiegają lekcje geografii w klasie dwujęzycznej?

 

Wprowadzane są nowe pojęcia oraz słownictwo dotyczące danego działu. Słownictwo jest tłumaczone i wskazane przez nauczyciela, uczniowie posiadają dodatkową książkę w języku angielskim, gdzie znajdują się ćwiczenia oraz teksty. Trudniejsze elementy lekcji tłumaczone
są w języku polskim, zaś łatwiejsze w języku angielskim.

 

Klasa dwujęzyczna w pigułce

 

Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

 

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 15 maja 2023 r. 

 

Rejestracja kandydatów do klasy dwujęzycznej odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji NABÓR POMORZE od 15 maja do 30 maja 2023 r. 

 

Jeśli chcesz aplikować do naszej szkoły kliknij na podany poniżej link:

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/  - Link będzie aktywny od 15 maja 2023 r.

 

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

 

ZSAE Gdynia Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap