58 624 84 33         sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl

ZSAE Strona główna Historia szkoły Kierunki kształcenia Dyrekcja Grono pedagogiczne Psycholog i pedagog Biblioteka Konkursy Absolwenci O nas w mediach ZFŚS RODO Deklaracja dostępności Polityka prywatności i cookies Przetargi i zamówienia publiczne Kontakt SOS - Anonimowa Skrzynka Zaufania Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni Ucz się, doświadczaj, pracuj Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Rekrutacja Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi Technik Ekonomista - klasa dwujęzyczna Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Rok szkolny 2023/2024 Kalendarz roku szkolnego Wychowawcy klas Samorząd Uczniowski Rada Rodziców Dokumenty szkolne Aktywności uczniów Radio Ekonomik Gazetka Ekonomaniak Klub Młodego Księgowego Firma symulacyjna Mariposa Szkolne miniprzedsiębiorstwo Nauka - Praca - Sukces Klub Ośmiu Wspaniałych Szkolny Klub Sportowy Sukcesy uczniów Prace naszych uczniów Strefa ucznia Plan lekcji Zastępstwa Dzwonki Dziennik elektroniczny Wykaz podręczników Praktyki zawodowe Egzamin zawodowy Matura Zwolnienia z w-f Zdalne nauczanie Procedury - COVID-19 Strefa rodzica Spotkania z rodzicami Informacje dla rodziców Konsultacje nauczycieli Edukacja historyczna Patroni roku Kultywowanie pamięci Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu Programy unijne Erasmus+ 2020 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Erasmus+ 2019 - 2022 Erasmus+ 2018 - 2020 Tool Vip24 Erasmus+ 2015 - 2017 Erasmus+ 2014 - 2016 Wymiana młodzieży
polsko - niemieckiej

Historia szkoły

Dzieje naszej szkoły wplecione są w proces rozwoju Gdyni, która z małej rybackiej wioski rozwinęła się w znaczący ośrodek miejski.

W tworzeniu zrębów życia gospodarczego w przedwojennej Gdyni uczestniczyli już nasi absolwenci wykształceni w Szkole Handlowej, Liceum Handlowym i Gimnazjum Kupieckim.

 

Szkoła na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniła swoją nazwę, profil i siedzibę. Było to spowodowane zmianami systemu oświatowego oraz polityczno-gospodarczego.
W latach 1925 - 1932 Szkoła Handlowa miała siedzibę w Wejherowie, następnie siedzibę przeniesiono do Gdyni.
Obecnie szkoła jest zlokalizowaną w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194.

 

Do roku 1939 mury szkoły opuściło 354 absolwentów. Wybuch wojny przerwał naukę 274 uczniom w sześciu klasach.

 

Okres powojenny szkoły rozpoczął się 16 kwietnia 1945 roku reaktywowaniem Państwowego Gimnazjum Kupieckiego.

 

 

Kalendarium szkoły

 

1925 - 1932

 Szkoła Handlowa w Wejherowie

1932

 Przeniesienie Szkoły Handlowej z Wejherowa do Gdyni.
 Do użytku szkoły przekazano część pomieszczeń budynku szkolnego w Gdyni
 przy ul. Morskiej 79

1936

 Powołanie Gimnazjum Kupieckiego Szkoły Handlowej w budynku
 przy ul. Morskiej 77. Szkoła działała do 1939 r.

16.04.1945

 Reaktywowanie pierwszej szkoły ekonomicznej
 Państwowego Gimnazjum Kupieckiego

1945 - 1950

 Państwowe Liceum Handlowe

1946 - 1951

 Państwowe Liceum Administracyjno - Handlowe

1946 - 1951

 Publiczna Średnia Szkoła Handlowa

1949 - 1958

 Państwowe Liceum Handlu Zagranicznego
 Technikum Handlu Zagranicznego

1950 - 1958

 Technikum Statystyczne

1957 - 1970

 Technikum Ekonomiczne i Liceum Ekonomiczne

1958 - 1968

 Zasadnicza Szkoła Handlowa

1957 - 1974

 Studium Stenotypii i Biurowości
 Szkoła Stenotypii i Biurowości
 Państwowa Szkoła Ekonomiczna
 Policealne Studium Ekonomiczne
 Policealne Studium Zawodowe

1964 - 1974

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1970

 Liceum Ekonomiczne

1972 - 1977

 Zespół Szkół Zawodowych nr 3

Liceum Ekonomiczne

Liceum Zawodowe

Policealne Studium Zawodowe

1977 - 1984

 Zespół Szkół Ekonomicznych

Liceum Ekonomiczne

Liceum Zawodowe

Policealne Studium Zawodowe

1985 do 2012

 Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych

Technikum Ekonomiczne

Technikum Handlowe

Liceum Profilowane

Szkoła Policealna Nr 4

Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych

2012 do 2016

 Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych

Technikum Ekonomiczne

Technikum Handlowe

Szkoła Policealna Nr 4

Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych

2016 do 2019

Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych

Technikum Ekonomiczne

Technikum Handlowe

Szkoła Policealna Nr 4

2019 do dziś

Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych

Technikum Ekonomiczne z Oddziałami Dwujęzycznymi

Technikum Handlowe

Szkoła Policealna Nr 4


 

© Copyright - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 2018
Wykonane przez daniel.darul.pl na podstawie stylu Bootstrap